Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи icon

Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи
Скачати 268.74 Kb.
НазваМетодичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи
Дата27.05.2013
Розмір268.74 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА

3475

Методичні вказівки до лекційних, практичних,

лабораторних занять та самостійної роботи

з дисципліни «Інтернет-журналістика»

для студентів спеціальності 6.030301 «Журналістика»

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2013


Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інтернет-журналістика» / укладач Я. В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 24 с.


Кафедра журналістики та філології


Вступ


У інформаційному суспільстві змінилися вимоги до професії журналіста, тож зараз умовою ефективної роботи в інтернет-ЗМІ є володіння комп’ютерною технікою та необхідними програмами (текстовими редакторами, засобами обробки графічної інформації тощо), знання комунікативних законів інтернет-середовища, психологічних особливостей спілкування в Інтернеті.

Інтернет-журналісту потрібно знати механізми роботи пошукових систем для швидкого отримання потрібної інформації, але водночас, у зв’язку з великим обсягом різноманітної інформації в Інтернеті, журналіст повинен володіти високим рівнем критичного мислення для перевірки фактів та відокремлення недостовірної інформації.

Основи цього передбачено дисципліною «Інтернет-журналістика», у процесі вивчення якої студенти одержують системні знання та вміння, основні методи і прийоми масмедійної роботи журналіста в Інтернеті – від підготовки контенту для онлайнових ЗМІ до створення і підтримки функціонування власного веб-видання.

Вивчення цієї навчальної дисципліни передбачає розуміння специфіки інформаційного простору Інтернету та його ролі у процесах формування сучасного медіапростору.

Теоретичні знання, які студенти отримують на лекціях, застосовуються ними на лабораторних заняттях, у процесі підготовки та виконання творчих робіт.

Дисципліна «Інтернет-журналістика» логічно пов’язана з курсами, які є базовими для спеціальності «Журналістика», оскільки дає студентам можливість на практиці застосувати знання про інтернет-комунікації, отримані під час вивчення інших дисциплін.


Мета


Мета навчальної дисципліни «Інтернет-журналістика» – засвоєння студентами спеціальності «Журналістика» комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення інтернет-текстів, збагачення та розширення уявлення студентів про сучасну медіасферу та майбутню професію, яка сьогодні неможлива без розуміння специфіки журналістської діяльності в інформаційному середовищі глобальних комп’ютерних мереж.


Завдання:


– навчити визначати інтернет-ЗМІ як систему професійних мас-медіа та відрізняти їх від решти веб-ресурсів;

– привити знання та вміння, які дозволять якісно працювати в інтернет-медіа;

– навчити готувати матеріали для інтернет-ресурсів різного типу;

– дати основи знань, які дозволять у майбутньому створити власний журналістський блог або інтернет-ЗМІ та забезпечити його успішне функціонування;

– закріпити набуті знання й отримані навички за допомогою творчих робіт.


^ Форма викладання курсу


Лекції (10 годин), що докладно розглядають ключові питання курсу.

Практичні заняття (10 годин), що дозволяють глибше опанувати певні частини курсу та отримати практичні вміння з підготовки матеріалів для інтернет-ресурсів різного типу.

^ Лабораторні заняття (20 годин), на яких передбачені виконання завдань, що розвивають практичні навички майбутніх фахівців у галузі інтернет-журналістики, та підготовка до виконання творчих робіт.

^ Самостійна робота студентів (50 годин), що передбачає виконання творчих робіт, конспектування рекомендованої літератури тощо.


ЛЕКЦІЇ


Лекція І (2 год)

Тема: ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА

^ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ


План

1. Журналістика в інформаційному суспільстві.

2. Комунікативна реальність і ЗМІ.

3. Інтернет-журналістика у глобальному вимірі.


Терміни для запам’ятовування

Віртуальна реальність, гіпертекстуальність, інтерактивність, інтернет-журналіст, інформаційне суспільство, мережа ARPANET, мультимедійність.


^ Запитання для самоконтролю

– Коли з’явилися перші електронні версії традиційних ЗМІ в мережі?

– У якому році комп’ютери були вперше об'єднані в єдину мережу та яку назву вона отримала?

– Що таке віртуальна реальність?

– Що таке гіпертекстуальність?

– Що таке інтерактивність?

– Що таке інформаційне суспільство та які його основні характеристики?

– Що таке мультимедійність?

– Яке місце журналістики в інформаційному суспільстві?


Список літератури

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. К. Булкіна. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

5. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

6. Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / за заг. ред. В. Е. Шевченко. – К. : Паливода А. В., 2012. – 412 с.

7. Павликова М. Сетевые технологии и журналистика / М. Павликова. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 99 с.

8. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

9. Потятиник Б. В. Онлайнова журналістика: між сциллою традицій та харибдою новацій / Б. В. Потятиник // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 178–181.

10. Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент. – 2008. – № 4. – С. 119–125.


Лекція ІІ (2 год)

Тема: ^ БЛОГИ ЯК РІЗНОВИД ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ


План

1. Історія блогосфери.

2. Журналіст-блогер.

3. Рекомендації щодо подачі інформації у журналістському блозі.


Терміни для запам’ятовування

Аватар, блог, блогер, блогосфера, «живий журнал», інтернет-форум, нікнейм.


^ Запитання для самоконтролю

– Що відображає зміст (контент) журналістського інтернет-блогу?

– Яким чином визначається рейтинг блогів (журналістів-блогерів) та окремих повідомлень?

– Які зміни відбулися у професії журналіста з появою Інтернету?

– Які існують авторські жанри в інтернет-журналістиці?

– Які особливості подачі матеріалу у журналістському інтернет-блозі?

– Які сервіси доступні журналістові в пошукових системах?

– Які типи інформації доступні журналістові в мережі?

– Які формати інтерактивного спілкування використовуються в інтернет-журналістиці?


Список літератури

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Голодникова Ю. Журналистские блоги и перспективы формирования публичной сферы / Ю. Голодникова // Науковий вісник Ужгородського університету. Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 22. – С. 140–143.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Кузнецова О. Блогерство і журналістика / О. Кузнецова // Журналіст України. – 2012. – № 6. – С. 36–37.

5. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

6. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

7. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

8. Шевченко С. Л. Українська блогосфера як дзеркало соціокультурних процесів (результати дослідження користувачів «Живого Журналу») / С. Л. Шевченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 37-52.


Лекція ІІІ (2 год)

Тема: ІНТЕРНЕТ-ЗМІ


План

1. Інтернет-ЗМІ як медійні ресурси.

2. Властивості інтернет-ЗМІ.

3. Інтернет-ЗМІ в Україні.


Терміни для запам’ятовування

Веб-сторінка, гіперпосилання, інтернет-видання, інтернет-газета, інтернет-ЗМІ, інтернет-публікація, інтернет-ресурс, онлайн-версія газети.

^ Запитання для самоконтролю

– У чому особливості зон інформаційної уваги інтернет-ЗМІ?

– У чому полягає специфіка комунікативної функції інтернет-ЗМІ?

– У чому різниця між універсальними і спеціалізованими інтернет-ЗМІ?

– Чим відрізняється періодичність відновлення інформації в інтернет-виданнях від традиційних ЗМІ?

– Що обумовлює стан інтернет-ЗМІ як одно- або двосторонньої комунікації?

– Які ознаки інтернет-ЗМІ пов’язані з ареалом поширення?

– Які оригінальні властивості інтернет-ЗМІ відрізняють їх від інших каналів масової інформації?


Список літератури

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. К. Булкіна. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Крейґ Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейґ ; пер. А. Іщенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с.

5. Колісник О. М. Структура і типологічна характеристика новітніх медіа Великої Британії (на прикладі інтернет-газет Англії) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / О. М. Колісник. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – 16 с.

6. Кудий Г. Блеск и нищета современной цифровой периодики / Г. Кудий // Журналист. – 2011. – № 10. – С. 48–50.

7. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

8. Мацкевич О. Правовий статус інтернет-ЗМІ / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 28–36.

9. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

10. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс, Б. М. Олсон ; пер. Н. Єгоровець. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с.

11. Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина сиcтеми засобів масової інформації України : монографія / М. В. Чабаненко. – Х. : Апостиль, 2011. – 424 с.


Лекція ІV (2 год)

Тема: ^ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ

У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ


План

1. Форма і зміст журналістських матеріалів в Інтернеті.

2. Особливості онлайнового тексту.

3. Особливості підготовки журналістського матеріалу для розміщення в Інтернеті.


Терміни для запам’ятовування

Веб-дизайн, веб-огляд, вікі, внутрішні посилання, зовнішні посилання, інтернет-аудиторія, інтернет-мем, інтернет-опитування, контент-редактор, нелінійність читання, пошукова система, рерайтинг.


^ Запитання для самоконтролю

– У чому відмінність внутрішніх і зовнішніх гіперпосилань?

– У чому особливості цільової аудиторії інтернет-ЗМІ?

– У чому полягає принципова відмінність інтерактивності в інтернет-виданнях порівняно з іншими ЗМІ?

– Який розподіл ролей в інтернет-ЗМІ між журналістом і аудиторією?

– Яким чином інтернет-видання використовують мультимедійні технології?

– Які головні особливості онлайнового тексту?

– Які особливості форми подачі матеріалів в інтернет-журналістиці?

– Які функції виконують гіпертекстові посилання?


Список літератури

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

3. Краузе І. Практичний підхід до захисту прав інтелектуальної власності засобами масової інформації в Інтернеті / І. Краузе // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 7. – С. 36–41.

4. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

5. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

6. Павликова М. Сетевые технологии и журналистика / М. Павликова. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 99 с.

7. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

8. Потятиник Б. В. Онлайнова журналістика: між сциллою традицій та харибдою новацій / Б. В. Потятиник // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 178–181.

9. Рамазанова Т. К вопросу о способах защиты прав интеллектуальной собственности в Интернете / Т. Рамазанова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 25-28.


Лекція V (2 год)

Тема: ^ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА ТА СУЧАСНИЙ СВІТ


План

1. Інтернет-комунікації у соціальних мережах.

2. Як створити успішне інтернет-ЗМІ.

3. Інтернет-медіа та сучасний світ.


Терміни для запам’ятовування

Веб-серфінг, доменне ім'я, кіберкультура, кліпове мислення, корпоративний сайт, модератор, соціальна мережа.


^ Запитання для самоконтролю

– За рахунок яких коштів може існувати інтернет-видання?

– У чому сутність концепції «глобального села» Маршала Маклюена?

– Якими знаннями та уміннями повинен володіти інтернет-журналіст у сучасному світі?

– Які економічні умови визначають особливості розвитку інтернет-видань в Україні?

– Які засади створення успішного інтернет-ЗМІ?

– Які основні завдання правового регулювання діяльності інтернет-видань?

– Які основні характеристики українського користувача Інтернету?

– Які успішні інтернет-ЗМІ існують в Україні?


Список літератури

1. Іщук С. М. Інтернет-комунікації в контексті культури інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / С. М. Іщук. – К. : МОНмолодьспорту Укр.; Нац. авіаційний ун-т, 2012. – 20 с.

2. Данченок Л. А. Стратегии создания сообществ в социальных сетях / Л. А. Данченок, П. Ю. Невоструев // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 52–56.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

5. Мацкевич О. Правовий статус інтернет-ЗМІ / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 28–36.

6. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

7. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

8. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

9. Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент. – 2008. – № 4. – С. 119–125.

10. Фісенко Т. В. Соціальні Інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.07 / Т. В. Фісенко. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – 16 с.

11. Черноус Л. С. Інституціоналізація Інтернет у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04 / Л. С. Черноус. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2011. – 20 с.


^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Заняття 1 (2 год)

Тема: ІСТОРІЯ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ


План

1. Перші комп’ютерні мережі.

2. Поява онлайн-версій друкованих газет та журналів.

3. Перші інтернет-ЗМІ в Україні та світі.

4. Блоги та соціальні мережі.


Список рекомендованої літератури

1. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. К. Булкіна. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

2. Голодникова Ю. Журналистские блоги и перспективы формирования публичной сферы / Ю. Голодникова // Науковий вісник Ужгородського університету. Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 22. – С. 140–143.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Колісник О. М. Структура і типологічна характеристика новітніх медіа Великої Британії (на прикладі інтернет-газет Англії) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / О. М. Колісник. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – 16 с.

5. Кузнецова О. Блогерство і журналістика / О. Кузнецова // Журналіст України. – 2012. – № 6. – С. 36–37.

6. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

7. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

8. Фісенко Т. В. Соціальні Інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.07 / Т. В. Фісенко. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – 16 с.

9. Черноус Л. С. Інституціоналізація Інтернет у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04 / Л. С. Черноус. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2011. – 20 с.

10. Шевченко С. Л. Українська блогосфера як дзеркало соціокультурних процесів (результати дослідження користувачів «Живого Журналу») / С. Л. Шевченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 37-52.


Заняття 2 (2 год)

Тема: ЖУРНАЛІСТ-БЛОГЕР


План

1. Журналістика та блогосфера.

2. Жанрова палітра журналістського блогу.

3. Використання у блогах мультимедійних технологій.

4. Засади створення успішного журналістського блогу.


Список рекомендованої літератури

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Голодникова Ю. Журналистские блоги и перспективы формирования публичной сферы / Ю. Голодникова // Науковий вісник Ужгородського університету. Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 22. – С. 140–143.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Кузнецова О. Блогерство і журналістика / О. Кузнецова // Журналіст України. – 2012. – № 6. – С. 36–37.

5. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

6. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

7. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

8. Потятиник Б. В. Онлайнова журналістика: між сциллою традицій та харибдою новацій / Б. В. Потятиник // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 178–181.

9. Шевченко С. Л. Українська блогосфера як дзеркало соціокультурних процесів (результати дослідження користувачів «Живого Журналу») / С. Л. Шевченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 37-52.

Заняття 3 (2 год)

Тема: ^ ЖУРНАЛІСТ В ІНТЕРНЕТ-ЗМІ


План

1. Журналістські професії в інтернет-ЗМІ.

2. Види та жанри публікацій в інтернет-виданнях.

3. Аудиторія та спеціалізація інтернет-ЗМІ.

4. Особливості українських інтернет-ЗМІ.


Список рекомендованої літератури

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. К. Булкіна. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Крейґ Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейґ ; пер. А. Іщенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с.

5. Колісник О. М. Структура і типологічна характеристика новітніх медіа Великої Британії (на прикладі інтернет-газет Англії) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / О. М. Колісник. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – 16 с.

6. Кудий Г. Блеск и нищета современной цифровой периодики / Г. Кудий // Журналист. – 2011. – № 10. – С. 48–50.

7. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

8. Мацкевич О. Правовий статус інтернет-ЗМІ / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 28–36.

9. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

10. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс, Б. М. Олсон ; пер. Н. Єгоровець. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с.

11. Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина сиcтеми засобів масової інформації України : монографія / М. В. Чабаненко. – Х. : Апостиль, 2011. – 424 с.


Заняття 4 (2 год)

Тема: ^ ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ

ІНТЕРНЕТ-МАТЕРІАЛІВ


План

1. Особливості підготовки онлайнового тексту.

2. Форма і зміст журналістських інтернет-матеріалів.

3. Використання гіпертекстових посилань та мультимедійних технологій.

4. Інтерактивна складова журналістських інтернет-публікацій.


Список рекомендованої літератури

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. К. Булкіна. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Крейґ Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейґ ; пер. А. Іщенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с.

5. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

6. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

7. Павликова М. Сетевые технологии и журналистика / М. Павликова. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 99 с.

8. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

9. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

10. Потятиник Б. В. Онлайнова журналістика: між сциллою традицій та харибдою новацій / Б. В. Потятиник // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 178–181.

11. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс, Б. М. Олсон ; пер. Н. Єгоровець. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с.


Заняття 5 (2 год)

Тема: ^ АВТОР ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

В ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИЦІ


План

1. Постать автора в інформаційному суспільстві.

2. Анонімність інтернет-автора: переваги та недоліки.

3. Перепостинг журналістських матеріалів в Інтернеті.

4. Захист авторських прав в інтернет-журналістиці.


Список рекомендованої літератури

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Іщук С. М. Інтернет-комунікації в контексті культури інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / С. М. Іщук. – К. : МОНмолодьспорту Укр.; Нац. авіаційний ун-т, 2012. – 20 с.

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

4. Краузе І. Практичний підхід до захисту прав інтелектуальної власності засобами масової інформації в Інтернеті / І. Краузе // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 7. – С. 36–41.

5. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

6. Мацкевич О. Правовий статус інтернет-ЗМІ / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 28–36.

7. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

8. Павликова М. Сетевые технологии и журналистика / М. Павликова. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 99 с.

9. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

10. Рамазанова Т. К вопросу о способах защиты прав интеллектуальной собственности в Интернете / Т. Рамазанова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 25-28.

11. Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент. – 2008. – № 4. – С. 119–125.


^ ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


ОПАНУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Згідно з темою практичного заняття студенти готують доповіді, виступають, доповнюють виступи колег та відповідають на запитання викладача.


^ РОБОТА НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

ТА САМОСТІЙНА РОБОТА


Студенти виконують завдання та творчі роботи.


ЗАВДАННЯ


Завдання 1. Аналіз інтернет-статті

Студенти знаходять та аналізують будь-яку інтернет-статтю, розміщену на сайтах українських інтернет-ЗМІ.

Потрібно проаналізувати структуру інтернет-статті (обсяг, заголовки, смислове навантаження, засоби привертання уваги тощо).

Потім, на базі отриманих знань, студентами виконується творча робота 1 – перетворення газетної статті в матеріал для інтернет-сайту.


^ Завдання 2. Аналіз найпопулярніших блог-повідомлень

Студенти аналізують рейтинги блог-повідомлень за обраний день, використовуючи дані Яндекса, Живого Журналу та інших інтернет-ресурсів (за вибором).

Необхідно визначити основні характеристики найпопулярніших блог-повідомлень (тематика, жанри, засоби привертання уваги тощо).

Інформаційні ресурси:

– Яндекс Блоги: Головні теми дня // Режим доступу: http://blogs.yandex.ua

– Дайджест Живого Журнала: Популярные записи // Режим доступу: http://www.livejournal.ru


^ Завдання 3. Аналіз популярних блогів та блогерів

Студенти аналізують рейтинги блогів та блогерів в Україні та на пострадянському просторі, використовуючи дані Яндекса, Живого Журналу та інших інтернет-ресурсів (за вибором).

Необхідно визначити основні характеристики найпопулярніших блогів (тематика, жанри, засоби привертання уваги тощо) та проаналізувати персоналії блогерів (хто користується найбільшою популярністю у аудиторії і чому).


^ Завдання 4. Аналіз структури українських інтернет-ЗМІ

Студенти аналізують структуру українських інтернет-ЗМІ (візуалізацію, складові частини, розміщення матеріалів, наявність внутрішніх та зовнішніх посилань тощо).

Приклади українських інтернет-ЗМІ:

– «День» // Режим доступу: http://www.day.kiev.ua

– «Кореспондент» // Режим доступу: http://korrespondent.net

– «Сегодня» // Режим доступу: http://www.segodnya.ua

– «Українська правда» // Режим доступу: http://www.pravda.com.ua


^ Завдання 5. Порівняння українських інтернет-ЗМІ з російськими та європейськими

Студенти аналізують структуру українських інтернет-ЗМІ порівняно з російськими та європейськими.

Приклади російських інтернет-ЗМІ:

– «Взгляд» // Режим доступу: http://vz.ru

– «Газета.ru» // Режим доступу: http://www.gazeta.ru

– «Независимая газета» // Режим доступу: http://www.ng.ru

Приклади європейських інтернет-ЗМІ:

– «Bild» // Режим доступу: http://bild.de

– «The Guardian» // Режим доступу: http://guardian.co.uk

– «Le Monde» // Режим доступу: http://lemonde.fr


^ Завдання 6. Відображення інтернет-комунікацій у художній літературі

Обговорення творів сучасних авторів, присвячених інтернет-комунікаціям (С. Лук’яненко «Лабіринт відображень», О. Іванов «Комьюніті» та ін.).


^ ТВОРЧІ РОБОТИ


Творча робота 1. Підготовка інтернет-матеріалу

Кожен студент самостійно знаходить текст будь-якої газетної статті (обсягом не менше 4000 знаків) та перетворює її у матеріал для інтернет-сайта, враховуючи особливості підготовки матеріалів у сфері інтернет-журналістики.

Здати потрібно як створений інтернет-матеріал, так і первинну газетну статтю (у роздрукованому або електронному вигляді).


^ Творча робота 2. Створення власного журналістського інтернет-блогу

Блог створюється кожним студентом індивідуально на базі блог-сервісу Живий Журнал (режим доступу: http://www.livejournal.com).

Блог має включати в себе мінімум 5 авторських матеріалів (постів), бажано об’єднаних загальною темою. Обсяг кожного з матеріалів – 800-1500 знаків.

Вимоги до блогу:

1. Чітка ідентифікація автора (у блозі мають бути зазначені прізвище та ім’я студента – без використання псевдонімів та інтернет-ніків).

2. Блог створюється у період вивчення дисципліни (починаючи від дати першого заняття і до дати атестації).

3. Усі матеріали мають бути прокоментовані іншими інтернет-користувачами (реалізуючи таким чином властиву інтернет-журналістиці інтерактивність).

4. У блогу має бути не менше 10 постійних читачів («френдів»).


^ Творча робота 3. Публікація журналістського матеріалу на сайті, що є інтернет-ЗМІ

Кожен студент має підготувати й опублікувати один авторський інтернет-матеріал (на будь-яку тему, у будь-якому жанрі) на будь-якому сайті, що стосується інтернет-ЗМІ.

Обсяг матеріалу не має бути меншим від 1500 знаків.

Матеріал має бути опубліковано:

– під власним прізвищем (без використання псевдонімів та інтернет-ніків);

– у період вивчення дисципліни (починаючи від дати першого заняття і до дати атестації).

Можливо використання власних фотоматеріалів, що ілюструють текст.


^ Творча робота 4. Презентація інтернет-проекту

У презентації мають бути відображені концепція інтернет-проекту, цільова аудиторія, способи популяризації проекту тощо – згідно зі зразком «План презентації інтернет-проекту». Презентація інтернет-проекту повинна включати візуалізацію у роздрукованому або електронному вигляді – який вигляд буде мати інтернет-проект (як мінімум, головна сторінка сайта).


^ Творчі роботи здаються студентами у роздрукованому або електронному вигляді (гіперпосилання на створений блог та авторський інтернет-матеріал надсилаються студентами на e-mail викладача) не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати складання заліку.

У випадку недотримання строку здачі творчої роботи оцінка за неї зменшується на 2 (два) бали.


^ ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Дисципліна «Інтернет-журналістика» оцінюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальний бал – 100.


^ Вид роботи

Кількість балів

Сума балів,

max

Відвідування лекцій (5)

2

10

Відвідування практичних

занять (5)

1

5

Відповіді та доповнення

на практичних заняттях

1–3

15

Відвідування лабораторних

занять (10)

1

10

Робота на лабораторних

заняттях

1–2

20

Творчі роботи (4)

1–5

20

Письмовий тест
10

Письмова контрольна робота
10

Усього
100^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА»


1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин. – М. : Аспект-Пресс, 2011. – 144 с.

2. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. К. Булкіна. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

3. Голодникова Ю. Журналистские блоги и перспективы формирования публичной сферы / Ю. Голодникова // Науковий вісник Ужгородського університету. Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 22. – С. 140–143.

4. Іщук С. М. Інтернет-комунікації в контексті культури інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / С. М. Іщук. – К. : МОНмолодьспорту Укр.; Нац. авіаційний ун-т, 2012. – 20 с.

5. Данченок Л. А. Стратегии создания сообществ в социальных сетях / Л. А. Данченок, П. Ю. Невоструев // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 52–56.

6. Калмыков А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

7. Краузе І. Практичний підхід до захисту прав інтелектуальної власності засобами масової інформації в Інтернеті / І. Краузе // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 7. – С. 36–41.

8. Крейґ Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейґ ; пер. А. Іщенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с.

9. Колісник О. М. Структура і типологічна характеристика новітніх медіа Великої Британії (на прикладі інтернет-газет Англії) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / О. М. Колісник. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – 16 с.

10. Кудий Г. Блеск и нищета современной цифровой периодики / Г. Кудий // Журналист. – 2011. – № 10. – С. 48–50.

11. Кузнецова О. Блогерство і журналістика / О. Кузнецова // Журналіст України. – 2012. – № 6. – С. 36–37.

12. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

13. Мацкевич О. Правовий статус інтернет-ЗМІ / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 28–36.

14. Машкова С. Г. Интернет-журналистика / С. Г. Машкова. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

15. Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / за заг. ред. В. Е. Шевченко. – К. : Паливода А. В., 2012. – 412 с.

16. Павликова М. Сетевые технологии и журналистика / М. Павликова. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 99 с.

17. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

18. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

19. Потятиник Б. В. Онлайнова журналістика: між сциллою традицій та харибдою новацій / Б. В. Потятиник // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 178–181.

20. Рамазанова Т. К вопросу о способах защиты прав интеллектуальной собственности в Интернете / Т. Рамазанова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 25-28.

21. Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент. – 2008. – № 4. – С. 119–125.

22. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс, Б. М. Олсон ; пер. Н. Єгоровець. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с.

23. Фісенко Т. В. Соціальні Інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.07 / Т. В. Фісенко. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2012. – 16 с.

24. Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина сиcтеми засобів масової інформації України : монографія / М. В. Чабаненко. – Х. : Апостиль, 2011. – 424 с.

25. Черноус Л. С. Інституціоналізація Інтернет у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04 / Л. С. Черноус. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2011. – 20 с.

26. Шевченко С. Л. Українська блогосфера як дзеркало соціокультурних процесів (результати дослідження користувачів «Живого Журналу») / С. Л. Шевченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 37-52.
^

ЗРАЗОК

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТУ________________________________________, група _______


1. Назва проекту ______________________________________________

2. Тематика __________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Цільова аудиторія ___________________________________________

_____________________________________________________________

4. Концепція (основна ідея інтернет-проекту та засоби її реалізації) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Способи популяризації проекту_______________________________ _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Наявність аналогічних інтернет-проектів в Україні та за кордоном

Назва

Веб-адреса

Концепція
7. Основні відмінності вашого інтернет-проекту від існуючих (конкурентні переваги) _______________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. Візуалізація вашого інтернет-проекту (додається в електронному або роздрукованому вигляді)


Навчальне видання


ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА


Методичні вказівки до лекційних, практичних,

лабораторних занять та самостійної роботи

з дисципліни «Інтернет-журналістика»

для студентів спеціальності 6.030301 «Журналістика»

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск: О. Г. Ткаченко

Рецензент: В. О. Садівничий

Редактори:

Я. В. Яненко, Н. В. Лисогуб


Верстку здійснено

у навчально-науковому центрі

«Систем та засобів соціальних комунікацій»

кафедри журналістики та філології

Сумського державного університету


Підп. до друку 30.01.2013, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. __. Тираж 30 пр.

Собівартість вид. грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.Схожі:

Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconМетодичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи

Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Екологія» / укладач О. Ю. Мараховська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бази даних»
Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бази даних» для студентів другого курсу денної І заочної...
Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconМетодичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія журналістики» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни «Теорія журналістики» спеціальності 030301 «Журналістика»...
Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconМетодичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та одз з курсу «Ризики у маркетингу» / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О....
Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»...
Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconХарківська національна академія міського господарства манохін В. П., Мирончик П. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл для студентів...
Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи