Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія»
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія»
Сторінка1/6
Дата27.05.2013
Розмір1.03 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут


3494 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з дисципліни «Метрологія і стандартизація»

для студентів спеціальності 6.051301 «Хімічна технологія»

денної і заочної форм навчання


Розділ «Стандартизація. Сертифікація»
Суми

Сумський державний університет

2013

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація». Розділ «Стандартизація. Сертифікація» / укладач О. А. Пискун. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 94 с.


Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін
ШІ СумДУ


ЗМІСТ


С.

^ 1. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 7

1.1. Науково-методичні принципи стандартизації 7

1.1.1. Основні поняття, терміни й визначення 7

1.1.2. Органи стандартизації та їх функції 14

1.1.3. Види та категорії стандартів 21

1.1.4. Мета, принципи та методи стандартизації 26

1.1.5. Класифікація нормативних документів і стандартів, чинних в Україні 29

1.1.6. Порядок розроблення, прийняття та перегляду національних стандартів 34

1.1.7. Класифікація та кодування наукової, технічної, економічної та соціальної інформації 38

1.1.8. Порядок застосування стандартів 40

1.2. Організація робіт зі стандартизації в Україні 45

1.2.1. Загальні положення, правила та завдання стандартизації 45

1.2.2. Маркування продукції знаками відповідності вимогам ДСТУ 48

1.2.3. Інформаційне забезпечення стандартизації, її послуг та право власності на стандарти 49

1.2.4. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов’язкових вимог стандартів 52

1.2.5. Фінансування робіт зі стандартизації 57

1.2.6. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації 59

1.2.7. Удосконалення державної системи стандартизації з метою вступу України в WTO 59

1.3. Стандартизація в міжнародних організаціях 64

1.3.1. Стандартизація в ISO 64

1.3.2. Стандартизація в ІЕС 69

1.3.3. Стандартизація в європейських країнах 71

1.3.4. Стандартизація у співдружності незалежних держав 74

1.3.5. Перспективи міжнародної стандартизації 75

^ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОНЯТТЯ СЕРТИФІКАЦІЇ 79

2.1. Основні відомості про сертифікацію продукції 79

2.2. Основні терміни та визначення 81

2.3. Система сертифікації продукції УкрСЕПРО 85

2.3.1. Загальна характеристика системи 85

2.3.2. Структурна схема системи сертифікації 88

2.3.3. Основні принципи та правила системи сертифікації 91

2.3.4. Порядок здійснення сертифікації продукції 95

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 101
^

1. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1.1. Науково-методичні принципи стандартизації
1.1.1. Основні поняття, терміни й визначенняПерехід України до ринкової економіки зумовив відповідні зміни відношення до вимог стандартів. Зараз органи стандартизації України, визнаючи загальні принципи та мету стандартизації, враховують необхідність наближення (гармонізації) організації та вимог нормативної документації (НД) і стандартів до міжнародних з урахуванням реалій ринкової економіки. Зокрема, здійснюючи заходи з приєднання України до GATT / WTO прийнята нова категорія нормативних документів – технічний регламент та встановлено вимогу інформування щодо прийнятих нормативних документів. Значно змінено правила з державного контролю та нагляду за виконанням обов’язкових вимог стандартів і правил сертифікації продукції. Багато стандартів, особливо з термінології, гармонізовано з відповідними стандартами та рекомендаціями міжнародних організацій зі стандартизації. З цією ж метою вимоги державних стандартів поділено на обов’язкові для виконання та необов’язкові. Вилучено зі стандартів вимоги щодо гарантування якості продукції, оскільки вони є предметом комерційних договорів і галузевих інструкцій.

У нових стандартах основну увагу тепер приділяють сертифікації якості об’єктів стандартизації та методам їх випробувань. Подальшого поширення набули технічні комітети та широке представництво в них виробників, споживачів та розробників продукції. У роботі технічних комітетів на правах їх членів можуть брати участь громадські організації, окремі фахівці, вчені тощо.

Державна система стандартизації (ДСС) в Україні регламентована в основних стандартах на неї:

 • ДСТУ 1.0-93 ДСС. Основні положення;

 • ДСТУ 1.2-93 ДСС. Порядок розроблення державних (національних) стандартів;

 • ДСТУ 1.3-93 ДСС. Порядок розроблення побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації ТУ;

 • ДСТУ 1.4-93 ДСС. Стандарти підприємства. Основні положення;

 • ДСТУ 1.5-93 ДСС. Загальні положення щодо побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів;

 • ДСТУ 1.6-93 ДСС. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок;

 • ДСТУ 1.7-93 ДСС. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.

Відновлення незалежності України та одночасний перехід на ринкову економіку зумовили нові завдання перед Державною системою стандартизації, які успішно здійснюються.

Сьогодні в Україні чинними є понад п’ять тисяч Державних стандартів України (ДСТУ), з яких понад 500 регламентують терміни й визначення. Понад 60 ДСТУ та понад 20 керівних нормативних документів (КНД) регламентують положення з метрології, понад 120 ДСТУ – вимоги безпеки (промислової, побутової, сільськогосподарської тощо), 20 ДСТУ належать до твердих викидів, понад 20 ДСТУ регламентують показники якості води, джерел, водозаборів тощо.

Значну увагу відведено гармонізації ДСТУ зі стандартами міжнародних організацій. З чинних в Україні стандартів понад 620 ДСТУ гармонізовані, з них: 245 зі стандартами ISO; 140 з стандартами ІЕС, понад 25 зі стандартами ISO/IEC, сім стандартів зі стандартами ЄС (EN).

Окрім Державних стандартів України на сьогодні прийняті в статусі національних (державних) багато стандартів міжнародних організацій, міждержавних стандартів Співдружності Незалежних Держав, керівних нормативних документів (КНД), рекомендацій (Р), галузевих стандартів (ГС), технічних умов (ТУ) тощо.


КНД та Р є інструкціями, методичними вказівками, нормативами, типовими положеннями тощо, які доповнюють Державну систему стандартизації. Усі вони розробляються з урахуванням відповідних нормативних документів і рекомендацій міжнародних організацій. Це сприяє розвитку стандартизації на Україні, зближенню та гармонізації основних положень стандартизації в світі, прискорює вступ України до Світової організації торгівлі (WTO) та інтеграцію у світову систему економіки.

У травні 2001 року прийнято Закон України «Про стандартизацію», що встановлює правові та організаційні засади стандартизації та спрямований на забезпечення єдиної технічної політики в цій сфері. Законом встановлені такі основні терміни та їх визначення:

 • стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву;

 • міжнародна стандартизація – стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;

 • регіональна стандартизація – стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору;

 • національна стандартизація – стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни;

 • орган стандартизації – орган, що займається стандартизацією, визнаний на національному, регіональному чи міжнародному рівні, основними функціями якого є розроблення, схвалення чи затвердження стандартів;

 • нормативний документ – документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття, як «стандарт» та «технічні умови»;

 • консенсус – загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень щодо істотних питань у більшості зацікавлених сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору;

 • стандарт – документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу;

 • міжнародний та регіональний стандарти – стандарти, прийняті відповідно міжнародним та регіональним органом стандартизації;

 • національні стандарти – державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації та доступні для широкого кола користувачів;

 • технічні умови – документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;

 • технічний регламент – нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст;

 • прийняття стандарту (міжнародної організації, іноземного) – це встановлення його статусу як державного (ДСТУ). Воно здійснюється методами підтвердження, обкладинки або перевидання. У цьому разі державний стандарт може мати три ступені відповідності міжнародному. Він може бути ідентичний, модифікований та нееквівалентний;

 • ідентичний стандарт – це повністю гармонізований (еквівалентний) стандарт;

 • модифікований стандарт – це гармонізований з міжнародним національний стандарт, який має технічні відхилення, але відтворює структуру міжнародного стандарту;

 • нееквівалентний стандарт – це негармонізований стандарт;

 • технічне відхилення – це будь-яка розбіжність між технічним змістом державного та міжнародного стандартів;

 • редакційна зміна – це будь-яка дозволена зміна, що не змінює змісту стандарту.

Основними результатами стандартизації повинні бути:

 • підвищення ступеня відповідності продукції, послуг і процесів їх призначенню;

 • усунення технічних перепон у міжнародному обміні продукцією;

 • сприяння науково-технічному прогресу та співпраці в різних галузях.

Відповідно до того, як вимоги стандартів поділяють на обов’язкові та необов’язкові (рекомендовані), мету стандартизації визначають загальними та конкретними вимогами. Загальними вимогами, які є обов’язковими до виконання:

 • безпечність продукції, робіт і послуг для життя та здоров’я людей, довкілля та майна;

 • якість продукції, робіт і послуг відповідно до рівня розвитку науки та техніки;

 • єдність вимірювань;

 • взаємозамінність і сумісність виробів;

 • економія всіх видів ресурсів;

 • безпека господарських об’єктів з метою унеможливлення катастроф природного та техногенного походження, а також надзвичайних ситуацій; обороноспроможність України.

Необов’язковими є вимоги до певної галузі виробництва чи виду діяльності, окремих видів продукції, підприємств тощо.

Особливу актуальність мають такі вимоги безпечності об’єктів стандартизації, як, наприклад:

 • безпечність від електричних мереж, пожеж, вибухів, радіації, небезпечних концентрацій отруйних та інших хімічних речовин;

 • безпеки робіт на устаткуванні, транспорті та інших машинах;

 • робіт на автоматизованих (безлюдних) виробництвах тощо.

У стандартах на окремі види продукції мають бути характеристики безпечності, допустимі рівні шкідливих речовин та інших показників шкідливості для здоров’я людей та довкілля впродовж усього періоду виготовлення, використання та зберігання об’єктів стандартизації.

Державна політика України у сфері стандартизації базується на таких принципах:

 • забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні стандартів та вільного вибору ними видів стандартів для виробництва чи постачання продукції, якщо інше не передбачене законодавством;

 • відкритості та прозорості процедур розроблення й при-йняття стандартів з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

 • доступності стандартів та інформації щодо них для користувачів;

 • відповідності стандартів законодавству України;

 • адаптації до сучасних досягнень науки та техніки з урахуванням стану національної економіки;

 • пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;

 • дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;

 • участі у міжнародній та регіональній стандартизації.

Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів, і поширюється на суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, органи державної влади, а також на відповідні громадські організації.
Рада стандартизації при Кабінеті Міністрів України


Рисунок 1 – Схема державної стандартизації в Україні


Дія цього Закону не поширюється на ядерні матеріали, фармацевтичну продукцію, стандарти медичного обслуговування, бухгалтерського обліку, освіти, а також інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється відповідними законами. Об’єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.

Об’єктами стандартизації не можуть бути натуральні продукти природи (нафта, газ, вугілля, корисні копалини, руди тощо), але продукти їх перероблення, як результат людської діяльності, підлягають стандартизації.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки до їх виконання Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Загальна технологія силікатів для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Застосування вогнетривів в чорній І кольоровій...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Біокераміка" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Біокераміка” для студентів напряму 051301 –...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки з дисципліни "Стандартизація, метрологія, контроль" для студентів спеціальності
Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 090. 401, спеціалізації металургія...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси і апарати хімічної промисловості" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси І апарати хімічної промисловості" для...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначені для студентів напряму 051301
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завданні до вивчення дисципліни ˝Механічне обладнання заводів вогнетривкої І...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з дисципліни „Метрологія І стандартизація (для...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи технології тугоплавких неметалевих та...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень в галузі та наукова інформатика" для студентів напряму 051301 хімічна технологія / Укл. Н. В. Шебанова. Дніпропетровськ: нметАУ, 2013. 10 с
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень в галузі та наукова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи