Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с icon

Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с
НазваУчебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с
Дата27.05.2013
Розмір7.76 Kb.
ТипУчебник
1. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Lit k 9 teme.doc
2. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_ 9.doc
3. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_1.doc
4. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_10.doc
5. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_10_.doc
6. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_11.doc
7. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_12.doc
8. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_12.rtf
9. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_13.doc
10. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_13_.doc
11. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_2.doc
12. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_3.doc
13. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_3_B_anal_obor_kapit.doc
14. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_4.doc
15. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_5.doc
16. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_6.doc
17. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_7.doc
18. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/R_8.doc
19. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Б_лик.doc
20. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Вступ.doc
21. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Зм_ст.doc
22. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Кусок в уч. ф.а..doc
23. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Л_тература.doc
24. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Лiтература к Т 6.doc
25. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Лит к 10 теме.doc
26. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Лит к теме 12.doc
27. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Лит к теме 5.doc
28. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Лит. к Т. 7.doc
29. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Реклама.doc
30. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Рис..doc
31. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Т 9.doc
32. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Т.1 Ф.а.уч..doc
33. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Т.2 Ф.а.уч..doc
34. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Т.3 Ф.а.уч..doc
35. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Тема 10.doc
36. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Тема 12.doc
37. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Тема 5 .doc
38. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Тема 6.doc
39. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Тема 7 Анализ фин стийкости 16 2 02 03.doc
40. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Тема 7.doc
41. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Тема 9 Анализ фин результ 4 05 03.doc
42. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Тема 9.doc
43. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/Яна.doc
44. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/набор.doc
45. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/програма.doc
46. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/титул.doc
47. /Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ/ч.doc
Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності
1. Теоретичні аспекти оцінки ділової активності суб’єктів господарювання
Відмова суспільства від системи планової економіки і перехід до ринкової докорінно змінили умови функціонування підприємств
Першої група включає такі показники
Та стiйкостi підприємства суть фінансової стабільності та стійкості
Розділ 7 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Аналіз грошових потоків
Оборотний капітал
Аналіз джерел формування майна підприємства
Розділ аналiз оборотного капiталу завдання аналізу оборотного капіталу І його інформаційне забезпечення
3 Економічна суть майна підприємства, його структура і класифікація
Розділ 13 комплексний фінансовий аналіз 13 Поняття комплексного фінансового аналізу
Розділ 2 інформаційне забезпечення фінансового аналізу
Розділ 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» тема 1
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз»
М д. Білик, О. В. Павловська
Де вз виробничі запаси
Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності
Розділ Аналіз кредитоспроможності підприємства
Розділ аналiз фiнансової стабiльностi та стiйкостi суть фінансової стабільності та стійкості
Розділ Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів
Аналіз джерел формування капіталу
Аналіз грошових потоків
3 Економічна сутність майна підприємства, його структура і класифікація
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Інформації для фінансового аналізу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про прибутковість підприємства. Звіт про рух грошових коштів як джерело аналізу грошових потоків
Розділ 11. Комплексний фінансовий аналіз
Таблиця 11. 5
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 11 Завдання й джерела інформації аналізу фінансових результатів
Аналіз ділової активності підприємства 10 Теоретичні аспекти оцінки ділової активності суб’єктів господарювання
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 11 Завдання й джерела інформації аналізу фінансових результатів
Розділ 1 значення І теоретичні основи фінансового аналізу суть І значення фінансового аналізу
Розділ Аналіз кредитоспроможності підприємства
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с
Доходи від іншої операційної діяльності Дохід від реалізації валюти
Тема 9 : Аналіз кредитоспроможності підприємства
Київський національний економічний університет
Бланк И. А. Управление формированием капитала. К.: «Ника-Центр», 2000 512 с. Ефимова О. В. Финансовый анализ. 3-е изд
Бланк И. А. Основы финансового менеджмента Т. 2
Учебник для вузов / Н. В. Кочина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др.; Под ред проф. Н. В. Колчиной. 2-е изд., перераб и доп. М.: Юнити-дана, 2001. 447 с
Учебник для вузов / Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др.; Под ред проф. Н. В. Колчиной 2-е изд., перераб и доп. М.: Юнити-дана, 2001 447 с
Баканов М., Шоломович Й. Анализ хозяйственной деятельности предприятий
Ефимова О. В. Финансовый анализ
Значення і теоретичні основи фінансового
Рис. Схема структури активів підприємства

Література:


  1. Банковское дело: учебник / под ред. Д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой – М.: Юристъ, 2002 – 751 с.

  2. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000 – 576 с.

  3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы м статистика, 2001 – 560 с.

  4. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия – М.: 2000.

  5. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000 – 251 с.

  6. Положення НБУ “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” № 279 від 06.07.2000р.

  7. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. Пособие. – Мн.: Выш. шк., 1997 – 309 с.

  8. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учеб. Пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 – 479 с.

  9. Фінанси підприємств: підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-е вив., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002 – 571 с.

Схожі:

Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconУчебник для вузов системы мвд/ : в 2-х кн под ред проф. А. А. Пушкина (Олександр Анатолійович). Х.: Основа,1996
Цивільне право України : Підручник : у 2-х кн. /за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової-К.: Юрінком Інтер, 2001; 2002, 2004
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconПлужников К. И., Чунтомова Ю. А
Рецензенты: док экон наук, проф. Св. Милославская; кан экон наук, проф., завкафедрой коммерческой эксплуатации
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconУчебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с
М59 Микробиология: Учебник для студ фарм. Вузов и фарм фак-тов/ И. Л. Дикий, И. Ю. Холупяк, Н. Е. Шевелева, М. Ю. Стегний. 2-е изд....
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconРуководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с
О-64 Організація медичного забезпечення військ: Підручник для студ вищих медичних (фарм.) навч закладів України III-IV рівнів акредитації/...
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconУчебник для вузов. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 3-20 Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. М.: Юристъ, 1998. С. 4-1
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид вищ навч закладів / А. П. Гетьман В. К. Попов, М. В. Шульга та ін.; за ред....
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб. Спб.: Питер, 2004. 639 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»)
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп и перераб. — Спб.: Питер, 2004. — 639 с.:...
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб. Спб.: Питер, 2004. 639 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»)
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп и перераб. — Спб.: Питер, 2004. — 639 с.:...
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconРуководство для врачей интенсивная терапия
Интенсивная терапия/В. Д. Малышев, И. В. Веденина, И73 xt. Омаров и др.; Под ред проф. В. Д. Малышева. — M.: Медицина, 2002. 584...
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconРуководство для врачей: в 3-х т.,Т. 1, под общей редакцией Ф. И. Комарова Г. М.: Медицина, 1997
Внутренние болезни под ред проф. Г. И. Бурчинского. – Киев, „Вища школа”, 1987. – 576 с
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconУчебник для вузов. М. Энергоатомиздат, 1988, 720с. Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов. Под ред. А. А. Васильева. М.: Энергоатомиздат, 1990. 576с
Обсяг модуля: загальна кількість годин 90 (кредитів єктс-3) аудиторні години – 48 (лекції – 32, лабораторні 16)
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с iconУчебник для вузов. М. Энергоатомиздат, 1988, 720с. Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов. Под ред. А. А. Васильева. М.: Энергоатомиздат, 1990. 576с
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи