Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять icon

Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять
НазваМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Сторінка3/5
Дата15.09.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Задача 6


У Вас з'явилася можливість розмістити строком на 2 роки на депозит 1000 грн на умовах 12,4% річних з піврічною капіталізацією, або 12% із щоквартальним нарахуванням процентів. Який варіант Ви оберете, якщо виплата процентів буде зроблена одночасно з поверненням грошей.

Задача 7


Клієнт розмістив у банку 5,2 тис. грн. Визначити доход клієнта через 3 місяці, якщо за перший місяць нараховуються проценти, виходячи зі ставки 26% річних, а кожний наступний місяць річна процентна ставка збільшиться на 2%. Розрахувати проценти за простою та складною схемами нарахування.

Задача 8


Визначити доход банку за наданий кредит у сумі 50000 грн , виданий під 32% річних із щоквартальною капіталізацією. Кредит погашено через 4 місяці 18 днів.
^

Задача 9


Визначити просту процентну ставку, при якій початковий капітал у розмірі 24 тис. грн досягне 30 тис. грн через півроку.

Задача 10


Банк надав кредит сумою 15 тис. грн. Визначити нарощену суму через 2 роки і 2 місяці при щомісячній капіталізації. Процентна ставка 16% річних.

Задача 11


Визначити поточну вартість грошей, якщо проценти нараховуються щокварталу. Із внеску в банк через 2 роки планується одержати 6 тис. грн , ставка - 12% річних.

Задача 12


Банк надає кредит 200 тис. грн на 28 місяців під 20% на умовах піврічної капіталізації. Розрахуйте доход банку, з огляду на різні схеми нарахування процентів (просту й складну).

Задача 13


Визначити строк вкладу, за який початковий капітал, розміром 12 тис. грн. , зростає до 20 тис. грн , якщо використовується просте нарахування процентів, ставка 24%.

Задача 14


Знайти суму, що виплатить клієнт банку через 3 роки, якщо на борг у розмірі 0,7 млн грн перший рік нараховуються проценти 15% річних і кожний наступний рік процентна ставка зростає на 2%.

Задача 15


Банк надав кредит за простою схемою нарахування, ставка 14% річних. Основна сума кредиту 22 тис. грн. Кредит погашено через 4 місяці. Визначити доход банку.

Задача 16


Позику розміром 20 тис.грн , видано з 10.01.06. по 05.05.06. Визначити загальну суму, розраховану методом «30/360», що погашається наприкінці строку. Процентна ставка 10%.

Задача 17


Клієнт поклав у банк 2 тис. грн під 32% річних. Через 1 рік і 270 днів він забрав свій внесок. Знайти отриману суму, якщо нарахування процентів піврічне.

Задача 18


Кредит у розмірі 16 тис. грн видається під процентну ставку 11% річних. Визначити суму повернення через 0,5 року при щомісячному нарахуванні процентів за складною та простою схемами нарахування процентів.

Задача 19

Визначити внесок клієнта, якщо через 5 років при річній ставці 12% клієнт одержує 26 тис. грн.

Задача 20


Фірма має 20 тис. грн , які вкладені в банк під 24% річних. Визначити нараховану суму через 6 років при нарахуванні складних процентів: а) один раз у рік; б) 2 рази в рік.

_________________________________________________

*) Овердрафт – форма кредиту на поточні потреби. Суть овердрафта: клієнт домовляється з банком про те, що коли в клієнта на поточному рахунку не буде вистачати (або не залишиться взагалі) грошей, він може взяти в банку забраклу суму. Проценти та основна сума за овердрафтним кредитом знімається з поточного рахунку клієнта банком автоматично.


^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

до підготовки модуля 2

з курсу «Гроші та кредит»


  1. ГРОШОВИЙ ПОТІК

Надходження або витоки певних окремих сум грошей, які можуть бути рівними між собою або не рівними, впродовж обумовленого проміжку часу (строку), мають назву ГРОШОВОГО ПОТОКУ. Грошовий потік змінює свою вартість у часі, тобто вартість грошового потоку наприкінці строку (FV), і вартість грошового потоку на початку строку (PV) мають конкретну вартісну оцінку у формі сум грошових одиниць.

Задача 7

У таблиці наведено такий грошовий потік:

Рік


1

2

3

4

5

Сума грошових одиниць

100

200

300

300

400

Зазначені суми - 100, 200,300, 300, 400 - грошових одиниць надходять на рахунок кожна у відповідному році. Розрахувати для даного потоку показники FV при і = 12% та PV при і = 15 % для двох випадків: а) потік має місце на початку кожного року ; б) потік має місце наприкінці кожного року.

Стратегія розв`язання задачі

При розрахунку вартостей FV або PV грошового потоку запам'ятаєте таке: РОЗРАХУНОК FV або PV ^ ВЕДЕТЬСЯ ДЛЯ КОЖНОЇ СУМИ ВКЛАДУ, ТОБТО, ДЛЯ КОЖНОЇ ІЗ ВКЛАДЕНИХ СУМ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ - ОКРЕМО.

Якщо ви визначаєте FV наданого в задачі грошового потоку, то спочатку знаходите FV для суми (вкладу) 100 грош.од., потім FV для суми (вкладу) 200 грош. од., потім для суми (вкладу) 300 грош. од. та надалі для кожної із сум грошового потоку. Аналогічно розраховується і показник PV грошового потоку. Спочатку знаходите PV для суми 100 грош. од., потім PV для суми 200 грош. од. і так далі, - PV для інших сум грош. од.

Розраховані окремі вартості FV або PV кожної із сум грошових одиниць (кожного вкладу) , що входять у грошовий потік, підсумовуються.
^
Розв`язання задачі

Випадок а) - потік має місце на початку року.

Випадок а) можна відтворити на рисунку (рис. 2):

0
PV

FV
12% 1 12% 2 12% 3 12% 4 12% 5


FV
100 200 300 300 400

Рисунок 2.

На цьому рисунку точка 0 позначає початок першого року. Точка 1 позначає кінець 1-го року й початок 2-го року. Точка 2 означає кінець 2-го року й початок 3-го року і т.д. Сума 100 грош. од. надійшла на рахунок на початку 1-го року, сума 200 грош. од. - на початку 2-го року. Наступні суми - на початку кожного з відповідних років. У цьому й полягає суть фрази “потік має місце на початку року”. Відповідно до умови задачі процентна ставка і – річна та дорівнює 12%. Нарахування процентів - складне. Період нарахування - 1 рік.

Майбутня вартість FV цього грошового потоку дорівнює сумі майбутніх вартостей кожного з вкладів (в грошових одиницях):

FV = 100 * (1+0,12) 5 + 200 * (1+0,12) 4 + 300 * (1+0,12) 3 + 300 * (1+0,12) 2 + 400 * (1+0,12) 1 = 1736,74 .

Поточна вартість PV грошового потоку дорівнює сумі поточних вартостей кожного з вкладів (грошових одиниць).Випадок б) - потік має місце наприкінці року.

Випадок б) можна відтворити рисунком (рис. 3):

0
PV

FV

FV
15% 1 15% 2 15% 3 15% 4 15% 5

100 200 300 300 400

Рисунок 3.

На цьому рисунку точка 0 позначає початок першого року. Точка 1 позначає кінець 1-го року й початок 2-го року. Точка 2 позначає кінець 2-го року й початок 3-го року і т.д. Сума 100 грош. од. надійшла на рахунок наприкінці 1-го року, сума 200 грош. од. - наприкінці 2-го року. Наступні суми - наприкінці кожного з відповідних років. У цьому і є суть фрази “потік має місце наприкінці року”. Відповідно до умови задачі процентна ставка і – річна та дорівнює 15%. Нарахування процентів - складне. Період нарахування - 1 рік.

Майбутня вартість FV цього грошового потоку дорівнює сумі майбутніх вартостей кожного з вкладів (у грошових одиницях):

FV = 100 * (1+0,15) 4 + 200 * (1+0,15) 3 + 300 * (1+0,15) 2 + 300 * (1+0,15) 1 + 400 * (1+0,15) 0 = 1597,63 .

Поточна вартість PV цього грошового потоку дорівнює сумі поточних вартостей кожного з вкладів (у грошових одиницях).Відповідь: якщо потік має місце на початку року (випадок а), FV = 1736,74 грош. од., PV = 985,51 грош. од.; якщо потік має місце наприкінці року (випадок б), FV =1597,63 грош. од., PV = 805,84 грош. од.

У фінансах прийняті такі терміни. Якщо надходження здійснюються на початку періодів, то потік називається - ПОТІК ПРЕНУМЕРАНДО (випадок а) у задачі 7, якщо наприкінці періодів - ПОТІК ПОСТНУМЕРАНДО (випадок б) у задачі 7. Якщо в грошовому потоці всі надходження рівні й надходять через рівні проміжки часу, то такий грошовий потік називається - АНУІТЕТ. Звичайно, ануітет відповідно до часу надходження вкладу може бути АНУІТЕТОМ ПРЕНУМЕРАНДО, або АНУІТЕТОМ ПОСТНУМЕРАНДО.

Якщо строк дії ануітет обмежений, ануітет називається строковим, якщо надходження здійснюються невизначено довго, ануітет називається безстроковим, або ПЕРПЕТУІТЕТ. Знаючи нову фінансову термінологію, сформулюємо наступну задачу.

Задача 8

Дано ануітет пренумерандо. Внески - 500 грн. Періодичність надходження внесків - кожні півроку. Строк - 3 роки. Процентна ставка - 20%. Визначити вартість внесків наприкінці 3-го року.

^ Стратегія розв`язання

За умовою задачі вкладали 6 разів по 500 грн. (вкладання кожні півроку впродовж 3-х років). Кожні 500 грн. вкладали на початку відповідного півріччя.

Механізм вкладання подано на мал. 4. Процентна ставка - річна. Нарахування процентів - щороку.

  • ЗАПАМ'ЯТАЄТЕ: ^ У ДАНІЙ ЗАДАЧІ НАДХОДЖЕННЯ ВНЕСКІВ – КОЖНІ ПІВРОКУ, А НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ – ЩОРОКУ. БУДЬ ЛАСКА, НАДАЛІ, НЕ ПЛУТАЙТЕ ВИРАЗИ: ПЕРІОД НАРАХУВАННЯ та ПЕРІОД ВКЛАДАННЯ.PV

FV
0
FV
20% 1 20% 2 20% 3

500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн.

Рисунок 4.

^ Розв`язання задачі

FV = 500 * (1+0,2) 3 + 500 * (1+0,2) 2,5 + 500 * (1+0,2) 2 + 500 * (1+0,2) 1,5 + 500 * (1+0,2) 1 500 * (1+0,2) 0,5 = 500 * (1+0,2) 3 + 500 * (1+0,2) 2 * (1+0,5*0,2) + 500 * (1+0,2) 2 + 500 * (1+0,2) 1 * (1+0,5*0,2) + 500 * (1+0,2) 1 + 500 * (1+0,2)0 *(1+0,5 *0,2)=4186грн.

Відповідь: майбутня вартість ануітета пренумерандо 500 грн., вкладених кожні півроку впродовж 3-х років при ставці 20% дорівнює 4186 грн.

Розрахунок показників FV і PV грошових потоків, у тому числі й ануітетів, проводиться за формулами:

(12)

(13)

де PVt – сума надходження або видатку (вкладання на рахунок або вилучення з рахунку) t – го надходження (вилучення) ;

FVt - сума надходження або видатку (вкладання на рахунок або вилучення з рахунку) t – го надходження (вилучення) ;

t – порядковий номер надходження (вилучення) грошової суми PVt або FVt грошового потоку;

i – процентна ставка в частках (дивися п. 1.2) у кожному з періодів нарахування процентів nt;

nt – кількість періодів нарахування процентів, у кожному з яких процентна ставка дорівнює i для відповідного PVt або FVt.  • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ:^ У ФОРМУЛАХ (12) І (13) ЗНАК СУМИ Σ МАЄ АЛГЕБРАЇЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ТОБТО, ЯКЩО ВНЕСКИ НА РАХУНОК БРАТИ ЗІ ЗНАКОМ «+», ТО ВИЛУЧЕННЯ З РАХУНКУ БЕРЕМО ЗІ ЗНАКОМ «–».^ КОНТРОЛЬ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ МОДУЛЯ 2

Для успішного завершення вивчення матеріалу модуля 2 студент зобов'язаний розв`язати три задачі одного з 2 варіантів. Номер варіанта визначається за останньою цифрою залікової книжки: непарна цифра визначає варіант 1, парна або 0 - варіант 2.

Для дистанційної форми навчання розв`язання задач має бути виконано в редакторі Word в окремому файлі з назвою МОД_2_ПІП/Б.doc і надіслано електронною поштою за адресою методиста курсу. У файлі повинна знаходитися така інформація:

ПІП/Б студента (повністю)

Назва дисципліни «Гроші та кредит»

Викладач Зайцев Олександр Васильович

Модуль 2

варіант (1 або 2)

Задача 1 –Розв`язання. Відповідь (відповіді) на задачу

Задача 2–Розв`язання. Відповідь (відповіді) на задачу

Задача 3–Розв`язання. Відповідь (відповіді) на задачу


^ ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 2
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец....
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconЄ. В. Гавриличенко методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу “Система національних рахунків” (для студентів...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять з курсу "організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Організація облікуі" для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи