Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять icon

Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять
НазваМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Сторінка4/5
Дата15.09.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
^

ВАРІАНТ 1

Задача 1


Строковий ануітет пренумерандо, розміром 300 грн., вноситься по півріччях. Знайти суму через 5 років. Процентна ставка - 12 %. Нарахування процентів щоквартальне.

Задача 2


Продисконтувати потік платежів постнумерандо. Характеристика потоку:

1 рік - 500 грн - надходження;

2 рік - 200 грн - надходження;

3 рік - 400 грн - виплата.

Далі, впродовж наступних семи років, надходження по 500 грн. Ставка дисконту 6%.

Задача 3


Наприкінці кожного року в банк вноситься 3000 грн. під 16% річних. Визначити суму, що буде на рахунку клієнта через 6 років, якщо нарахування процентів один раз у два роки.
^

ВАРІАНТ 2

Задача 1


На початку кожного півріччя в банк на депозитний рахунок надходить 2000 грн під 12% річних. Визначити суму, що буде на рахунку клієнта через 5 років, якщо нарахування процентів щоквартальне.

Задача 2


Продисконтувати потік платежів пренумерандо, якщо перші три роки надходження становили по 300 грн. У 4-му році вилучили 1000 грн. У наступні 4 роки надходили по 400 грн. Ставка дисконту - 8%.

Задача 3


Строковий ануітет постнумерандо розміром 500 грн, вноситься щокварталу. Знайти суму через 4 роки. Процентна ставка - 8 %. Нарахування процентів за півріччями.

^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

до підготовки модуля 3

з курсу «Гроші та кредит»


1 ПОЗИКА З ФІКСОВАНОЮ ВИПЛАТОЮ

Виплпта взятого кредиту (позики) РІВНИМИ ЧАСТИНАМИ наприкінці обумовлених періодів k нараховується як складний процент на неповернений залишок, розраховується за формулою

(14)

де PV — основна сума боргу, сума взятого кредиту, позика;

P* — фіксована виплата, що виплачується k раз;

i — процентна ставка в кожному з періодів k;

k — кількість періодів, наприкінці яких повертається сума P*.

  • ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ:^ ФОРМУЛА (14) ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ У ВИПАДКУ, КОЛИ ПЕРІОДИ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ СПІВПАДАЮТЬ З ПЕРІОДАМИ ВИПЛАТИ ФІКСОВАНОЇ ВЕЛИЧИНИ Р*.

ІНАКШЕ КАЖУЧИ, ЯКЩО ВИПЛАТИ Р* НАПРИКІНЦІ КОЖНОГО РОКУ І НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ – ЩОРІЧНЕ, ЯКЩО ВИПЛАТИ ^ Р* – КОЖНІ ПІВРОКУ І НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ТЕЖ КОЖНІ ПІВРОКУ, ЯКЩО ВИПЛАТИ Р* - ЩОКВАРТАЛЬНІ І НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ – КВАРТАЛЬНЕ, ТІЛЬКИ ЗА ЦИХ УМОВ ФОРМУЛА (14) ДАЄ ПРАВИЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.


Формула (14) може бути записана в іншій формі:

. (14)

Розглянемо використання формули (14) на прикладі задачі 9.

Задача 9

Ви взяли в борг на 4 роки 10000 грн під 14%, які нараховуються за схемою складних процентів на неповернений залишок. Повертати необхідно рівними частинами наприкінці кожного року. Знайти розмір річного платежу.


^ Стратегія розв`язання задачі

Аналіз завдання показує, що кількість повернень фіксованої суми Р* дорівнює чотирьом, тобто k = 4. Нарахування процентів – щорічне, складне. Процентна ставка – річна. Необхідно знайти таку суму - Р*, щоб, повертаючи її чотири рази (наприкінці кожного року), повернути борг (кредит, позику) розміром 10000 грн., і повернути проценти, які нараховуються на залишок після кожної виплати Р*.

^ Розв`язання задачі3432

3432

6442

10000
За формулою (14) сума фіксованої виплати наприкінці кожного року ^ Р* дорівнює 3432 грн. Повернення фіксованої виплати Р*, що дорівнює 3432 грн, і нарахування складних процентів на непогашений залишок, впродовж чотирьох років: див. рис. 5.

Р
3432

3432

3010

3432

5651

7968

11400

9083

Борг, кредит, грн

1

2

4

3

Годы

0
исунок 5

На рис. 5 точка 1 – це сума кредиту ( або боргу) , що взято на початку 4 річного строку. Точка 2 - це сума боргу наприкінці першого року. Сума боргу в точці 2 складається із суми кредиту -10000 грн плюс проценти, які нараховані за рік на суму 10000 грн. Розраховується FVточка 2 = 10000 грн + 10000грн * 0,14 = 11400 грн, або, що те саме, FVточка 2 = 10000 грн (1+0,14) = 11400 грн. Далі, у точці 2 (це кінець першого року) настав час повернути фіксовану суму Р*, розміром 3432 грн. Після повернення фіксованої суми (3432 грн) наприкінці першого року непогашений залишок дорівнює 11400 грн – 3432 грн = 7968 грн (точка 3 у рис.5). На цей непогашений залишок у розмірі 7968грн упродовж другого року нараховується процент за ставкою 14%. Отже, борг на кінець другого року дорівнює FVточка 4 = 7968 грн. (1+0,14) = 9083 грн. Сума 9083 грн (точка 4 у рис. 5) - це сума боргу на кінець другого року. Після виплати фіксованої суми (3432 грн) на кінець другого року непогашений залишок становить 5651 грн ( 9083 грн - 3432 грн ), що відображено в точці 5 у рис. 5. Аналогічно розраховуються суми в точках 6, 7, 8, 9. Точка 6 - розмір суми боргу наприкінці третього року (6442 грн ). Точка 7 - непогашений залишок наприкінці третього року (3010 грн ). Точка 8 - сума боргу на кінець четвертого року (3432 грн ). Точка 9 – непогашений залишок на кінець четвертого року (0 грн ).

Графічна ілюстрація задачі показує, що знайдена за формулою (14) сума фіксованої виплати, розміром Р* = 3432 грн, розрахована правильно, тому що наприкінці четвертого року сума боргу дорівнює нулю, тобто, кредит сплачено повністю.

Відповідь: розмір річного платежу Р* = 3432 грн.


^ КОНТРОЛЬ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ МОДУЛЯ 3

Для успішного завершення вивчення матеріалу модуля 3 студент зобов'язаний розв`язати дві задачі одного з 2 варіантів. Номер варіанта визначається за останньою цифрою залікової книжки: непарна цифра визначає варіант 1, парна або 0 - варіант 2.

Для дистанційної форми навчання розв`язання задач має бути виконане в редакторі Word в окремому файлі з назвою МОД_3_ПІБ.doc і надіслано електронною поштою за адресою методиста курсу. У файлі має бути така інформація:

ПІП/Б студента (повністю)

Назва дисципліни: «Гроші та кредит»

Викладач Зайцев Олександр Васильович

Модуль 3 - варіант (1 або 2)

Задача 1 –Розв`язання. Відповідь (відповіді) на задачу

Задача 2 –Розв`язання. Відповідь (відповіді) на задачу

^ ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 3*.
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец....
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconЄ. В. Гавриличенко методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу “Система національних рахунків” (для студентів...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять з курсу "організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Організація облікуі" для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи