Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять icon

Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять
НазваМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Сторінка5/5
Дата15.09.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
^

ВАРІАНТ 1

Задача 1


Підприємство придбало будинок за 120 тис. грн на таких умовах:

 1. 20 % вартості оплачується зараз;

б)частина, що залишилася, погашається рівними річними платежами (наприкінці року) впродовж п'яти років з нарахуванням 15 % на непогашену частину кредиту за схемою складних процентів.

Визначте, який процент буде сплачено у третьому році?

Задача 2


Ви бажаєте придбати в кредит автомобіль вартістю 60 тис. грн на таких умовах:

1) 25 % вартості оплатити в день придбання;

2) частина, що залишилася, погашається щомісячними рівними платежами впродовж тринадцяти місяців (наприкінці кожного місяця) з нарахуванням 12 % на непогашений залишок, за схемою складних процентів. Нарахування процентів - щомісячне.

Визначите загальну суму процентів до виплати.
^

ВАРІАНТ 2

Задача 1


Магазин реалізує холодильник вартістю 2500 грн. у кредит на умовах:

 1. 10 % вартості покупець оплачує в день покупки;

б)борг погашається рівними платежами наприкінці кожного місяця з нарахуванням 6% на непогашену частину за схемою складних процентів; нарахування процентів - щомісячне;

с)строк погашення - 11 місяців.

Визначити доход магазину.

Задача 2


Банк реалізує верстат вартістю 200 тис. грн на таких умовах:

 1. 30 % вартості одержує в день продажу;

б)частина, що залишилася, погашається рівними річними платежами (наприкінці кожного року) впродовж шести років з нарахуванням 10% на непогашену частину за схемою складних процентів. Визначте, який процент буде сплачений у четвертому році?

_________________________________________________

(*) Для відповіді на питання задач модуля 3 зверніть увагу на п. 1.1 модуля 1, де підказкою є рядок: «FV- PV – приріст (нарощення), доход, маржа, процент»

На цьому практична частина за курсом «Гроші та кредит» завершується. Після розв`язання задач за кожним з трьох модулів ви допускаєтеся до виконання контрольної роботи.

Номер завдання (всього шість завдань, див. стор 63-69) та варіанти до завдань ( у кожному завданні по 15 варіантів, див.стор.70-72) надає викладач кожному студентові персонально.

Для студентів дистанційної форми навчання:

^ НОМЕР ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ВАРІАНТ У ЦЬОМУ ЗАВДАННІ ВИ ОДЕРЖИТЕ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ЛИШЕ ПІСЛЯ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 3 МОДУЛІВ.

Для студентів заочної та вечірньої форми навчання:

контрольну роботу виконати в окремому зошиті та надіслати за адресою університету із зазначенням кафедри «Фінанси» та прізвища викладача.

Правильне розв`язання задач у контрольній роботі є доказом, що ви засвоїли фінансові розрахунки з дисципліни «Гроші та кредит».

^ ЧЕКАЮ ВАШИХ ДОКАЗІВ!

БАЖАЮ УСПІХУ!

ДО ЗУСТРІЧІ НА ІСПИТІ.


ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ЗАВДАННЯ 1

Задача 1

Банк видав кредит (строк 1), розміром А тис. грн. Строк повернення кредиту (строк 2). Процентна ставка Б% річних. Розрахувати щомісячний розмір процентів за кредитом методами "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше клієнтові?

Задача 2

Раз у півроку робиться внесок у банк за схемою пренумерандо, розміром Д тис. грн. на умові Е% річних, що нараховуються кожні 6 місяців. Яка сума буде на рахунку через Ж років? Як зміниться ця сума, якщо проценти будуть нараховуватися раз у рік?

Задача 3

Підприємство придбало будинок за К тис. грн. на таких умовах: а) Л% вартості оплачується негайно; б) частина, що залишилася, погашається рівними річними платежами (наприкінці року) у плині М років з нарахуванням Н % річних на непогашену частину кредиту за схемою складних процентів. Визначите загальну суму процентів до виплати.

Задача 4

Банк пропонує В% річних. Чому має дорівнювати початковий внесок, щоб через П років мати на депозитному рахунку Г тис. грн. при: а) нарахуванні простих процентів; б) нарахуванні складних процентів за півріччями?

ЗАВДАННЯ 2

Задача 1

Кредит А тис. грн виданий (строк 1) під И% річних. Кредит погашений (строк 2). Визначити щомісячний доход банку при нарахуванні процентів методами "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?

Задача 2

Через Б років вам необхідно мати суму В тис. грн. Скільки необхідно розмістити на депозит під Г% річних, щоб мати суму В тис. грн, при: а) щорічному нарахуванні процентів; б) щоквартальному нарахуванні процентів. Який варіант ви оберете?

Задача 3

Розрахувати майбутню вартість потоку платежів за схемою постнумерандо за Д років, якщо ставка - Е% річних. Перші Ж років надходження по К тис. грн, далі щорічно розмір надходження збільшується на Л %.

Задача 4

Ви зайняли на 6 років М тис. грн під Н% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати необхідно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначте який процент буде сплачений у третьому році.

ЗАВДАННЯ 3

Задача 1

Позика в розмірі А тис. грн видана з (строк 1) по (строк 2) під Б% річних. Визначити щомісячні проценти методом "30/360" і "факт/факт", а також доход банку.

Задача 2

Щорічно робиться внесок у банк, розміром Ж тис. грн. Яка сума буде на рахунку через К років, якщо внесок робиться однією сумою Ж тис. грн, пренумерандо, а банк нараховує Л % річних один раз у два роки?


Задача 3

Ви зайняли на М років Н тис. грн під П% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати необхідно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначите, яка частина основної суми кредиту буде погашена за перші два роки?

Задача 4

Яка сума вам переважніше: В грн при ставці Г% річних сьогодні або Д грн при цій самій ставці через Е років?


ЗАВДАННЯ 4

Задача 1

Кредит у розмірі А тис. грн виданий з (строк 1) по (строк 2) під Б% річних. Визначити щомісячні проценти методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше клієнтові?

Задача 2

На внесок у банк розміром В млн грн строком на Г років банк нараховує Д % річних. Яка сума буде на рахунку, якщо нарахування процентів проводиться за схемою простих і складних процентів: а) щорічно; б) кожні півроку?

Задача 3

Ви зайняли на Л років М тис. грн під Н % річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначите загальну суму процентів до виплати.

Задача 4

На щоквартальні внески в банк у розмірі Е тис. грн за схемою пренумерандо банк нараховує Ж% річних раз у рік. Яка сума буде на рахунку через К років?


ЗАВДАННЯ 5

Задача 1

Кредит у розмірі А тис. грн виданий з (строк 1) по (строк 2) під Б% річних. Визначити суму, що щомісяця платить клієнт, методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?

Задача 2

Який ваш вибір - одержання В тис. грн через Г років або Д тис. грн через Е років, якщо процент за депозитами (щорічний) дорівнює: а) 0% (нуль відсотків); б) Ж%; в) К%?


Задача 3

Упродовж Л років кожні півроку в банк вноситься по М тис. грн за схемою пренумерандо. Банк нараховує Н % річних. Яка сума буде на рахунку наприкінці строку?

Задача 4

Ви зайняли на П років Р тис. грн під Т% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати необхідно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначити, яка частина основної суми буде погашена за перші два роки.

ЗАВДАННЯ 6

Задача 1

Клієнт поклав у банк на депозит суму А тис. грн з (строк 1) по (строк 2) під Б % річних. Визначити суму, яку щомісяця одержує клієнт методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?

Задача 2

Знайти суму, що виплатить клієнт банку, через В років, якщо на борг розміром Г тис. грн перший рік нараховуються проценти Д% річних і кожний наступний рік проценти зростуть на Е%.

Задача 3

На внески в банк кожні півроку впродовж Ж років по К тис. грн за схемою пренумерандо банк нараховує щокварталу проценти по ставці Л% річних. Яка сума буде на рахунку наприкінці строку?

Задача 4

Ви зайняли на М років Н тис. грн під П% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати необхідно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначити, який процент буде сплачений у третьому році?Вели чина

Варіанти до завдання 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Строк 1

18.01.01

22.01.01

23.01.01

10.01.01

11.01.01

12.01.01

13.01.01

14.01.01

15.01.01

16.01.01

17.01.01

19.01.01

20.01.01

21.01.01

24.01.01

А

50

100

150

75

125

175

200

225

250

300

270

280

290

310

320

Строк 2

4.04.01

5.05.01

6.05.01

10.05.01

20.05.01

20.04.01

29.04.01

25.05.01

18.05.01

19.05.01

4.06.01

6.06.01

7.06.01

8.06.01

1.06.01

Б

20

25

30

35

15

18

24

28

32

36

21

24

22

18

34

В

18

20

25

30

32

34

16

22

27

29

19

18

24

26

28

П

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

5

6

Г

400

300

450

500

550

600

650

700

750

800

450

500

500

600

650

Д

500

400

600

700

650

750

800

550

450

850

400

500

600

700

800

Е

50

25

30

35

40

28

32

36

38

26

2

24

28

36

30

К

150

200

250

300

350

400

225

275

325

375

350

300

250

200

150

Л

30

20

25

30

35

40

45

50

10

5

20

25

30

35

40

М

8

7

6

9

10

11

5

6

7

8

9

10

5

6

7

Н

15

16

18

20

22

24

26

28

30

14

1

19

21

23

25

Ж

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5
Вели-чина

Варіанти до завдання 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

Строк 1

3.01.01

5.01.01

7.01.01

9.01.01

10.01.01

12.01.01

14.01.01

16.01.01

18.01.01

20.01.01

22.01.01

24.01.01

26.01.01

28.01.01

30.01.01

Строк 2

6.05.01

10.05.01

15.05.01

17.05.01

20.05.01

25.05.01

27.05.01

29.05.01

4.06.01

8.06.01

12.06.01

15.06.01

20.06.01

22.06.01

25.06.01

Б

6

7

8

5

4

3

6

7

8

5

4

3

6

7

8

В

100

120

150

80

85

70

60

90

110

130

140

160

170

180

190

Г

10

15

20

25

12

14

16

18

22

24

26

28

30

19

21

Д

4

5

6

7

8

9

10

10

9

8

7

6

5

7

10

Е

8

10

12

14

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ж

2

3

3

4

4

5

6

7

4

3

4

2

2

3

8

К

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Л

20

18

16

15

14

13

12

10

9

8

7

6

5

4

3

М

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Н

10

12

14

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

И

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
Вели-чина

Варіанти до завдання 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Строк 1

4.01.01

6.01.01

8.01.01

10.01.01

12.01.01

14.01.01

16.01.01

18.01.01

20.01.01

22.01.01

24.01.01

26.01.01

28.01.01

30.01.01

5.01.01

Строк 2

1.04.01

15.04.01

17.04.01

19.04.01

21.04.01

23.04.01

25.04.01

27.04.01

14.04.01

16.04.01

18.04.01

20.04.01

22.04.01

24.04.01

26.04.01

В

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

Г

10

12

14

16

18

20

22

24

25

23

21

19

17

15

13

Д

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

Е

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Ж

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

К

6

8

10

12

6

8

10

12

6

8

10

12

6

8

10

Л

8

10

12

14

6

8

10

12

14

6

8

10

12

14

6

М

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

Н

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

10

11

12

П

9

10

12

14

9

10

12

14

9

10

12

14

9

10

12

Б

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
Вели-чина

Варіанти до завдання 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

185

Строк 1

3.01.01

4.01.01

5.01.01

6.01.01

7.01.01

8.01.01

9.01.01

10.01.01

11.01.01

12.01.01

13.01.01

14.01.01

15.01.01

16.01.01

17.01.01

Строк 2

3.05.01

4.05.01

5.05.01

6.05.01

7.05.01

8.05.01

7.05.01

10.05.01

11.05.01

12.05.01

13.05.01

14.05.01

15.05.01

16.05.01

17.05.01

В

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

Г

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

Д

10

15

20

25

30

35

40

10

15

20

25

30

35

40

22

Е

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ж

12

14

16

18

20

22

24

26

11

13

15

17

19

21

23

К

8

7

6

5

9

7

6

8

5

10

9

8

7

6

9

Л

6

7

8

9

6

7

8

9

5

6

7

8

9

6

7

М

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10

15

20

25

30

35

Н

8

9

10

12

14

16

18

20

11

13

15

17

19

21

22

Б

20

21

22

23

24

25

26

14

16

18

20

10

11

12

13

Вели-чина

Варіанти до завдання 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

Строк 1

3.01.01

4.01.01

5.01.01

6.01.01

7.01.01

8.01.01

9.01.01

10.01.01

11.01.01

12.01.01

13.01.01

14.01.01

15.01.01

16.01.01

17.01.01

Строк 2

17.05.01

16.05.01

15.05.01

14.05.01

13.05.01

12.05.01

11.05.01

10.05.01

9.05.01

8.05.01

7.05.01

6.05.01

5.05.01

4.05.01

3.05.01

Б

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

В

20

21

26

4

16

12

13

11

18

10

11

16

15

19

8

Г

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Д

25

28

31

22

26

24

30

25

32

20

28

42

27

42

18

Е

4

5

6

5

6

7

7

6

5

6

7

8

6

7

8

Ж

10

9

6

8

5

8

10

11

7

12

6

7

8

9

10

К

15

12

12

16

10

22

20

24

14

22

16

21

14

26

28

Л

5

6

7

8

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Н

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

П

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

Р

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Т

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8
Вели-чина

Варіанти до завдання 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Строк 1

29.01.01

28.01.01

27.01.01

26.01.01

25.01.01

24.01.01

23.01.01

22.01.01

21.01.01

20.01.01

19.01.01

18.01.01

17.01.01

16.01.01

15.01.01

Строк 2

3.05.01

4.05.01

5.05.01

6.05.01

7.05.01

8.05.01

7.05.01

10.05.01

11.05.01

12.05.01

13.05.01

14.05.01

15.05.01

16.05.01

17.05.01

Б

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

В

3

4

5

6

5

4

3

6

5

4

3

6

5

4

3

Г

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Д

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Е

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Ж

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

К

8

9

10

5

6

7

11

12

13

3

2

1

13

14

15

Л

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

М

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

11

Н

01

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

130

140

150

160

П

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
^

Перелік питань на іспит «Гроші та кредит»


 1. Виникнення грошей із труднощів товарного обміну.

 2. Виникнення грошового товару з розвитку форм вартості.

 3. Види й форми вартості, їхн характеристика.

 4. Гроші без матеріальної субстанції.

 5. Товари, які виконують роль грошей.

 6. Історичний процес виникнення грошей і висновки для теорії грошей.

 7. Визначення грошей. Роль грошей. Функції грошей.

 8. Поняття про грошовий обіг.

 9. Суть грошового обігу на макрорівні.

 10. Суть грошового обігу на мікрорівні.

 11. Структуризація грошового обігу.

 12. Грошова маса, структура грошової маси.

 13. Грошові агрегати.

 14. Закон грошового обігу.

 15. Швидкість обігу грошей.

 16. Форми грошей. Повноцінні й неповноцінні гроші.

 17. Види готівки та їх характеристика.

 18. Види безготівкових грошей та їх характеристика.

 19. Вексель, чек та їх обіг.

 20. Цінні папери та їх види.

 21. Розповісти все про акції та облігації.

 22. Ринок цінних паперів. Об'єкти й суб'єкти ринку цінних паперів.

 23. Визначення кредиту.

 24. Види кредитних відносин.

 25. Види процентів і види процентних ставок.

 26. Нарахування простих процентів (методи).

 27. Суть складних процентів.

 28. Проста позика.

 29. Механізм овердрафтного кредитування.

 30. Розкрити суть термінів «кредит» і «позика».Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення курсу практичних занять з дисципліни

«Гроші та кредит»

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання


Укладачі : О. В. Зайцев,

О. В. Галахова


Редактор Н. О. Кравченко


Відповідальний за випуск В. М. Боронос


Комп`терне верстання О. В. Галахової


Підп. до друку .2007, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум.друк.арк. . Обл..-вид.арк. .

Тираж 450пр. Собівартість вид.

Зак. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб`єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец....
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconЄ. В. Гавриличенко методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу “Система національних рахунків” (для студентів...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять з курсу "організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Організація облікуі" для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи