Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності icon

Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
НазваКонспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Сторінка3/5
Дата17.09.2012
Розмір1.02 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5


^ Питання 2. Способи доступу до мережі "Інтернет". Критерії їх вибору. Можливості їх реалізації у фінансових установах [1; 3, с.523; 4, с.213; 5; 9]

  • використання тільки електронної пошти. Цей спосіб дозволяє одержувати і відправляти повідомлення іншим користувачам і тільки. Через спеціальні шлюзи можна також використати і інші сервіси, що надаються мережею Інтернет. Ці шлюзи, однак, не дозволяють працювати в інтерактивному режимі, і можуть бути досить складними у використанні.

  • безпосереднє з'єднання. Це основна і найкраща форма з'єднання, бо комп'ютер стає одним з вузлів Інтернет. За допомогою протоколу TCP/IP він напряму спілкується з іншими комп'ютерами в Інтернет. Доступ до сервісів Інтернет здійснюється за допомогою програм, що працюють на Вашому комп'ютері.

Альтернативою прямого з'єднання для індивідуальних користувачів і невеликих організацій є використання телефонних ліній для встановлення тимчасових підключень (dial up) до віддаленого комп'ютера, з'єднаного з Інтернет (провайдера). При цьому використаються протоколи SLIP (Serial Line Інтернет Protocol) або PPP (Point to Point Protocol).


Питання 3. Адресація в мережі Інтернет [2, с.523; 3, с.213; 4; 8]

Кожен комп'ютер, вміщений у мережу Інтернет, має унікальну ІР-адресу, на підставі якої протокол IP передає пакети в мережі. IP-адреса складається із чотирьох байтів і записується у вигляді чотирьох десяткових чисел, розділених крапками, наприклад:

194.85.120.66.

IP-адреса складається із двох логічних частин: номера мережі і номера вузла в мережі. Якщо мережа, у яку включений комп'ютер користувача, є частиною Інтернету, то номер мережі видає спеціальний підрозділ Інтернету - InterNIC (Інтернет Network Information Center) або його представники. Номер вузла визначає адміністратор мережі.

Залежно від того, яка кількість байтів в IP-адресі виділяється для номера мережі і номера вузла, виділяють кілька класів Ір-адрес.

Якщо номер мережі займає один байт, а номер вузла три байти, то така адреса належить до класу А. Кількість вузлів у мережі класу А може досягати 224, або 16 777 216. Номер мережі класу А змінюється в діапазоні від 1.0.0.0 до 126.0.0.0.

Якщо під номер мережі і номер вузла приділяється по два байти, то адреса належить до класу В. Кількість можливих вузлів у мережі класу В становить 216, або 65536 вузлів. Номер мережі класу В змінюється від 128.0.0.0 до 191.255.0.0.

Якщо під номер мережі приділяється три байти, то адреса належить до класу С. Кількість вузлів у мережі класу З обмежене 28, або 256. Номер мережі змінюється від 192.0.1.0 до 223.255.255.0.

Наприклад, в Ір-адресі 194.85.120.66, 0.0.0.66 - це номер вузла в мережі класу С з номером 194.85.120.0.

Існує кілька спеціальних IP-адрес. Так, наприклад, адреса 127.0.0.1 визначає локальну машину користувача і використається для тестування різних програм. При цьому дані по мережі не передаються.


Питання 3. Система доменних імен DNS [2, с.523; 3, с.213; 4; 8]

Людині вкрай незручно використати числові IP-адреси, тому логічним представляється створення механізму, що дозволяє ставити у відповідність IP- і адресам символьні імена. У мережі Інтернет для цієї мети використається система доменних імен (DNS), що має ієрархічну структуру. Молодша частина доменного імені відповідає кінцевому вузлу мережі. Складові частини відокремлюються один від одного крапкою. Наприклад, mail.econ.pu.ru. В одного вузла може бути кілька імен.

Сукупність імен, у яких кілька старших частин доменного імені збігаються, називається доменом. Наприклад, імена mail.econ.pu.ru і www.econ.pu.ru належать домену econ.pu.ru.

Найголовнішим є кореневий домен. Далі розміщуються домени першого, другого і третього рівнів. Кореневий домен управляється InterNIC. Домени першого рівня призначаються для кожної країни, при цьому прийнято використати трибуквені і двобуквені абревіатури. Так, наприклад, для Росії домен першого рівня - ru, для США - us. Крім того, кілька імен доменів першого рівня закріплено для різних типів організацій:

  • com - комерційні організації (наприклад, ibm.com);

  • edu - освітні організації (наприклад, spb.edu);

  • gov - урядові організації (наприклад, loc.gov);

  • іorg - некомерційні організації (наприклад, w3.org);

  • net - організації, що підтримують мережі (наприклад, ripn.net);

Для кожного імені домена створюється свій DNS-cepвep, що зберігає базу даних відповідностей IP-адрес і доменних імен, розміщених у даному домені, а також містить посилання на DNS-сервери доменів нижнього рівня. Таким чином, для того щоб одержати адресу комп'ютера по його доменному імені, досить звернутися до DNS-сервера кореневого домена, а той, у свою чергу, перешле запит DNS-серверу домена нижнього рівня. Завдяки такій організації системи доменних імен навантаження з пошуку імен рівномірно розподіляється серед DNS-серверів.


Питання 4. Протоколи, що застосовуються в мережі "Інтернет" [3, с.207; 4]

Протоколи прикладного рівня використовуються в конкретних прикладних програмах. Загальна їх кількість велика і продовжує постійно збільшуватися. Деякі додатки існують із самого початку розвитку Інтернет, наприклад, TCP/IP, TELNET і FTP. Інші з'явилися пізніше: HTTP, NNTP, POP3, SMTP.

Протокол IP

Протокол IP являє собою основу протоколів TCP/IP. Протокол IP належить до типу протоколів без встановлення з'єднання, тобто - ніякої керуючої інформації, крім тієї, що міститься в самому IP-пакеті, по мережі не передається. Крім того, протокол IP не гарантує надійної доставки повідомлень.

Потік даних протокол IP розбиває на певні частини - дейтаграми і розглядає кожну дейтаграму як незалежну одиницю, що не має зв'язку з іншими дейтаграмами. Дейтаграма - загальна назва одиниці даних, який оперують протоколи без установлення з'єднання. Основним завданням протоколу IP є передача дейтаграм між мережами. Часто дейтаграми, передані за допомогою протоколу IP, називають ІР-пакетами.

^ Протокол TCP/IP

Тому що протокол IP не гарантує надійну доставку повідомлень, це завдання вирішує протокол TCP. На відміну від протоколу IP протокол TCP встановлює логічне з'єднання між взаємодіючими процесами.

Надійність протоколу TCP полягає в тому, що джерело даних повторює їх посилку в тому випадку, якщо не одержить у певний проміжок часу від адресату підтвердження їх успішного одержання. Частини, на які протокол TCP розбиває потік даних, прийнято називати сегментами.

Кожний сегмент виділяється заголовком. У заголовку сегмента існує поле контрольної суми. Якщо при пересиланні дані ушкоджені, то по контрольній сумі протокол TCP може це визначити. Ушкоджений сегмент знищується, а джерелу нічого не посилається. Якщо дані не були ушкоджені, то вони пропускаються на складання повідомлення додатка, а джерелу відправляється підтвердження.

Для транспортування сегментів протокол TCP використовує протокол IP. Перед відправленням протокол TCP поміщає сегменти в оболонку Ір-пакета.

^ Протокол FTP

Протокол FTP (File Transfer Protocol – протокол передачі файлів) розповсюджений також широко як TELNET. Він є одним із найстаріших протоколів сімейства TCP/IP. Користувач FTP може застосувати кілька команд, які дозволяють йому подивитися каталог віддаленої машини, перейти з одного каталогу в інший, а також скопіювати один або кілька файлів.

^ Протокол SMTP

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – простий протокол передачі пошти) підтримує передачу повідомлень (електронної пошти) між довільними вузлами мережі Інтернет. Маючи механізми проміжного зберігання пошти і механізми підвищення надійності доставки, протокол SMTP допускає використання різних транспортних служб.

Протокол SMTP забезпечує як групування повідомлень на адресу одного одержувача, так і розмноження декількох копій повідомлення для передачі в різні адреси.

^ Протокол HTTP

Протокол HTTP (Hyper text transfer protocol – протокол передачі гіпертексту) застосовується для обміну інформацією між серверами WWW (World Wide Web – всесвітня павутина) і програмами перегляду гіпертекстових сторінок – броузерами WWW. Допускає передачу широкого спектра різноманітної інформації – текстової, графічної, звукової та відео. У цей час знаходиться в стадії безперервного вдосконалювання.

^ Протокол NNTP

Network News Transfer Protocol  – протокол передачі мережних новин (NNTP) дозволяє спілкуватися серверам новин і клієнтських програм – поширювати, запитувати, витягати і передавати повідомлення в групи новин. Нові повідомлення зберігаються в централізованій базі даних, що дозволяє користувачеві вибирати його повідомлення, що цікавлять. Також забезпечується індексування, організація посилань і видалення застарілих повідомлень.
1   2   3   4   5

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах"
Нформаційні системи та технології у фінансових установах: Конспект лекцій / Укладачі: О. О. Захаркін, М. Ю. Абрамчук, М. А. Деркач...
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О. О....
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці»
Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Колбасін конспект лекцій з курсу «комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»
Колбасін О.І., Абраменко І. Г. Конспект лекцій з «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для слухачів другої вищої освіти...
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах"
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconКонспект лекцій по курсу „ інформаційні технології управління " для студентів, спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища"
Конспект лекцій по курсу „Інформаційні технології управління” (для студентів, спеціальності 070800 – „Екологія та охорона навколишнього...
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconА. Л., Шаповалов, М. В. Гринчак, Кузмичова К. В. Інформаційні технології в проектуванні конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 092101 – «Промислове І цивільне будівництво»
Шаповалов А. Л., Гринчак М. В.,Кузьмичова К. В. Інформаційні технології в проектуванні. Конспект лекцій. (для студентів 5 курсу спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства фотограмметрія конспект лекцій з дисципліни
Фотограмметрія (Конспект лекцій з дисципліни "Фотограмметрія І дистанційне зондування" для студентів денної форми навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconА. Л., Шаповалов, О. Б. Костенко, К. В. Кузьмичова Конспект лекцій з дисциплін: «Інформаційні системи І технології в туризмі»
Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп)
Конспект лекцій з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 «Електротехнічні системи електроспоживання»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи