2589 методичні вказівки icon

2589 методичні вказівки
Назва2589 методичні вказівки
Сторінка1/17
Дата02.08.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2589 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до курсової роботи

з дисциплін «Інформатика»

і «Обчислювальна техніка та програмування»

для студентів інженерних спеціальностей

галузі знань: 0505– Машинобудування та матеріалообробка;
0504– Металургія та матеріалознавство


заочної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до курсової poботи з дисциплін «Інформатика» і «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів інженерних спеціальностей галузі знань:
0505 – Машинобудування та матеріалообробка;
0504 – Металургія та матеріалознавство.

/Укладачі В.Г. Неня, В.В. Шендрик.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 90 с.

Кафедра інформаційних технологій проектування


ЗМІСТ


^ 2589 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 1

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6

1.1 Формування знань та вмінь 6

1.2 Вимоги до оформлення курсової роботи 6

1.2.1 Основні розділи курсової роботи: 7

1.2.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсової роботи: 7

1.2.3 Вимоги до оформлення розрахунків в Excel: 8

1.2.4 Вимоги до оформлення розрахунків в MathCAD: 9

1.3 Зміст розділів пояснювальної записки 10

1.3.8 Список використаних інформаційних джерел 11

^ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 12

3 УМОВИ ЗАДАЧ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 14

Варіант 1 14

Варіант 2 15

Варіант 3 17

Варіант 4 18

Варіант 5 22

Варіант 6 23

Варіант 7 25

Варіант 8 28

Варіант 9 31

Варіант 10 33

Варіант 11 35

Варіант 12 38

Варіант 13 40

Варіант 14 43

Варіант 15 46

Варіант 16 48

Варіант 17 50

Варіант 18 52

Варіант 19 54

Варіант 20 56

Варіант 21 59

Варіант 22 61

Варіант 23 64

Варіант 24 67

Варіант 25 70

Варіант 26 72

Варіант 27 75

Варіант 28 77

Варіант 29 79

Варіант 30 81

4 ВКАЗІВКИ ДО виконання 84

4.1 Приклад виконання розрахунків 84

4.1.1 Приклад розрахунку засобами Excel 84

4.1.2 Приклад розрахунку засобами MathCAD 85

4.2 Приклад оформлення пояснювальної записки 87

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 88

Додаток А 89Ці методичні вказівки розроблені для надання допомоги студентам 2-го курсу інженерних спеціальностей галузі знань: 0505– Машинобудування та матеріалообробка, 0504– Металургія та матеріалознавство під час виконання курсової роботи з дисциплін «Інформатика» і «Обчислювальна техніка та програмування». Курсова робота виконується в четвертому семестрі. Загальний обсяг годин, відведених на виконання курсової роботи, становить 27. Для виконання курсової роботи необхідні знання графічного інтерфейсу операційної системи, що використовується (передбачається, що ця операційна система — Microsoft Windows 95/98/МЕ або Microsoft Windows NT/2000/XP), текстового редактора, наприклад, Microsoft Word, табличного процесора Microsoft Excel та системи математичних розрахунків MathCAD. Необхідно також засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисциплін «Інформатика» або «Обчислювальна техніка та програмування».


^

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМетою виконання курсової роботи є надання допомоги студентам у засвоєнні всіх розділів дисципліни, перевірка навичок практичної роботи з програмними інструментальними засобами обробки інформації.

Курсова робота виконується за варіантом, виданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці курсової роботи.
^

1.1 Формування знань та вмінь


У результаті виконання курсової роботи студенти повинні отримати

З н а н н я :

 • сучасного програмного забезпечення ПЕОМ.

В м і н н я:

 • оформлення документа з використанням текстового редактора Word;

 • вибору i розроблення математичного апарату розв'язання задач;

 • розроблення алгоритмів розв’язання задач на ПЕОМ за математичним описом;

 • визначення необхідної комп'ютерної техніки та програмних засобів для вирішення проблеми;

 • реалізовування чисельних методів на сучасній обчислювальній техніці.
^

1.2 Вимоги до оформлення курсової роботи


Курсова робота повинна бути виконана на стандартних аркушах формату А4 за допомогою програмних засобів автоматизації обчислень (MathCAD та Excel), пояснювальна записка оформлена за допомогою текстового редактора Microsoft Word.
^

1.2.1 Основні розділи курсової роботи:


 • титульний аркуш, оформлений згідно з вимогами (див. додаток А);

 • зміст із зазначенням сторінок;

 • вступ;

 • поставлення задачі - окремим аркушем;

 • математична модель задачі;

 • алгоритм розв’язання;

 • виконання завдання засобами Excel;

 • виконання завдання засобами MathCAD;

 • висновок;

 • список використаних інформаційних джерел.
^

1.2.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсової роботи:


 • орієнтація сторінки – книжкова;

 • поля в документі: ліве – 25мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 15 мм;

 • вставити автоматичний зміст;

 • для основного тексту використати шрифт Times New Roman, розміром 14 пт, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками – одинарний, відступ першого рядка 1,5 см;

 • вставте нижній колонтитул, де помістіть своє прізвище і ініціали, номер групи і варіант та номери сторінок – номер сторінки вирівняти по правому краю (на титульному аркуші номер сторінки не зазначати); для колонтитулу використати шрифт Times New Roman, розміром
  10 пт, курсив, вирівнювання по лівому краю, інтервал між рядками – полуторний, відступ першого рядка 0 см;

 • кожний розділ повинен починатися з нової сторінки; між заголовком розділу і текстом відступ – 2 рядки;
  для оформлення заголовків використовуйте стиль «Заголовок 1», для оформлення використовуйте шрифт Times New Roman, розміром 16 пт, напівжирний, всі великі, розріджений на 2 пт, вирівнювання по центру, інтервал між рядками – подвійний, відступ першого рядка 0 см (крапка в кінці назви розділу НЕ СТАВИТЬСЯ);

 • для підпису рисунків використовуйте шрифт Times New Roman, розміром 10 пт, вирівнювання по центру, інтервал між рядками – одинарний, відступ першого рядка 0 см; підпис повинен розміщуватися під рисунком і містити номер і назву, наприклад «Рисунок 1 – Назва рисунка» (крапка в кінці назви рисунка НЕ СТАВИТЬСЯ); на рисунок повинно бути посилання;

 • для підписів таблиць використовуйте шрифт Times New Roman, розміром 14 пт, вирівнювання по лівому краю, інтервал між рядками – полуторний, відступ першого рядка 2,5 см; підпис повинен розміщуватися перед таблицею і містити номер і назву, наприклад «Таблиця 1 – Назва таблиці» (крапка в кінці назви таблиці НЕ СТАВИТЬСЯ);

 • формули повинні бути оформлені таким чином: розмір символів: звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, дрібний індекс – 8 пт, великий символ – 20 пт, дрібний символ – 14 пт; формули вирівняйте по центру, номер формули – по правому краю.
^

1.2.3 Вимоги до оформлення розрахунків в Excel:


 • поля – ліве, верхнє, нижнє по 2 см, праве 1,5 см;

 • тип шрифту – Times New Roman, розмір – 14 пт;

 • комірки з текстовими даними – вирівнювання по горизонталі – по ширині, вирівнювання по вертикалі – по центру, перенос по словах;

 • комірки з числовими даними і формулами – формат – числовий з 2 десятичними знаками, вирівнювання по горизонталі – по ширині, вирівнювання по вертикалі – по центру;

 • границі комірок одинарною тонкою чорною лінією.
^

1.2.4 Вимоги до оформлення розрахунків в MathCAD:


 • поля – ліве, верхнє, нижнє по 2 см, праве 1,5 см;

 • текст – тип шрифту – Times New Roman, розмір – 14 пт;

 • формули - тип шрифту – Arial, розмір – 14 пт.

1.2.5 Умови захисту

Під час захисту роботи необхідно мати:

 • роздруковану роботу;

 • пояснювальну записку, оформлену в Word в електронному вигляді;

 • результати розрахунків в Excel в електронному вигляді;

результати розрахунків у MathCAD в електронному вигляді.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

2589 методичні вказівки icon«Консорціум закладів післядипломної освіти»
move to 1812-2589
2589 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
2589 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
2589 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
2589 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
2589 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
2589 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
2589 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
2589 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
2589 методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи