Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Сторінка1/4
Дата02.08.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п.2.6.14

Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В. Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи

з курсу “Видавничі системи”

для студентів спеціальності “Інформаційні

технології проектування”

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач В. В. Шендрик


Відповідальний за випуск В. Г. Неня


Заст. директора Інституту заочної,

дистанційної та вечірньої форм

навчання О.А. Білоус


Суми

Вид-во СумДУ

2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної робот и

з курсу “ Видавничі системи ”

для студентів спеціальності “Інформаційні

технології проектування”

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу “Видавничі системи”/Укладач В. В. Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 83 с.


Кафедра інформаційних технологій проектування


Навчальне видання

^
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи

з курсу “ Видавничі системи ”

для студентів спеціальності “Інформаційні

технології проектування”

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск В.Г. Неня

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання В. В. Шендрик


Підп. до друку 26.12.2007, поз. .

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 4,88. Обл.-вид.арк. 4,18.

Тираж 60 пр. Собівартість вид. 5 грн 68 к.

Зам. № .


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

ЗМІСТ С.


1 Загальні вказівки 6

1.1 Формування знань та вмінь 6

1.2 Вимоги до оформлення контрольної роботи 6

1.3 Зміст основних розділів пояснювальної записки 8

^ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 10

3 ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 12

Номер сторінок 92

4 ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ 94

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 96
^

1 Загальні вказівки


Контрольна робота виконується за варіантом, наданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці контрольної роботи.
^

1.1 Формування знань та вмінь


У результаті виконання контрольної роботи студенти повинні отримати :

з н а н н я :

 • сучасного програмного забезпечення ПЕОМ для створення графічних зображень і публікацій;

в м і н н я:

 • оформлення документа з використанням текстового редактора Word;

 • обробки зображень за допомогою редактора растрової графіки Adobe Photoshop;

 • створення зображень за допомогою редактора векторної графіки CorelDraw;

 • створення публікацій за допомогою програми Page Maker.
^

1.2 Вимоги до оформлення контрольної роботи


1.2.1 Зміст контрольної роботи

 • титульний аркуш, оформлений згідно з вимогами (див. додаток А);

 • зміст із зазначенням сторінок;

 • вступ, у якому описані короткі теоретичні відомості про використання сучасної комп’ютерної техніки при створенні друкованої продукції;

 • результати виконання завдання 1;

 • результати виконання завдання 2;

 • результати виконання завдання 3;

 • результати виконання завдання 4;

 • висновок (описати, які результати отримані в контрольній роботі);

 • список використаних інформаційних джерел.

1.2.2 Вимоги до оформлення контрольної роботи:

 • пояснювальна записка до контрольної роботи повинна бути виконана на стандартних аркушах формату А4 за допомогою текстового редактора Microsoft Word;

 • для основного тексту використати шрифт Times New Roman розміром 14 пт, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками – одинарний;

 • установити поля в документі: ліве – 25мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 15 мм;

 • використати власні стилі для оформлення заголовків, списків;

 • вставити верхні та нижні колонтитули, в яких розмістити номери сторінок та своє прізвище;

 • вставити автоматичний зміст.1.2.3 Умови захисту

При захисті роботи мати:

 • роздруковану роботу;

 • пояснювальну записку до контрольної роботи, оформлену в редакторі Microsoft Word в електронному вигляді;

 • результат виконання завдання 1 в електронному вигляді, виконаний у програмі Adobe Photoshop;

 • результат виконання завдання 2 в електронному вигляді, виконаний у програмі Adobe Photoshop;

 • результат виконання завдання 3 в електронному вигляді, виконаний у програмі Corel Draw;

 • результат виконання завдання 4 в електронному вигляді, виконаний у програмі ^ Page Maker.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєв
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методи прийняття управлінських рішень. Конспект лекцій / Укладач Д. О. Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Видавничі системи”/Укладач В. В. Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 79 с
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconІ в світ дозволяю на підставі "Єдиних правил", п 14 Заступник першого проректора начальник організаційно методичного управління В. Б. Юскаєв Анатомія живота Навчальний посібник
...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Робоча програма складена на підставі І кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи