Міністерство освіти та науки україни icon

Міністерство освіти та науки україни
Скачати 261.56 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки україни
Дата02.08.2012
Розмір261.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І ЕПІДЕМІОЛОГІЇМетодичні рЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарських занять

тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів

Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим”

за спеціальністю 7.110101 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

напряму підготовки 1101 “МЕДИЦИНА”


освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 “ЛІКАР”


^ СУМИ

Вид-во СумДУ

2008Методичні рекомендації до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим” / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.


^ Кафедра інфекційних хвороб і епідеміології


ЗМІСТ
Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги інфекційним хворим …………………………………………

4

Медикаментозна хвороба і дисбактеріоз….………………..

5

Гельмінтози …………………………………………………..

6

Гострі респіраторні вірусні інфекції………………………..

7


“Дитячі” крапельні інфекції (кір, краснуха, вітряна віспа, скарлатина, кашлюк). Особливості “дитячих” крапельних інфекцій у дорослих………………………………………….

8


Дифтерія………………………………………………………

10

Ангіни. Інфекційний мононуклеоз.…………………………

12

Мікоплазмози, легіонельоз ………………………………….

13

Клініка вірусних гепатитів….....…………………………….

14

Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів.…….

16

Диференційний діагноз жовтяниць…………………………

18

Лікування вірусних гепатитів……………………………….

20

Організація диспансерного спостереження, профілактика вірусних гепатитів……………………………………………


21

Карантинні і особливо небезпечні та зоонозні інфекції .….

23

Малярія ……………..………………………………………...

24


ВІЛ-інфекція, СНІД………………………………………….

26


^ Тема: Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги інфекційним хворим


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: ознайомити лікаря з основами соціальної гігієни та організацією інфекційної служби.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний контроль знань з теми.

Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) організація інфекційної служби в Україні;

 1. організація інфекційної служби в Сумській області;

3) історична довідка про виникнення інфекційної служби в Україні;

4) основні накази та нормативні документи, які регламентують роботу лікаря-інфекціоніста;

5) статистичні показники діяльності лікаря-інфекціоніста;

6) нові перспективні напрямки інфекційної служби в Україні.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

4. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- знайомство з експозицією музею інфекційної служби.


^ Тема: Медикаментозна хвороба і дисбактеріоз


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати медикаментозну хворобу, дисбактеріоз, попереджувати їх виникнення та лікувати.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний контроль знань з теми.

Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) класифікація клінічних форм медикаментозної хвороби;

2) патогенез та клініка медикаментозної хвороби;

3) клініка анафілактичного шоку, невідкладна допомога;

4) синдром Лайєла: клініка, лікування;

5) зв'язок медикаментозної хвороби з захворюваннями сполучної тканини (колагенозами, ретикульозами);

6) активація ендогенної інфекції та розвиток дисбактеріозу;

7) класифікація дисбактеріозу;

8) клініка дисбактеріозу;

9) діагностика та лікування.

Рекомендована література

1. Андрейчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 372 с.

2. Дисбактериоз кишечника: клиника, диагностика, лечение / Руководство для врачей / Ю.В. Лобзин и др. – СПб.: ФОЛИАНТ, 2006. – 256 с.

3. Москалев А.В., Сбойчаков В.Б. Инфекционная иммунология: Учебное пособие. - СПб.: ФОЛИАНТ, 2006.-172 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до діагностики медикаментозної хвороби.


^ Тема: Гельмінтози


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати гельмінтози, лабораторно підтверджувати діагноз, призначати лікування.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний контроль знань з теми.

Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) етіологія найбільш поширених гельмінтозів та їх класифікація;

2) основні ланки патогенезу при ентеробіозі, трихінельозі, стронгілоїдозі, анкілостомідозі, трихоцефальозі, теніїдозі, цистицеркозі, теніаринхозі, дифілоботріозі, гіменолепідозі, ехінококозі;

3) клінічні прояви вищеназваних гельмінтозів;

4) діагностика гельмінтозів;

5) основні методи дегельмінтезації.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

4. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до профілактики гельмінтозів.


^ Тема: Гострі респіраторні вірусні інфекції


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати ГРВІ на ранніх стадіях захворювання, збирати епідеміологічний анамнез, проводити диференційний діагноз та лікування хворих.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю знань, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, копії історій хвороб, дані сучасних наукових досліджень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) класифікація ГРВІ;

2) етіологія та епідеміологія ГРВІ;

3) етіологія грипу;

4) основні клінічні симптоми та синдроми грипу;

5) основні клінічні симптоми та синдроми парагрипу;

6) класифікація аденовірусної хвороби;

7) основні клінічні симптоми аденовірусної хвороби;

8) основні клінічні симптоми респіраторно-синцитіальної інфекції;

9) основні клінічні симптоми риновірусної інфекції;

10) основні клінічні симптоми реовірусної інфекції;

11) додаткові методи дослідження при ГРВІ;

12) диференційна діагностика грипу з іншими ГРВІ, вірусним гепатитом у переджовтяничному періоді, висипним тифом, тифо-паратифозними захворюваннями, лептоспірозом, менінгококовою хворобою, інфекційним мононуклеозом;

13) принципи лікування грипу та інших ГРВІ;

14) надання невідкладної допомоги при ускладненнях ГРВІ;

15) протиепідемічні заходи;

16) профілактика ГРВІ.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін.. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

6. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 157 с.

7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до профілактики грипу.


^ Тема: “Дитячі” крапельні інфекції (кір, краснуха, вітряна віспа, скарлатина, кашлюк). Особливості “дитячих” крапельних інфекцій у дорослих


Кількість годин – 6.

^ Навчальна мета заняття: навчити діагностувати хворобу на ранніх стадіях захворювання, виявляти клінічні ознаки, проводити диференційний діагноз, попереджувати її виникнення, складати план лікувальних заходів.

^ Матеріали та оснащення: набір для некомп’ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) етіологія “дитячих” крапельних інфекцій;

2) епідеміологія “дитячих” крапельних інфекцій;

3) клініка та особливості перебігу вітряної віспи, скарлатини, паротитної інфекції, краснухи та кору в дорослих;

4) диференційна діагностика екзантем при цих інфекціях;

5) ускладнення “дитячих” крапельних інфекцій у дорослих та їх попередження;

6) особливості лікування “дитячих” крапельних інфекцій у дорослих;

7) протиепідемічні заходи в осередку;

8) правила виписування реконвалесцентів із стаціонару;

9) диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

Рекомендована література

1. Андрейчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.О. Клінічна імунологія та алергологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 372 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до специфічної профілактики кору, краснухи.


^ Тема: Дифтерія


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати хворобу на ранніх стадіях захворювання, складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів, проводити диференційний діагноз.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю знань, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, копії історій хвороб, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) етіологія дифтерії;

2) епідеміологія дифтерії;

3) патогенез захворювання;

4) класифікація дифтерії;

5) основні клінічні симптоми та синдроми різних клінічних форм дифтерії;

6) ускладнення дифтерії;

7) додаткові методи обстеження при дифтерії;

8) диференційна діагностика дифтерії з ангінами, інфекційним мононуклеозом, скарлатиною, псевдотуберкульозом, ангінозно-бубонною формою туляремії та іншими захворюваннями;

9) основні принципи та методи лікування дифтерії та її ускладнень;

10) невідкладна допомога при ускладненнях дифтерії;

11) правила введення протидифтерійної сироватки;

12) правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару;

13) профілактика захворювання;

14) протиепідемічні заходи в осередку;

15) диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

Рекомендована література

1. Андрейчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.О. Клінічна імунологія та алергологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 372 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до специфічної профілактики дифтерії.


^ Тема: Ангіни. Інфекційний мононуклеоз


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися розпізнавати різні клінічні форми хвороби, збирати епіданамнез, складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів, проводити диференційний діагноз, планувати заходи щодо профілактики та попередження рецидивів.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю знань, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, копії історій хвороб, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) етіологія;

2) епідеміологія;

3) патогенез;

4) класифікації;

5) основні клінічні прояви різних клінічних форм;

6) діагностика;

7) диференційна діагностика;

8) основні принципи та методи лікування;

9) правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару;

10) профілактика;

11) протиепідемічні заходи;

12) диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

5. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до профілактики повторних ангін.


^ Тема: Мікоплазмози, легіонельоз


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати мікоплазмоз та легіонельоз, виявляти характерні клінічні та епідеміологічні дані, складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів, проводити диференційний діагноз.

^ Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) етіологія мікоплазмозу та легіонельозу;

2) епідеміологія мікоплазмозу та легіонельозу;

3) патогенез і патоморфологія мікоплазмозу та легіонельозу;

4) класифікація мікоплазмозу та легіонельозу;

5) клінічні симптоми та синдроми різних варіантів перебігу мікоплазмозу та легіонельозу;

6) ускладнення мікоплазмозу та легіонельозу;

7) додаткові методи обстеження;

8) диференційна діагностика мікоплазмозу та легіонельозу;

9) основні принципи та методи лікування;

10) правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару;

11) профілактика захворювання;

12) протиепідемічні заходи в осередку;

13) диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

2. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

3. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

5. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до профілактики мікоплазмозу та легіонельозу.


^ Тема: Клініка вірусних гепатитів


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати вірусні гепатити, виявляти характерні клінічні та епідеміологічні дані, складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів, проводити диференційний діагноз.

^ Матеріали та оснащення: набір для некомп’ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) класифікація вірусних гепатитів;

2) варіанти перебігу переджовтяничного періоду;

3) основні клінічні симптоми та синдроми різних клінічних форм вірусних гепатитів;

4) ускладнення вірусних гепатитів;

5) наслідки вірусних гепатитів.

8) диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

Рекомендована література

1. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Под ред. Ю.В. Лобзина. – СПб: ФОЛИАНТ, 2006. – 192 с.

2. Вирусные гепатиты / Ю.П. Харченко и др. – Одесса: ОГМУ, 2006. – 219 с.

3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

4. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

5. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

7. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз: Конспект лекцій. - Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 47 с.

8. Чемич М.Д., Ільїна Н.І., Сніцарь А.О., Бинда Т.П. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІVрівня акредитації та студентів старших курсів, лікарів-інтернів. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.

9. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення патогенетичних і клінічних особливостей доброякісних гіпербілірубінемій.


^ Тема: Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: вивчити основні ланки патогенезу та особливості морфогенезу; принципи параклінічних методів діагностики, їх призначення та тлумачення результатів.

^ Матеріали та оснащення: набір для некомп’ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) основні клінічні симптоми та синдроми різних клінічних форм вірусних гепатитів, їх лабораторна та апаратна діагностика;

2) ускладнення вірусних гепатитів, їх лабораторна та апаратна діагностика;

3) диференційна, лабораторна та апаратна діагностика вірусних гепатитів із грипом, іншими ГРВІ, ентеровірусною інфекцією, жовчнокам’яною хворобою та холециститом, псевдотуберкульозом, лептоспірозом, інфекційним мононуклеозом, гемолітичними жовтяницями, пігментними гепатозами, механічними жовтяницями пухлинного ґенезу.

Рекомендована література

1. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Под ред. Ю.В. Лобзина. – СПб: ФОЛИАНТ, 2006. – 192 с.

2. Вирусные гепатиты / Ю.П. Харченко и др. – Одесса: ОГМУ, 2006. – 219 с.

3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

4. Івахів О.Л., Грицько Р.Ю., Киселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

5. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

7. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз: Конспект лекцій. - Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 47 с.

8. Чемич М.Д., Ільїна Н.І., Сніцарь А.О., Бинда Т.П. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації та студентів старших курсів, лікарів-інтернів. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.

9. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення показань до призначення апаратних методів діагностики гепатитів.


^ Тема: Диференційний діагноз жовтяниць


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати жовтяниці різного ґенезу, виявляти характерні епідеміологічні та клінічні дані, проводити диференційний діагноз.

^ Матеріали та оснащення: набір для некомп`ютерного контролю знань, набір ситуаційних завдань, комп`ютерний тестовий контроль з теми, копії історій хвороб, дані сучасних наукових досягнень.

^ Питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) хвороби, з якими необхідно проводити диференційний діагноз вірусних гепатитів на початковій стадії;

2) диференційно-діагностичні відмінності продромального періоду ВГ та грипу;

3) диференційно-діагностичні відмінності продромального періоду ВГ та харчової токсикоінфекції;

4) диференційно-діагностичні відмінності продромального періоду ВГ та ревматизму;

5) диференційно-діагностичні відмінності початкового періоду ВГ та гострого апендициту;

6) хвороби, з якими необхідно проводити диференційну діагностику ВГ у жовтяничному періоді;

7) основні диференційно-діагностичні критерії гемолітичної жовтяниці;

8) диференційний діагноз ВГ з малярією;

9) диференційний діагноз ВГ з лептоспірозом;

10) диференційний діагноз ВГ з інфекційним мононуклеозом;

11) диференційний діагноз ВГ з псевдотуберкульозом;

12) диференційний діагноз ВГ з токсичними гепатитами;

13) диференційний діагноз ВГ у жовтяничному періоді з підпечінковими жовтяницями різної етіології (калькульозний холецистит, пухлини гепатопанкреатодуоденальної зони та ін.);

14) диференційно-діагностичні критерії вірусних гепатитів різної етіології.

Рекомендована література

1. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Под ред. Ю.В. Лобзина. - СПб: ФОЛИАНТ, 2006. – 192 с.

2. Вирусные гепатиты / Ю.П. Харченко и др. – Одесса: ОГМУ, 2006. – 219 с.

3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

4. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

5. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

7. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз: Конспект лекцій. - Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 47 с.

8. Чемич М.Д., Ільїна Н.І., Сніцарь А.О., Бинда Т.П. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації та студентів старших курсів, лікарів-інтернів. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.

9. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення диференціально-діагностичних ознак жовтяниць.


^ Тема: Лікування вірусних гепатитів


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: засвоїти принципи та методи лікування гострих та хронічних вірусних гепатитів.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, копії історій хвороб, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) особливості госпіталізації хворих на вірусні гепатити;

2) режим та дієта;

3) базисна терапія вірусних гепатитів;

4) дезінтоксикаційна терапія;

5) гепатопротектори, особливості їх використання;

6) замісна терапія при вірусних гепатитах;

7) імуномодулююча терапія;

8) противірусна терапія, показання до її застосування;

9) показання до використання глюкокортикоїдів при вірусних гепатитах;

10) принципи призначення холекінетиків та холеретиків при ускладненому перебігу вірусних гепатитів;

11) використання апаратних методів лікування при вірусних гепатитах.

Рекомендована література

1. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Под ред. Ю.В. Лобзина. - СПб: ФОЛИАНТ, 2006. – 192 с.

2. Вирусные гепатиты / Ю.П. Харченко и др. – Одесса: ОГМУ, 2006. – 219 с.

3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

4. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

5. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

7. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз: Конспект лекцій. - Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 47 с.

8. Чемич М.Д., Ільїна Н.І., Сніцарь А.О., Бинда Т.П. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації та студентів старших курсів, лікарів-інтернів. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.

9. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення показань до проведення апаратних методів лікування вірусних гепатитів.


^ Тема: Організація диспансерного спостереження, профілактика вірусних гепатитів


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися виявляти характерні епідеміологічні особливості вірусних гепатитів, вивчити основні принципи диспансерного спостереження за тими хто перехворів на вірусні гепатити.

^ Матеріали та оснащення: набір для некомп’ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) критерії одужання при ВГ;

2) залишкові явища (постгепатитна гепатомегалія, затяжна реконвалесценція);

3) доброякісні гіпербілірубінемії (синдром Жильбера, синдром Дабіна-Джонсона);

4) принципи диспансерного спостереження.

Рекомендована література

1. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Под ред. Ю.В. Лобзина. - СПб: ФОЛИАНТ, 2006. – 192 с.

2. Вирусные гепатиты / Ю.П. Харченко и др. – Одесса: ОГМУ, 2006. – 219 с.

3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. - 856 с.

4. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

5. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

7. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз: Конспект лекцій. - Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 47 с.

8. Чемич М.Д., Ільїна Н.І., Сніцарь А.О., Бинда Т.П. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації та студентів старших курсів, лікарів-інтернів. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.

9. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних принципів диспансеризації реконвалесцентів вірусних гепатитів.


^ Тема: Карантинні і особливо небезпечні та зоонозні інфекції


Кількість годин – 4.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати чуму, холеру, жовту гарячку на ранній стадії з урахуванням епідеміологічних та клініко-лабораторних даних, засвоїти методи лікування та профілактичні заходи.

^ Матеріали та оснащення: набір для некомп’ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.

Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) визначення хвороби;

 1. етіологія та епідеміологія захворювання;

 2. патогенез;

 3. класифікація;

 4. клінічні прояви хвороби;

 5. диференційна діагностика;

 6. лабораторна діагностика;

 7. принципи лікування;

 8. можливі ускладнення хвороби;

 9. протиепідемічні заходи;

 10. показання до госпіталізації;

 11. правила виписки реконвалесцентів;

 12. профілактичні заходи;

 13. методика диспансеризації.

Рекомендована література

1. Андрейчин М.А., Копча В.С. Біотероризм: Медична протидія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 300 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2003. – Т.3. – 848 с.

3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних протиепідемічних та профілактичних заходів при карантинних інфекціях.


^ Тема: Малярія


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати хворобу на ранніх стадіях захворювання, виявляти характерні епідеміологічні та клінічні дані, складати план основних лікувально–діагностичних та профілактичних заходів, проводити диференційний діагноз.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми, копії історій хвороб, дані сучасних наукових досягнень.

^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) види збудників малярії;

2) джерело інфекції при малярії;

3) механізми передачі цієї хвороби;

4) цикли розвитку малярійних плазмодіїв (спорогонія, шизогонія);

5) класифікація малярії;

6) патогенез малярійних пароксизмів;

7) типи температурних кривих при різних формах малярії;

8) клінічна картина триденної, чотириденної, тропічної, ovale-малярії;

9) рецидиви малярії;

10) діагностика малярії;

11) принципи лікування малярії;

12) профілактика малярії.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2002. – Т.2. – 658 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до хіміопрофілактики малярії.


^ Тема: ВІЛ-інфекція, СНІД


Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати хворобу на ранніх стадіях захворювання, визначати епідеміологічні та клінічні ознаки, проводити диференційний діагноз та лікування хворих.

^ Матеріали та оснащення: набір для тестового контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп’ютерний тестовий контроль з теми.

Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) визначення хвороби та історія її вивчення;

2) етіологія СНІДу;

3) епідеміологія;

4) патогенез СНІДу;

5) патоморфологія хвороби;

6) класифікація СНІДу;

7) основні клінічні симптоми ВІЛ-інфекції та СНІДу;

8) ураження нервової системи при СНІДі;

9) основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії;

10) принципи та методи лабораторної діагностики хвороби;

11) принципи лікування хворих на СНІД;

12) профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу;

13) диспансерне спостереження.
^

Рекомендована література


1. Андрейчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.О. Клінічна імунологія та алергологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 372 с.

2. ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд: Методичний посібник / За ред. Т. Семигіної: - К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – 140 с.

3 Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2002. – Т.2. – 658 с.

4. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К.: Здоров’я, 2004. – 636 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

6. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

7. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

8. Покровский В.В. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение. – М.: ГЕОТАР Медицина, 2000. – 455 с.

9. Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Профілактика. Лікування. Реабілітація. - К.: Медицина, 2006. – 192 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до профілактики внутрішньолікарнянного інфікування ВІЛ.


^

Навчальне виданняМетодичні рекомендації до семінарських занять

тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів „Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим”

за спеціальністю 7.110101 “лікувальна справа”

напряму підготовки 1101 “Медицина”

освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 “ЛІКАР”


Відповідальний за випуск М.Д. Чемич

Редактор Н.А. ГавриленкоПідп. до друку 3.03.2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.1,51. Обл.-вид. арк. 1,24 .

Тираж 50 пр. Собівартість вид. .

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І ЕПІДЕМІОЛОГІЇ


Методичні рЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів

Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим”

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти та науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи