Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка2/5
Дата11.08.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5
§ 3. Процеси окиснення і відновлення.

^ Окисники і відновники.

Окиснення – це процес віддавання електронів елементом.

Наприклад: ;

;

.

Під час окиснення – ступінь окиснення підвищується.

Елемент, який віддає електрони, називається відновником. Внаслідок реакції він окиснюється.

Відновлення – це процес приєднання електронів елементом.

Наприклад: ;

;

.

Під час відновлення – ступінь окиснення знижується.

Елемент, який приймає електрони, називається окисником. Внаслідок реакції він відновлюється.

Окиснення і відновлення пов’язані між собою, оскільки в реакціях електрони переходять від одного атома до іншого.


Приклад. Визначити процеси окиснення та відновлення в наведених схемах: а) ; б) .

Відповідь.

а) У переході ступінь окиснення Сульфуру підвищується від 0 до +4, тобто атом Сульфуру віддає електрони. Це процес окиснення.

Сульфур є відновником.

б) У переході ступінь окиснення Алюмінію знижується від +3 до 0, атом Алюмінію приєднує електрони. Це процес відновлення.

Алюміній є окисником.


Окисниками є елементи у найвищих ступенях окиснення. Вони здатні тільки приєднувати електрони.

Наприклад:

Відновниками є елементи у найнижчих ступенях окиснення. Вони здатні тільки віддавати електрони.

Наприклад:Елементи у проміжних ступенях окиснення виявляють окисно-відновну двоїстість. Вони можуть бути відновниками чи окисниками. Це залежить від умов реакції і речовин, з якими вони взаємодіють.

Запам’ятайте: Якщо один елемент може перебувати у декількох ступенях окиснення, то у найвищому ступені окиснення він виявляє тільки окисні властивості, у найнижчому – тільки відновні, а у проміжному – окисно-відновну двоїстість.


Приклад. Які властивості будуть виявляти атоми елемента Мангану в сполуках , , , Mn0?

Відповідь.

У сполуці Манган(+7) має максимальний (найвищий) ступінь окиснення і не здатний його більше підвищувати. Він може тільки приймати електрони, отже, може бути тільки окисником і відновлюватися за однією зі схем:

Окисник ,

Окисник ,

Окисник ,

Окисник .

У сполуці Манган(+4) має проміжний ступінь окиснення. Він здатний приймати чи віддавати електрони, тобто може бути і окисником, і відновником.

Відновник ,

Окисник .

У сполуці Манган(+2) перебуває теж у проміжному ступені окиснення, тому виявляє окисно-відновну двоїстість і залежно від умов реакції може бути окисником чи відновником.

Відновник ,

Окисник .

У сполуці Mn0 Магнан(0) має найнижчий (мінімальний) ступінь окиснення. Він може тільки віддавати електрони, значить, може бути тільки відновником.

Відновник ,

Відновник ,

Відновник ,


Ключові слова і терміни

Українські

Російські

Англійські

Французькі

Арабські

Віддавати

Отдавать

to lose

rendre

يفقد , يعطي

Відновлення

Восстановление

reduction

reduction

خفض التاكسد , حدد , اختزل

Відновник

Восстановитель

reductant

agent reducteur

مختزل

Збільшувати

Увеличивать

to increase

s’accroitre, accoroissement

يزيد

Знижується

Понижается

to decrease

il diminue

يقلل

Окиснення

Окисление

oxidation

oxydation

الاكسدة , تاكسد

Окисник

Окислитель

oxidant

oxydant

مؤكسد

Приєднувати

Присоединять

to gain

acquerir

بكسب , يختزل


^ Контрольні запитання

 1. Дайте визначення таким термінам: а) окиснення; б) відновлення; в) відновник; г) окисник.

 2. Як змінюється ступінь окиснення внаслідок процесу відновлення; внаслідок процесу окиснення?

 3. Які властивості виявляють атоми елемента у найвищому ступені окиснення?

 4. Які властивості виявляють атоми елемента у найнижчому ступені окиснення?

 5. Які властивості виявляють атоми елемента у проміжному ступені окиснення?

 6. Які властивості в окисно-відновних реакціях виявляють атоми елемента Оксигену в ступенях окиснення –2, –1, –1/3, 0, +2?

 7. Які властивості в окисно-відновних реакціях виявляють атоми елемента Фосфору в ступенях окиснення +5, +3, 0, –3?

 8. Які властивості в окисно-відновних реакціях виявляють атоми елемента Нітрогену в ступенях окиснення +5, +4, +3, +2, +1, 0, –1, –2, –3?


Завдання для самостійної роботи

 1. Оберіть процес відновлення і вкажіть кількість приєднаних електронів:

а) ; г) ;

б) ; д) ;

в) ; е) .

 1. Оберіть процес окиснення і зазначте кількість електронів, що віддає атом відновника:

а) ; г) ;

б) ; д) ;

в) ; е) .

 1. Які процеси – окиснення чи відновлення – відбуваються в наданих схемах? Обчисліть кількість електронів, які приєднує чи віддає атом.

а) ; з) ;

б) ; и) ;

в) ; і) ;

г) ; ї) ;

д) ; й) ;

е) ; к) ;

є) ; л) ;

ж) ; м) .

 1. Визначте окисники і відновники серед наданих сполук:

а) , , ; г) , , ;

б) , , ; д) , , ;

в) , , ; е) , , .

 1. Які з наданих йонів можуть бути відновниками? Чому?

, , , , , , , , , ?


§ 4. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Метод електронного балансу

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій та розстановка коефіцієнтів у них має певний алгоритм, який можно прослідкувати на прикладі взаємодії алюмінію з сіркою.

 1. Записуємо схему реакції: 1. Визначаємо ступені окиснення елементів до і після реакції: 1. Складаємо відповідні напівреакції, тобто електронні рівняння процесів окиснення та відновлення.

Алюміній змінює ступінь окиснення від 0 до +3. Ступінь окиснення підвищується. Алюміній віддає 3 електрони. Це процес окиснення. Алюміній – відновник.

У Сульфуру ступінь окиснення знижується від 0 до –2. Сульфур приєднує два електрони. Це процес відновлення. Сірка – окисник.Запам’ятайте. Загальна кількість електронів, які віддає відновник, дорівнює загальній кількості електронів, що приєднує окисник.

 1. Підбираємо множники, на які необхідно помножити кожний член обох напівреакцій, щоб кількість електронів, які віддає відновник , дорівнювала кількості електронів, що приєднує окисник . Записуємо множники за довгою вертикальною рискою збоку рівнянь електронних напівреакцій. З урахуванням множників складаємо послідовно ліві і праві частини напівреакцій і записуємо під довгою горизонтальною лінією. Скорочуємо подібні члени (у розглянутому прикладі скорочуються члени «» і «»): 1. Розставляємо коефіцієнти у рівнянні реакції:
Приклад. Підберіть коефіцієнти у схемі окисно-відновної реакції:Розв’язок:

1. Визначаємо ступені окиснення елементів до і після реакції.

.

2. Складаємо електронні рівняння процесів окиснення та відновлення:

3. Підбираємо коефіцієнти для електронних напівреакцій:

4. Розставляємо коефіцієнти у рівнянні реакції:Решту коефіцієнтів знаходимо підбором у послідовності: , , . Остаточне рівняння реакції має вигляд:

.

Перевірити правильність написання рівняння можна підрахунком кількості атомів Оксигену: у лівій частині рівняння їх 5·1+4·4+6·4=45 і в правій частині 5·2+4·4+2·4+11·2=45.


Ключові слова і терміни

Українські

Російські

Англійські

Французькі

Арабські

Визначати

Определять

identify

identifier

يكشف , يعرف

Коефіцієнт

Коэффициент

coefficient

coefficient

معامل

Підбирати

Подбирать

select

selectionner

اختار , مطابقة

Проміжний

Промежуточный

intermediate

Intermediaire

متوسط

Схема

Схема

pattern

shéma

مخطط


^ Завдання для самостійної роботи

 1. Підберіть коефіцієнти у схемах окисно-відновних реакцій. Визначте процеси окиснення і відновлення, окисник і відновник:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) ;

8) ;

9) ;

10) ;

11) ;

12) ;

13) ;

14) ;

15) ;

16) ;

17) ;

18) ;

19) ;

20) ;

21) ;

22) ;

23) ;

24) ;

25) ;

26) ;

27) ;

28) ;

29) ;

30) .


1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи