3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» icon

3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Скачати 183.94 Kb.
Назва3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Дата11.08.2012
Розмір183.94 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3020 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

за темою «Реакційна здатність органічних сполук»

для студентів Медичного інституту СумДУ

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л.М. Миронович, О.П. Манжос, І.Г. Воробйова. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 29 с.


Кафедра загальної хімії


^ НОМЕНКЛАТУРА, КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК


 1. Назвіть формулу речовини 3–хлор–3–фторбутен-1:

; ;


; .


 1. Виберіть назву сполуки формули
а) 2–етилпропанол–1; б) 3–метилбутанол–1;

в) 2–етилпропанол–2; г) 2-метилбутанол-1.


 1. Назвіть формулу речовини 2,3–диметилпентаналю: 1. Виберіть назву сполуки формули
а) бутанол–2; б) бутанон;

в) діетилкетон; г) диметилкетон.


 1. Назвіть формулу 3–хлораніліну:
 1. Виберіть назву сполуки формулиа) 1–метил–1–етилпропанол–1; б) 1,1–діетилетанол;

в) 3–метилпентанол–3; г) 1,2–діетилетанол.


 1. Назвіть формулу речовини 2,3–димеркаптопропанолу:


 1. Виберіть назву сполуки формулиа) 2–амінопропанол–1–ова кислота;

б) 2–амінопропанол–2–ова кислота;

в) 2–аміно–1–гідроксипропанова кислота;

г) 2–аміно–3–гідроксипропанова кислота.

 1. Назвіть формулу речовини 4–метилпентен–2–аль: 1. Виберіть назву сполуки формули
а) 3–хлорфенол; б) 4–хлорфенол;

в) 1–гідрокси–3–хлорбензен; г) орто-хлорфенол.


 1. Назвіть формулу речовини 3–аміно–2–меркапто–3–метилбутанова кислота: 1. Виберіть назву сполуки формули
а) 1–метил–4–етилбензен; б) 1–метил–2–етилбензен;

в) 1–метил–3–етилбензен; г) орто-етилтолуен. 1. Назвіть формулу речовини 1,3,4–трихлорбутен–2:

а) Cl2СН–СН=CH–СН2Cl; б) СlCН2–СCl=СCl–СН3;

в) ClСН2–СH=CCl–СHCl2; г) ClCH2–CCl=CH–CH2Cl.


 1. Яка назва відповідає сполуці формули
а) 2–метилпропанол–3; б) 2–метилпропанол–1;

в) 1–гідрокси–3–метилпропан; г) 2,2-диметилетанол.


 1. Яка формула відповідає назві 2–метиламінобутан 1. Яка назва відповідає формулi
а) 2–меркаптопропан; б) 2–меркаптобутан;

в) 2–метилбутан; г) 2–метилмеркаптобутан.


 1. Яка формула відповідає назві цис–бутен–2:
 1. Яка назва відповідає формуліа) 3,4–диметилбутанова кислота;

б) 2,3–диметилбутанова кислота;

в) 1,2–диметилбутанова кислота;

г) 2,3,3–триметилпропанова кислота


 1. Яка формула відповідає назві трет-бутилхлорид:

а) (СН3)2–СН–СН2Cl; б) (CН3)3–СCl;

в) CН3–СH2–CН2–СH2Cl; г) (CH3)2–CH2–CH2–CH2Cl.


 1. Яка назва відповідає формуліа) 1–гідрокси–5–хлорнафталін;

б) 1–гідрокси–6–хлорнафталін;

в) 2–гідрокси–8–хлорнафталін;

г) 2–гідрокси–7–хлорнафталін.


 1. Скільки ізомерів у вуглеводні складу С5Н12:

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.


 1. Яка назва відповідає формуліа) ізопропан; б) ізобутан; в) ізопентан; г) ізогексан.


 1. Яка формула відповідає назві 1,4–дихлорбутен–2:

а) CH3–CH=CH–CH2Cl; б) ClCH2–CH=CH–CH3;

в) ClCH2–CH=CH–CH2Cl; г) ClCH2–CH2–CH=CH–CH2Cl.


 1. Яка назва відповідає формулі

HOСН2–СН=СН–СOOН:

а) 3–гідроксибутен–2–ова кислота;

б) 3–гідроксибутен–3–ова кислота;

в) 4–гідроксибутен–2–ова кислота;

г) 4–гідроксибутен–3–ова кислота.


 1. Які формули відповідають назві 2–нітробутан 1. Яка назва відповідає формуліa) 2–метил–1,3–трихлорпропан;

б) 2–метил–1,2,3–трихлорпропан;

в) 2–метил–1,1,3–трихлорпропан;

г) 2–метил–1,1,4–трихлорбутан.


 1. Яка формула відповідає назві 3–амінопропаналь:

а) H2N–CH2–CH2–CH2OH; б) H2N–CH2–CH2–CHO;

в) H2N–CH2–CH2–COOH; г) H2N–CH2–CH2–CH2–CHO.


 1. Яка назва відповідає формулі
а) 2–хлорбензойна кислота; б) 1–гідрокси–3–хлорбензен;

в) м–хлорбензойна кислота; г) n–хлорбензойна кислота. 1. Яка формула відповідає назві 3–метилпентену–1: 1. Яка назва відповідає формулі
а) –нафтол; б) 1–гідроксинафталін;

в) 3–гідроксинафталін; г) β–нафтол.


 1. Яка формула відповідає назві 2–метилпропаналю:

а) СH3–CHО; б) СН3–CH2–CHО;

в) (СH3)2CH–CHО; г) (СH3)3C–CHО.


 1. Яка назва відповідає формулі
а) –нафтол;

б) 1–гідроксинафталін–6–сульфокислота;

в) 1–гідроксинафталін–7–сульфокислота;

г) 2–гідроксинафталін–7–сульфокислота.


 1. Назвіть формулу речовини 3–йоданілін: 1. Яка формула відповідає назві 2,2-диметил-1-хлорпропан:

а) (СН3)2СН–СН2Cl; б) (CН3)3СCl;

в) CН3–СH2–CН2–СH2Cl; г) (СН3)3С–СН2Cl.


 1. Яка назва відповідає формуліа) 2–хлорбензойна кислота;

б) 1–гідрокси–3–хлорбензен;

в) 1–карбокси–3–хлорбензен;

г) 3,5–дихлорбензойна кислота.


 1. Яка формула відповідає назві 3–амінопропанолу–1:

а) H2N–CH2–CH2–CH2OH; б) H2N–CH2–CHO;

в) H2N–CH2–CH2–COOH; г) H2N–CH2–CH2–CHO.


 1. Виберіть назву сполуки формулиа) п–хлоранілін; б) о–хлоранілін;

в) 1–гідрокси–4–хлорбензен; г) п–хлорфенол.


 1. Назвіть формулу речовини 4–метилпентен–2–ова кислота:


 1. Виберіть назву сполуки формули
а) 2–етилпропанол–1; б) 2–метилбутанол–1;

в) 2–етилпропанол–2; г) 2–етилбутанол–1.


 1. Яка формула відповідає назві 3–метилгексадиєн-1,5:


 1. Яка назва відповідає формулі:а) –нафтол; б) 1–гідроксинафталін;

в) 2–гідроксинафталін; г) 1,2–дигідроксинафталін.


 1. Яка назва відповідає формулiа) ізопропілбензен; б) 2–бензилпропан;

в) пропілбензен; г) ізобутилбензен.


 1. Яка формула відповідає назві 2–метил–1–нітропропан: 1. Яка назва відповідає формулі

HOСН2–СН=СН–СOOН:

а) 3–гідроксибутен–2–ова кислота ;

б) 4–гідроксибутен–2–ова кислота;

в) 3–гідроксибутен–3–ова кислота;

г) 2–гідроксибутен–2-ова кислота.


 1. Назвіть формулу речовини 1,2,4–трихлорбутен–2:

а) Cl2СН–СН=CH–СН2Cl; б) СlCН2–СCl=СCl–СН3;

в) ClСН2–СH=CCl–СH2Cl; г) немає правильної відповіді.


 1. Яка назва відповідає сполуці формулиа) 2–метилпропанол–3; б) 2–метилпропанол–1;

в) 1–гідрокси–3–метилпропан; г) 2–гідрокси–2–метилпропан.

 1. Сполука є:

а) аліциклічною; б) аліфатичною;

в) гетероциклічною; г) ароматичною.


 1. Які з наведених сполук є ароматичними:
 1. Назвіть ряд сполук, кислотність яких зростає:

а) CH2Cl–COOH > CH3COOH;

б) CH3–COOH > CH2Cl–COOH;

в) CH2ClCOOH > CHCl2COOH;

г) CH3–COOH > CHCl2–COOH.


 1. Виберіть ряд сполук, розміщених за зростанням основності:

а) CH3SH < (CH3)2NH  NaOH;

б) (CH3)2NH < CH3NH2 > NaOH;

в) (CH3)2NH > CH3NH2  NaOH;

г) (CH3)2NH < (CH3)3N  NaOH.


 1. Виберіть ряд сполук, розміщених за зростанням кислотності:

а) CH2FCOOH > CHF2COOH;

б) CH2FCOOH > CH3COOH;

в) CH3COOH > CHF2COOH;

г) CF3COOH  CHF2COOH.


 1. Виберіть ряд сполук, розміщених за зростанням основності у газовій фазі:

а) NH3 > CH3NH2; б) (CH3 )3 N < NH3;

в) CH3NH2 < NH3; г) (CH3)2NH  NH3.


 1. Назвіть ряд сполук, кислотність яких зростає:

а) CF3COOH > CCl3COOH > CH3COOH;

б) CCl3COOH > CF3COOH > CH3COOH;

в) CHCl2COOH > CCl3COOH > CH3COOH;

г) CF3COOH  CCl3COOH  CH3COOH.


 1. Назвіть ряд сполук, основність яких зростає:

а) NH3  CH3ОН  (CH3)2NH;

б) NH3 > CH3SH > CH3OH;

в) NH3 > CH3OH > CH3SH;

г) NH3 > CH3SH > (CH3)2NH.


 1. Назвіть ряд сполук, кислотність яких зростає:

а) CH3COOH >HCOOH >CH3OH;

б) HCOOH >CH3COOH> CH3OH;

в) HCOOH > CH3COOH > HCl;

г) HCOOH  CH3COOH  CH3OH.


 1. Виберіть ряд сполук за зростанням кислотності

а) HCOOH < C2H5COOH;

б) CH3COOH > HCOOH;

в) HOOC–COOH  CH3COOH;

г) HOOC–COOH > CH3COOH.


 1. Зростання кислотності відбувається в ряду:

а) CHCl2COOH > CH3COOH > HCOOH;

б) CHCl2COOH > CCl3COOH > CH3COOH;

в) CCl3COOH > HCOOH > CH3COOH;

г) CCl3COOH  HCOOH  CH3COOH.


 1. Назвіть ряд сполук, кислотність яких спадає:

а) CCl3COOH > CH2ClCOOH > CH3COOH;

б) C2H5COOH > CH3COOH > CHCl2COOH;

в) C2H5COOH > HCOOH > CH3COOH;

г) C2H5COOH  HCOOH  CH3COOH.


 1. Назвіть ряд сполук, основність яких зменшується в ряду:

а) NaOH > NH3 > KOH; б) NaOH > NH3 > CH3SH;

в) NaOH > CH3OH > NH3; г) NaOH  CH3NH2  NH3.


 1. Виберіть зображення формул, де наведені тільки індуктивні ефекти:
 1. Виберіть зображення формул, де виявляються індуктивні та мезомерні ефекти:

а) CН3–СH2–І; б) CH3Cl; в) CH2=CH–Cl; г) СH3NH2.


 1. Виберіть зображення формул, де наведені тільки індуктивні ефекти:
 1. Виберіть кислоти за Бренстедом:

а) HCl, CaCl2, CH3COOH; б) HCOOH, HCN, KOH;

в) HCN, NaOH, CH3COOH; г) HCOOH, HCl, C6H5COOH.


 1. Виберіть основи за Бренстедом:

а) HCN; NaOH; NH4OH; б) KOH; NH4OH; C6H5Cl;

в) KOH; NH3; HCOOH; г) KOH, NH4OH, C6H5NH2.


 1. З наведених сполук виберіть кислоти Бренстеда:

а) H2CO3; C6H5NH2; HF; б) H2CO3, C6H5SH, HF;

в) H2CO3; HF, NaOH; г) CH3COOH; C6H5NH2; HCl.


 1. Частинка, яка має вакантну орбіталь, є

а) сіллю; б) кислотою Бренстеда;

в) кислотою Льюїса; г) основою Бренстеда.

 1. Будь-якою речовиною, що здатна віддавати протон, є:

а) сіль; б) кислота; в) основа; г) основа Бренстеда.


 1. Будь-якою речовиною, що здатна приєднувати протон, є:

а) сіль; б) кислота; в) основа; г) оксид.


 1. Основа, приєднавши протон, переходить у:

а) спряжену кислоту; б) спряжену основу;

в) кислотно-основну пару; г) немає правильної відповіді.


 1. Органічні катіони, які вміщують позитивно заряджений атом карбону називають


а) карбаніонами; б) карбкатіонами;

в) вільними радикалами; г) катіонами


 1. Органічні аніони, які містять негативно заряджений атом карбону, називають:

а) карбкатіонами; б) карбаніонами;

в) вільними радикалами; г) частинками.


 1. У ряду первинних алкільних радикалів позитивний індуктивний ефект зростає у ряду:

а) –C4H9 > –C5H11 > –CH3;

б) –C4H9  –C3H7 > –CH3;

в) –C4H9 > ─ C2H5 > ─C5H11;

г) (CH3)3С- > (CH3)2СН- > CH3СН2-.


 1. Група –ОН виявляє електронні ефекти:

а) –І; –М; б) –І; +М; в) +І; –М; г) +І; +М.


 1. Група –SO3H виявляє електронні ефекти:

а) –І, +М; б) +І, –М; в) –І, –М; г) +І, +М.


 1. Група –OCH3 виявляє електронні ефекти:

а) –І, –М; б) +І, –М; в) –І, +М; г) +I, +M.

 1. Група –CH3 виявляє електронні ефекти:

а) –М; б) –І ; в) +І, –М; г) + І.


 1. Група –NO2 виявляє електронні ефекти:

а) –I, –M; б) +I, –M; в) –I, +M; г) +І, +М.


 1. Група –СООH виявляє електронні ефекти:

а) –І, +М; б) +І, –М; в) –І, –М; г) +І, +М.


 1. Група –C2H5 виявляє електронні ефекти:

а) –М; б) –І ; в) +І ; г) +I, -M.


 1. Наведена сполука

а) цис–ізомером; б) транс–ізомером;

в) енантіомером; г) діастереомером.


 1. Назвіть тип гібридизації атомів карбону в сполуці CCl4:

а) sp2; б) sp; в) sp; г) sp3.


 1. Реакції, в ході яких утворюються радикали, називаються … і позначають символом …:

а) радикальними, R; б) радикальними, A;

в) радикальними, N; г) радикальними, E.


 1. Незаряджені частинки, які містять неспарений електрон, називають:

а) катіоном; б) аніоном;

в) вільним радикалом; г) електрофілом.


 1. З наведених сполук виберіть молекули:

а) CHCl3; CH3; б) CHCl3; CH3–CH3;

в) CH3–CH3; CH3; г) CH3–CH3; CH3+. 1. З наведених частинок виберіть радикали

а) СН3; Cl+; б) CH3; HO; в) Cl+; CH3+; г) AlCl3; H.


 1. Реагент – це:

а) молекула, що має реакційний центр;

б) молекула, у якої відбувається розрив старого та утворення нового хімічного зв’язку;

в) частинка, у якої перебудовуються зв’язки;

г) частинка, яка атакує реакційний центр субстрату.


 1. Наведені частинки є:

а) нуклеофілами; б) катіонами;

в) вільними радікалами; г) електрофілами.


 1. Ненасичені вуглеводні за рахунок –зв’язку у молекулах мають:

а) область зниженої електронної густини;

б) незмінну область електронної густини;

в) область підвищеної електронної густини;

г) електрофільний центр.


 1. Хімічний звязок, утворений між атомами, рівними або близькими за електронегативністю, називають:

а) донорно–акцепторним; б) йонним;

в) ковалентним; г) металевим.


 1. Хімічний звязок, утворений внаслідок електростатичної взаємодії між атомами гідрогену в молекулі і атомами неподіленої електронної пари у цій самій чи іншій молекулі називають:

а) водневим; б) донорно–акцепторним;

в) йонним; г) ковалентним.


 1. Звязок, утворений при боковому перекриванні негібридизованих р–АО з максимумом перекривання по обидва боки від прямої, що поєднує ядра атомів, називають:

а) –звязком; б) –звязком;

в) ,–спряженням; г) n,–звязком.


 1. Індуктивний ефект – це:

а) передача електронного впливу замісників за –звязком;

б) передача електронного впливу замісників по ланцюгу –звязків;

в) передача електронного впливу замісників за спряженою системою;

г) немає правильної відповіді.


 1. Замісники, які підвищують електронну густину в молекулі, називають:

а) електронодонорними; б) нейтральними;

в) електроноакцепторними; г) функціональними.


 1. Які з наведених сполук є ароматичними:
 1. Замісники, які надають електрони у спряжену систему, виявляють:

а) –І; б) +М, -І; в) –М; г) +М.


 1. Ковалентний звязок, молекулярна орбіталь якої охоплює більше двох атомів, це є:

а) делокалізований звязок; б) спряжений звязок;

в) одинарний звязок; г) зв’язок. 1. Мезомерний ефект – це:

а) передача електронного впливу замісників по ланцюгу –звязків;

б) передача електронного впливу замісників по ланцюгу – і –звязків;

в) передача електронного впливу замісників за спряженою системою;

г) передача електронного впливу замісників за –звязкам.


 1. Резонансні структури:

а) не існують реально;

б) існують реально;

в) не описують делокалізацію у молекулі;

г) кількісно описують молекулу.


 1. Механізм реакції – це:

а) передача енергії внаслідок проходження реакції;

б) активація і дезактивація реагуючих частинок;

в) перебудова хімічних зв’язків;

г) сукупність елементарних актів, з яких складається реакція.


 1. Яка органічна сполука є кінцевим продуктом реакціїа) хлороформ; б) метиленхлорид;

в) чотирихлористий карбон; г) хлористий метил.


 1. Внаслідок реакції елімінування утворюється:

а) ненасичений зв’язок; б) ароматична сполука;

в) альдегід; г) кислота.


 1. Сl – це:

а) електрофіл; б) нуклеофіл; в) карбаніон; г) радикал. 1. Субстрат – це:

а) речовина, в молекулі якої відбувається утворення нового хімічного зв’язку;

б) немає правильної відповіді;

в) речовина, в молекулі якої відбувається розрив старого та утворення нового хімічного зв’язку;

г) речовина, в молекулі якої відбувається розрив старого хімічного зв’язку.


 1. За яким механізмом відбувається реакціяа) SE; б) SN; в) AE; г) SR.


 1. Реакції за участю нуклеофілів називають … і позначають символом …:

а) нуклеофільними, N; б) нуклеофільними, S;

в) нуклеофільними, A; г) нуклеофільними, R.


 1. До якої реакції відноситься реакціяа) нуклеофільного заміщення;

б) електрофільного заміщення;

в) елімінування;

г) електрофільного приєднання.


 1. Реакції заміщення (S) характерні для:

а) ненасичених вуглеводнів; б) ароматичних вуглеводнів;

в) альдегідів; г) етену.


 1. відносять до:

а) нуклеофільних реагентів; б) електрофільних реагентів;

в) радикальних реагентів; г) нуклеофільно-електрофільних реагентів.


 1. Аутоокиснення діетилового етеру призводить до одержання: 1. Пероксидне окиснення ненасичених вищих жирних кислот in vivo призводить до утворення нових кислот:

а) 4; б) 2; в) 6; г) 3.


 1. Взаємодія пероксидних радикалів з фенолом призводить до утворення:

а) активних радикалів; б) позитивних частинок;

в) негативних частинок; г) малоактивних радикалів.


 1. Реакції електрофільного заміщення в ароматичних сполуках відбуваються:

а) без порушення ароматичності;

б) з порушенням ароматичності;

в) з руйнуванням молекули;

г) немає правильної відповіді.


 1. Нітрувальним агентом у реакціях нітрування ароматичних сполук є:

а) +NO2; б) NO2; в) N2O3; г) HNO2.


 1. Яка з наведених частинок є електрофілом в реакціях алкілування ароматичних сполук:

а) FeCl3; б) AlCl3; в) ; г) FeCl3.


 1. Наведена формула відповідає:

а) -комплексу; б) -комплексу;

в) субстрату; г) електрофільній частинці.

 1. Які частинки можуть бути в реакціях як нуклеофіли:

а) NH3; H+; б) H2O; H3O+;

в) H2O; OH-; г) H2O; NH3; H3O+.


 1. Реакції приєднання характерні для:

а) ненасичених вуглеводнів та альдегідів;

б) ароматичних сполук;

в) гетероциклічних сполук;

г) насичених вуглеводнів.


 1. За рахунок приєднання синильної кислоти до етаналю утворюється:


 1. Внаслідок гідролізу хлорангідриду етанової кислоти утворюється як основний продукт:

а) CH3–C(O)Cl б) CH3–C(O)OCH3;

в) CH3–C(O)NH2; г) CH3–CООН.


 1. При дії HBr на етанол утворюється:

а) CH3-CH2Br; б) CH2Br-CH2OH;

в) CH3-CH(Br)OH; г) CH2Br-CH2Br.


 1. Гідроліз естеру за наявностіH+ призводить до утворення:

а) RCOOH+R/COOH; б) RCOOH+R/O-;

в) RCOOH+R/OH; г) RCOO-+R/OH.


 1. При дії амоніаку на хлорангідрид оцтової кислоти утворюється:

а) CH3-C(O)-NHOH; б) CH3-CH2-CH2;

в) CH3-C(O)-NHNH2; г) CH3-C(O)NH2.


 1. При дії йоду в лужному середовищі на пропанон-2 (ацетон) утворюється:

а) C2H5OH+CH3COO-; б) CHI3+CH3COO-;

в) CH3I+CH3COO-; г) CHI3+CH3COOH.

 1. При дії реактиву Фелінга на етаналь утворюється:

а) Cu2O+CH3COOH; б) CuO+CH3COOH;

в) Ag+CH3COONH4; г) Ag+CH3COONH4+NH3+H2O.


 1. Альдольна конденсація етаналю за наявності лугу призводить до:

а) CH3CH=CHCHO; б) CH3CH2CH2CHO;

в) CH3CH(OH)CH2CHO; г) CH3CH(OH)CH2COOH.


 1. Приєднання етанолу за наявності лугу до етаналю призводить до:

а) CH3–CH(OCH3)–O–CH3; б) CH2=CH–O–CH3;

в) CH3–CH2–O–CH3; г) CH3–CH(OH)–O–C2H5.


 1. При дії NaNO2, HCl на пропіламін утворюється як основний продукт реакції:

а) C3H7NO2; б) C2H5OH; в) C3H7OH; г) C2H5NO2.


 1. При окисненні етантіолу утворюється:

а) C2H5–S–S–C2H5; б) C2H5–SH;

в) C2H5–S–C2H5; г) CH3–S–S–CH3.


 1. При взаємодії етанолу з етанової кислотою за наявності кислоти утворюється:

а) CH3–С(О)–О–CH3; б) C2H5–С(О)–О–C2H5;

в) C2H5–С(О)–О–CH3; г) CH3–С(О)–О–C2H5.


 1. При алкілуванні нітробензену йодистим метилом за наявності AlCl3 утворюється:
 1. Приєднання HBr до бутену-1 призводить до:

а) CH3–CH2–CH2–CH2Br; б) CH3–CH2–CH2Br –CH3;

в) CH2Br–CH2–CH=CH2; г) CH3–CHBr–CH=CH2.


 1. Внаслідок приєднання води за наявності Hg+2, H+ до пропину утворюється:

а) CH3CH2COOH; б) CH3CH2CH2OH;

в) CH3C(O)CH3; г) CH3CH2CHO.


 1. При сульфуванні толуену сульфатною кислотою основним продуктом є: 1. При нітруванні нітрувальною сумішшю бензойної кислоти основним продуктом буде:
 1. При ацилюванні хлорбензену оцтовим ангідридом за наявності AlCl3 основним продуктом буде: 1. Елімінування води від лимонної кислоти призводить до: 1. При мононітруванні толуену нітрувальною сумішшю утворюється: 1. При дії їдкого натру на етантіол утворюється

а) C2H6; б) C2H5ONa;

в) C2H5SSC2H5; г) C2H5Sna.


 1. При дії їдкого натру на фенол утворюється:
 1. У водному розчині їдкого натру хлоретан гідролізується до:

а) С2Н5ОН; б) С2Н6;ВІДПОВІДІ


1б; 2г; 3в; 4б; 5в; 6в; 7в; 8г; 9в; 10б; 11г; 12в; 13г; 14б; 15а; 16б; 17б; 18б; 19б; 20г; 21а; 22в; 23в; 24в; 25а,б; 26г; 27б; 28в; 29а; 30г; 31в; 32г; 33в; 34г; 35г; 36а; 37б; 38в; 39г; 40б; 41г; 42а; 43в; 44б; 45в; 46б; 47г; 48б; 49а; 50а; 51б; 52г; 53а; 54в; 55б; 56г; 57в; 58а; 59б; 60б; 61в; 62б; 63г; 64г; 65б; 66в; 67б; 68в; 69а; 70б; 71б; 72г; 73б; 74в; 75в; 76г; 77а; 78в; 79в; 80б; 81г; 82а; 83в; 84б; 85б; 86г; 87г; 88в; 89в; 90а; 91б; 92б; 93а; 94в; 95г; 96б; 97в; 98а; 99г; 100в; 101а; 102г; 103б; 104г; 105а; 106г; 107б; 108а; 109б; 110а; 111г; 112а; 113а; 114г; 115б; 116в; 117а; 118а; 119г; 120а; 121в; 122г; 123б; 124а; 125в; 126г; 127в; 128а; 129г; 130г; 131б; 132в; 133а; 134в; 135б; 136а; 137а; 138г; 139в; 140а.

Список літератури


 1. Миронович Л.М. Біоорганічна хімія / Л.М. Миронович. – К.: Каравела, 2008. – 184 с.

 2. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия / Н.А. Тюкавкина, Ю.Н. Бауков. – М.: Медицина, 1985. – 528 с.

 3. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія / Ю.І. Губський. – К.: Вінниця, 2007. – 432 с.

 4. Мардашко А.А. Биологическая и биоорганическая химия / А.А. Мардашко, Л.М. Миронович, Г.Ф.Степанов. – К.: Каравелла, 2008. – 244 с.

 5. Петров А.А. Органическая химия: учебник / А.А. Петров, Х.В. Бальян, А.Т. Трощенко. – М.: Высшая школа, 1981. – 592 с.
Схожі:

3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconО. Н. Реакційна здатність органічних сполук та напрямки проходження деяких органічних реакцій
Реакційна здатність органічних сполук та напрямки проходження деяких органічних реакцій
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» icon1. Тематичний план лекцій з органічної хімії
Модуль Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconПаспорт спеціальності 02. 00. 03 органічна хімія
Розробка теоретичних та експериментальних методів дослідження будови та властивостей органічних сполук
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconПаспорт спеціальності 02. 00. 03 органічна хімія
Розробка теоретичних та експериментальних методів дослідження будови та властивостей органічних сполук
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи