Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів icon

Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів
Скачати 288.09 Kb.
НазваПро порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів
Дата02.08.2012
Розмір288.09 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

« ЗАТВЕРДЖУЮ» _________________

ректор академії, професор Шутенко Л.М.

« ___ » ______________ 20___ р.


Про порядок

працевлаштування випускників ХНАМГ

із зразками правильного оформлення необхідних документів


Харків - ХНАМГ - 2007


«УЗГОДЖЕНО»

Перший проректор ________________________ /Г.В.Стадник/


Укладачі: Н.М.Карікова

В.Ф.Склярова


Адреса відділу маркетингу ХНАМГ: м. Харків, вул. Революції, 12,

центр. корпус, 4 пов., 410 кімн.

Телефон: (057) 714 – 11 - 28

E – mail: jobmarket@ksame.kharkov.ua


Зміст:


 1. Документи, які є основною законодавчою базою для працевлаштування випускників ВНЗ …………………………………


4

 1. Інструкція щодо порядку працевлаштування випускників ХНАМГ…

5

 1. Види організаційної роботи співробітників академії, які відповідають за працевлаштування випускників ХНАМГ…………...


8

 1. Зразки документів……………………………………………………….

9

 1. Додатки…………………………………………………………………..

22Документи, які є основною законодавчою базою

для працевлаштування випускників ВНЗ України


_____________________________________________________________________________

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про вищу освіту»;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р.

№ 992 «Про порядок працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням » із змінами та доповненнями;

 • Лист заступника міністра В.П.Бабака від 14.10.97. «Щодо самостійного працевлаштування випускників»;

 • Рішення колегії Міносвіти протокол № 13/4 – 5 від 24.11.99. «Про організаційну роботу ВНЗ щодо працевлаштування випускників»;

 • Наказ Міносвіти від 30.12.99. № 454 «Про працевлаштування випускників ВНЗ».


Інструкція щодо порядку працевлаштування випускників ХНАМГ


________________________________________________________________________________________________

З майбутніми випускниками, які навчаються за держзамовленням, співробітникам академії, відповідальним за працевлаштування випускників на випускаючих кафедрах, необхідно провести наступну роботу:


1 етап – підписання ТИПОВОЇ УГОДИ про надання освітніх послуг.

Цей документ укладається у 2 примірниках між керівником ВНЗ та студентом, після того, як останній зарахований на 1 (або 2-3 курси – за ускореною формою навчання ) курс навчання до академії за держзамовленням. Укладені ТИПОВІ УГОДИ необхідно передати до відділу маркетингу для реєстрації у строк до 01 лютого навчального року.

2 етап – укладання тристороннього ДОГОВОРУ між підприємством, академією і студентом.

Тристоронній ДОГОВІР про проходження практики на підприємстві з подальшим працевлаштуванням укладається, коли студент навчається на 3 - 4 курсах академії. Тристоронній ДОГОВІР у 3-х примірниках реєструється у відділі маркетингу.


3 етап – заповнення ФОРМ № 1, 2 (ФОРМА № 1 – «Картка працевлаштування випускника» - у 2-х примірниках; ФОРМА № 2 - «Посвідчення про направлення на роботу» - 1 примірник).

Ці документи заповнюються, коли студент навчається на останньому курсі за півроку до закінчення академії.


4 етап – встановлення зворотнього зв’язку з випускниками академії та роботодавцями.

Обов’язкове заповнення роботодавцем нижньої відривної частини документа «Посвідчення про направлення на роботу» (ФОРМА № 2), яка повинна бути повернена до академії після офіційного працевлаштування випускника на підприємстві. Дані про реальні місця працевлаштування випускників надаються до відділу маркетингу у строк до 30 жовтня навчального року.


Випускнику може бути надана «Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування» з таких поважних причин:

 • встановлення інвалідності 1 або 2 групи;

 • встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків випускника;

 • якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до 3-х років; одинока мати або батько, які мають дитину до 14 р. або дитину – інваліда;

 • якщо випускник не може працевлаштуватися ( підприємство, на яке випускник був направлений на роботу раніше, у письмовій формі відмовляє йому надати робоче місце);

 • проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом;

 • якщо випускник - громадянин іншої країни.


«Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування» (ФОРМА № 3) є необхідним документом для того, щоб при необхідності, зареєструватися у районному центрі зайнятості.


ФОРМИ № 1, 2, 3 передаються до відділу маркетингу в строк до 01 березня навчального року для реєстрації та занесення інформації до єдиної електронної бази даних. Зареєстровані та підписані ректором ФОРМИ видаються студентам 5 (6) курсу під час процедури підписання Обхідного листка.


________________________________________________________________________________________________


З майбутніми випускниками, які навчаються за контрактом, проводиться наступна поетапна робота:


1 етап – заповнення ФОРМ № 1, 3 (ФОРМА № 1 - «Картка працевлаштування випускника»; ФОРМА № 3 – «Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування»).

Ці документи заповнюються, коли студент навчається на останньому курсі за півроку до закінчення академії.


2 етап – написання ЗАЯВИ на ім’я декана факультету про надання можливості самостійного працевлаштування.

До цього документа додається копія контракту студента.


3 етап - встановлення зворотнього зв’язку з випускниками академії та роботодавцями.

Обов’язкове заповнення роботодавцем нижньої відривної частини документа «Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування» (ФОРМА № 3), яка повинна бути повернена до академії після офіційного працевлаштування випускника на підприємстві. Дані про реальні місця працевлаштування випускників надаються до відділу маркетингу у строк до 30 жовтня навчального року .


ФОРМИ № 1, 3 передаються до відділу маркетингу у строк до 01 березня навчального року для реєстрації та обліку. Зареєстровані та підписані ректором ФОРМИ видаються студентам 5 (6) курсу під час процедури підписання Обхідного листка.


________________________________________________________________________________________________


Відповідальність за наявність у студента - майбутнього випускника на випускаючих кафедрах всіх необхідних документів, систематичний облік, правильний поетапний порядок їх заповнення, вчасне та правильне оформлення документів покладається на співробітників академії, які відповідають за працевлаштування випускників на випускаючих кафедрах.


Підсумковий пакет документів про працевлаштування щорічного випуску фахівців, який необхідно надати до відділу маркетингу в строк до 01 березня навч. року, складається з:


 1. Укладених ТИПОВИХ УГОД (1 примірник).

 2. Укладених тристоронніх ДОГОВОРІВ про проходження практики з подальшим працевлаштуванням на підприємстві (1 примірник).

 3. Заповнених ФОРМ № 1,2,3 (по 1 примірнику, крім ФОРМИ № 1 ( 2 примірника).

 4. Завізованих деканом відповідного факультету ЗАЯВ на кожного випускника - контрактника про надання можливості самостійного працевлаштування із копіями контрактів.

 5. БАЗИ ДАНИХ робочих місць випускників у друкованому вигляді.

 6. ПРОТОКОЛУ засідання робочої державної комісії з розподілу молодих спеціалістів відповідного факультету.


Інформація щодо реальних місць працевлаштування випускників збирається через 1,5 місяця після отримання фахівцями дипломів та надається до відділу маркетингу в строк до 30 жовтня навчального року для обробки, аналізу та видання щорічного інформаційного каталогу «ВИПУСКНИКИ – 20__. РЕАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-ВАННЯ».


^ Загальна відповідальність за працевлаштування випускників на випускаючих кафедрах покладається на деканів факультетів академії.


Види організаційної роботи співробітників ХНАМГ,

які відповідають за працевлаштування випускників академії


________________________________________________________________________________________________


 • Укладання Типових угод;

 • укладання тристоронніх «Договорів», отримання «Листів-заявок з підприємств»;

 • формування бази даних місць працевлаштування майбутніх випускників (згідно з отриманими «Договорами» та «Листами-заявками»); складання протоколів засідань комісій з розподілу молодих спеціалістів;

 • робота з майбутніми випускниками щодо заповнення форм № 1, 2, 3;

 • встановлення та підтримання зворотнього зв’язку з випускниками академії з метою отримання інформації про їх реальні місця працевлаштування (через 1,5 місяця та через 3 роки після отримання диплома); надання необхідної інформації щодо працевлаштування випускників до відділу маркетингу академії;

 • встановлення зворотнього зв’язку з роботодавцями, які надали випускникам роботу за спеціальністю, з метою отримання інформації щодо визначення професійного рівня підготовки молодих спеціалістів;

 • активна участь у заходах, які проводяться у ХНАМГ з метою сприяння у працевлаштуванні випускників (наприклад, ярмарки вакансій, презентації-зустрічі підприємств та ін.); встановлення та підтримання постійних ділових зв’язків з роботодавцями з метою сприяння у працевлаштуванні випускників академії.ЗРАЗОК


^ ТИПОВА УГОДА

про підготовку фахівців з вищою освітою


№ _______________ «____» _____________ 20___ р.


_______________Харківська національна академія міського господарства_______________

(найменування вищого навчального закладу)

___________________^ Міністерство освіти і науки України___________________________

(його підпорядкованість)

в особі керівника _____________Шутенка Л.М._____________________________________

(прізвище, ініціали)

курс, факультет _______________________________________________________________

напрям підготовки _____________________________________________________________

спеціальність (спеціалізація) ____________________________________________________

уклали цю угоду.


^ Вищий навчальний заклад зобов’язується забезпечити:

Якісну теоретичну і практичну підготовку фахівця з вищою освітою згідно з навчальними планами та програмами, вимогами кваліфікаційних характеристик фахівця;

після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації місцем працевлаштування в державному секторі народного господарства, де він зобов’язаний відпрацювати не менше трьох років.


^ Студент зобов’язується:

оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою фахівця за напрямом підготовки _____________________

________________________________________________________________________________

( напрям, спеціальність, спеціалізація)

погодити із замовником тему дипломної роботи, а також за вимогою підприємства (установи, організації) теми курсових робіт;

прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце направлення і відпрацювати не менше трьох років;

у разі відмови їхати за призначенням відшкодувати до державного бюджету вартість навчання в установленому порядку.


Інші положення:

зміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод;

дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

усі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються у судовому порядку.

Угода набирає чинність з моменту підписання і діє до «_____» ________________20___ р.


Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються в кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.


^ Юридичні адреси сторін:


Вищий навчальний заклад:


Адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12

Номер телефону: (057) 706 – 15 – 34 Факс: 706 – 15 - 54

Банківські реквізити: Управління Державного казначейства в Харківській області

р/р 35228011000094 УДК в Харківській області ; код 02071151, МФО 851011Студент:

Місце постійного проживання: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Номер телефону: ____________________аспорт: серія ________ № __________________

виданий ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


Ректор ______________ Студент ________________

(підпис) (підпис)


Головний бухгалтер ______________

(підпис)


____________________


Примітка: До угоди можуть бути внесені й інші зобов’язання сторін.


ЗРАЗОК

ДОГОВІР

підприємства із студентом і навчальним закладом


№ _____________ “_____” _____________ 20____ р.


________________________________________________________________________________

(найменування підприємства,

________________________________________________________________________________

його підпорядкованість)

в особі директора ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

студент_________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

і _____________________^ Харківська національна академія міського господарства_________

(найменування навчального закладу,

Міністерство освіти і науки України______________________

його підпорядкованість)

в особі ректора _______________^ Шутенка Леоніда Миколайовича______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

уклали договір про працевлаштування студента ______ курсу, факультету (відділення)_____

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за спеціальністю (професією)_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

і спеціалізацією__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

для роботи ______________________________________________________________________

(найменування підприємства)


 1. Підприємство зобов’язується:

  1. Організувати якісне проведення практики студента згідно з навчальними планами.

  2. Надати випускнику роботу відповідно до спеціальності (професії) і рівня кваліфікації з окладом згідно зі штатним розписом.

  3. У двотижневий термін проінформувати академію про працевлаштування молодого фахівця. Через півроку після працевлаштування випускника надати оцінку рівня його підготовки шляхом заповнення анкети.

  4. Надати випускнику після закінчення академії відпустку (30 календарних днів) з оплатою з розрахунку місячної стипендії.

  5. При наявності можливості забезпечити іногороднього випускника після прибуття на підприємство житловою площею _______________________________________________

вид наданої площі

2. Студент зобов’язується:

2.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченої відповідною кваліфікаційною характеристикою спеціаліста (магістра).

2.2. Погодити з підприємством тему дипломного проекту, а також на вимогу підприємства курсових проектів (робіт).

2.3. Прибути після закінчення академії на роботу на підприємство „ ____” ______________ 20___ р. і пропрацювати на підприємстві не менше 3 років.

2.4. Виконувати трудові обов’язки згідно з вимогами законодавства та посадовою інструкцією.


^ 3. Академія зобов’язується:

3.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованого спеціаліста з вищою освітою згідно з навчальними планами та програмами і вимогами кваліфікаційних характеристик спеціаліста.

3.2. Направити випускника на роботу на підприємство згідно з укладеним договором.


^ 4. Заключні положення:

4.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

4.2. Цей договір припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протокол).

4.3. У випадку розірвання договору ініціативна сторона сповіщає другу сторону офіційним листом (заявою) не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку, який пропонує одна із сторін.

4.4. Всі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються у судовому порядку.

4.5. Договір набуває чинності з моменту підписання всіма сторонами і діє до

„ ____ ”_____________ 20___ р.

4.6. Договір складений у 3-х примірниках. Перший з них зберігається на підприємстві, другий - у студента, третій – в академії.


^ 5. Юридичні адреси сторін:

5.1. Підприємство:

Поштова адреса: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Факс: ____________ Номер телефону: _______________ E – mail: ___________________


5.2. Студент:

Місце постійного проживання: _________________________________________________

____________________________________________________________________________

Номер телефону: _________________ Паспорт: серія ________ № __________________

виданий ____________________________________________________________________


5.3. Академія:

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12 Телефон: (057) 706-15-34; факс: 706-15-54

Банківські реквізити: Управління Державного казначейства в Харківській області

р/р 35228011000094 УДК в Харківській області ; код 02071151, МФО 851011

Найменування випускаючої кафедри:

Номер телефону: E – mail:Керівник підприємства Ректор академії

_________________________ _______________

(підпис) (підпис)


М.П. М.П.

Студент

______________________

(підпис) Узгоджено:

Зав.профілюючої кафедри

_____________________


Примітка: У договір можуть бути внесені й інші зобов’язання сторін.

ЗРАЗОК

^ ФОРМА № 1

Картка працевлаштування випускника

Харківська національна академія міського господарства

Міністерство освіти і науки України


Прізвище ____________________________________________________

Ім’я ____________________________________________________

По батькові ____________________________________________________

Рік народження ____________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний

рівень ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Напрямок підготовки за

професійним спрямуванням

(спеціальність) ____________________________________________________

____________________________________________________


Спеціалізація (для магістра

назва освітньо-професійної

програми підготовки _____________________________________________________

магістра) _____________________________________________________

Сімейний стан _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


Адреса постійного місця

проживання (адреса

батьків), обов’язково вка-

зати конт.телефон _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


Додаткові відомості

(заповнюється за

бажанням випускника) _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


Випускник _________________Дата заповнення ___________


Відповідальний працівник

вищого навчального закладу


______________ ‘‘____’’_______________ р.

(підпис)


Перший примірник форми 1 зберігається у навчальному закладі ( в особистій справі студента), другий – надсилається замовнику.


^ Пропозиція щодо працевлаштування


1. Угода про підготовку фахівця з вищою освітою:

дата ________________________________________________________________________

реєстраційний номер __________________________________________________________


2. Підприємство (установа, організація):

найменування ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

підпорядкованість _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

адреса _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


3. Посада ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


4. Оклад _____________________________________________________________________


5. Житло _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


^ Згода випускника (заповнюється випускником)____________________________________

_____________________________________________________________________________

(з пропозицією згоден або від пропозиції відмовляюсь і чому, дата, підпис)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(прохання про надання можливості самостійно працевлаштуватися, дата, підпис)

_____________________________________________________________________________


Випускнику видано (заповнюється потрібне)


Посвідчення про направлення на роботу (форма № 2) № _____________________________

_____________________________________________________________________________


Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування

(форма № 3) № __________ від __________________________________________________


Ректор (директор) _____________________________________________________________


Одержав (ла) _______________________________________ дата, підпис


ЗРАЗОК

^ ФОРМА № 2


ПОСВІДЧЕННЯ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ № _______

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

який/яка/ закінчив /ла/ ^ Харківську національну академію міськог

господарства Міністерства освіти і науки України

(найменування навчального закладу, його підпорядкованість)

в ________________ 200__ р. за спеціальністю _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

направляється в розпорядження _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(найменування та адреса підприємства, установи, організації, його підпорядкованість)

згідно з договором № _______________ від _______________________________________________

для роботи на посаді __________________________________________________________________

з місячним окладом ___________________________________________________________________

забезпечити житлом __________________________________________________________________

Дата прибуття «____» __________________ 200 ____ р.


Керівник міністерства

М.П. /відомства/, підприємства ______________

/установи, організації/, (підпис)

навчального закладу

« _____» ____________ 200 __ р.

__ ___ ____ _____ _____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _


^ ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ПОСВІДЧЕННЯ

ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ


№ ______ від « ______» _____________ 200 ___ р.


/ обов’язково підлягає поверненню до навчального закладу в п’ятиденний строк

з дня укладення випускником трудового договору/


____________________________________________________________________________________

( найменування підприємства, установи, організації,


_____________________________________________________________________________________________

його підпорядкованість)


повідомляє, що випускник ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )


призначений на посаду _______________________________________________________________________

з місячним окладом __________________________________________________________________________

забезпечений житлом ________________________________________________________________________

(вид житла)


Керівник

М.П. підприємства ______________

/установи, організації/, (підпис)

навчального закладу

« _____» ____________ 200 __ р.


^ Адреса відділу маркетингу ХНАМГ:

61002, м.Харків, вул.Революції, 12, центр.корпус, 4 пов., 410 кімн.

Конт.телефон: (057) 714-11-28; факс: 706 -15 – 54 ; E-mail: jobmarket@ksame.kharkov.ua


ЗРАЗОК

^ ФОРМА № 3

ДОВІДКА ПРО НАДАННЯ САМОСТІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

___________

__________________________________________________­­______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

який/яка закінчив/ла _______________^ Харківську національну академію міського__________

___________ господарства Міністерства освіти і науки України_________

(найменування навчального закладу, його підпорядкованість)

в ________________200__ р. за спеціальністю ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

надана можливість влаштуватися на роботу самостійно.

Підстава (підкреслити необхідне): заява випускника;

відсутність можливості працевлаштування.


Керівник

М.П. підприємства _______________

/установи, організації/, /підпис/

навчального закладу

“______” _____________ 200__ р.

___ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ___ ____ ____ __


^ ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ПОСВІДЧЕННЯ

ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ


№ ______ від « ______» _____________ 200 ___ р.


/ обов’язково підлягає поверненню до навчального закладу в п’ятиденний строк

з дня укладення випускником трудового договору/


____________________________________________________________________________________

( найменування підприємства, установи, організації,


_____________________________________________________________________________________________

його підпорядкованість)


повідомляє, що випускник ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )


призначений на посаду _______________________________________________________________________

з місячним окладом __________________________________________________________________________

забезпечений житлом ________________________________________________________________________

(вид житла)


Керівник

М.П. підприємства ______________

/установи, організації/, (підпис)

навчального закладу

« _____» ____________ 200 __ р.


^ Адреса відділу маркетингу ХНАМГ:

61002, м.Харків, вул.Революції, 12, центр.корпус, 4 пов., 410 кімн.

Конт.телефон: (057) 714-11-28; факс: 706 -15 – 54 ; E-mail: jobmarket@ksame.kharkov.ua


ЗРАЗОК


Декану факультету ______________

(назва ф-ту)

_____________________________________

( Прізвище та ініціали декана)

студента(ки) ___ курсу, групи ___________

_____________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові )


ЗАЯВА


Звертаюся до Вас з проханням надати вільне працевлаштування у зв’язку з тим, що я навчаюсь за умовами контракту, як фізична особа. Копія контракту додається.


______________ ______________

(Дата) (Підпис)


^ Перелік документів,

які необхідно підготувати для отримання

«Довідки про надання самостійного працевлаштування»


 1. ЗАЯВА (за зразком) із візою декана факультету.

 2. Лист з підприємства (організації, установи) про відмову у працевлаштуванні

(лист оформлюється на фірмовому бланку підприємства, з підписом керівника підприємства та печаткою).

 1. Заповнені ^ ФОРМИ № 1,2, які були надані раніше.ЗРАЗОК


Ректорові ХНАМГ

професору Шутенку Л.М.

випускника 20___ р.

факультету__________

(Назву ф-ту писати скорочено)

спеціальн. ____________

(Назву спеціальності писати скорочено)

______________________________

(Прізвище та ініціали)


ЗАЯВА


У зв’язку з тим, що _________________________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)

відмовило мені у працевлаштуванні прошу видати мені «Довідку про надання самостійного працевлаштування», яка необхідна для того, щоб стати на облік у Центрі зайнятості.


_______________ _______________

(Дата) (Підпис)


ЗРАЗОК


Ректорові ХНАМГ

професору Шутенку Л.М.

випускника 20___ р.

факультету__________

(Назву ф-ту писати скорочено)

спеціальн. ____________

(Назву спеціальності писати скорочено)

______________________________

(Прізвище та ініціали)


ЗАЯВА


У зв’язку з тим, що ___________________________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)

відмовило мені у працевлаштуванні прошу видати мені «Посвідчення про направлення на роботу» на ___________________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)


______________ _____________

(Дата) (Підпис)


ЗРАЗОК

^ Прізвище, ім’я, по батькові випускника

Спеціаль-ність

Рік

закінч-ня академії

Форма навчання (бюджет, контракт)

^ Місце майбутнього працевлаш-тування *

Місце реального працевлаштування **

Назва підприєм-

ства

Адреса підприєм-

ства

Займа-на посада

Дата зараху-вання на посаду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
2.
3.^ БАЗА ДАНИХ РЕАЛЬНИХ МІСЦЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ХНАМГ

(доповнюється на кожній випускаючій кафедрі щорічно)

Інформація щодо реальних місць працевлаштування випускників надається до відділу маркетингу у строк до 30 жовтня навч. року для обробки, аналізу та видання щорічного інформаційного каталогу «ВИПУСКНИКИ – 20__. РЕАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ».


* 6 графа заповнюється згідно з укладеними тристоронніми «ДОГОВОРАМИ».

** 7 - 10 графи заповнюються згідно з інформацією, отриманою від роботодавців та випускників академії.


^ ДОДАТКИ

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ХНАМГ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (на 2007-2008 навч.рік)


Напрям підготовки

Назва

спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

^ 1. Факультет містобудівельнийБудівництво

Промислове і цивільне будівництво

Бакалавр будівництва

Інженер-будівельник

Магістр будівництва

Міське будівництво та господарство

Бакалавр будівництва

Інженер-будівельник

Магістр будівництва

Архітектура

Містобудування

Бакалавр архітектури

Архітектор

Магістр архітектури

^ 2. Факультет економіки і підприємництва

Економіка і підприєм-ництво

Економіка підприємства

(ЕП)

Бакалавр з ЕП

Спеціаліст з ЕП

Магістр з ЕП

Облік і аудит (ОіА)

Бакалавр з ОіА

Спеціаліст з ОіА

Магістр з ОіА

^ 3. Факультет менеджменту

Менеджмент

Менеджмент організацій

Бакалавр з менеджменту

Менеджер-економіст

Менеджер-економіст

Транспортні технології

Транспортні

системи

Бакалавр з транспортних технологій

Інженер з транспорту

Науковий співробітник (в транспорт-ній галузі)

Специфічні категорії

Управління проектами (УП)

-

Фахівець з УП та програмами

-

^ 4. Факультет інженерної екології міст

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕОНС)

Бакалавр екології

Інженер - еколог

Магістр

екології

Водні ресурси

Водопостачання та водовідведення (ВВ)

Бакалавр водних ресурсів

Спеціаліст з ВВ

Магістр з ВВ

Будівництво

Теплогазопостачання

і вентиляція (ТГВ)

Бакалавр будівництва

Спеціаліст з ТГВ

Магістр з ТГВ

Геодезія, картографія та землевпоряд-кування

Геоінформаційні системи та технології

Бакалавр геодезії, картографії та землевпоряд-ня

Інженер геоінфор-матик

_

^ 5. Факультет електропостачання і освітлення міст

Електро-техніка

Електротехнічні системи електро-

споживання (ЕСЕ)

Бакалавр електротехніки

Інженер - електрик

Магістр ЕСЕ

Світлотехніка і джерела світла (СДС)

Бакалавр з електротехніки

Інженер - електрик

Магістр СДС

^ 6. Факультет електричного транспорту

Електро-механіка

Електричний

транспорт (ЕТ)

Бакалавр електромеханіки

Інженер – електро-

механік

Магістр

з електро-механіки


Напрям

Спеціальність

1.

0501 Економіка і підприємництво

6.050100

7.050106 Облік і аудит

8.050106

7.050107 Економіка

8.050107 підприємства

2.

0502 Менеджмент

6.050200 Менеджмент

7.050201 організацій

8.050201

3.

0708 Екологія

6.070800 Екологія та

7.070801 охорона

8.070801 навколишнього середовища

4.

0906 Електротехніка

6.090600

7.090603 Електротехнічні

8.090603 системи електроспоживання

7.090605 Світлотехніка і

8.090605 джерела світла

5.

0921 Будівництво

6.092100

7.092101 Промислове і

8.092101 цивільне будівництво

Охорона праці в будівництві

7.092103 Міське

8.092103 будівництво та господарство

7.092108 Теплогазопостачання і вентиляція

6.

0922 Електромеханіка

6.092200 Електричний

7.092202 транспорт

8.092202 Охорона праці на електричному транспорті

7.

0926 Водні ресурси

6.092600 Водопостачання

7.092601 та

8.092601 водовідведення

8.

1201 Архітектура

6.120100 Містобудування

7.120102

8.120102

9.

1004 Транспортні технології

6.100400 Транспортні

7.100402 системи

10.

0504 Туризм

6.050400 Туризм

11.

0504 Туризм

6.050400 Готельне господарство

12.

0709 Геодезія, картографія та землевпорядкування


6.070900 Геоінформаційні системи та технології«Про порядок працевлаштування випускників ХНАМГ із зразками правильного оформлення необхідних документів » (для випускаючих кафедр, співробітників, які відповідають за працевлаштування випускників, студентів та випускників ХНАМГ).


Укладачі: Карікова Наталія Миколаївна,

Склярова Валентина Федорівна


Комп’ютерний набір і верстка: Карікова Н.М.


__________________________________________________________________________

Підп. до друку 14.06.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк.арк. 1,5 Обл.-вид. арк. 2

Замовл. № ….. Тираж 50 прим.

__________________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconПро порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів
Документи, які є основною законодавчою базою для працевлаштування випускників внз
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconПоложення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007
Внз №77/96 від 23. 01. 1996 р у редакції Указу Президента України №342 від 16. 05. 96р. Постанови Кабінету Міністрів України №992...
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconІнформації університету (копії довідок) щодо працевлаштування окремих випускників як відшкодування встановленого факту недоотримання коштів внаслідок несплати вартості навчання випускниками,
Закону України "Про освіту" від 23. 05. 91 р. №1060-xii. Аналогічні вимоги передбачено І порядком працевлаштування випускників вищих...
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconПро затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників Кабінет Міністрів України постановля є: 1
Затвердити Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба»...
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconНапрями діяльності Асоціації випускників ірд
Асоціації випускників інформації про можливості підвищення кваліфікації та працевлаштування
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconМетодичні вказівки містять основні правила та порядок оформлення текстових документів І можуть бути використані слухачами фпф під час виконання та оформлення магістерських робіт, а також порядок проходження переддипломної практики
За період навчання в Сумду студенти проходять переддипломну практику на підставі “Положення про проведення практики студентів вищих...
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconКабінет міністрів україни
Затвердити Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням...
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" наказую: Затвердити Типове положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників,
move to 0-17891262
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconПоложення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників"
Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р
Про порядок працевлаштування випускників хнамг із зразками правильного оформлення необхідних документів iconПро затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи