2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади icon

2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади
Скачати 161.83 Kb.
Назва2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади
Дата02.08.2012
Розмір161.83 Kb.
ТипДокументи


зміст

Введення


1. Із історії створення банківської системи в часи входження України до складу Російської імперії другої половини XIX століття.


2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади.


3. Сучасна банківська система Середино-Будського району:


3.1 «Ощадбанк»;

3.2 «Приват Банк»;

3.3 «Аваль банк»;

3.4 «Казначейство»;

3.5 «Platinum Bank®»

4. Українська академія банківської справи та Серединобудщина.


Заключення


Введення


Вивчення історії своєї батьківщини, свого рідного краю, де ти народився і живеш, для мене цікава тематика. Історія нашої держави Україна налічує всього два десятиліття – це «юнацький вік» для країни. Історики вже багато зробили за роки незалежності для відновлення історичної правди, але ще більше належить зробити.

Фінансово-грошова історія держави, діяльність банків в Україні і на місцях – це ще не зовсім вивчені питання. Узявши за вивчення тему «Історія банківської справи на Серединобудщині», я поставила перед собою мету дізнатися, як складалася, розвивалася, працювала, удосконалювалася система банківських установ в місті Середина-Буда за період від ІІ половини XIX століття до дня сьогоднішнього.

Термін "банк" походить від італійського слова "банко", яке означало крамницю, лавку чи конторку, за якою міняйли надавали свої послуги.

З найдавніших часів потреби суспільного життя примушували людей займатися посередницькою діяльністю, яка виражалася у взаємних платежах, пов'язаних зі зверненням монет, різних за вагою та утримання дорогоцінних металів. Слово "гроші" виникло тому, що стародавні римляни використовували Храм божий Джуно Монета в якості майстерні для карбування монет. З часом всі місця, де виготовляли монети, стали називати "монета". Англійська варіант цього слова "мінг", французький "монет". Від цього слова і сталося англійське слово "мані" - гроші.

Монети, як такі, існують усюди приблизно вже протягом 2500 років, але, як відомо їм передували різні предмети, що використовуються в якості грошей. З історії відомо, що на настінних малюнках Древнього Єгипту зважують на вагах золоті кільця. У самих ранніх рукописах часів Стародавньої Месопотамії згадується використання в якості грошей зваженого матеріалу. У Китаї, 3000 років тому, в якості грошей застосовували шкарлупу каурі, раковини деяких видів молюсків з Індійського океану. Є також і свідчення того, що 1000 років тому в примітивних суспільствах використовували каміння, шкури тварин, хутра, худобу та інші предмети. Таким чином, "гроші" - це предмети, які позначають вартість товару та підлягають взаємообміну.

У паперових грошей були попередники у вигляді документів, які обіцяють платежі золотом, сріблом або іншими цінними предметами. Перші банкноти які знаходилися в обігу були випущені китайськими банкірами в ХVIII столітті. На ранній стадії банкноти підтримувалися монетами, і саме завдяки цьому їх стали сприймати як гроші. До ХVII століття паперові гроші були в обігу в дуже обмежених кількостях всього в декількох країнах.

Металеві гроші з'явилися на рубежі II-I тис. до н.е., а карбовані монети в VII столітті до н.е. в Малій Азії.

Перші гроші в українських землях у давнину з’явились понад 2600 – 2500 років тому. Це були монеті. Вони належали грекам, які оселилися на узбережжі Чорного та Азовського морів. Грошові знаки мали вигляд монет – стрілок. Виготовляли їх з бронзи. Пізніше з’явилися монеті у вигляді дельфіньчиків та великі круглі монети з зображенням богів, птахів, тварин, риб. Греки карбували монети також зі срібла. Вони виготовляли монети – гроші для скіфів, які були їхніми сусідами. До наших днів дійшли скіфські монети із зображенням правителів цього народу.

З часом на українських землях стали використовувати римські та арабські монети. Тільки в Києві знайдено понад 11 тис. арабських монет. Матеріалом для їх карбування було срібло.

Перші руські монети (златники і срібники) були викарбувані наприкінці X — на початку XI ст., у часи правління князів Володимира Святославовича (978 — 1015), Святополка Окаянного (1018), Ярослава Мудрого (1019 — 1054 pp.). За зразок для їхнього карбування було прийнято візантійські монети. На одній стороні монети зображення князя Володимира зі всіма атрибутами влади, а на другій – княжий герб – тризуб.

Згодом грошовою одиницею Київської Русі стає гривня, яка мала певну вагу та форму. Найпоширеніші київські гривні – срібні шестикутні злитки, середня маса яких коливалася від 140 до 160 грамів. Злитки – гривні рідко використовувались як монета, бо на ті часи мали велику цінність. Сама гривня Київської Русі дала назву сучаснім паперовим грошам сучасної України.

Світова банківська система формувалася в ході еволюційного процесу, що тривав протягом кількох століть. Перші банки виникли на рубежі ХVI - ХVII століть. Так як купецькі гільдії ряду міст (Венеції, Амстердама, Генуї) створили так звані жиробанки для здійснення розрахунків між своїми клієнтами. Перший акціонерний Англійський банк був заснований в 1694 р. і отримав від уряду право випуску банкнот.


^ 1. Із історії створення банківської системи в часи входження України до складу Російської імперії другої половини XIX століття

В середині XVII століття Наддніпрянська України входила до складу Московської держави. Найперші кредитні установи в Росії з'явилися на рубежі 1720-1730 р. Спочатку це були не банки в сучасному розумінні, а просто особлива додаткова функція казенних установ.

Перший такий банк виник в 1729 р. в Петербурзі, коли Монетний конторі було надано право викуповувати на прохання боржників закладені або золоті та срібні вироби. В 1732 р. був складений «Проект про банк казенний», який передбачає установу особливого банку, який надавав би кредит як землевласникам, так і купцям. Історія казенних банків в Росії почалась в середині 1750-их років. Вона пов’язана з їм’ям одного з найбільш значних діячів Єлизаветинського царювання - Петра Івановича Шувалова (1711-1762 рр.).

Згідно Імператорського указу від 13 травня 1754 р. був заснований Державний Позиковий банк. Фактично під цією назвою створені 2 кредитні установи: Банк для дворянства і Банк для купецтва. Банк для купецтва було відкрито вже 15 липня 1754 року, він став називатися Комерційний банк. Він став першим російським державним банком для кредитування купецтва і одночасно одним з перших банків країни.

Указ від 13 травня 1754 про заснування Державного Позикового банку ознаменував появу в Росії установ іпотечного довгострокового комерційного короткострокового кредиту.

Розвиток товарно-грошових відносин, завершення промислового перевороту в Росії, як частини Російської імперії в 60-70 рр. XIX століття сприяло зростанню ринкових відносин, фабрично-заводського виробництва, зростання міст, внутрішньої та зовнішньої торгівлі. В цей же час проводяться державні реформи в імперії.

1862-1864 рр. проведена фінансова реформа, зміст якої зводився до того, що складалося централізоване управління грошовими коштами в руках міністерства фінансів. У 1860 році був створений Державний банк, а також створювалися єдині державні каси, які зосереджували у своїх руках всі прибутки і податки держави.

На території Східної України ощадних кас у другій половині ХІХ століття було не багато і розміщувалися вони переважно у великих містах. Перша ощадна каса була відкрита в Одесі в 1782 році.

У 1863 році почала працювати Київська міська ощадна каса як окрема організація. У 1865 році відкрилася міська ощадна каса в м. Суми. Примітною особливістю ощадних кас було те, що вони не давали кредити у приватні руки. Залучені у населення кошти ощадкаси направляли виключно на підтримку державного кредиту.

Революція 1905 - 1907 рр. не принесла стабільних змін у житті країни. Але в 1906 році починається аграрна реформа. В таких умовах був створений селянський банк, який скуповував землі у поміщиків і продавав селянам, а також вкладав кредити строком на 55 років. Такий кредит могли брати в селянському банку і селяни Серединобудщини. 1. ^ Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади


Після подій жовтня 1917 року однією з головних задач радянської влади було опанування державним банком і проведення націоналізації приватних банків. І вже в листопаді 1917 року державний банк фактично перейшов в руки радянської влади. Спеціальною постановою Раднаркому РРФСР були ліквідовані дворянський і селянський банки. 14 грудня 1917 року ВЦВК РРФСР прийняв декрет про націоналізацію банків, в результаті всі приватні акціонерні банки та банківські контори об'єднались з Державним банком в єдиний Народний банк. Банківська справа стала державною монополією.

На території Україні формування радянських фінансів затримувалося. На початку 1919 року, після встановлення тут радянської влади, в обіг введені грошові знаки РРФСР. 22 січня 1919 року Тимчасове робітничо-селянський уряд радянської України проголосив націоналізацію всіх приватних, комерційних, акціонерних банків і банківських контор. Аналогічно банківської системи Радянської Росії на Україні всі відділення колишнього державного банку підпорядковувалися окружним конторам, а ці контори Народного банку Україна підпорядковувалися в свою чергу, Центральному управлінню Народного банку в Москві.

У травні 1919 року радянський уряд України розробив план випуску українських грошей номіналом 100 карбованців. 100-карбованцеві купюри перебували в обігу до липня 1918 року.Але на початку червня 1919 року фінанси РРФСР і УРСР були об'єднані. Радянська банківська система була закрита і підпорядковувалася державі. У 1947 і в 1961 роках Державний банк СРСР провів грошові реформи. Вся ця діяльність банківської системи радянської Україні розповсюджується і на місця в міста і селища. До революції 1917 року Середина - Буда мала статус містечка і входила до складу Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губернії. Районним центром містечко стало в 1923 році. Історичних даних про те, що на території С - Будського району існували банківські установи або інші фінансові органи до революції і в перші роки радянської влади не знайдено. Однак старожили нашого міста розповідають про те що по центральній вулиці міста Середина-Буда стояв двоповерховий будинок з червоної цегли, побудований купцем Мірошниковим. Ось у цьому будинку і був відкритий державний банк (держбанк), який був єдиним банком в районі, начальником Держбанку довгий час був Фащук Михайло Макарович. Банк працював з радянськими державними організаціями: заводом СЗМО, лісгоспом та іншими. Громадяни могли внести свої грошові вклади на зберігання під певні відсотки.

По вулиці Комуністична знаходилась і будівля державної ощадної каси. Ощадкаса брала грошові вклади від громадян Серединобудщини, здійснювала грошові державні та комунальні платежі. Про це розповіла головний бухгалтер Середино - Будської ощадної каси в 70-80 роки ХХ століття Шелудяк Таміла Іванівна 1. ^ Сучасна банківська система

Середино-Будського району


Вихід України у 1991році зі складу СРСР і проголошення незалежності України потребувало рішення про створення Національного Банку України. Національний Банк України був відкритий у 1991 році. 2 вересня 1996 року була введена в обіг згідно з Указом Президента України «Про грошову реформу в Україні» національна валюта – гривня. У цей період з’являється велика кількість комерційних банків на території України. Це ж саме відбувається на Серединобудщині.


  1. «Ощадбанк»

У грудні 1991 р. зареєстрований Національним Банком України банк під назвою «Державний спеціалізований ощадний банк України». У 1999 році він перейменований у ОАО «Державний ощадний банк України» - «Ощадбанк». У місті Середина-Буда знаходиться відділ «Ощадбанку».

«Ощадбанк» – єдиний банк, який, згідно із законом «Про банки й банківську діяльність», наділений державною гарантією по вкладам населення.

Середино-Будський відділ «Ощадбанку» сьогодні має таку назву: «Територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10018/0106 3 типу філії – Сумського обласного управляння відкритого акціонерного товариства «Державний Банк України».

У 80-90 роках ХХ ст. Середино-Будський відділ «Ощадбанку» очолювала Яшкова Октябрина Сергіївна. На межі ХХ – ХХІ ст. начальник Середино-Будського «Ощадбанку 3063» Козлов Олександр Якович. З 2005 року завідуючою філіалу «Ощадбанку» працює Грицова Марія Ігорівна. Шість людей, котрі працюють у філіалі «Ощадбанку», мають банківське й фінансово-економічне обладнання. Тут можна відкрити вклади в іноземній і національній валюті; отримати кредит на придбання помешкання, автомобіля, товарів тривалого користування. Банк проводить виплати зарплат, пенсій. Набір послуг юридичних осіб враховує: клієнт-банк, кредитування, депозитивна діяльність зберігача цінних паперів, фінансування зовнішніх торгівельних операцій, послуги з розміщення депозитних коштів, депозитних вкладів, операції з банківськими металами, інкасація.


  1. «Приват Банк»

«Приват Банк» з’явився в Україні 19 березня 1992 року в Дніпропетровську. Другого квітня 2002 року в м. Середина-Буда було відкрито Середино-Будський відділ Сумського філіалу Публічно-Акціонерного об’єднання Комерційного Банку «Приват Банк» - ПАО СБ «Приват Банк».

Першим начальником С-Будського відділу «Приват Банка» став Ніколаєв Володимир Миколайович. Пізніше цю посаду займала Чередниченко Катерина Миколаївна. З 2010 року начальником «Приват Банка» працює Сотніков Леонід Олександрович.

Сьогодні в «Приват Банку» в м. С-Буда працює 6 висококваліфікованих спеціалістів з вищою економічною освітою. Відділення здійснює грошові перекази на рахунки фізичних і юридичних осіб як в Україні, так і за кордоном; приймає плату за комунальні послуги, здійснює конвертацію валют під час перерахування коштів на платникові картки; кредити, працює з пенсіонерами, замовляє й оплачує купівлю авіаквитків.


  1. «Аваль банк»

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» зареєстровано 27 березня 1992 року. (До 25.05.2006 р. – Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»), із жовтня 2005 року банк став частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, Австрія (із жовтня 2010 р. – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ). Цей банк є провідним банком України. У місті Середина-Буда також було відкрито відділ банку «Аваль» в 2002 р.

Першим начальником відділу була Пономаренко Ольга Вікторівна, котра працювала до 2005 р. У 2005-2007 роках відділ очолювала Романовська Олена Миколаївна. У Середино-Будькому відділі банку «Аваль» можна було розміщувати кошти на поточні й депозитні рахунки, здійснювати грошові перекази в національній та іноземній валютах. Жителі району могли отримати тут кредит, здійснити платіжні операції. Відділ банку «Аваль» працював з пенсіонерами, надаючи їм різноманітні послуги. У 2007 році Середино-Будський філіал банку «Аваль» був закритий, а найближчий філіал банку нині знаходиться в місті Ямпіль.


  1. «Казначейство»

Термін «казначейство» походить від поняття «казна», що в перекладі з тюркської означає сукупність фінансових ресурсів держави. «Казначейство» в перекладі з англійської означає «скарб», «цінність». Історично казначейство виконувало кілька функцій:

 • відповідало за збереження багатства держави;

 • було місцем, куди збиралися платежі держави і з якою держава здійснювала виплати;

 • відповідало за карбування монет;

 • виконувало функцію облікового відомства.

Історичних даних про діяльність казначейства в містечку Середина-Буда Чернігівської губернії Новгород-Сіверского уїзду, а також районного центра Середина-Буда в складі Сумської області, як до революції, так і в радянський період даних не знайдено.

Після проголошення в 1991 році незалежності України розпочався період відродження системи казначейства України. До середини 1993 року в Україні діяла банківська система виконання державного бюджету. Державне казначейство України було створено у листопаді 1995 року. 16 лютого 1996 року створено відділення Державного Казначейства в Середино-Будському районі Сумської області. Начальником відділення був призначений Кирієнко Микола Минович. У 2006 році відділення шляхом реорганізації було перетворено в Управління Державного Казначейства (УДК). З 2008 року УДК очолює Пастернак Андрій Олександрович. А з грудня 2011 року УДК отримує назву Управління Державної Казначейської служби України в Середино-Будському районі Сумської області. УДК забезпечує прозорість руху коштів бюджетного процесу та стадії його виконання; впроваджує ефективний попередній і поточний контроль за цільовими спрямуваннями бюджетних коштів.

Зараз в УДК Середино-Будського району працює 13 спеціалістів, які мають вищу професійну фінансово-економічну кваліфікацію. Серед них Артеменко Лідія Олександрівна – начальник відділу, головний бухгалтер управління; Шкаріна Валентина Олексіївна – замначальника відділу витрат. Сьогодні робота Держказначейства немає сенсу без комп’ютерної техніки За програмним забезпеченням доглядає Гончаров О.М.

Великою повагою завжди користувалися серед колег Прохорова Ганна Пантелеймонівна, Стаднік Тетяна Миколаївна, Кирієнко Микола Минович, які зараз вийшли на пенсію.

Сьогодні в УДК значно більші функції , однак головними є рахунково-касове обслуговування клієнтів, бухгалтерський облік і звітність по виконанню місцевих і державного бюджетів.


3.5 «Platinum BANK®»

Platinum Bank - міжнародний банк, що працює на ринку України з 2005 року та обслуговує понад 500 000 клієнтів. Засновник банку - управляюча компанія Horizon Capital та всесвітньо відомі інвестори й акціонери, серед яких - East Capital, IFC (дочірня структура Всесвітнього Банку). Інтернаціональні інвестори та акціонери сприяють розвитку Platinum Bank та впровадженню західних стандартів управління, які дозволяють Клієнтам банку відчувати комфорт від співпраці та спокій за свої інвестиції.

Також банк бере активну участь у розвитку банківської системи України та є учасником таких організацій як Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Український кредитно-банківський союз, American Chamber of Commerce, European Business Association та Visa International.

Перелік продуктів банку для фізичних осіб складається з:

• Кредитів на товар - на покупку побутової техніки, комп'ютерів, меблів та інших товарів;

• Кредитів готівкою, які можуть бути використані для будь-яких потреб: освіта, лікування, відпочинок та інше;

• Строкових і безстрокових депозитів - для заощадження і накопичення вільних коштів;

• Пластикових карток - безпечний і зручний спосіб розрахунку і зберігання грошей;

• Поточних рахунків - для зберігання коштів і проведення розрахунково-касових операцій.

Для юридичних осіб Platinum Bank пропонує депозитні продукти, розрахунково-касове обслуговування та послугу «Інтернет-банкінг», яка дозволяє максимально просто управляти рахунками в банку.

У місті Середина-Буда відділення банку було відкрито 20 червня 2011 року. Перший експерт з кредитування Прихожа Тетяна Олександрівна. Зараз експертом працює Курогло Світлана Миколаївна. 1. ^ Українська академія банківської справи

та Серединобудщина


Розвиток банківської системи України сьогодні не можливий без спеціалістів високої кваліфікації. У лютому 1996 року була підписана Постанова Кабінету Міністрів України про створення Української академії банківської справи.

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи" у місті Суми за часи незалежності змог довести свою необхідність, гнучко реагуючи на запити ринку та вимоги часу. Сьогодні – це один із закладів для підготовки майбутніх банкірів, бухгалтерів, фінансистів, що входить до 200 найкращих вишів України. Окрім цього, він надає весь спектр наукових та навчальних послуг, формує власні наукові школи, має інноваційні напрацювання, широкі міжнародні зв’язки, є членом авторитетних світових освітніх організацій, має численні нагороди, власні наукові та корпоративні видання. За короткий час академія зуміла заявити про себе як про вуз європейського зразка ІV, найвищого рівня акредитації, в якому готують фахівців нового мислення, наукову еліту. Не випадково за рейтингом Академії наук вищої школи України „Софія Київська” УАБС НБУ увійшла до десятки кращих вищих економічних вузів держави. На Міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта України-2002” академія нагороджена срібною медаллю та дипломом „За вагомий внесок у розвиток національної системи освіти”. У 2004 році ВНЗ удостоєний бронзової медалі у номінації „Інноваційні педагогічні методи в навчальному процесі”, а в 2005 році нагороджений бронзовою статуеткою як один із кращих ВНЗ держави. У 2008 році академія визнана переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України» в номінації «Надання освітніх послуг» і отримала нагороди серед 115 найкращих підприємств, фірм, організацій та вищих навчальних закладів держави.

Підготовка нового покоління високопрофесійних фахівців, які зможуть ефективно працювати та розвивати економіку країни завжди була одним з напрямків, що активно підтримує Національний банк України.

Випускники-серединобудці УАБС – Жуков Ю.В., Ніколаєва О.В., Карпенко В. П., Кириєнко О.М., Кісельов С. які працюють в банках України та інших підприємствах України.

Сьогодні в академії навчаються Кивайло Наталія, Чеберяко Ірина, Сильченко Вікторія, Гвилава Тамара.


ЗАКЛЮЧЕННЯ


Формування банківської системи України формувалось в декілька етапів.

І етап 1991 – 1992 рр. – Процеси перетворення та реорганізація банківської системі.

ІІ етап 1992 – 1993 рр. – Поява банків «Другої хвилі».

ІІІ етап 1994 – 1996 рр. – Період банкрутства.

ІV етап 1996 – 1998 рр. – Стабілізація банків та впровадження національної валюті.

Формування власної фінансово-грошової системи України в кінці ХХ століття сприяло стабілізації і зростанню української економіки. Від економічних досягнень і стабільності національної грошової одиниці – гривни, сьогодні залежить матеріальне положення і благополуччя всього населення України.


бібліографічний список


1) Сало І.В. Сумщина: від Київської Русі до сьогодення. Нариси. – Суми ВАТ «СОД» видавництво «Козацький вал» 2003 р.;

2) Сало І.В., Д’яконов І.І., Соколенко М.І. Формування й розвиток державності, економіки та науки України. – Суми ВАТ «Сумська обласна друкарня», видавництво «Козацький вал» 2003 р.;

3) Державне казначейство України документах, цифрах та особах 1995-2010 рр.. Збірник матеріалів, присвячений 15-й річниці створення Державного казначейства України/Марченко С.І, Даневич О.С., і інші. – К.: Піраміда, 2010р.;

4) Нетудихаткін А.В. Середино-Будський район. Доля людей та поселень краю. – Суми ПКП «Еллада – 5», 2009 р.

Схожі:

2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади iconУдк: 130. 2+477. 87 03+321. 64 Т. Ю. Лупак
За часи правління радянської влади українській культурі довелося самоздійснюватися під тиском тоталітарних обмежень, які згубно впливали...
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади iconСистема таборів спеціального призначення (Т. Зв. «ОсоблаґІВ») як інструмент боротьби радянської влади проти учасників українського визвольного руху
Т. зв. «ОсоблаґІВ» як інструмент боротьби радянської влади проти учасників українського визвольного руху
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади iconС. С. Родченко банківська справа конспект
Родченко, С. С. Банківська справа: конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – Облік І аудит І 050107...
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
2. Банківська справа в Середино-Будському районі в часи радянської влади iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи