Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки icon

Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
НазваІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
Сторінка1/4
Дата14.09.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4

Інформація про

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт

студентів навчальних закладів освіти

із спеціальності «Економіка підприємства»

НМК з економіки


На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року надіслано всього 199 робіт, з яких 128 дипломних робіт ОКР «магістр», 71 – роботи ОКР «спеціаліст».

На конкурс дипломні робіт магістрів та спеціалістів подали 64 Вищих Навчальних Закладів з 30 міст всіх регіонів України:


 1. Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок України

 2. Білоцерківський національний аграрний університет

 3. Буковинська державна фінансова академія

 4. Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "Крок"

 5. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 6. Вінницький національний технічний університет

 7. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 8. ДВНЗ "Запорізький національний університет"

 9. ДВНЗ "Національний гірничний університет"

 10. ДВНЗ Приазовський державний технічний університет

 11. Державний економіко-технологічний університет транспорту

 12. Дніпропетровська державна фінансова академія

 13. Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

 14. Донбаська національна академія будівництва та архітектури

 15. Донецький державний університет управління

 16. Донецький національний технічний університет

 17. Донецький національний університет

 18. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 19. Житомирський державний технологічний університет

 20. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 21. Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 22. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 23. Київський національний торговельно-економічний університет

 24. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 25. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

 26. Криворізький економічний інститут ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 27. Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана"

 28. Луцький національний технічний університет

 29. Львівська комерційна академія

 30. Львівський національний аграрний університет

 31. Макіївський економіко-гуманітарний інститут

 32. Національна металургійна академія України

 33. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

 34. Національний технічний університет «ХПІ»

 35. Національний технічний університет України «КПІ»

 36. Національний університет «Львівська політехніка»

 37. Національний університет водного господарства та природокористування

 38. Національний університет державної податкової служби України

 39. Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

 40. Національний університет харчових технологій

 41. Національний фармацевтичний університет

 42. Одеська національна академія харчових технологій

 43. Одеський національний морський університет

 44. Одеський державний економічний університет

 45. Полтавська державна аграрна академія

 46. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 47. Сумський державний університет

 48. Східноєвропейський університет

 49. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 50. Таврійський державний агротехнологічний університет

 51. Тернопільський національний економічний університет

 52. Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

 53. Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 54. Український державний хіміко-технологічний університет

 55. Українська державна академія залізничного транспорту

 56. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 57. Харківська національна академія міського господарства

 58. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

 59. Харківський державний університет харчування та торгівлі

 60. Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 61. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 62. Херсонський національний технічний університет

 63. Хмельницький національний університет

 64. Чернівецький національний університет ім. Ю.ФедьковичаРезультати конкурсу дипломних робіт

ОКР «Магістр»

м. Донецьк " 18 " листопада" 2011 р.№ п/пМісце


Прізвище, імя, по-батькові студента

 

Кількість балів


(до 100)

Тема роботиНауковий керівник

Назва ВНЗ

1

2

3

4

5

6

7

1


1 місце

Поліщук Анастасія Олександрівна

96,17

Методологічні та методичні аспекти оцінки ризиків інвестиційних проектів судноплавних підприємств

Жихарєва В.В., к.е.н., доцент


Одеський національний морський університет

2

1 місце

Почетовська Н.В.

78,33

Управління персоналом на вугледобувних підприємствах (на прикладі СП "Шахта імені М.П. Баракова" ВАТ "Краснодонвугілля")

Лангова В.О., к.е.н., доцент


Донбаський державний технічний університет

3

1 місце

Донець Антон Анатолійович

75,00

Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах стратегічних змін

Садєков А.А., д.е.н., професор


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

4

1 місце

Гарбал Вікторія Іванівна

75,00

Обґрунтування стратегії маркетингу в аграрних підприємствах (за матеріалами аграрних підприємств Полтавського району Полтавської області)

Писаренко В.В., к.е.н., доцент


Полтавська державна аграрна академія

5

1 місце

Гридунова Анна Сергіївна

72,67

Економіко-еконолічний механізм впровадження сучасних технологій на КП "Харківські теплові мережі" як перспективний напрям розвитку ринкових відносин"

Бубенко П.Т., д.е.н., професор


Харківська національна академія міського господарства

6

1 місце

Титар Світлана Степанівна

72,00

Комплексна оцінка ресурсного потенціалу торговельних підприємств (Великомостівське СТ. Сокольської РСС)

Міценко Н.Г., к.е.н., професор

Львівська комерційна академія

7

1 місце

Касперевич Лілія Василівна

71,67

Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств Львівської області

Черевко Г. В., д.е.н., професор


Львівський національний аграрний університет

8

1 місце

Проскурні Марина Григорівна

71,33

Розробка та обґрунтування системи управління витратами підприємства (за матеріалами ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібзавод")

Швиданенко Г. О., к.е.н., професор


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

9

1 місце

Кириченко Ілона Анатоліївна

70,00

Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства (на прикладі ТОВ "Асканія-трейдінг", м. Київ)

Лігоненко Л.О., д.е.н., професор

Київський національний торговельно економічний університет

10

1 місце

Саволюк Катерина Олександрівна

70,00

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах господарювання

Осокіна В.В.,

к.е.н., доцент


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

11

1 місце

Брижата Ірина Володимирівна

69,67

Удосконалення управління власним капіталом підприємства

Власова Н.О., к.е.н., професор

Харківський державний університет харчування та торгівлі

12

2 місце

Мовчан Ілона Валеріївна

68,33

Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища на прикладі ВАТ "Кредмаш"

Маслак О.І.,

к.е.н., професор


Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

13

2 місце

Зюбан Ганна Миколаївна

68,00

Управління вартістю торговельних мереж

Зубков С.О., к.е.н., доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

14

2 місце

Брижан Вікторія Миколаївна

67,00

Напрями вдосконалення мотиваційного механізму підвищення продуктивності праці персоналу підприємства

Сагалакова Н. О., к.е.н., доцент


ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

15

2 місце

Павленко Аліна Олексіївна

67,00

Управління інвестиційною привабливістю фармацевтичного підприємства

Посилкіна О.В.,

д.ф.н., професор


Національний фармацевтичний університет

16

2 місце

Літкевич Олександр Олександрович

66,00

Фінансовий стан підприємства і шляхи його поліпшення

Яковлєв А.І.,

д.е.н., професор


Національний технічний університет "ХПІ"

17

2 місце

Павленко Олексій Сергійович

65,33

Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємств легкої промисловості

Данилко В.К.,

д.е.н., професор


Житомирський державний технологічний університет

18

2 місце

Гончарук Наталія Валеріївна

65,33

Економічне обґрунтування стратегії маркетингу підприємства (на прикладі ТЗОВ "АВР-СЕРВІС", м. Хмельницький

Кузнєцова Т.В.,

к.е.н., доцент


Національний університет водного господарства та природокористування

19

2 місце

Безбородов Антон Володимирович

64,67

Забезпечення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту

Якименко Н. В.,

к.е.н., доцент


Українська державна академія залізничного транспорту

20

2 місце

Банах Д.О.

63,33

Фактори, шляхи і резерви підвищення конкурентноздатності продукції підприємства

Гамма Т.М.,

к.е.н., доцент


Одеський державний економічний університет

21

2 місце

Ковальова Катерина Юріївна

63,17

Інноваційний розвиток систем управління виробничого підприємства

Кравченко О.С., к.е.н., доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

22

2 місце

Лахонько М.О.

62,33

Оптимізація чисельності персоналу підприємства в період фінансової кризи

Меркулова А.В.,

ст. викладач

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

23

2 місце

Журавель Катерина Володимирівна

62,00

Організація матеріального стимулювання праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Березіна Л. М.,

к.е.н., доцент


ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

24

2 місце

Бойко Тетяна Леонтіївна

61,00

Обґрунтування бізнес-проекту залучення інвестицій для розвитку підприємства (за матеріалами ТОВ "ВАМП")

Швиданенко Г. О., к.е.н., професор


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

25

2 місце

Боярських Анна Володимирівна

61,00

Ресурсозбереження як основний напрям сталого еколого-економічного розвитку металургійного підприємства (на прикладі ПАТ "МК Азовсталь"

Меліхов А.А.,

к.е.н., доцент


Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет

26

3 місце

Ковалишин Андрій Богданович

60,67

Тарифікація і оплата праці в системі мотивації працівників підприємства (ВАТ "Львівський експериментальний механічний завод")

Іляш О.І.,

к.е.н., доцент

Львівська комерційна академія

27

3 місце

Федоренко Ірина Михайлівна

60,50

Стратегічне управління потенціалом підприємств гірничо-металургійного комплексу Кривого Рогу в кризових ситуаціях

Проволоцька О. М., к.е.н., доцент


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Криворізький економічний інститут

28

3 місце

Міщерина Тамара Григорівна

60,33

Обгрунтування напрямів диверсифікація діяльності на основі діагностики фінансовго стан підприємстві

Воскобоєва О.В., к.е.н., доцент


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

29

3 місце

Іванчик Ірина Петрівна

59,00

Механізм забезпечення ефективності оптової торговельної діяльності (на прикладі ТОВ "Майдодир", м. Житомир

Піратовський Г.Л., к.е.н., доцент

Київський національний торговельно економічний університет

30

3 місце

Панібратченко Катерина Володимирівна

57,67

Методи оцінки ефективності використання майна підприємства

Мізіна О. В.., к.е.н..доцент


Донецький національний технічний університет

31

3 місце

Данієлян Інара Робертівна

57,33

Розроблення і обґрунтування інвестиційного проекту розвитку ВП "Шахта "Кураховська" ДП "Селидіввугілля"

Іванова Т.Л.,

к.е.н., доцент


Донецький державний університет управління

32

3 місце

Лаготюк Вікторія Олександрівна

57,17

Конкурентоспроможність підприємства в умовах особливостей сучасної конкуренції на внутрішніх і світових ринках

Євдокименко В.К., д.е.н., професор


Буковинська державна фінансова академія

33

3 місце

Дицьо Ірина Семенівна

57,00

Обґрунтування напрямів трансформації підприємства

Кравець А..В., к.е.н., асистент

Національний університет "Львівська політехніка"

34

3 місце

Терещенко Ірина Володимирівна

55,33

Аналіз показників використання основних засобів та розробка рекомендацій щодо покращення їхнього стану

Шевцова С.В., к.е.н., доцент

Сумський державний університет

35

3 місце

Зоріна Марина Олександрівна

55,33

Удосконалення системи організації і стимулювання праці персоналу підприємства на прикладі ТОВ Талантпром"

Ларка М.И.,

к.е.н., професор

Національний технічний університет "ХПІ"

36

3 місце

Дорош Аліна Сергіївна

55,00

Механізм управління фінансово-економічним станом підприємства (на прикладі ВАТ "Авдієвський коксохімічний завод")

Сисой Ю.В.,

к.е.н., доцент


Донецький національний університет

37

3 місце

Кравчук Наталія Олегівна

55,00

Ділова репутація як стратегічний чинник підприємства

Берницька Д.І.,

к.е.н., доцент


Тернопільський національний економічний університет

38

3 місце

Заяць Ольга Сергіївна

54,33

Механізм формування та розподілу прибутку підприємства

Труш Ю. Л.,

асистент


Національний університет харчових технологій  1   2   3   4

Схожі:

Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconПоложення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт з обліку І аудиту студентів вищих навчальних закладів погоджено
Голова підкомісії «Облік І аудит» Науково-Методичної Комісії з економіки та підприємництва
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconПротокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти
Щих навчальних закладів освіти (далі Конкурс) проводиться з метою виявлення рівня набуття випускниками випереджальних науково-дослідних...
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconПоложення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва
Голова підкомісії „Фінанси І кредит” Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconПоложення про конкурс наукових студентських робіт "Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища" ( Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1187 від 13. 10. 2011 р. )
Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт “Економіка природокористування І охорони навколишнього середовища”
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconНаказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconПоложення про ІІІ всеукраїнський конкурс «Творчий учитель обдарований учень» Загальні положення
Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» (далі конкурс) – масовий захід за участю педагогів загальноосвітніх,...
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconІнформація про конкурс та умови участі в ньому можна отримати за тел./факс: (0642)502 111, по e-mail: greenwich@uclever com та на web-site: Адреса оргкомітету для надсилання заявок та бланків відповідей
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 11. 02. 2011 №777 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч»...
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconПоложення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних...
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconДодаток 1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 01. 10. 2009 року №904 Тимчасове Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Інформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки iconДодаток 1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року №904 Тимчасове Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи