Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти icon

Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти
Скачати 246.1 Kb.
НазваПротокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти
Дата14.09.2012
Розмір246.1 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України


Затверджено

Президією НМК з економіки

Міністерства освіти і науки України

Протокол № від

________________


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ


Донецьк 2008


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти (далі - Конкурс) проводиться з метою виявлення рівня набуття випускниками випереджальних науково-дослідних компетенцій як важливої складової професійних компетенцій, що ґрунтуються на когнітивних здібностях фахівця, його здатності до самостійного мислення та творчості.

1.2. Всеукраїнський конкурс відбувається щорічно на базі одного із вищих навчальних закладів освіти, науково-навчальна діяльність яких координується Науково-методичною комісією Міністерство освіти і науки України з напряму «Економіка підприємства» за видами галузей (Базовий ВНЗ).

1.3. На конкурс подаються захищені дипломні роботи студентів-випускників вищих навчальних закладів освіти, що входять до НМК зі спеціальності «Економіка підприємства» (ВНЗ-учасники) поточного року за освітньо - кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», які визнані переможцями внутрішніх конкурсів своїх закладів освіти або номіновані Державними екзаменаційними комісіями цих закладів.

Кількість дипломних робіт, поданих на Конкурс в межах одного освітньо-кваліфікаційного рівня має бути не більше 3-х від одного ВНЗ.

1.4. Подані на Всеукраїнський конкурс роботи мають відповідати вимогам галузевих стандартів.

1.5. Організаційне та методичне керівництво конкурсом дипломних робіт здійснює журі конкурсу зі спеціальності «Економіка підприємства», кількісний склад якого до 20 осіб. Представництво в конкурсному журі має бути не більше 1 особи від одного ВНЗ. 50% членів журі формує ВНЗ-організатор.

1.6. ^ Журі конкурсу:

- визначає відповідність тем і змісту наданих конкурсних робіт вимогам чинного Положення щодо його проведення;

- допускає дипломні роботи до участі у Конкурсі;

- здійснює процедуру конкурсу (первинне оцінювання за затвердженими критеріями кожної конкурсної роботи; формування інформаційної бази загального рейтингу) у разі коли не створюється конкурсна комісія;

- визначає кількість нагород, залежно від кількості представлених робіт;

- формує конкурсну комісію (за необхідністю);

- організовує процедуру конкурсу (реєстрацію робіт, що надійшли, їх розподіл серед експертів конкурсної комісії; формування загального рейтингу за оцінками конкурсної комісії);

- має право поповнювати склад номінацій в розрізі критеріїв оцінювання дипломних робіт;

- підводить підсумки оцінювання і визначає переможців;

- забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в роботах студентів;

- аналізує підсумки конкурсу, узагальнює пропозиції учасників щодо якості робіт і їх відповідності галузевим стандартам та щодо вдосконалення організації Всеукраїнського конкурсу.

1.7. За умови, що загальна кількість робіт, подана на конкурс перевищує 70, журі може сформувати конкурсну комісію у складі експертів, залучених з представників ВНЗ - учасників, які мають досвід керівництва дипломними роботами (по одній особі від кожного ВНЗ).

^ Конкурсна комісія під керівництвом журі:

- здійснює процедуру конкурсу (первинне оцінювання за затвердженими критеріями кожної конкурсної роботи; формування інформаційної бази загального рейтингу).

- - забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в роботах студентів;

- оцінює якість конкурсних робіт і їх відповідність галузевим стандартам, надає пропозиції щодо удосконалення організації Всеукраїнського конкурсу.

1.8. ВНЗ - організатор створює необхідні умови проведення Всеукраїнського конкурсу:

- організовує попередню реєстрацію пропонованих на конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» (за видами діяльності) за поданнями ВНЗ - учасників (у письмовій формі);

- забезпечує журі і конкурсну комісію оціночними бланками, бланками протоколів, обчислювальною технікою;

- організовує оперативний друк необхідних документів (протоколи, накази тощо).

1.9. Зміни до «Положення про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів» можуть бути внесені рішенням Президії НМК.


^ II. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

2.1. Дипломні роботи, направлені на Конкурс, доставляються безпосередньо його представником до ВНЗ - організатора, де проводиться конкурс, або поштою з повідомленням, до його початку.

2.2. До кожної конкурсної роботи додається супровідна анотація (обсягом не більше ніж 1 сторінки), де зазначаються (з посиланням на сторінки поданої дипломної роботи):

• актуальність;

• стислий огляд змісту за розділами;

• елементи наукової новизни (з посиланням на сторінки);

• ступінь використання комп'ютерних технологій;

• реальність пропозицій із визначенням наявності замовлень на тему від підприємств - об'єктів дослідження;

• ефективність дослідження: наявність рекомендацій (пропозицій), які впроваджені у підприємствах (з посиланням на сторінки); наявність листів-відгуків (актів впровадження) від підприємств - баз дослідження, із зазначенням економічного (соціального) ефекту;

• наукова апробація у вигляді публікацій за темою роботи (з ксерокопією статті або тез); участь у конференціях з доповіддю за темою роботи, матеріалів, у наукових звітах кафедр за виконаними науково-дослідними темами (з печаткою та розписом завідувача кафедри або декана).

2.3. Конкурсні роботи кожного ВНЗ - учасника супроводжуються загальним листом - поданням на всі роботи (списком) за підписом ректора (проректора), яке надсилається заздалегідь (у паперовій та електронній формі) на адресу ВНЗ – організатора. У поданні зазначається:

• прізвище, ім'я та по батькові студента - автора дипломної роботи:

• посада, прізвище., ім'я та по батькові керівника роботи, його науковий ступінь та вчене звання;

• рівень освітньої підготовки, шифр і назва спеціальності;

• тема дипломної роботи;

• об'єкт дослідження;

• підстава для участі у Всеукраїнському конкурсі (робота рекомендована ДЕК або визнана переможцем внутрішньовузівського конкурсу).

2.4. Перед початком процедури оцінювання конкурсна комісія приймає рішення про кількість та перелік номінацій.

2.5. Розгляд та оцінювання відбувається після реєстрації допущених до конкурсу дипломних робіт. Оцінювання відбувається шляхом одночасного взаєморецензування дипломних робіт протягом 2 робочих днів. Кожен член журі рецензує всі дипломні роботи, які подані у відповідному освітньо-кваліфікаційному рівню, крім робіт свого ВНЗ.


^ III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КОНКУРСНИХ РОБІТ ЖУРІ КОНКУРСУ


3.1. Конкурсні дипломні роботи за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» окремо оцінюються в балах, згідно з критеріями, представленими в табл.1 (для магістрів та спеціалістів окремо).

3.2. Загальна підсумкова рейтингова оцінка кожної конкурсної дипломної роботи визначається складанням всіх експертних оцінок та діленням підсумку на кількість оцінок (за середньою арифметичною простою).

Призові місця визначаються по кожному напрямку - за рівнем підготовки «спеціаліст», "магістр" відповідно до критеріїв (додаток 3) — перше, друге і третє (відповідно дипломи І, II, III ступеня).

Кількість робіт студентів - переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт. З них - дипломом І ступеня - 30%, II ступеня - 35%, III ступеня - 35% (Наприклад: із 100 робіт, що надійшли на Конкурс, всього нагороджується 30 робіт. З них -дипломом І ступеня - 9 робіт, дипломом II ступеня - 10 робіт, дипломом III ступеня - 11 робіт).

3.3. Додатково конкурсна комісія (залежно від кількості набраних балів в розрізі критеріїв оцінювання) може відзначити оцінювані роботи по таких номінаціях (за вибором журі):

- за оригінальність постановки і розв’язання проблеми економіки підприємства;

- за найвищий аналітико-методичний рівень розробки;

- за найвищий конструктивно-впроваджувальний рівень дослідження;

- за найвищий рівень апробації отриманих результатів дослідження;

- за найвищу практичну цінність отриманих результатів дослідження.

При необхідності (залежно від тематики робіт, представлених на конкурс в поточному році) за рішенням журі можуть бути визначені інші назви номінацій конкурсу.

Шкала балів містить цифри від 0 до номеру останньої номінації. Кожна робота оцінюється по кожній номінації, проте кількість балів може бути використана лише один раз по одній з номінацій. Підсумки в кількісному вимірі підводяться по кожній номінації окремо. Переможцем в номінації визначається робота, що має найбільший кількісний показник.

На випадок незгоди представників окремого ВНЗ – учасника з результатами конкурсу матеріали направляються апеляційній комісії, яка протягом 3-х днів їх досліджує по суті претензії і виносить остаточні рішення, що перегляду не підлягає.

На випадок отримання дипломними роботами однакової кількості балів у декількох робіт в одній номінації вводяться додаткові критерії (за рішенням жюрі).

Остаточний результат визначається за підсумком балів за основною і додатковою оцінками дипломної роботи. Рішення щодо визначення переможців приймає журі конкурсу після обговорення одержаних результатів і затверджує його більшістю голосів.


^ IV. ПІДСУМКІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

4.1. Переможці визначаються за рейтингом одержаних підсумкових оцінок .

4.2. Остаточне рішення щодо визначення переможців приймає журі конкурсу після обговорення одержаних результатів більшістю голосів.

4.3. Рішення журі оформлюється відповідним протоколом, підписується всіма членами журі конкурсу, затверджується головою НМК, перегляду не підлягає.

4.4. Переможці Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт нагороджуються дипломами та відзначаються грамотами на підставі розпорядження голови журі.

4.5. За результатами конкурсу дипломних робіт керівництву ВНЗ - учасників журі подається клопотання про відзначення авторів та наукових керівників робіт-переможців.

4.6. Результати Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт висвітлюються у освітянській пресі та на сайті НМК.

4.7. Форми документації щодо проведення конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» представлені в додатках 1-4.


Додаток А

Таблиця А1


Лист реєстрації членів конкурсного журі за спеціальністю «Економіка підприємства»


П.І.Б.


Підпис

^ Від ВНЗ – організатора
^ Від інших ВНЗ


Додаток Г

Таблиця Г1


Результати конкурсу дипломних робіт за номінаціями№ і тема

дипломної роботи

номінаціїДодаток Д

Таблиця Д1


Результати конкурсу дипломних робіт ОКР «магістр»


Освітньо-кваліфікаційний рівень студента

місце

Переможці

ПІБ

Кількість балів

Тема дипломної (магістерської) роботи

Науковий керівник

Назва ВНЗ

Підпис членів журі(назва)

1 місце


П.І.Б. студента
2 місце

П.І.Б. студента
3 місце

П.І.Б. студентаПодяка, грамота


П.І.Б. студента

Голова журі

/___________/ __________________________

(підпіс)


Додаток Д

Таблиця Д2


Результати конкурсу дипломних робіт ОКР «спеціаліст»


Освітньо-кваліфікаційний рівень студента

місце

Переможці

ПІБ

Кількість балів

Тема дипломної (магістерської) роботи

Науковий керівник

Назва ВНЗ

Підпис членів журі(назва)

1 місце


П.І.Б. студента
2 місце

П.І.Б. студента
3 місце

П.І.Б. студентаПодяка, грамота


П.І.Б. студента


Голова журі

/___________/ __________________________

(підпіс)


Додаток В

Назва номінації

номінації

за оригінальність дослідження

за найкраще висвітлення актуальних проблем, пов'язаних з світовими

інтеграційними процесами

за найкраще обґрунтування наукової новизни у дослідженні

за найкраще формулювання цілісної концепції досліджуваної проблеми

за найкращу наявність змістовної дискусії

високій рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми

за застосування найбільш оригінальної методики дослідження

за найкраще міжнародне співробітництво (популяризацію (впровадження) міжнародного досвіду

за комплексний характер здійснення дослідження

за найвищий економічний ефект від проектних пропозицій

за найкраще застосування інформаційних технологій в економічних в розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення)

за практичну цінність рекомендацій до пропозицій

за найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі

за високий вклад в удосконалення навчального процесу

за високу оригінальність власної економічної постановки задачі, її вирішення за допомогою ПЕОМ

за найкраще висвітлення спеціалізації досліджуваного об’єкта

за найкраще висвітлення проблем, пов'язаних із спеціалізацією підприємства

за найвищий рівень апробації досягнутих результатів дослідження

за найвищу багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми

за найвищу креативність формулювання теми і здійсненого дослідження

за найбільш ґрунтовну статистичну (аналітичну) обробку первинного

матеріалу


Додаток Б

Таблиця Б1


^ Критерії оцінки якості дипломних робіт

критерії

Предмет експертної оцінки

^ Максимальна кількість балівспеціаліст

магістр

1

2

3

4

Актуальність та новітність теми дослідження

- новизна постановки проблеми

4

2
- наявність замовлень від підприємства

4

2
- вміння вірно поставити проблему та обґрунтувати її значущість для обраного об’єкту дослідження

5

5
- постановка завдань дослідження

4

2
- відповідність теми проблемам напряму підготовки за спеціальністю. Відповідність плану (змісту) роботи її темі

5

2
Разом за критерієм

22

13

Ступінь науковості

широта вивчення результатів попередніх досліджень даної проблеми; повнота охоплення нормативних актів, методик наукових поглядів;

5

5
- оригінальності теоретичного дослідження

5

7
- наявність елементів наукової новизни та ступінь їх розробки. Наукова дискусія з формування власної точки зору;

13

15
- логічність побудови роботи та обґрунтованість сформульованих теоретичних висновків.

5

3
Разом за критерієм

28

30

Інформаційно-методичне та програмне забезпечення

- використання адекватних теми дослідження джерел отримання необхідної інформації та її обробка

5

3
- використання інформації про діяльність підприємств-конкурентів, статистичних матеріалів іноземних країн

3

5
- застосування сучасних методів дослідження та обґрунтування позиції щодо їх обрання

5

3
- вдосконалення існуючих методик та методів економічних досліджень і, можливо, розробка нових

7

5
- самостійна розробка програми для обробки економічної інформації

5

3
Разом за критерієм

25

19

Практична значущість, апробація результатів дослідження

- розрахунки економічного ефекту від впровадження пропозицій

3

6
- рівень реальності та аргументованість розробок і пропозицій. Можливість їх використання

5

7
- зв'язок з науковими дослідженнями кафедри, вузу

2

3
- апробація і впровадження результатів дослідження (наявність довідки про провадження)

5

7
- наявність публікацій за результатами дослідження

5

8
- участь у наукових конференціях

5

7
Разом за критерієм

25

40

разом
100

100Додаток В

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт

За спеціальністю «Економіка підприємства»

м. Донецьк «____»_________________200 р.


Загальна підсумкова оцінка конкурсних дипломних робіт


№ і тема роботи

Оцінка в балах студентів спеціалістів (магістрів)

Актуальність та новітність теми дослідження

Ступінь науковості

Інформаційно-методичне та програмне забезпечення

Практична значущість, апробація результатів дослідження

Всього балів
До 22 (13)

До 28 (30)

До 25 (19)

До 25 (40)

До 100 балів

1

2

3

4

5

6


Голова журі


(П.І.Б.)


(посада, ВНЗ)

___________________(підпис)

Члени журі:

1.

(П.І.Б., посада, ВНЗ)

(підпис)


2.

(П.І.Б., посада, ВНЗ)

(підпис)Схожі:

Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconПоложення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт з обліку І аудиту студентів вищих навчальних закладів погоджено
Голова підкомісії «Облік І аудит» Науково-Методичної Комісії з економіки та підприємництва
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconДодаток 1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 01. 10. 2009 року №904 Тимчасове Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconДодаток 1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року №904 Тимчасове Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук Загальні засади
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Протокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук Загальні засади
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи