Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва icon

Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва
Скачати 133.35 Kb.
НазваПоложення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва
Дата14.09.2012
Розмір133.35 Kb.
ТипПоложення


Міністерство освіти і науки України

Науково-Методична Комісія з економіки і підприємництва

Підкомісія „Фінанси і кредит”


Затверджую:

Голова Президії Науково-Методичної Комісії з економіки і підприємництва

_____________ А.Ф. Павленко

„__”________________ 2008 р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Погоджено:

Голова підкомісії „Фінанси і кредит” Науково-Методичної Комісії з економіки і підприємництва

___________ А.М. Поддєрьогін

„__”________________ 2008 р.


Київ 2008


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Конкурс дипломних, магістерських робіт проводиться з метою заохочення наукової творчості студентів, залучення талановитої молоді до дослідницької діяльності, підвищення престижу науки у студентському середовищі.

 1. Всеукраїнський конкурс відбувається щорічно на базі одного із вищих навчальних закладів (ВНЗ), що входять до Науково-Методичної Комісії (НМК) з економіки і підприємництва напрям „Фінанси і кредит” спеціальність „Фінанси”

 2. На конкурс подаються захищені дипломні, магістерські роботи студентів-випускників вищих навчальних закладів, що входять до напряму «Фінанси і кредит» спеціальності «Фінанси», які визнані переможцями внутрішніх конкурсів своїх закладів освіти або рекомендовані Державними екзаменаційними комісіями цих закладів.

Кількість робіт-учасниць конкурсу в межах одного освітньо-кваліфікаційного рівня має бути не більше 3-х від одного ВНЗ.

1.4. Подані на Всеукраїнський конкурс роботи мають відповідати вимогам галузевих стандартів.

1.5. Організаційне та методичне керівництво конкурсом дипломних, магістерських робіт здійснює журі конкурсу з спеціальності „Фінанси”, кількісний склад якого 5-7 осіб. Представництво в конкурсному журі має бути не більше 1 особи від одного ВНЗ. Голова журі обирається членами журі відкритим голосуванням. Персональний склад журі конкурсу щорічно: затверджується Президією НМК з напряму „Економіка і підприємництво” на підставі подання голови підкомісії „Фінанси і кредит”.

1.6. Журі конкурсу

 • визначає відповідність тем і змісту наданих конкурсних робіт вимогам галузевих стандартів;

 • визначає кількість нагород, залежно від кількості представлених робіт;

 • формує конкурсну комісію (за необхідністю);

 • організовує процедуру конкурсу (реєстрацію робіт, що надійшли. їх розподіл серед експертів конкурсної комісії; формування загального рейтингу за оцінками конкурсної комісії);

 • підводить підсумки оцінювання і визначає переможців;

 • забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в роботах студентів;

 • аналізує підсумки конкурсу, узагальнює пропозиції учасників щодо якості робіт і їх відповідності галузевим стандартам та щодо вдосконалення організації Всеукраїнського конкурсу.

1.7. За умови, що загальна кількість робіт, подана на конкурс в межах спеціальності, перевищує 20, журі може сформувати конкурсну комісію у складі експертів, залучених з представників ВНЗ - учасників, які мають досвід керівництва дипломними, магістерськими роботами (по одній особі від кожного ВНЗ).

^ Конкурсна комісія під керівництвом журі:

 • здійснює процедуру конкурсу (первинне оцінювання за затвердженими критеріями кожної конкурсної роботи; формування інформаційної бази загального рейтингу);

 • забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в роботах студентів;

 • оцінює якість конкурсних робіт і їх відповідність галузевим стандартам, надає пропозиції щодо удосконалення організації Всеукраїнського конкурсу.

1.8. ВНЗ - організатор створює необхідні умови проведення Всеукраїнського конкурсу:

 • організовує попередню реєстрацію пропонованих на конкурс дипломних, магістерських робіт у межах спеціальності за поданнями ВНЗ - учасників (у письмовій та електронній формі);

 • забезпечує журі і конкурсну комісію оціночними бланками, бланками протоколів, обчислювальною технікою;

 • організовує оперативний друк необхідних документів (протоколи, накази тощо).

1.9. Зміни до «Положення про Всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів» можуть бути внесені рішенням Президії НМК з напряму „Економіка і підприємництво” за поданням голови підкомісії „Фінанси і кредит”.


^ II. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

 1. Дипломні, магістерські роботи студентів - до 3-х кожного освітньо-кваліфікаційного рівня у межах спеціальності „Фінанси” від конкретного ВНЗ - безпосередньо доставляються його представником до ВНЗ - організатора, де проводиться конкурс у визначений термін.

 2. До кожної конкурсної роботи додається супровідна анотація (обсягом не більше сторінки), де зазначаються (з посиланням на сторінки поданої дипломної, магістерської роботи):

 • актуальність;

 • стислий огляд змісту за розділами;

 • елементи наукової новизни (з посиланням на сторінки);

 • ступінь використання комп'ютерних технологій;

 • реальність пропозицій із зазначенням наявності замовлень на тему від підприємств - об'єктів дослідження;

 • ефективність дослідження: наявність рекомендацій (пропозицій), які впроваджені у підприємствах (з посиланням на сторінки); наявність листів-відгуків (актів впровадження) від підприємств - баз дослідження, із зазначенням економічного (соціального) ефекту;

• наявність (кількість) публікацій за темою роботи; участь у конференціях з доповіддю за темою роботи.

2.3. Конкурсні роботи кожного ВНЗ - учасника супроводжуються загальним листом - поданням на всі роботи (списком) за підписом ректора (проректора з навчально-методичної роботи), яке надсилається заздалегідь (у паперовій та електронній формі) на адресу ВНЗ - організатора та його копія - до НМК з напряму „Економіка і підприємництво”. У поданні зазначається:

 • прізвище, ім'я та по батькові студента - автора дипломної, магістерської роботи:

 • посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника роботи, його науковий ступінь та вчене звання;

 • рівень освітньої підготовки, шифр і назва спеціальності;

 • тема дипломної, магістерської роботи;

 • об'єкт досліджень:

• підстава для участі у Всеукраїнському конкурсі (робота рекомендована ДЕК або визнана переможцем внутрішньовузівського конкурсу).

2.4. Розгляд та оцінювання відбувається після реєстрації допущених до конкурсу дипломних, магістерських робіт, які подані у межах спеціальності.


ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КОНКУРСНИХ РОБІТ ЖУРІ КОНКУРСУ


3.1. Конкурсні роботи з спеціальності «Фінанси» розглядаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» і оцінюються згідно з критеріями:

 • Оформлення дипломної, магістерської роботи відповідно до вимог стандарту (див.п. 1.4.) - до 5 балів.

 • Актуальність теми - до 10 балів, у т.ч.:

 • новизна - 3 бали;

 • відповідність теми проблемам напряму підготовки і спеціальності - 2 бали;

 • відповідність плану (змісту) роботи, її темі - 3 бали;

 • наявність замовлення на тему від підприємства - 2 бали.

 • Ступінь науковості - до 25 балів, у т.ч.:

 • логічно-структурна побудова роботи - 4 бали;

 • рівень теоретичного дослідження і ступінь застосування сучасних методів - до 6 балів: дуже високий - 6 балів; високий - 4 бали; середній - 2 бали;

 • глибина практичного дослідження проблеми в межах конкретного підприємства - до 10 балів, в т.ч.: високий - 10 балів;

 • середній - 6 балів; низький - 2 бали;

 • ступінь наукової новизни роботи - 5 балів.

 • Використання новітніх інформаційних технологій - до 20 балів:

 • Авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки) - 20 балів;

 • Використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис авторської адаптації) - 15 балів;

 • Використання стандартного програмного продукту - 10 балів.

 • Рівень реальності розробок і пропозицій –до 40 балів:

 • рівень обґрунтування рекомендацій - до 20 балів: високий - 20 балів; середній - 12 балів; низький - 6 балів;

 • обґрунтування економічного або соціального - ефекту від дослідження - до 15 балів.

 • наявність довідки (акту) про впровадження запропонованих рекомендацій - 3 бали;

 • наявність публікацій з теми дипломної магістерської роботи - 2 бали.

^ РАЗОМ (максимальна кількість) - 100 балів.

Загальна підсумкова рейтингова оцінка кожної конкурсної дипломної, магістерської роботи визначається складанням всіх експертних оцінок та діленням підсумку на кількість оцінок (за середньою арифметичною простою) (Додаток 2).

Кількість робіт студентів-переможців Конкурсу не може перевищувати 30% від загальної кількості робіт в межах кожного освітньо-кваліфікаційного рівня. Призові місця визначаються за рівнем підготовки «спеціаліст», «магістр» (дипломні, магістерські роботи) – перше, друге і третє у такому співвідношенні: дипломом І ступеня – 33%, II ступеня – 33%, III ступеня – 34%.

3.2 На випадок отримання дипломними роботами однакової кількості балів здійснюється одночасне взаєморецензування дипломних робіт. Кожен член конкурсної комісії рецензує дипломні, магістерські роботи, які отримали однакову кількість балів.

Остаточний результат визначається за підсумком балів за основною і додатковою оцінками дипломної роботи.

3.3. Окремі роботи, представлені на конкурс, можуть бути відзначені поза призових місць за певними номінаціями, визначеними журі. (Додаток 4.).

3.4. Рішення щодо визначення переможців приймає журі конкурсу після обговорення одержаних результатів і затверджує його більшістю голосів.

Рішення журі конкурсу оформлюється відповідним протоколом, підписується всіма його членами (Додаток 4).


^ IV. ПІДСУМКИ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

4.1.Переможці визначаються за рейтингом одержаних підсумкових оцінок .

4.2.Остаточне рішення щодо визначення переможців приймає журі конкурсу після обговорення одержаних результатів більшістю голосів.

4.3.Рішення журі оформлюється відповідним протоколом, підписується всіма членами журі конкурсу, затверджується головою НМК, перегляду не підлягає.

4.4.Переможці Всеукраїнського конкурсу дипломних, магістерських робіт нагороджуються дипломами та відзначаються грамотами на підставі подання голови підкомісії „Фінанси і кредит” НМК з напряму „Економіка і підприємництво”.

Нагороди надсилаються ВНЗ за результатами конкурсу секретаріатом НМК для вручення в навчальних закладах, роботи яких отримали призові місця.

4.5.За результатами конкурсу дипломних, магістерських робіт головою підкомісії „Фінанси і кредит” надсилаються клопотання керівництву тих ВНЗ, науково-педагогічні керівники яких були учасниками журі, про відзначення авторів та наукових керівників робіт-переможців.

4.6. Результати Всеукраїнського конкурсу дипломних, магістерських робіт висвітлюються у освітянській пресі та на сайті НМК з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України.


Додаток 1

Таблиця 1

Лист реєстрації членів конкурсного журі за спеціальністю (спеціалізацією)

П.І.Б.

Підпис

Від президії НМК з напряму „Економіка і підприємництво”

Від підкомісії „Фінанси і кредит”:

Додаток 2

Таблиця 2


Науково-методична комісія з напряму „Економіка і підприємництво”


^ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ФІНАНСИ”


м._______________ „ ____” ________200_ р.


ЗАГАЛЬНА ПІДСУМКОВА ОЦІНКА КОНКУРСНИХ ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Оцінка в балах

Прізвище, ім’я та по батькові

Оформлення дипломної, магістерської роботи відповідно вимог стандарту

Актуальність теми

Ступінь науковості

Використання новітніх інформаційних технологій

Рівень реальності розробок і пропозицій

^ ВСЬОГО БАЛІВ

До 5 балів

До 10 балів

До 25 балів

До 20 балів

До 40 балів

До 100 балів

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 3

Таблиця 3


^ ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЯХ КОНКУРСУ ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ФІНАНСИ”


Назва номінації

Переможець

Тема дипломної, магістерської роботи

Назва ВНЗ

Науковий керівник (вч. звання, наук. ступінь, посада, П.І.Б)

Підпис членів журі

Високій рівень наукової новизни
Високій рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми
Оригінальність застосованих методів дослідження
Найвищий економічний ефект від проектних пропозицій
Оригінальність моделі інформаційного забезпечення
Найвища практична значущість
За найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку фінансів
За креативність формулювання теми і здійсненого дослідження
Багатоаспектність і міждисциплінність дослідження проблеми
Високий рівень апробації досягнутих результатів дослідження

Додаток 4

Таблиця 4


^ ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ФІНАНСИ”


Переможець

Кількість балів

Тема дипломної, магістерської роботи

Назва ВНЗ

Науковий керівник (вч. звання, наук. ступінь, посада, П.І.Б)

Підпис членів журі

1 місце

П.І.Б. студента
2 місце

П.І.Б. студента
3 місце

П.І.Б. студента


Схожі:

Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconПоложення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт з обліку І аудиту студентів вищих навчальних закладів погоджено
Голова підкомісії «Облік І аудит» Науково-Методичної Комісії з економіки та підприємництва
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconПротокол № від положення про всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти
Щих навчальних закладів освіти (далі Конкурс) проводиться з метою виявлення рівня набуття випускниками випереджальних науково-дослідних...
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconЗагальний рейтинг конкурсних дипломних робіт Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Фінанси І кредит» у 2011/2012 навч році у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Фінанси І кредит» у 2011/2012 навч році
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconЗагальний рейтинг конкурсних дипломних робіт Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Фінанси І кредит» у 2011/2012 навч році у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Фінанси І кредит» у 2011/2012 навч році
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Положення про всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів погоджено: Голова підкомісії „Фінанси І кредит Науково-Методичної Комісії з економіки І підприємництва iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук Загальні засади
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи