Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений icon

Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений
НазваСекція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений
Сторінка7/13
Дата15.09.2012
Розмір2.91 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

О.С. Попова, аспірант

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк


Сучасний стан розвитку полімерних клеїв супроводжується впровадженням епоксидних клеїв практично в усі галузі промисловості України. Сьогодні епоксидні клеї та герметики – обов’язковий атрибут при виконанні широкого спектру будівельних робіт.

Розширення та оновлення асортименту сировини для епоксидних клеїв з одного боку дозволяє задовольнити потреби споживачів в сучасних високоефективних клеючих засобах, з іншого боку збільшує вірогідність виникнення небажаних результатів при використанні клеїв у побуті. Безпечність застосування клеїв обумовлена їх хімічною безпечністю, тобто відсутністю недопустимого ризику здоров’ю та життю людини, що може бути нанесене токсичними речовинами.

З погляду на основні тенденції розвитку технологій виробництва епоксидних клеїв і поліпшення їх споживних властивостей доцільно визначити показники екологічних властивостей клеючих засобів.

Застосування епоксидних клейових матеріалів в умовах, що пов’язані з їх дією на організм людини, регламентуються відповідними гігієнічними вимогами на клеючі засоби, а також їх інгредієнтний склад (смоли, затверджувачі, розріджувачі, наповнювачі тощо). Токсиколого-гігієнічна експертиза матеріалів включає в себе санітарно-хімічні та токсикологічні дослідження. Перед санітарно-хімічними дослідженнями відбуваються органолептичні.

Потенційна безпека клеїв та їх екологічна надійність визначається комплексом санітарно-гігієнічних характеристик.

Дослідження клеїв на їх відповідність санітарно-гігієнічним вимогам визначає проведення санітарно-хімічних досліджень (визначення якісного та кількісного складу речовин, що мігрують з клеїв в середовища, які з ними контактують) та токсикологічних (первинних і повних) досліджень (виявлення можливої токсичної дії окремих компонентів). При токсикологічному визначенні мір небезпеки клеїв використовують загальноприйняті критерії шкідливості хімічних речовин.

Суттєве значення при визначенні санітарно-гігієнічних характеристик клеїв мають також органолептичні, фізіолого-гігієнічні, фізико-гігієнічні, мікробіологічні показники.

Для вивчення і визначення якості, а також проведення товарознавчої оцінки епоксидних клеїв необхідно керуватися нормативною базою.

Регламентуючою нормативною базою, що визначає якість готових виробів, зокрема полімерних клеїв є міждержавний стандарт ГОСТ 30535-97 Клеи полимерные. Номенклатура показателей. Цей стандарт встановлює номенклатуру показників якості полімерних клеїв: показники складу, показники технологічності, показники призначення, показники надійності та довоговічності, показники безпечності. Регламентують такі показники безпечності полімерних клеїв: граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, безпечність впливу на шкіряний покрив людини, клас небезпеки, горючість, температура спалаху, температура самовспалаху, кисневий індекс.

Визначення класу небезпеки смоли, затверджувача, готового клеючого засобу проводять за ГОСТ 12.1.007–76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности при інгаляційному впливі, введені в шлунок і нанесені на шкіру.

Санітарний контроль повітря робочої зони виробничих приміщень здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005–88 Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Санітарно-гігієнічну оцінку мікроклімату (температуру, вологість, швидкість руху повітря) в кімнаті, де проводяться роботи з отримання клею проводять згідно вимог ДСН 3.3.6.042–99–Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень та технічну документацію на компонентний склад та вентиляції.

Показники санітарно-гігієнічних властивостей епоксидних засобів оцінюють також згідно вимог санітарно-гігієнічних норм 6027А-91 від 12.08.91р. «Санітарні правила і норми з використання полімерних матеріалів у будівництві» та санітарно-гігієнічних норм 42-123-4240-86 «Допустимі кількості міграції хімічних речовин, що виділяються з полімерних та інших матеріалів».

Очевидно, що безпечність епоксидних клеїв необхідно забезпечити на всіх основних етапах – приготування, застосування та використання матеріалів в народному господарстві та побуті. Однак, не має технічних регламентів для оцінки санітарно-гігієнічних та екологічних властивостей епоксидних клеїв.

Враховуючи сучасний екологічний стан навколишнього середовища необхідно створити інформаційне і нормативне забезпечення для полімерних клеїв, зокрема епоксидних. А також гармонізувати вітчизняні методичні підходи та критерії гігієнічної регламентації з міжнародними стандартами. Проведення таких досліджень дозволить вдосконалити критерії санітарно-гігієнічної оцінки епоксидних клеїв та обумовить можливість внесення змін та додатків в діюче законодавчі документи по державній санітарно-гігієнічній експертизі в Україні.


^ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ


О.С.Попова, асистент

К.В.Тишлек, асистент

В.І. Рибаченко, д.т.н., професор

Донецький національний університет економікі і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

І. Новак, професор

Університет імені Адама Міцкевича , м. Познань


Український ринок парфумерії є третім за величиною серед ринків Східної Європи, після Польщі і Росії. Крім того український ринок є і самим ненасиченим. Нині для галузі виробництва парфумерних товарів характерні такі основні тенденції:

 • зростання частки синтетичної сировини у виробництві;

 • нові інгредієнти, тара та упаковка товарів, рішення екологічних проблем;

 • інформаційні технології та комунікації – мобільність суспільства та Інтернету;

 • глобалізація конкурентності та зростаюча конкуренція в торгівлі та виробництві.

Декілька років український парфумерний ринок показував інтенсивні темпи зростання завдяки екстенсивному розвитку (розвиток за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва при незмінному технічному потенціалі). Особливо чітко це проглядалося на прикладі великих імпортерів парфумерної продукції. Так, компанія "Селдіко Україна" (представник LVMH, бренди Christian Dior, Guerlain, Givanchy, Kenzo) восени представила українським споживачам нову для нашої країни селективну парфумерію торгівельної марки Loewe.

Взагалі з виробників налічується приблизно двадцять парфумерно-косметичних фабрик, комбінатів, фірм-виробників вітчизняних одеколонів, парфумів, духмяних вод, більше десяти великих офіціальних імпортерів. Найбільш помітними виробниками парфумерної продукції на вітчизняному ринку є ТОВ “Парфумерно-косметичний комбінат “РОСО” (Львівська обл.), ОАТ “Золотоніська парфумерно-косметична фабрика” (Черкаська обл.), ТОВ “Калинівська парфумерно-косметична фірма “КОНЕ” (Вінницька обл.), ТОВ “Львівська парфумерно-косметична фабрика”, ТОВ “Парфумерно-виробничий комбінат “Авалон” (м. Сімферополь), АТ “Ефект” (м. Харків), ОАТ “Мико-лаївський парфумерно-косметичний комбінат “Алые паруса”.

Але, незважаючи на збільшення кількості виробників та рівнів продажів, увага до впровадження сучасних технологій виробництва, утримання лабораторій по дослідженню речовин та виготовленню суттєво нових парфумерних засобів, як і на проведення масштабних рекламних кампаній залишається на такому ж низькому рівні. Все це призводить до низької конкурентоспроможності українських виробників парфумерної промисловості в порівнянні з іноземними колегами. Для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств необхідно розробити вдалі плани стосовно технічного оснащення та переоснащення, проведення маркетингової діяльності та ін.

Співвідношення імпортної та вітчизняної продукції має такий вигляд: в грошовому вираженні частка імпортної продукції складає більше, ніж 90%, вітчизняної – близько 10%; в кількісному вираженні – 50:50. Структура продажів має наступний вигляд: найбільшою популярністю із вітчизняної продукції користуються одеколони (86% від всієї продукції), на парфуми припадає менше 1%, на духмяні та туалетні води – 13%. З імпортною продукцією відбувається інша ситуація. Більш за все (80%) реалізується туалетної води (як правило, з пульверизатором), інше поділяють між собою парфумерна вода та парфуми. Наведені дані відображають те, що українські виробники мало уваги звертають на виробництво необхідної для населення продукції (туалетна вода).

Частково ця проблема виникає через нестачу достатньої кількості кваліфікованих кадрів. Існування кваліфікованих спеціалістів – це є неодмінна умова успіху в бізнесі, а тим більше для підвищення конкурентоспроможності підприємств.

З приводу експорту і імпорту парфумерної продукції можна відзначити, що за даними Держкомстату України протягом 2009 року показник експорту продукції з нашої країни в кількісному вираженні змінився і склав 537945,7 кг, що всього лише на 38175кг менше ніж за період 2008 років (576120,7 кг). У структурі експорту практично 99 % постачань доводилося на туалетну воду. У загальних обсягах експорту парфумерії практично половину постачань займав реекспорт, основний обсяг якого складала продукція компаній ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн» і ТОВ «Лореаль Україна». Постачання здійснювалися в низку країн СНД ( Грузія, Казахстан, Білорусь, Узбекистан, Азейбарджан і ін.). З вітчизняних виробників в найбільших об'ємах парфумерну продукцію експортували наступні компанії: «Авалон», «Аромат», «Галтерра», «Перша Парфумерна компанія» «Ефект». Основним покупцем парфумерної продукції в 2009 р., як і в попередньому, стала Естонія (30% від загального обсягу експорту) і Латвія (15,6%), не дивлячись на загальне зниження обсягів імпорту з України (2008 р. – 142,4 т, 2009 р. – 117,8 т). Третьою в списку імпортерів української парфумерії є Білорусь – 11,4% об'єму українського експорту. Головним плюсом при експорті товарів до Білорусії є те, що продукція, що ввозиться з Росії і України, не оподатковується митом тоді як товари з країн далекого зарубіжжя митом оподатковуються, що не дозволяє їм активно конкурувати з продукцією місцевого виробництва. Тому при побудові ефективної системи дистріб’юції і правильній маркетинговій політиці товари, що експортуються з України, мають всі шанси на успіх. У невеликих обсягах продукція поставлялася до Німеччини. Слід зазначити, що експорт парфумерної продукції до Німеччини, навіть в невеликих обсягах є великим проривом для вітчизняних парфумерів, оскільки Німеччина є країною ЄС, а це відкриває можливості експорту для нашої продукції через німецьких представників ще і в інші країни Євросоюзу (на кордонах між державами ЄС відсутній митний контроль, система доставки продукції значно спрощена).

Важливим показником, що характеризує кон'юнктуру ринку пар­фумерних товарів, є рівень поточних ринкових цін. Ціни на парфумерію є значним фактором збуту товарів, тому що вони насамперед визначають реальний попит споживачів. За ціновими характеристиками ринок парфумерних товарів дуже різно­манітний. Так, ціна флакону французьких елітних парфумів складає де­кілька сотень гривень, а парфуми вітчизняних виробників коштують 10 - 20 грн. Ціна на парфумерію коливається в широкому діапазоні і залежить від якості товару, його складу, витрат на вироб­ництво і продаж, а також від наявності конкурентів, насиченості рин­ку, багатьох інших факторів. Але вартість елітної продукції складаєть­ся не тільки і не стільки з витрат на утворення парфумів і забезпечення їх якості. У значному ступені вона визначається престижем фірми-виробника, шармом, напрямком моди. Ціни на елітну продукцію не підлягають змінам. За випадку їх зниження в погоні за збутом продук­ція може потрапити до розряду мас-маркетингу, з якого повернення вже немає. Тому провідні світові фірми так ревниво ставляться до всьо­го, що пов'язане з престижем і якістю їх продукції.

Товари повсякденного попиту призначаються для широкого кола споживачів з невисоким рівнем доходу. Тож, ціни на них значно менші, але підлягають змінам залежно від соціально-економічних і виробничих факторів.

У цілому український ринок парфумерно-косметичних товарів є одним з найбільш містких і перспективних серед інших непродоволь­чих товарів. На сучасному етапі для вітчизняних виробників головні завдання складаються з покращення якості і розширення асортимен­ту продукції, підвищення її конкурентоспроможності.


^ ANALYTICAL REVIEW OF REQUIREMENTS FOR QUALITY WATERPROOFING MASTIC


А. Puricov,

Donetsk National University of Economics and Trad

after M. Tugan-Baranovsky, Donetsk

M. Cernavca,

Associate Professor, Ph. D., Head of Chair «Commodities and Trade»,

Academy of Economics Studies of Moldova, Chisinau


Modern roofing materials are short of water, and waterproofing of underground structures prolonged action of water.

Water resistance is a major feature of waterproofing coating that determines its longevity.

Table 1 - Requirements for waterproofing materials for capital construction

Requirements

constructions

Surface

Underground

Surface

Waterproof-pressure, m

10

40

1

Water resistance - the action of water:

Кв 3 months, at least

Кв in adhesion after 6 months

alternately

continuously

variable

0,75

0,8

0,7

0,8

0,9

0,8

Water absorption,% by weight, not more

5,0

3,0

7,0

Swelling,% volume, no more

1,0

0,8

1,5

Heat resistance coating, ° C

not less than

+ 60

+ 40

+ 70

Heat resistance coating, °C, not below

- 40

- 40

- 40

Fracture surfaces, mm,

cracks at maximum

monolithic structures,

precast concrete structures

5,0

1,0

3,0

2,0

0,5

4,0

Extensibility, cm, min

100

50

150

Tensile strength, MPa, not less than:

in tension, fracture

compression, pressing

0,8

0,5

0,3

1,0

1,0

0,5

Chemical resistance, mg / l:

acid resistance, pH, not lower

Alkali resistance, pH, no more

Sulphate resistance, mg / l, max

Magnesia resistance,

mg / l, max

2,0

5,0

6,0

12,0

12,0

8,0

5000

5000

100,0

5000

2000

1000

Weather resistance through

500 cycles, Ca

0,9-0,7

0,7-0,6

0,95-0,9

Minimum durability, years

10-40

40-100

10-25


Established that the main mineral fillers dense structure (limestone, dolomite) slow down the aging of bitumen resulting decrease in the intensity of education in bitumen oxygen compounds, hydrogen bonding and increase the activation energy of thermooxidative processes in an organic binder.

In some works of many scientists are generalized criteria that characterize the stability bitumovmisnyh materials against thermooxidative of factors such as factor kysnevodostupnosti KKI = W / δ (where W - water saturation sample,% by volume; δ - the average thickness of the bituminous film, m) .

Found that in areas with high summer temperatures and high radiation coefficient kysnevodostupnosti should not be greater than 2.

An equation of balance bitumen, which is determined during the operation. Found that the critical loss of the organic binder leads to the fact that composite loses elastic properties vyazkoplastychni

The correct choice of the organic binder, polymer modified bitumen and complex additives, fillers and surfactants, mechanical oligomers.

^ РОЗРОБКА ЕПОКСИТІЇРАНОВИХ КЛЕЇВ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


О.Є. Сильченко, асистент

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк


Сьогодні все більше уваги приділяється використанню епоксидних смол як основи для створення різних клейових композицій. Сучасний асортимент епоксидних клеїв на українському ринку досить широкий і представлений як вітчизняними, так і зарубіжними виробниками [1]. Клеї мають різне призначення, тому відрізняються за складом, консистенцією, способом отвердження, характером склеювання. Широке застосування знаходять полімерні композиційні матеріали, що дозволяють проводити ремонт технологічного обладнання в харчовій, хімічній, металургійній промисловості, трубопроводів, контейнерів, протягом досить короткого часу [2].

У побутових умовах також є потреба в швидкотвердних клеях з високою адгезійною міцністю, тепло-, водостійкістю, стійкістю до впливу мастил і розчинників, без усадки і розширення при отвердженні, призначених для ізоляції тріщин, пор, зазорів, ліквідації витоків та усунення інших дефектів, ремонту й відновлення водонагрівачів та водних резервуарів, баків, радіаторів, фітингів з різних видів металів і їх сплавів.

Проведений комплекс робіт, який показав принципову можливість створення подібних матеріалів на вітчизняній сировинній базі – через використання тіїранових сполук [3, 4]. В українській промисловості тіїрани не мають широкого практичного застосування, проте значні відомості про їх властивості [5] дозволяють вважати можливим їх використання як основного компоненту клеїв.

Розроблена епокситіїранова смола [6, 7], що досліджувалась як основа швидкотвердного клею побутового призначення. Об’єктами дослідження були плівкові зразки товщиною 100-150 мкм, що отримані в результаті отвердження наповнених епокситіїранових смол мiж двома полірованими поверхнями металевих плит, покритих тонким шаром антиадгезиву.

При приготуванні клейової композиції як отверджувач використовувалась суміш, виготовлена з наступних сполук у співвідношенні: 1) діетилентриамін (ДЕТА) – отверджувач холодного отвердження для епоксидних смол і композицій на їх основі – 15 мас. ч., 2) діетилентриамінометилфенол (УП-583Д) – високоактивний отверджувач, що застосовується для отвердження при низьких температурах в умовах підвищеної вологості і під водою – 20 мас. ч., 3) поліамідний отверджувач (ПО-300) – 15 мас. ч.

У результаті отвердження епокситіїранової смоли різною кількістю даного отверджувача (від 5 до 10 мас. ч. на 100 мас. ч. тіїрану) за режимами (20±2)°С/1 год (1), (20±2)°С/24 год (2), (20±2)°С/168 (3) год установлено, що швидке зростання адгезійної міцності клейової композиції при зсуві (τв) спостерігається вже в першу годину отвердження. При цьому максимальні значення τв досягаються для клею, що містить лише 5 мас. ч. отверджувача. Зі збільшенням його концентрації адгезійна міцність зменшується, особливо швидко при вмісті суміші більше 10 мас. ч. (рис. 1).32

1


Рисунок 1 - Залежність адгезійної міцності епокситіїранового клею при зсуві (τв) від кількості отверджувача


Проведені експериментальні випробування щодо використання дрібнодисперсних порошків різних металів як наповнювачів епокситіїранових клеїв. У більшості випадків механічна міцність клеїв зростає пропорційно вмісту і ступеню дисперсності наповнювача. Якщо наповнювач має функціональні групи, здатні утворювати з олігомерами різні типи зв'язків, то введення наповнювача призводить до збільшення когезійної міцності клейового шва. Залежно від природи субстрату до складу клеїв вводили різні наповнювачі, що також дозволяє знизити вартість клею.

Література:

 1. Сильченко О.Є. Ринок клеїв / О.Є. Сильченко, О.С. Попова // Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи: монографія: в 3 т. / за наук. ред О.О. Шубіна. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – Т. 3 – С. 349-372.

 2. Лойко Д.П. Перспективы применения быстроотверждаемых эпоксидных клеевых композиций в промышленности / Д.П. Лойко, О.Е. Сильченко // Управление торговлей: теория, практика, инновации: материалы IIІ Международной научно-практической конференции. М.: РУК. – 2010. – С. 127-131.

 3. Кочергин Ю.С. Быстроотверждающиеся клеи на основе тииранов / Ю.С. Кочергин, Т.И. Григоренко // Товарознавство і торгівля в умовах глобалізації економіки: проблеми та досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 41-42.

 4. Кочергин Ю.С. Свойства клеевых композиций на основе тиирана / Ю.С. Кочергин, Л.Д. Карат, Т.И. Григоренко // Клеи. Герметики. Технологии. – 2011. – №12. – С. 2-8.

 5. Фокин А.В. Новое в химии тииранов / А.В. Фокин, М.А. Аллахвердиев, А.Ф. Коломиец // Успехи химии. – 1990. – № 5. – С. 705-737.

 6. Сильченко О.Е. Тиоглицидиловые эфиры для быстроотверждаемых эпоксидных композицій / О.Е. Сильченко, Л.Д. Карат, Т.И. Григоренко, Ю.С. Кочергин, Е.Э. Самойлова // Композиционные материалы в промышленности: материалы Тридцатой Юбилейной международной конференции. – Киев: УИЦ «НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ», 2010. – С. 153-155.

 7. Silchenko O.E Fast-setting epoxy compositions on the base of thioglycidyl ethers / O.E. Silchenko, L.D. Karat, T.I. Grigorenko, Y.S. Kochergin // Polymers of Special Applications: Abstracts of VI Ukrainian-Polish scientific conference. – Dnipropetrovsk, 2010. – P. 88.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconПовідомлення удк 658. 016/. 018 А. В. Л юлёв 1 Интерпретация фазовых переходов в экономических системах
В данной статье проанализирована возможность применения физических фазовых переходов для экономики, а также предложен алгоритм определения...
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconТ оварознавство непродовольчих товарів
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Ткаченко Ганна Анатоліївна – к е н., доцент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconЧастина 2 наукові повідомлення
В данной статье проанализирована возможность применения физических фазовых переходов для экономики, а также предложен алгоритм определения...
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconПрограма фахового вступного випробування «Товарознавство і організація торгівлі»
«Товарознавство І організація торгівлі» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03051001 «Товарознавство І...
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconСучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування
Адреса автора для відправлення кореспонденції, телефон, факс, e-mail
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconСучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування
Адреса автора для відправлення кореспонденції, телефон, факс, e-mail
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconСучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування
Адреса автора для відправлення кореспонденції, телефон, факс, e-mail
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconРозділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі”
...
Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений iconТема 3 Cвітовий ринок товарів і послуг
Реалізація всіх форм світогосподарських зв’язків вивозу капіталу, виробничої кооперації, науково-технічного співробітництва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи