Авторських рукописів, які подаються icon

Авторських рукописів, які подаються
НазваАвторських рукописів, які подаються
Дата02.08.2012
Розмір33.9 Kb.
ТипДокументи
Вимоги до оформлення
авторських рукописів, які подаються
до публікації в науковому журналі "Вісник ДонНУЕТ"


Обсяг матеріалів, що направляються до редакції, повинен становити 5-8 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

1 Стаття може бути набрана українською (англійською) мовою в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 12, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210×297). Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях повинен співпадати. Поля з усіх боків мають становити по 25 мм.

Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації.

Редактор формул Microsoft Equation.

2 Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця  мати назву.

2.1 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається "Рисунок 1". Слово "Рисунок" і назву розміщують після пояснювальних даних і розташовують таким чином:

^ Рисунок 1  Деталі приладу...

Рисунки слід виконувати розміром не менше 6060 через один інтервал від основного тексту та згруповувати.

2.2 Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша документа (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або боковик. Слово "Таблиця" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці", вказуючи номер. Назву варто розташувати над таблицею.

Наприклад: ^ Таблиця 1  Дані експериментальних…

Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком.

2.3 Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують в круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі тексту.

Стиль формул для Microsoft Eguation  курсив, розмір складових формули:

Full______________________ 13 pt.

Subscript/Superscript________ 9 pt.

Sub-Subscript/Superscript____ 7 pt.

Symbol___________________ 15 pt.

Sub-Symbol_______________ 10 pt.

3 Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК; прізвище та ініціали автора(ів); назву; анотацію; ключові слова; текст статті; список літератури.

Індекс УДК міститься у верхньому лівому куті сторінки.

Прізвище та ініціали автора(ів) друкувати малими (жирними) літерами, які мають бути вирівняні до лівої межі тексту.

^ Назву потрібно друкувати великими (жирними) літерами по центру, відступивши від прізвища один рядок.

Анотацію (обсягом 3-4 рядки (200 –300 знаків) друкувати малими літерами, курсивом, відступивши один рядок.

^ Ключові слова із тексту статті друкувати малими (жирними) літерами, курсивом, через кому.

Текст статті, який складається із вступу, основної частини і висновків, друкувати, відступивши від ключових слів один рядок. Згідно з вимогами ВАК, стаття повинна мати такі структурні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формування цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

У тексті не повинно бути жодних шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення). Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді "тире" () за форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.

Список літератури оформлюється згідно з наказом ВАК від 03.12.2007 р. № 845 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. Заголовок списку друкується жирними літерами, центрується. Неправильно наведене джерело літератури або наведене без посилання вилучається із статті.

4 До статті окремими електронними файлами додаються анотації російською та англійською мовами, де обов’язково вказується назва статті, повне ім’я та прізвище автора(ів), та авторська довідка. На статтю має бути рецензія доктора відповідних наук яку надала інша кафедра.

  1. Електронні варіанти (на диску СD-R) та роздрукування статті, авторської довідки, анотацій подаються до редакції у двох копіях (примірниках).

Схожі:

Авторських рукописів, які подаються iconВимоги до авторських рукописів
...
Авторських рукописів, які подаються iconВимоги до авторських рукописів
У представленій для публікації статті повинні міститися результа­ти аналізу, узагальнення з позицій автора, конкретних матеріалів...
Авторських рукописів, які подаються iconЗразок оформлення авторських рукописів Бойко О. М., Гладка В. О
Кожне підриємство, виконуючи свою діяльність, прагне максимізувати доходи І мінімізувати ризики. Тому, перш ніж почати діяльність,...
Авторських рукописів, які подаються iconВимоги до подання рукописів до Вісника Національного університету “Львівська політехніка”
Рукописи статей (авторські оригінали) подаються у редколегії Вісника в електронній формі (на дискетах 3,5”) разом із роздруком на...
Авторських рукописів, які подаються iconОсобливості української моделі корпоративного управління
Аналіз джерел за заданою тематикою дозволив автору зробити такі висновки, які подаються у вигляді тез
Авторських рукописів, які подаються iconІнформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Авторських рукописів, які подаються iconІнформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Авторських рукописів, які подаються iconІнформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Авторських рукописів, які подаються iconІнформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Авторських рукописів, які подаються iconІнформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи