Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Скачати 181.11 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Дата28.05.2013
Розмір181.11 Kb.
ТипДиплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

___________ М.І.Звєряков


“____”________________2013


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки

6.030502 «Економічна кібернетика»

на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

доц., к.е.н. Меджибовська Н.С.


Одеса 2013


ЗМІСТ


Стор.


Вступ 3

 1. Зміст програми вступного екзамену 4

 2. Приклад екзаменаційного завдання 6

 3. Критерій оцінювання відповідей 14

 4. Рекомендована література 15ВСТУП


Мета вступного екзамену - визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.


^ Цілі та задачі проведення вступного екзамену - виявлення реальних знань, умінь і навичок студентів як фахівців рівня молодших спеціалістів для навчання на 3 курсі програми підготовки бакалаврів.


^ Характеристика змісту програми

Програму вступного екзамену скомпоновано за темами, які створені згідно

З нормативними дисциплінами «Освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів» спеціальності, складена для дисципліни «Економічна кібернетика». Екзаменаційне завдання містить теоретичну частину, подану у формі тестування.


Порядок проведення екзамену визначається Положенням про організацію навчального процесу в ОНЕУ.


І. Зміст програми вступного екзамену
^

1. Основи інформатики


Тема 1. Введення в спеціальність «Економічна кібернетика».

Сутність кібернетики як напряму в науці. Що має знати економіст-кібернетик. Учбовий план спеціальності. Як вибирати собі вибіркові дисципліни. Як розрахувати свої сили та можливості.

Тема 2. Теоретичні основи інформатики.

Поняття інформації, інформаційні процеси і моделі, місце інформатики серед інших наук. Збереження та обробка інформації на ЕОМ. Одиниці вимірювання інформації. Системи числення. Склад комп’ютерної системи.

Тема 3. Обробка інформації в комп’ютері.

Архітектура процесора. Робота процесора з оперативною пам’яттю, тактова частота процесора, математичний сопроцесор, покоління процесорів. Склад апаратного забезпечення ПК.

Тема 4. Операційні системи.

Файлова структура. Класифікація операційних систем (ОС). Функції та складові частини ОС. Файлові системи сімейства ОС Windows (FAT16, FAT32, NTFS). Інтерфейси користувача. Основні елементи графічного інтерфейсу ОС Windows. Стандартні програми ОС Windows. Сервісні програмні засоби: архівація даних, антивірусні програмні засоби.
^

2. Текстовий процесор MS Word


Тема 1. Створення і редагування текстових документів.

Режими роботи. Введення тексту та редагування. Засоби пошуку та заміни. Форматування документу. Абзаци. Списки. Колонки в тексті. Робота з таблицями. Робота з об’єктами: Word Art, ClipGallery, Equation, Graph. Спеціальні можливості: організація структур, алфавітні покажчики, зміст та колонтитули, зноски та примітки. Шаблони документів. Створення складних документів (злиття документів).

^

3. Табличний процесор MS Excel


Тема 1. Табличне представлення даних. Електронні таблиці. Операції з комірками, абсолютна та відносна адресація. Загальна характеристика електронних таблиць. Середовище табличного процесора MS Excel. Створення, відкриття та збереження документів.

Тема 2. Типи даних Excel. Введення формул та розрахунки у таблицях. Блоки та операції над ними. Робота з декількома робочими листами. Майстер функцій. Введення формул та розрахунки у таблицях. Розмноження формул. Абсолютні і відносні адреси комірок. Оброблення списків. Використання функцій в формулах: МИН, МАХ, СРЗНАЧ, ЕСЛИ та ін. Складні функції. Функції СЧЕТЕСЛИ, СУММЕСЛИ. Робота з діаграмами. Захист таблиць.

Тема 3. Робота з даними (форматування, аналіз, фільтрація та сортування даних). Майстер діаграм. Звідні таблиці, консолідація даних. Робота з великими таблицями. Команда ИТОГИ. Робота з декількома листами книги одночасно.

Тема 4. Автоматизація задач та програмна підтримка (робота з макросами). Макроси (призначення, створення). Форми.


2. ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

^

Макет білету
ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН

за напрямом 6.030502 - “Економічна кібернетика”

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


БІЛЕТ №


По 2 бали за кожну правильну відповідь на тест

1. Які дії можна здійснити при виведенні документа на друк у Microsoft Word?

1. Вказати кількість сторінок

2. Вказати друк декількох сторінок на одній

3. Роздрукувати тільки окремі сторінки

4. Вибрати друк декількох копій

5. Всі вказані пункти (1, 2, 3, 4)


2. Як видалити символ що стоїть зліва від курсору у Microsoft Word?

1. Натиснути Delete

2. Натиснути Backspase

3. Натиснути Alt

4. Натиснути Ctrl+Shift

5. Натиснути Tab


3. Курсор у Microsoft Word – це:

1. пристрій введення текстової інформації

2. клавіша на клавіатурі

3. ознака кінця рядка

4. найменший елемент відображення на екрані

5. мітка на екрані монітора, що вказує позицію, в якій буде відображений символ, що вводиться з клавіатури


4. Які існують режими представлення документа на екрані у Word:

1. Обычный режим – тільки для роботи з текстом

2. Режим электронного документа – найбільш зручний для перегляду готового документа

3. Режим разметки – документ представляється на екрані так, як він буде виглядати при друці на бумагу

4. Режим структуры – зручний для робіт над планом документа

5. Всі вказані пункти (1, 2, 3, 4)


5. Вкажіть які дії необхідно виконати при вставці формули у Microsoft Word:

1. Вибрати пункти меню Вставка Объект - Microsoft Equation написати формулу і натиснути лівою кнопкою миші у вільній області екрану

2. Натиснути Alt+Ctrl+Del

3. Вибрати пункти меню Вставка Объект - Символ та написати формулу і натиснути лівою кнопкою миші у вільній області екрану

4. Вибрати пункти меню Вставка Таблица та написати формулу і натиснути лівою кнопкою миші у вільній області екрану

5. Правильної відповіді не має


6. Чи можливо частину тексту у Microsoft Word обвести рамкою, щоб виділити її:

1. Для цього необхідно скористатися пунктом меню Границы и заливка

2. Для цього необхідно скористатися Параметрами страницы

3. Для цього необхідно скористатися пунктом Поля в Параметрах страницы

4. Ні, можливо зробити рамку тільки для цілої сторінки

5. Ні, можливо зробити рамку тільки для заголовку тексту


7. Буфер обміну у Microsoft Word – це:

1. кнопка на панелі інструментів;

2. клавіша на клавіатурі;

3. область оперативної пам'яті;

4. панель інструментів;

5. зовнішній пристрій, що запам'ятовує


8. При наборі тексту у Microsoft Word пропуск ставиться:

1. до розділового знаку;

2. після розділового знаку;

3. і до, і після знаку;

4. ставиться тільки в кінці речення;

5. ставиться тільки перед деякими знаками


9. Як збільшити відстань між буквами в слові у Microsoft Word?

1. За допомогою пропусків;

2. За допомогою змін властивостей шрифту;

3. За допомогою змін властивостей абзацу і шрифту;

4. За допомогою стилю;

5. Це зробити неможливо.


10. Ви набрали текст, але після з'ясувалося, що його треба було набрати прописними буквами. Ваші дії у Microsoft Word?

1. Видаляю набраний текст і набираю заново при натиснутій клавіші «Shift»;

2. Видаляю набраний текст і набираю заново, заздалегідь натиснувши клавішу «Caps Lock»;

3. Міняю властивості абзацу і таблиці у даного тексту;

4. Міняю властивості шрифту у даного тексту;

5. Змінюю регістр у даного тексту через меню


11. Впорядковану інформацію у Microsoft Word зручно представити у вигляді списків. Які види списків підтримує Word?

1. Маркированные списки – кожний пункт помічається однаковим маркером;

2. Многоуровневые списки – дозволяє задати спеціальний список, який містить до дев’яти рівней пунктів, нумерованих або маркерованих окремо;

3. Нумерованные списки – пункти послідовно нумеруються;

4. Пункти (1, 2, 3);

5. Пункти (1, 3)


12. Коли можна змінити параметри сторінки у Microsoft Word?

1. У будь-який час;

2. Тільки після остаточного редагування;

3. Тільки на початку редагування;

4. Перед друком документа

5. Після установки нумерації сторінок


13. Яке поєднання клавіш відповідає за копіювання (виділеного фрагменту тексту) в буфер обміну у Microsoft Word?

1. Ctrl+Alt+Del;

2. Ctrl+Ins;

3. Ctrl+C;

4. Ctrl+V;

5. Shift+Ins;


14. Яку дані можна помістити в колонтитул у Microsoft Word:

1. Автора документа;

2. Назва документа;

3. Дату створення документа;

4. Рисунок;

5. Всі вказані пункти (1, 2, 3, 4)


15. Що з перерахованого відноситься до властивостей списку у Microsoft Word?

1. Для перетворення частини тексту в нумерований список, треба виділити цей текст і натиснути на кнопці панелі інструментів Нумерация ();

2. Для перетворення частини тексту в маркерований список, треба виділити цей текст і натиснути на кнопці панелі інструментів Маркера ();

3. При створенні маркерованих та нумерованих списків можливо вибрати вид маркеру або спосіб нумерації списку;

4. Пункти (1, 2, 3);

5. Пункти (1, 2);


16. Вкажіть порядок збереження відредагованого документа під іншим ім'ям у Microsoft Word.

1. Натиснути Файл - Сохранить Как

2. Вибрати місце і ім'я файлу

3. Натиснути Сохранить

4. Пункти (1, 2)

5. Пункти (1, 2, 3)


17. В процесі набору тексту у Microsoft Word клавішу Enter необхідно натискати:

1. В кінці рядка

2. В кінці речення

3. В кінці абзацу

4. В кінці слова

5. В кінці набраного тексту


18. Microsoft Word це...    

  1.   Текстовий процесор

  2.  Графічний редактор

  3.  Редактор шрифтів

  4.   Редактор електронних документів

5. Перекладач текстової інформації


19. Вам необхідно один або декілька символів оформити нижнім індексом. Яка команда Word дозволяє виконати цей текстовий ефект?

1. Вставка | Объект |Microsoft Equation

2. Формат | Автоформат

3. Формат | Шрифт | Подстрочный знак (Ctrl+=)

4. Вставка | Символ

5. Формат по образцу (Ctrl+Shift+C)


20. Як можна вставити в текст символ © у Microsoft Word?  

1. За допомогою команди Вставка – Надпись

2. За допомогою команди Вставка – Символ

3. За допомогою команди Правка - Специальная вставка

4. За допомогою команди Формат – Буквица

5. За допомогою команди Найти и Заменить


21. Вкажіть вірний запис посилання на діапазон комірок у Excel:

1. (А2;В3);

2. (А2,В3);

3. А2:В3;

4. А2-В3;

5. A2!B3.


22. Вкажіть невірне твердження стосовно роботи у Excel:

1. У формулах текст записується в подвійних лапках;

2. Формула записується, починаючи із знаку рівності;

3. Формули можуть містити посилання на інші комірки листа;

4. Формули не можуть містити посилання на комірки з інших листів книги;

5. Формули можуть містити посилання на інші листи.


23. Вкажіть функцію у Excel, яка знаходить мінімальне з сукупності значень:

1. =ЕСЛИМИН(.);

2. =МИНИМ(.);

3. =МИН(.);

4. =МИНЗНАЧ(.);

5. =MIN(.).


24. Матриця А має 3 стовпці і 2 рядки, а матриця В – 2 стовпці і 2 рядки. Вкажіть, яка з формул множення матриць у Excel правильна:

1. =МУМНОЖ(матриця А; матриця В);

2. =МОБР(матриця В);

3. =МОБР(матриця А);

4. =МУМНОЖ(матриця В; матриця А);

5. У пункті 1 і пункті 4


25. Комірку D5 у формулі Excel необхідно зафіксувати по стовпцю. Вкажіть вірний пункт:

1. $D5;

2. D5$;

3. D$5;

4. D$5$;

5. У пунктах 3 і 4.


26. Діаграма, яка відображає зміни значень одночасно по двох вимірюваннях у Excel:

1. графік;

2. поверхня;

3. кругова діаграма;

4. точкова діаграма;

5. лінійчата гістограма.


27. Засіб MS Excel, який дозволяє вирішувати задачі лінійного програмування:

1. анализ данных;

2. поиск решения;

3. сводная таблица;

4. мастер диаграмм;

5. консолидация.


28. Формат комірок у MS Excel, який застосовується, якщо числа дуже великі і не поміщаються в комірку:

1. числовой;

2. денежный;

3. процентный;

4. экспоненциальный;

5. текстовый.


29. Формат комірок, що множиться на 100 і виводиться додатковий символ у MS Excel називається:

1. числовой;

2. денежный;

3. процентный;

4. экспоненциальный;

5. дата.


30. Формат комірок у MS Excel, при якому числа відображаються з двома знаками після коми і додатковим знаком залежно від регіональних настройок:

1. числовой;

2. денежный;

3. процентный;

4. экспоненциальный;

5. время.


31. Матриця А має 3 стовпці і 3 рядки, а матриця В – 2 стовпці і 2 рядки. Вкажіть, яка з формул помилкова:

1. =ТРАНСП(матриця А);

2. =МОБР(матриця В);

3. =МОБР(матриця А);

4. =МУМНОЖ(матриця В; матриця А);

5. =ТРАНСП(матриця В);


32. Комірка D5 у формулі у Excel необхідно зафіксувати по рядку. Вкажіть, що вірно:

1. $D5;

2. D5$;

3. D$5;

4. $D$5;

5. D5.


33. Вкажіть вірні посилання на комірки у Excel:

1. Зарплата:N10;

2. Лист!G4;

3. Лист1!D$7;

4. October!F$6;

5. Пункти 2, 3, 4


34. У переліку функцій вкажіть функції, що відносяться до категорії статистичні у Excel:

1. МІН(), МАКС(), СРЗНАЧ(), СУММ()

^ 2. МІН(), МАКС(), СУММПРОИЗВ(),

3. СУМ(), МАКС(), ЕСЛИ()

4. МАКС(), МІН(), ЕСЛИ()

5. ВПР()


35. Вкажіть невірне твердження стосовно роботи у Excel:

1. Після назви функції у формулі обов'язково повинні бути круглі дужки;

2. У кожної функції є аргументи;

3. Аргументи розділяються один від одного точною з комою;

4. У Excel є функції з назвами як на латиниці, так і на кирилиці;

5. У Excel можна користуватися вбудованими функціями, а можна створювати свої функції


36. Данні яких форматів присутні у MS Excel:

1. Текстовый;

2. Числовой;

3. Денежный;

4. Дата;

5. Всі вказані пункти (1, 2, 3, 4)


37. Розрізняють наступні види адрес комірок:

1. Відносний

2. Змішаний

3. Активний

4. Абсолютний

5. Пункти (1, 2, 4)


38. Виділити несуміжні комірки можна:

1. за допомогою мишки вибрати комірки, утримуючи натиснутою клавішу Alt;

2. використовуючи команду меню Правка-Выделить все;

3. за допомогою мишки вибрати комірки, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl;

4. за допомогою мишки вибрати комірки, утримуючи натиснутою клавішу Shift;

5. це зробити в MS Excel неможливо.


39. Математичні функції в MS Excel використовуються для:

1. побудови логічних виразів;

2. визначення розміру щомісячних виплат для погашення кредиту, розрахунку норм амортизаційних відрахувань;

3. обчислення логарифмів, тригонометричних функцій;

4. обчислення середнього значення, мінімуму, максимуму;

5. для роботи з датою і часом.


40. Операції форматування електронної таблиці в MS Excel:

1. зміна ширини стовпців і висоти рядків, вказівка шрифтів;

2. малювання ліній таблиць;

3. вирівнювання даних по центру, лівій і правій межі клітки;

4. очищення блоків;

5. пункти (1, 2, 3).


41. До основних елементів інтерфейсу операційної системи Windows XP належать:

1. робочий стіл, панель завдань

2. антивіруси.

3. вікна програм і папок, ярлики

4. діалогові вікна

5. пункти (1, 3, 4)


42. Ділянка оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання даних називається:

1. зовнішня пам'ять

2. внутрішня пам'ять

3. постійна пам'ять

4. буфер обміну

5. оперативна пам'ять


43. Процес встановлення нової програми на диску називають:

1. дефрагментацією

2. фрагментацією

3. інсталяцією

4. деінсталяцією

5. копіюванням


44. Як називають постачальника послуг Інтернету:

1. комунікатор

2. веб-сервер

3. провайдер

4. браузер

5. провізор


45. За одиницю вимірювання кількості інформації прийнято:

1. 1 бод
2. 1 байт
3. 1 Кбайт
4. 1 біт
5. 1 Мбайт


46. Продуктивність роботи комп'ютера (швидкість виконання операцій) залежить від:

1. розміру екрану

2. частоти процесора

3. напруги живлення

4. швидкості натискання на клавіші

5. розміру вінчестера


47. Файл - це:

1. одиниця вимірювання інформації

2. програма в оперативній пам'яті

3. текст, роздрукований на принтері

4. програма, або дані на диску

5. впорядкована послідовність команд


48. Стиснення даних (архівація даних) - це:

1. процедура,перекодування даних, з метою збільшення їх обсягу

2. перекодування даних для швидшого доступу до них

3. захист від несанкціонованого доступу

4. процедура перекодування даних, з метою зменшення їхнього обсягу

5. засіб перевірки дисків


49. Операційна система – це…

1. програма, що забезпечує управління базою даних

2. антивірусна програма

3. програма, яка управляє роботою комп’ютера

4. система програмування

5. засіб підвищення продуктивності вінчестера


50. Комп’ютерним вірусом являється:

1. програма для створення резервного копіювання

2. програма перевірки і лікування дисків

3. спеціальна комп’ютерна програма, що «розмножується» і вражає програми на жорсткому диску та інших носіях

4. засіб для оптимізації роботи комп’ютера

5. програма для обслуговування локальної мережі


Голова фахової екзаменаційної комісії

к.е.н., доц.кафедри економічної кібернетики Н.С.Меджибовська


 1. ^ Критерій оцінювання відповідей


Оцінка знань вступників з фахового екзамену здійснюється за 100 бальною шкалою. За підсумками тестового контролю вступник отримує 100 балів

максимально (2 бали за вірну відповідь на одне питання).

За підсумками фахового випробування вступник може отримати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який отримав менш ніж 24 бали на фаховому випробуванні не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 1. Рекомендована література

Базова

 1. Беспалов В.М. Інформатика для економістів. – К.: ЦУЛ, 2003.

 2. Інформатика: комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2001.

 3. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс. – СПб: Питер, 2000.

 4. Конюховский П.В., Колесов Д.Н. Экономическая информатика. Учебник. –СПб: Питер, 2000.

 5. Экономическая информатика. Учебник. Под ред. Косарева В.П. и Еремина Л.В. – М.: Финансы и статистика, 2001.


Допоміжна

 1. Александрова В.М. VBA в прикладах та задачах: Навч. Посіб. – К.: КНИГА, 2004. – 368 с.

 2. Ананьев А.И., Федоров А.Ф. Самоучитель Visual Basic 6.0. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000.

 3. Вейскас Дж. Microsoft Office - Access 2003. Официальное руководство. – Питер, 2005.

 4. Симонович С.В. и др. Информатика для юристов и экономистов. Учебник. – СПб: Питер, 2001.

 5. Харитонова И.А., Михеева О.Д. Microsoft Access 2000. – СПб: Питер, 2000.

 6. Новиков Ф.А. Эффективная работа с Microsoft Office в целом. – СПб: БХВ, 1999.

 7. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики. Київ, 2002.

 8. Экономическая кибернетика. Учебник. Донецк, 2005. Т.1- 502 с..

 9. Глушков В.М. Введение в кибернетику, К.. 1984;

 10. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. 2 изд., М.. 1987:

 11. Глушков В.М. Математический энциклопедический словарь, М.. СЭ., 1988.

 12. Рыжиков Ю.И. Решение научно-технических задач на персональном компьютере. - СПб. Корона принт, 2000.

15. Інформаційні ресурси

 1. Библиотека статей

http://www.intalev.ua/index.php?id=9555

 1. Персональный инструментарий системного аналитика.

http://www.tora-centre.ru/program/ithink.htm

 1. Економіко-математичне моделювання.

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/resource/index.php?id=125


Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста) за іншим напрямом підготовки
...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалаврів та спеціалістів за іншими видами спеціальності
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра ( за іншим напрямом підготовки, спеціаліста ( за іншою спеціальністю)

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії
move to 0-9283209
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем (молодшого спеціаліста) ухвалено на засіданні кафедри
Типи господарських операцій, котрі викликають зміни в об’єктах бухгалтерського обліку
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи