Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую»
Скачати 116.33 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую»
Дата28.05.2013
Розмір116.33 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«Затверджую»

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» _____________ 2013 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки

6.140103 «Туризм»


на освітньо - кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент

________________ Нездоймінов С.Г.


Одеса 2013


ЗМІСТ


1. Найменування тем та їх зміст…………………………………..………..3

2. Зміст екзаменаційного завдання та його оцінювання………………….4

3. Зразок екзаменаційного білета…………………………………………..5

4. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань

із вступниками за напрямом підготовки «Туризм»………………...…..8

5. Список рекомендованої літератури……………………………………..9


^ 1. Найменування тем та їх зміст

Тема 1. Сутність туризму та його основні функції.

Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції туризму.

Тема 2. Історичний розвиток туризму.

Історичні умови зародження туризму у древньому Єгипті, Греції, Римської імперії. Організація перших масових туристичних подорожувань. Динаміка туристичних подорожей. Виникнення та розвиток нових форм туризму.

Тема 3. Умови та фактори розвитку туризму.

Роль наявності вільного часу, грошових доходів, рівня освіти та культури людей для розвитку туризму. Характеристика природно-географічних, культурно-історичних, соціально-економічних, демографічних та політичних факторів.

Тема 4. Види та форми туризму

Класифікація подорожей. Зміст понять: «вид туризму», «форма туризму». Характеристика окремих видів туризму. Форми туризму.

Тема 5. Індустрія туризму як міжгалузева система

Поняття індустрії туризму. Основні підсистеми індустрії туризму: організаційна, функціональна та господарська. Значення розподілу туристичних підприємств. Складові туристичної сфери. Самодіяльні туристські організації: їх функції і принципи функціонування.

Тема 6. Туристична політика.

Туристична політика, основні фактори, що формують її зміст та особливості. Цілі державної і регіональної політики. Характеристика економічних, соціальних, правових та технічних засобів туристичної політики.

Туристична політика України, окремих держав та регіонів світу.

Тема 7. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні та за її межами.

Система організації національних органів туризму в окремих країнах.

Етапи розвитку туризму в Україні. Характеристика функцій центральних та місцевих органів сфери туризму в Україні. Державне регулювання туристичної діяльності.


Тема 8. Ліцензування, стандартизація та сертифікація туристичних послуг.

Сутність ліцензування, вимоги, що пред’являються до суб’єктів ліцензування, порядок одержання ліцензії.

Визначення стандартизації, види стандартів. Перелік туристичних послуг, що підлягають сертифікації, процедура сертифікаційної перевірки.

Тема 9. Міжнародне співробітництво в сфері туризму

Роль Всесвітньої туристської організації в розвитку міжнародного туризму. Форми регіонального та субрегіонального співробітництва. Діяльність міжнародних, міжурядових та неурядових організацій з туризму.

Тема 10. Характеристика технології туристичної діяльності.

Види технологічних процесів у туризмі. Класифікація маршрутів та турів. Визначення і характеристика туристичних послуг. Туристичний пакет та його елементи. Класифікація суб’єктів туристичної діяльності: туроператорів, турагентів, фахівців туристичного супроводу.

Тема 11. Основи організації роботи закладів ресторанного господарства (ЗРГ).

Класифікація закладів ресторанного господарства. Організація виробничого процесу в ЗРГ. Технологічний процес обслуговування споживачів в ЗРГ. Спеціальні форми обслуговування , які використовуються в ЗРГ.

Тема 12. Технологія і організація готельного господарства.

Характеристика основних типів засобів розміщення. Класифікація підприємств готельного господарства України. Технологія прийому та розміщення туристів в засобах розміщення. Організація надання додаткових послуг в підприємстві готельного господарства.

^ 2. Зміст екзаменаційного завдання та його оцінювання

Екзаменаційне завдання, що пропонується абітурієнту, складається з двох частин: тести, ситуаційні завдання. Максимальна сума балів за правильні відповіді на тести складає 50 балів (2 бали за кожне тестове питання), за правильне розв'язання ситуаційних задач – максимум 50 балів.

Отже, максимальна оцінка знань вступників з фахового вступного письмового випробування складає 100 балів.


3. Зразок екзаменаційного білета


^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Факультет _____________________міжнародної економіки_____________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст_______________________

Напрям підготовки______________ 140103«Туризм»__________________________

Вступний екзамен з навчальних дисциплін за фахом_________________________


Екзаменаційний білет


І. Тестові питання (2 бали за кожну правильну відповідь, максимальна сума – 50 балів)


Питання 1. Кого із перерахованих груп людей можна вважати туристами?

1. Осіб, які виїжджають до країни за договором або без нього в пошуках роботи.

2. Осіб, які залишаються в країні на постійне місце проживання.

3. Осіб, які здійснюють поїздки за службовими цілями.

^ 4. Мешканців прикордонних районів, які проживають з одного боку, а працюють з другого боку державного кордону.

Питання 2. Яке визначення туризму дає Закон України „Про туризм”

1. Туризм – всі види пересування населення, не пов’язані із зміною місця проживання і роботи.

2. Туризм – це сфера людської діяльності, пов’язана з поїздками та мандрівками людей, що виконує функції політичного, економічного та культурного характеру.

3. Туризм – здійснення подорожі по Україні або до іншої країни з метою не забороненою законом країни перебування, на термін від 24 годин до одного року.

4. Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.


Питання .3. Назвіть правильне визначення поняття „тур”

1. Туристична подорож за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг.

^ 2. Завчасно спланована траса пересування туристів протягом певного часу з метою надання їм передбачених програмою послуг.

3. Попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною.

^ 4. Тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або ділових цілях.

Питання .4. В якому році в Україні було прийнято і введено в дію Закон „Про туризм”?


1. 1994.

2. 1995.

3. 1996.

4. 1997.

Питання 5. Чому міжнародний день туризму відзначається саме 27 вересня?

1. Прийнято відповідне рішення ООН.

2. Прийнято Статут Всесвітньої туристської організації.

3. Підписана Шенгенська Угода.

4. Прийнята декларація Римської конференції з міжнародного туризму.

Питання 6. Який з перерахованих нижче документів був прийнятий раніше інших?

1. Статут Всесвітньої туристської організації.

2. Хартія туризму.

3. Кодекс туриста.

4. Декларація прав людини.

Питання 7. Хто з класиків французької літератури сприяв поширенню і популяризації слова «Турист»?

 1. Бальзак.

 2. Гюго

 3. Марат

 4. Стендаль

Питання 8. Яке з наведених нижче рівнянь є вірним?

1. Внутрішній туризм + в’їзний туризм = національний туризм.

2. В’їзний туризм + виїзний туризм = міжнародний туризм.

3. Зарубіжний туризм + внутрішній туризм = туризм у межах країни.

4. Зарубіжний туризм = іноземний туризм.

Питання 9. Яку назву має процедура підтвердження відповідності результатів туристичної діяльності нормативним вимогам?

1. Сертифікація.

2. Стандартизація.

3. Ліцензування.

4. Акредитація.

Питання 10. Який документ є підставою для отримання туристичних послуг та визначає статус туриста?

1 Туристична віза.

2. Закордонний паспорт.

3. Ваучер.

4. Касовий чек, який підтверджує оплату туристичних послуг.

Питання 11. Документ, що підтверджує якість туристичних послуг та її відповідність стандарту чи іншому нормативному документу, має назву:

 1. Ваучер.

 2. Референт.

 3. Сертифікат відповідності.

 4. Ліцензія.

Питання 12. Що є об’єктом стандартизації в туристсько-екскурсійному обслуговуванні?

  1. Процеси туристичного обслуговування.

  2. Туристичні траси

  3. Туристичні палатки

  4. Туристичні яхти.

Питання 13. Яка відповідальність встановлена у разі здійснення туристичної діяльності без ліцензії?

     1. Припинення діяльності до отримання ліцензії.

     2. Штраф у розмірі 100 мінімальних плат.

     3. Припинення всіх операцій на банківських рахунках.

     4. Діють всі перелічені заходи.

Питання 14. До якої групи засобів туристичної політики слід віднести заходи по формуванню у населення туристичної культури?

      1. Економічні

      2. Правові

      3. Соціальні

      4. Технічні

Питання 15. Який з перелічених показників є найбільш важливим для туристичного підприємства в умовах ринкової економіки?

 1. Обсяг обслуговування туристів.

 2. Кількість орендованих місць для туристів.

 3. Доходи від обслуговування туристів.

 4. Прибуток

Питання16. Укажіть термін дії ліцензії на надання туристичних послуг (5 балів)

 1. 1 рік.

 2. 2 роки.

 3. 3 роки

 4. 4 роки.


Питання 17. З якого року Україна є членом Всесвітньої туристичної організації?

 1. 1995 р.

 2. 1997 р.

 3. 1999 р.

 4. 2000 р.

Питання 18. Розробка турів на основі попиту клієнтів є функцією:

 1. Фірм-туроператорів.

 2. Фірм-турагентів.

 3. Місцевих органів влади у сфері туризму.

 4. Всіх перелічених організацій.

Питання 19. Транспортну або пішохідну подорож тривалістю до 24 годин за спеціально розробленим маршрутом називають:

 1. Туром.

 2. Екскурсією.

 3. Туристичним продуктом.

 4. Туристичним маршрутом.

Питання 20. Які часові рамки встановлює Закон України „Про туризм” (в нової редакції 2003 р.) для подорожі туриста?

 1. Від 24 годин до 1 місяця.

 2. Від 24 годин до 6 місяців.

 3. Від 24 годин до 1 року.

 4. Від 24 годин до того часу, який визначить сам турист.

Питання 21. Що із зазначеного нижче відноситься до умов розвитку туризму?

 1. Природно-кліматичні ресурси.

 2. Історичні і культурні цінності.

 3. Матеріальна базі туризму.

 4. Все, що перераховано.

Питання 22. Який з перерахованих нижче мотивів подорожей не має відношення до туризму?

 1. Інтерес до історико-культурних цінностей.

 2. Інтерес до спортивних змагань.

 3. Інтерес до особливих місцевих подій.

 4. Інтерес до здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.

Питання 23. За якою ознакою можна виділити соціальний туризм серед інших видів туризму?

 1. Мета подорожі.

 2. Характер організації подорожі.

 3. Джерело фінансування туриста.

 4. Клас обслуговування.

Питання 24. За якою ознакою можна виділити діловий туризм серед інших видів туризму?

  1. Мета подорожі.

  2. Характер організації подорожі.

  3. Джерело фінансування туриста.

  4. Клас обслуговування.

Питання 25. Яке із наведених положень можна вважати ознакою класифікації видів туризму?

 1. Міжнародний туризм.

 2. Термін перебування у подорожі.

 3. Сільський туризм

 4. Глобалізація туризму.2. Практична частина( 25 балів за кожне правильно виконане завдання, максимальна сума -50)

Ситуаційне завдання 1: До якого виду та форми туризму можна віднести такі поїздки:

 • група німецьких археологів відвідала Україну з метою знайомства з Карпатським регіоном;

 • старшокласники під час канікул вирушили у подорож по Дніпру;

 • лікар летить на дводенний семінар до Польщі;

 • велосипедисти вирішили у вихідні здійснити подорож до сусідньої області.

(максимальна сума балів - 25)

Ситуаційне завдання 2: Використовуючи наведенні нижче європейські міста спроектуйте лінійний, радіальний, кільцевий та комбінований маршрути виїздних турів.

 • Одеса, -Марсель, -Париж, -Амстердам, -Брюссель, -Берлін.

Відповідь оформіть у вигляді графічних схем вказаних маршрутів.


^ 4. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань

із вступниками за напрямком підготовки «Туризм»


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує максимально

50 балів (2 бали х 25 тестів);

 1. за результатами розв'язання ситуаційного завдання максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 завдання);

Кожне питання і завдання оцінюються за такими критеріями:

25 балів – питання або завдання розкрито вірно з відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання або питання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні пояснення;

16-20 балів – завдання або питання виконано не менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

11-15 балів – завдання або питання виконано менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – завдання або питання вирішені цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” - Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №13, с. 434-452.

 2. Архипов В.В. Організація ресторанного господарства. –К.: Інкос , 2007.-280с.

 3. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Учебник. 2-е издание. –К.: Дакор, 2009. - 368с.

 4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 6-е.-СПб.: ”Издательский дом Герда”, 2004. - 320 с.

 5. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. посібник.-Одеса: Чорномор’я, 1997 - 160с.

 6. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие.- М.: Нолидж-1996 – 312 с.

 7. Кифяк В.Ф.Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: книги –XXI, 2003 – 300 с.

 8. Каурова А.Д. Организация сферы туризма.-М.: Изд-во: Герда, 2008.-280с.

 9. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) –К.: „Альтерпрес”, 2002 – 436 с.

 10. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2002 – 320 с.

 11. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник.-К.: Грамота, 2006.-263с.

 12. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2001 – 400 с.

 13. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів. Під заг. ред. В.К. Федорченка, Київ, ун-т туризму, економіки і права – К.: Юрінком Інтер, 2002 – 640 с.

 14. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. Навч. посібник – К.: Дніпро, 2000 -160 с.

 15. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник /Передм. В.А. Смолія – К.: Вища школа, 2002 – 195 с.

 16. Школа І.М. та інш. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник – Чернівці, 2003 – 596 с.

 17. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебн. пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2002 – 240 с.„Ухвалено”

на засіданні кафедри

економіки та управління туризмом

Протокол № 7 від 15 лютого 2013 р.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283133
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283180
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283223
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Одеський державний економічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи