Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» icon

Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа»
Скачати 104.87 Kb.
НазваПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа»
Дата28.05.2013
Розмір104.87 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» _____________ 2013 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки


6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»


на освітньо - кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент

________________ Нездоймінов С.Г.


Одеса 2013


ЗМІСТ


1. Програма фахового вступного випробування за напрямом підготовки « Готельно-ресторанна справа»…………………………………..………..3

2. Навчальна дисципліна «Основи туризмознавства»…...……………….3

3. Навчальна дисципліна «Історія туризму та гостинності»……………..4

4. Навчальна дисципліна «Організація готельного господарства».....…..4

5. Зміст екзаменаційного білета…………………………………………..

6. Зразок екзаменаційного білета…………………………………………

7. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань із вступниками за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»…

8. Список рекомендованої літератури……………………………………..9


^ 1.Програма фахового вступного випробування за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»


2. Навчальна дисципліна: «Основи туризмознавства»


Тема 1. Сутність туризму та його основні функції.

Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції туризму.


Тема 2. Умови та фактори розвитку туризму.

Роль наявності вільного часу, грошових доходів, рівня освіти та культури людей для розвитку туризму. Характеристика природно-географічних, культурно-історичних, соціально-економічних, демографічних та політичних факторів.


Тема 3. Види та форми туризму

Класифікація подорожей. Зміст понять: «вид туризму», «форма туризму». Характеристика окремих видів туризму. Форми туризму.


Тема 4. Індустрія туризму як міжгалузева система

Поняття індустрії туризму. Основні підсистеми індустрії туризму: організаційна, функціональна та господарська. Значення розподілу туристичних підприємств. Складові туристичної сфери. Самодіяльні туристські організації: їх функції і принципи функціонування.


Тема 5. Державне регулювання туристичної та готельної діяльності в Україні та за її межами.

Система організації національних органів туризму в окремих країнах.

Етапи розвитку туризму в Україні. Характеристика функцій центральних та місцевих органів сфери туризму в Україні. Державне регулювання туристичної та готельної діяльності.


Тема 6. Ліцензування, стандартизація та сертифікація готельних та туристичних послуг.

Сутність ліцензування, вимоги, що пред’являються до суб’єктів ліцензування, порядок одержання ліцензії.

Визначення стандартизації, види стандартів. Перелік туристичних та готельних послуг, що підлягають сертифікації, процедура сертифікаційної перевірки.


^ 3. Навчальна дисципліна: «Історія туризму та гостинності»

Тема 1. Історичний розвиток туризму.

Історичні умови зародження туризму у древньому Єгипті, Греції, Римської імперії. Організація перших масових туристичних подорожувань. Динаміка туристичних подорожей. Виникнення та розвиток нових форм туризму.


Тема 2. Історія розвитку світового готельного господарства

Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туризму і засобів розміщення. Поява перших об'єднань готелів і їх подальший розвиток. Розширення подорожей на водному, залізничному, автомобільному транспорті та виникнення нових типів готелів.


^ 4. Навчальна дисципліна: «Організація готельного господарства»


Тема 1. Сучасний стан і перспективи розвитку готельної індустрії в Україні.

Основні показники готельної індустрії. Розподіл, особливості, спеціалізація і характеристика готельного фонду за регіонами України.

Сучасний стан і перспективи розвитку готельної індустрії. Типологія і спеціалізація готельних підприємств. Основні показники готельної індустрії: кількість готельних підприємств, номерів та їх категорії, кількість місць, середня вартість номера, середня зайнятість номерів, середній доход. Показник забезпеченості готельними місцями.


Тема 2. Класифікація підприємств готельного господарства України

Основа класифікації готельного господарства України - міжнародна система «зірок». Єдині вимоги до всіх типів готелів. Порядок проведення атестації готельного господарства. Органи, що мають право на проведення атестації готелю, порядок їх затвердження і умови роботи. Класифікація категорій номерів. Характеристика та перелік основних вимог до категорій номера. Види і типи номерів.


Тема 3. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства


Структура підприємства готельного господарства. Основне призначення приміщень готельного господарства. Схеми функціональної організації приміщень. Розподіл приміщень готельного господарства на групи: житлова; адміністрації; вестибюльна; громадського призначення; господарського і складського призначення; культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування.


Тема 4. Організація приміщень житлової групи

Приміщення, що входять до житлової групи. Основні елементи номера. Характеристика різних типів номерів. Приміщення для побутового обслуговування на поверсі.


Тема 5. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства

Організація приміщень адміністрації. Організація приміщень вестибюльної групи. Приміщення і підприємства побутового обслуговування мешканців готельного господарства, перукарні, пункти прокату предметів культурно-побутового призначення, пункти дрібного ремонту речей, приймальні пункти хімчистки і прання білизни, приміщення прання білизни за методом самообслуговування, медичний пункт та інші приміщення. Приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Загальні вимоги до створення зелених зон відпочинку, майданчиків для спортивно-оздоровчих занять на повітрі.


Тема 6. Організація роботи служби прийому і розміщення, та обслуговування

Особливості організації роботи служби прийому і розміщення готельних господарств. Основні вимоги до організації прийому і обслуговування вітчизняних і іноземних туристів в Україні. Організація служби бронювання і резервування місць у готелях. Організація роботи служби обслуговування. Комплексне обслуговування туристів. Надання додаткових послуг у готельних господарствах. Організація медичної допомоги туристами. Відповідальність готельних господарств за збереження майна туристів.

^ 5. Зміст екзаменаційного завдання та його оцінювання


Екзаменаційне завдання, що пропонується абітурієнту, складається з трьох частин: тести, теоретичні питання, ситуаційна задача. Максимальна сума балів за правильні відповіді на тести складає 25 балів (5 балів за кожне тестове питання), за два теоретичних питання можна отримати максимум 50 балів, за правильне розв'язання ситуаційної задачі – максимум 25 балів.

Отже, максимальна оцінка знань вступників з фахового вступного письмового випробування складає 100 балів.


^ 6. Зразок екзаменаційного білета


1. Тести (максимальна сума балів - 25)


Питання 1. Суб’єкт туристичної діяльності має ліцензію на здійснення туристичних послуг і надає клієнтам готельні послуги. Чи необхідно в такому разі здійснити їх сертифікацію?

 1. Так.

 2. Ні.Питання 2. Яка відповідальність встановлена у разі здійснення туристичної

діяльності без ліцензії?

 1. Припинення діяльності до отримання ліцензії.

 2. Штраф у розмірі 100 мінімальних плат.

 3. Припинення всіх операцій на банківських рахунках.

 4. Діють всі перелічені заходи.Питання 3. Яке визначення туризму дає Закон України про туризм?

 1. Туризм - всі види пересування населення, не пов’язані із зміною місця проживання і роботи.

 2. Туризм - це сфера людської діяльності, пов’язана з поїздками та мандрівками людей, що виконує функції політичного, економічного та культурного характеру.

 3. Туризм - тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю.Питання 4. До якої групи засобів туристичної політики слід віднести заходи по

формуванню у населення туристичної культури?

 1. Економічні.

 2. Правові.

 3. Соціальні.

 4. Технічні.Питання 5. Який з перелічених показників є найбільш важливим для туристичного підприємства в умовах

ринкової економіки?

 1. Обсяг обслуговування туристів.

 2. Кількість орендованих місць для туристів.

 3. Доходи від обслуговування туристів.

 4. Прибуток.2. Теоретична частина.

Розкрити питання:

а). Туристична індустрія як міжгалузева система: її склад і особливості функціонування (максимум 25 балів)

б). Умови і правила здійснення туристичної діяльності в Україні. (максимум 25 балів)


3. Практична частина.

Ситуаційна задача: До якого виду та форми туризму можна віднести такі поїздки:

 • група німецьких археологів відвідала Україну з метою знайомства з Карпатським регіоном;

 • старшокласники під час канікул вирушили у подорож по Дніпру;

 • лікар летить на дводенний семінар до Польщі;

 • велосипедисти вирішили у вихідні здійснити подорож до сусідньої області.

(максимальна сума балів - 25)


^ 7. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань

із вступниками за напрямком підготовки «Готельно-ресторанна справа»


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує максимально

25 балів (5 балів х 5 тестів);

 1. за результатами висвітлення теоретичних питань абітурієнт отримує

50 балів (25 балів за 2 питання);

 1. за результатами розв'язання ситуаційного завдання максимально отримує 25 балів (25 балів х 1 завдання);

Кожне питання і завдання оцінюються за такими критеріями:

25 балів – питання або завдання розкрито вірно з відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання або питання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні пояснення;

16-20 балів – завдання або питання виконано не менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

11-15 балів – завдання або питання виконано менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – завдання або питання вирішені цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР та «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про туризм» від 18.11.2003 р. - http://rada.gov.ua/pravo

 2. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держ. турист, адмін. України від 16.03.2004 р. № 19 - http://rada.gov.ua/pravo

 3. Програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 роки - http://rada.gov.ua/

 4. Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10.08.1999 р. № 973/99.

 5. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні; Класифікація готелів / Розр. Л. Шишкіна. - Офіц. вид. - К.: Держспоживстандарт України, 2004.-III, 13с.

 6. Александрова А.Ю. Международный туризм.- М.: Аспект - Пресс, 2006. - 467 с.

 7. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. - 395с.

 8. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 6-е.-СПб.: ”Издательский дом Герда”, 2008. - 320 с.

 9. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. посібник.-Одеса: Чорномор’я, 1997 - 160с.

 10. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие.- М.: Нолидж-1996 – 312 с.

 11. Кифяк В.Ф.Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: книги –XXI, 2003 – 300 с.

 12. Котлер Ф. И др. Маркетинг: гостеприимство, туризм. – СПб.: ЮНИТИ, 2008 – 796 с.

 13. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) –К.: „Альтерпрес”, 2008 – 436 с.

 14. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2006 – 320 с.

 15. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.: «Ось - 89», 1998 – 160 с.

 16. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2008 – 400 с.

 17. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів. Під заг. ред. В.К. Федорченка, Київ, ун-т туризму, економіки і права – К.: Юрінком Інтер, 2002 – 640 с.

 18. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. Навч. посібник – К.: Дніпро, 2000 -160 с.

 19. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник /Передм. В.А. Смолія – К.: Вища школа, 2002 – 195 с.

 20. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. В.К. Федорченка, Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. -К.: Вища шк., 2006.-237с.

 21. Готельне обслуговування в готельних та туристичних комплексах / За ред. В.К. Федорченко. - Навч. посіб. - К., 1999. 140 с.

 22. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг: Навч. посіб. / Київ, ін-т туризму, економіки і права / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. -К., 1999.-76с.

 23. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: Оснащение, евроремонт, эксплуатация: Учеб. пособие. - К.: Декор, 2003. - 296 с.

 24. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.

 25. Школа І.М. та інш. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник – Чернівці, 2003 – 596 с.

 26. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебн. пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2008 – 240 с.„Ухвалено”

на засіданні кафедри

економіки та управління туризмом

Протокол № 7 від 15 лютого 2013 р.


Схожі:

Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» на освітньо кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Критерії оцінювання результатів вступних випробувань із вступниками за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
«Готельно-ресторанна справа» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
«Готельно-ресторанна справа» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Підприємницьке право (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101 «Готельно- ресторанна справа»)
«Готельно-ресторанна справа» Укл.: Івасішина Н. В. Килимник І.І., Харків: хнамг, 2012. с
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» iconНа місця державного замовлення факультету Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за напрямом підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа»

Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» iconНа місця державного замовлення факультету Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за напрямом підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа»

Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» icon«історія української культури» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 140101 – «готельно-ресторанна справа»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямком...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» icon«інженерне обладнання будівель» для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи