Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Скачати 182.02 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Дата02.08.2012
Розмір182.02 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ОНЕУ


____________________________М.І. Звєряков

„____” __________2012 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробовування за напрямком підготовки

6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво"

на освітньо-кваліфікаційний рівень

“бакалавр”


Голова фахової атестаційної комісії

доцент Мадані М.М


Одеса 2012


Програма фахового вступного випробовування за напрямком підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” (уклад. М. М. Мадані, В. Г. Захарчук) – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012 р. – 15 с.


Укладачі: М. М. Мадані, канд. техн. наук., доцент

В. Г. Захарчук, канд. техн. наук., доцент


Рецензенти: В. М. Беспалов, канд. екон. наук, доцент

(зовнішній рецензент)

В. О. Омаров, канд. хім. наук, доцент

К. М. Тенюх, канд. техн. наук, викладач


Коректор:


Передмова


Програму вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста розроблено відповідно до Освітньо Професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 0503 "Торгівля", які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2002 р. № 350. за професійним спрямуванням "Експертиза товарів та послуг" для абітурієнтів денної форми навчання та Варіативних компонентів ОНЕУ: "Освітньо-кваліфікаційної характеристики", "Освітньо-професійної програми" та "Засобів діагностики якості вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Вступні випробівання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста дозволяють виявити рівень підготовки абітурієнтів, ступінь володіння професійними знан­нями та уміннями для виконання робочих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Мета вступних випробовувань - оцінка рівня професійних знань, умінь та навичок абітурієнтів. 1. Структура вступних випробовувань

 1. Вступні випробовування складаются з тестової перевірки знань.

Програма тестової перевірки знань складається з 4 блоків дисциплін.

1.1. Банк кількості тестових завдань для діагиостики знань абітурієнтів при проведені вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" для вступників, які мают диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

 1. Товарознавство продовольчих товарів рослинного походження – 225/10.

 2. Товарознавство продовольчих товарів тваринного походження – 225/10.

 3. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів – 225/10.

 4. Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення – 225/10.

Загальна кількість тестів – 900/40.

Примітка: чисельник - банк тестових завдань (загальна кількість);

знаменник - кількість тестових завдань, які пропонуються на тестуванні.


Тестові завдання сформовані у закритій формі з запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні з множинни (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною).

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентїв:

1) інструкції щодо їх виконання;

2) запитальної (змістовної) частини;

3) відповідей.

Типове тестове завдання наведено у додатку.

2. Критерії оцінки вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для вступників, які мают диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Оцінка знань вступників з фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою. За результатами тестового контролю вступник отримує максимально 100 балів ( 40 тестових питань в кожному одна правильна відповідь, кожний тест оцінюється в 2,5 бали).

Комісія фіксує результат тестування кожного абітурієнта у екзаменаційній відомості.

Вступник який набрав менше 24 бали на фаховому випробовуванні, не допускається до участі у конкурсі.

Загальні критерії оцінювання тестових завдань;

Понад 90% правильних відповідей - "відмінно",

56-90% правильних відповідей - "добре",

20-55% правильних відповідей - "задовільно",

менше 20% правильних відповідей - "незадовільно"

3. Програма вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Змістовні модулі дисциплін


Розділи програми вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для вступників, які мают диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста складені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу вступного виробовування. Під час підготовки рекомендується коригування з літературою, список якої наведено наприкінці кожної програми.

3.1. "Товарознавство продовольчих товарів":

3.1.1. Товарознавство продовольчих товарів рослинного походження

Зерноборошняні товари: зернові культури; крупа і круп’яні концентрати; борошно; хліб і хлібобулочні вироби; сухарні вироби; бубличні вироби; макаронні вироби.

^ Плодоовочеві товари: свіжі плоди та свіжі овочі; продукти переробки плодів і овочів.

Крохмаль, цукор, кондитерські вироби: крохмаль і крохмале-продукти; цукор та його замінювачі; мед; кондитерські вироби - цукристі, борошняні; національні кондитерські вироби; кондитерські вироби спеціального призначення.

Смакові товари: чай і чайні напої; кава і кавові напої; прянощі та приправи; безалкогольні напої; слабоалкогольні напої; алкогольні напої; тютюнові вироби.


^ 3.1.2. Товарознавство продовольчих товарів тваринного походження

Харчові жири: склад і властивості сировини; речовини супутні гліцеридам; рослинні олії; тваринні топлені жири; гідрогенізовані та переетирифіковані жири; маргарин; жири для кулінарії, кондитерські, хлібопекарські; майонез.

^ Молоко і молочні товари: молоко та вершки; кисломолочні продукти; молочні консерви; морозиво; масло вершкове; сири.

Яйця та яєчні товари: пташині яйця; продукти переробки яєць.

^ М'ясо та м'ясні товари: характеристика забійних тварин; класифікація і маркування м'яса; морфологічний склад м'яса; після забійні зміни в м'ясі; холодильна обробка і розбирання м'ясних туш для роздрібної торгівлі; м'ясні субпродукти; м'ясо птиці; м'ясні копченості; ковбасні вироби; м'ясні консерви; фасоване м'ясо та м'ясні напівфабрикати; м'ясні кулінарні вироби.

^ Риба та рибні товари: жива товарна риба; водні нерибні об’єкти харчового використання; риба заморожена та морепродукти; солоні та мариновані гідробіонти; сушені, в'ялені та копчені гідро-біонти; консерви і пресерви з гібробіонтів; напівфабрикати і кулінарні вироби з гідробіонтів.

Ікорні товари.

^ Харчові концентрати.

При підготовці до іспиту абітурієнт повинен знати:

 • стан та перспективи розвитку окремих груп продовольчих
  товарів, їх споживання, розвиток і торгівлю в Україні та
  інших країнах світу;

 • хімічний склад і значення у харчуванні;

 • сировину, що використовується для виробництва продовольчих товарів, її склад та властивості;

 • основи виробництва продовольчих товарів, технологічні особливості виробництва окремих груп товарів, закономірності формування їх якості та споживних властивостей;

 • класифікацію та асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, принципи формування асортименту то­варів;

 • вимоги до якості продовольчих товарів;

 • методи оцінки якості продовольчих товарів;

 • нормативну документацію на асортимент продовольчих това­рів, оцінку якості та методи дослідження;

 • умови зберігання і транспортування продовольчих товарів, фактори, що впливають на зміну їх якості під час зберігання, транспортування та реалізації.

^ РЕКОМЕНДОВАНА Л1ТЕРАТУРА

 1. Мадані М.М. Програма нормативної дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів". - Одеса:ОДЕУ, 2010. – 14 с.

 2. Сирохман І.В., Задорожний І.М.,Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. 4-е вид, переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2007. – 600 с.

 3. Сирохман І.В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду кондитерських виробів. Підручник. . – Київ: Лібра, 2009. – 390 с.

 4. Задорожний І.М. Товарознавство зерно борошняних товарів: Підручник. – К.: Вища шк., 1993. – 189 с.

 5. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Товарознавство м’яса та м’ясних товарів. 2-е вид. перероб. та доп. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 378 с.

 6. Орлова Н.Я., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. "Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки": Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2002.

 7. Рудавська Г.Б., Сирохман І.В. Товарознавство молочних і яєчних товарів: Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2000.

 8. Тищенко Є.В., Пономарьов П.Х. Товарознавство харчових жирів: Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2000.

^ 3.2. "Товарознавство непродовольчих товарів":

3.2.1. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів

Текстильні, швейні та трикотажні товари.

Волокна - натуральні, штучні, синтетичні нитки; ткацькі переплетення, тканини; швейні товари - побутові; спортивні; спеціальні; відомчий одяг; трикотажні переплетення, трикотажний одяг: верхній, білизна; панчішно-шкарпеткові товари, рукавички; шарфи.

^ Взуттєві товари. Взуттєві матеріали: натуральні, штучні, синтетичні шкіри, текстильні матеріали. Шкіряне взуття: види, деталі, методи кріплення, розмірно-повнотний асортимент, асортимент за призначенням - побутове, спортивне взуття. Гумове взуття.

^ Хутряні товари. Хутрова сировина, мінливість формування споживних властивостей напівфабрикату; асортимент напівфабрикату - зимові, весняні види хутра, хутряний свійський напівфабрикат, морський; вироби з хутра - верхній одяг, головні убори, хутряні убори, частина одягу з хутра.

Галантерейні товари. Текстильна галантерея; шкіряна галан­терея; металева галантерея; галантерея з пластичних мас та виробних матеріалів, щіткові вироби, дзеркала.

^ 3.2.2. Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення

Товари господарського призначення: товари із пластмас, хімічні товари і нафтопродукти, клеючі засоби, лакофарбові, фарби, мийні засоби, мінеральні добрива тощо.

^ Силікатні побутові товари: скляні, керамічні побутові товари — фарфор, фаянс, майоліка, гончарні..

Металогосподарські товари: метали та сплави, металевий посуд, вироби для механічної обробки харчових продуктів, столові прибори, нагрівальні і освітлювальні прилади, приладдя для вікон і дверей, інструментальні товари, садово-городній інвентар.

^ Побутові електричні товари: електроустановочні вироби, побутові світильники, люмінесцентні лампи, електроосвітлювальна арматура, прилади для нагрівання води, прилади для сушіння, опалювальні прилади, інструмент з електронагрівом, побутові електричні машини, адсорбційно-дифузійні холодильники, термоелектричні холодильники, побутові пральні машини, машини для прасування, машини для прибирання приміщень - пилососи, підлогонатирачі, комбіновані машини для прибирання, побутові швейні машини, машини для механізації кухонних робіт, машини для підтримання мікроклімату в приміщенні, побутові кондиціонери, машини для механізації робіт на присадибній ділянці, сигнальні та контрольно-вимірювальні прилади, хімічні джерела світла, контрольно-вимірювальні прилади і зарядні пристрої тощо

^ Меблеві товари

Будівельні товари: мінеральні в'яжучі речовини, стінові, покрівельні та гідроізоляційні, теплоізоляційні, облицювальні, оздоблювальні, матеріали для підлоги, світлопропускальні, санітарно-технічні вироби і встановлювальна арматура.

^ Товари культурно-побутового призначення: шкільно-письмові та канцелярські товари, канцелярські технічні засоби та мікрокалькулятори, фото-і кінотовари.

^ Побутові радіоелектронні товари: радіоприймачі., тюнери, телевізори, магнітофони, лазерні програвачі, відеомагнітофони, відеокамери.

Музичні товари: струнні, смичкові, щипкові, клавішні, духові, ударні, електромузичні інструменти.

Іграшки і ялинкові прикраси.

Товари для спорту і туризму.

^ Товари для полювання і рибальства.

Транспортні засоби.

Ювелірні товари та побутові годинники.

Після вивчення відповідних розділів абітурієнт повинен знати:

 • стан та перспективи розвитку окремих груп товарів, категорії, поняття, терміни, визначення, класифікацію;

 • фактори формування споживчих властивостей: сировину, технологію виробництва;

 • оцінку якості, показники властивостей, методи випробувань, контроль якості, правила користування та умови зберігання товарів;

 • асортимент товарів, види, різновиди, конструктивні особливості, класифікаційні ознаки.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Товарознавство господарських товарів: Підруч. для студ. товарознав. спец. вищ. навч. закл. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, В.М. Кравченко. – К.: КНИГА, 19 – Т. 11. – 2004. – 448с.

 2. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

 3. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и експертиза непродовольственных товаров: Учебное пособие. – Москва: ИКЦ „МарТ”; Ростов н/Д, 2003. – 672 с.

 4. Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Товароведение непродовольственных товаров: Учебник.- 2-е изд., испр. – М.: Издательско –торговая корпорация „Дашков и К”, 2007. - 544 с.

 5. Справочник товароведа: Непродовольственные товары: В 3-х т. Т. 2 / С.И. Баранов, Е.И. Веденеев, А.Я. Володенков и др. – 3-е изд., пере раб. – М.: Экономика, 1990.- 463 с.

 6. Михайлов В.І. Товарознавство електропобутових товарів: Підручник. – К.: ВЦ КДТЕУ, 1999. – 232 с.

 7. Ляшко А.А., Ходыкин А.П. Товароведение и експертиза культтоваров. Товары для эстетического и интеллектуального развития: Учебное пособие. – М.: Издательско –торговая корпорация „Дашков и К”, 2007. – 298 с.

 8. Шепелев А.Ф., Гутова И,А,, Шмелев А.В. Товароведение и експертиза ювелирных товаров и часов: Учебное пособие. – Ростов н/Д:

издательский центр „МарТ”, 2001. – 192 с.


^

Додаток

Екзаменаційний білет № ---І. Тестові завдання (в кожному тесті одна правильна відповідь, яка оцінюється в 2,5 бали)


1. Найбільші виробники зерна у світі;

 1. Перу, США, Росія, Китай, Європейський Союз;

 2. Китай, Європейський Союз, США, Індія, Бразилія;

 3. США, Ангола, Румунія, Китай, Україна;

 4. Австрія, Японія, Китай, Україна.


2. З фізико – хімічних показників у хлібі визначають;

 1. пористість, кислотність, вологість, масову частку вітаміну С і В, каротину;

 2. пористість, кислотність, вологість, зольність;

 3. пористість, кислотність, вологість, масову частку білків і клейковини;

 4. пористість, кислотність, вологість.


3. Які ягоди належать до справжніх

 1. виноград, суниці, журавлина;

 2. смородина, аґрус, полуниці;

 3. чорниця, малина, ожина;

 4. порічки, малина, аґрус.


4. На які калібри і товарні сорти за міжнародним стандартом FFV – 14 поділяють лимони;

 1. на 5 калібрів, вищий і 1 – й сорти;

 2. на 7 калібрів, вищий, 1 – й і 2 – й сорти;

 3. на 8 калібрів, 1 – й і 2 – й сорти;

 4. на 4 калібри, вищий, 1 – й і 2 – й сорти.


5. Мед, що має золотистий відтінок, приємний, терпкий смак і слабкий аромат, належить до;

 1. білоакацієвого;

 2. малинового;

 3. соняшникового;

 4. липового.


6. Тривалість зберігання льодяникової карамелі залежить від таких чинників;

 1. вміст цукрів;

 2. температури зберігання;

 3. вологості карамелі;

 4. виду і способу випуску.


7. Алкалоїд піперин і продукти його гідролізу зумовлюють характерний смак;

 1. кмину;

 2. чорного перцю;

 3. духмяного перцю;

 4. кардамону.


8. З масовою концентрацією у безводному спирті, мг/дм3: сивушного масла – 3, альдегідів – 4, ефірів – 24, вільних кислот – 12 етиловий спирт належить до;

1) 1 – го сорту; 2) Люкс; 3) Екстра; 4) вищого очищення.


9. Яка масова частка жиру у сумішах жирових (%):

 1. 85, у тому числі молочного жиру 20;

 2. 90, у тому числі молочного жиру 25;

 3. 99, у тому числі молочного жиру 25;

 4. 95, у тому числі молочного жиру 25.


10. Яка масова частка вологи у сумішах жирових (%):

1) 3.5; 2) 5.0; 3) 2.0; 4) 1.0;


11. Питне молоко фальсифікують додаванням;

 1. води, сирого молока, соди, крохмалю;

 2. вершків з низьким вмістом жиру, води, сирого молока, соди, крохмалю;

 3. маслянки, води, сирого молока, соди, крохмалю.

 4. сироватки, пектину, води, сирого молока, соди, крохмалю.


12. До кисломолочних напоїв молочнокислого бродіння належать:

 1. йогурт, ряжанка, кефір, кумис;

 2. кефір, кумис, ацидофільно – дріжджове молоко;

 3. маслянки, води, сирого молока, соди, крохмалю;

 4. кефір, кумис, ряжанка для хворих на нирки.


13. Порційний напівфабрикат нарізають з вирізки, який має неправильну форму завтовшки 2 – 3 см:

1) лангет; 2) антрекот; 3) ромштекс; 4) біфштекс натуральний.


14. Натуральний порційний напівфабрикат у вигляді двох шматків м’якоті продовгуватої, як язички, форми завтовшки 1 – 1,2 см:

1) антрекот; 2) зрази натуральні; 3) лангет; 4) біфштекс.


15. Щільним вважається:

 1. внутрішній шар білка;

 2. внутрішній шар жовтка;

 3. середній шар білка;

 4. зовнішній шар жовтка.


16. В яких соледозріваючих рибах краще відбувається процес дозрівання м’яса:

 1. з високим вмістом білків у м’ясі;

 2. з високим вмістом білків і мінеральних речовин у м’ясі;

 3. з високим вмістом жиру у м’ясі.

 4. з низьким вмістом білків у м’ясі, але високим вмістом жиру у печінці.


17. Чим визначаються види розбирання риб:

 1. способом технологічної обробки, розміром, формою тіла, анатомічними і біологічними особливостями.

 2. погодними умовами і розміром риби.

 3. розміром риби, способом технологічної обробки, хімічним складом;

 4. формою тіла, консистенцією м’яса, наявністю інструментів.


18. Які жири найважче засвоюються організмом людини:

 1. коров’яче масло;

 2. соєве масло;

 3. яловичий жир;

 4. соняшникова олія.


19. Який з томатних овочів найбільш багатий вітаміном С:

 1. томати закритого ґрунту;

 2. баклажан;

 3. перець солодкий;

 4. томати відкритого ґрунту.


20. Який вміст вологи в кулінарних жирах ( не більше ):

1) 1% 2) 16% 3) 0.3 %. 4) 0.7 %


21.Показник, який характеризує корисний ефект, який отримуємо при використанні електропобутових машин ЕПМ це:

 1. досконалість виконання основної функції;

 2. універсальність;

 3. 3)досконалість допоміжних функцій.


22. При якому діапазоні температур оточуючого середовища здатні (повинні) працювати побутові холодильники тропічного виконання T:

1) 18°- 40°С; 2) 18°- 43°С; 3) 18°-38°С; 4) 20°- 42°С.


23. До якого класу належать прилади, в яких захист від ураження електрострумом здійснюється від основної (робочої) ізоляції без заземлювальних пристроїв:

1) 0; 2) 01; 3) I; 4) II; 5) III.


24. До якого ступеню захисту від вологи віднесете ЕПМ, якщо вона має захист внутрішніх частин від попадання води при вертикальному її падінні:

1) незахищені; 2) краплезахищені; 3) бризкозашищені; 4) водонепроникні.


25. За конструктивним виконанням кондиціонери поділяють на :

 1. стельові та настінні;

 2. моноблочні та роздільно-агрегатні (спліт-системи);

 3. інверторні та канальні;

 4. інверторні та спліт-системи.


26. Стійкість запаху (годин) парфумів „Екстра” відповідно до ГОСТ 17237-93 повинна бути:

 1. не менше 60 год.;

 2. не менше 70 год.;

 3. не менше 50 год.;

 4. не менше 30 год.


27. Властивість мінералів розколюватися за напрямами, які обумовлені типом кристалічної решітки і давати рівні, гладкі, виблискуючі поверхні – це:

1)злам; 2) спайність; 3) твердість; 4) дисперсія.


28. Яке дорогоцінне каміння змінює колір залежно від джерела світла:

1) олександрит; 2) опал; 3) аметист; 4) топаз.


29. Спеціальний знак встановленого зразка, що засвідчує виробника ювелірної продукції:

1) клеймо; 2) іменник; 3) знак-посвідчення; 4) проба.


30. Внутрішній діаметр шина (мм) визначає розмір:

1) каблучки; 2) браслета; 3) підвіски; 4) сережки.


31. За природою сполучної речовини пластмаси поділяють:

1) На основі синтетичних смол і природних полімерів;

2) На основі полімерізаційних і поліконденсаційних смол;

3) Термопластичні і термореактивні;

4) Жорсткі, напівжорсткі, м'які.


32. Пластифікатори надають виробам з пластмас:

1) Гнучкість, еластичність, знижують жорсткість, крихкість, розширюють температурний інтервал експлуатації;

2) Гнучкість, механічну міцність, високі електроізоляційні власти­вості, полегшують процес формування виробів;

3) Гнучкість, еластичність, підвищують тепло- та хімічну стій­кість, знижують жорсткість;

4) Гнучкість, еластичність, підвищують діелектичні властивості, знижують крихкість.


33. Основа клею БФ-6 – це:

1) полівінілацетатна смола;

2) полівінілхлорид;

3) феноло-формальдегідна смола;

4) ефір целюлози та гліколевої кислоти;

5) синтетичні каучуки.


34. Яка цифра в позначенні фарби вказує на те, що вона рекомендована для внутрішніх робіт:

1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 9; 5) 3.


35.За кількістю поживних речовин добрива поділяють на :

1) гранульовані, крупнокристалічні, рідкі; 2) прості та комплексні;

3) прості та комбіновані; 4) аміачні, нітратні, амідні.


36. Для якого виду декорування характерний поверхневий матовий малюнок рослинного характеру, який наноситься на вироби мідними дисками різних діаметрів:

1) Номерне шліфування; 2) Гравірування; 3) Краклє; 4) Алмазне гранування.


37.Гігроскопічність бавовни складає:

1) 12 %; 2) 9 %; 3) 15 % 4) 4 %. 5) 11 %.


38.Тканини, вироблені зі змішаної пряжі, що складається з волокон різних кольорів:

1) Меланжеві; 2) Сирові; 3) Пестрявоткані; 4) Мерсеризовані.


39.Дефект у вигляді двох або кількох ниток, зароблених замість однієї:

1) Мушкуватість; 2) Смуга; 3) Двійник; 4) Залом.


40.До якої підгрупи тканин відносять креп-жоржет:

1) Жаккардові; 2) Чистокрепові; 3) Ворсові; 4) Напівкрепові.

Голова фахової атестаційної комісії

доцент Мадані М.МСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283180
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283133
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283223
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Одеський державний економічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи