Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому icon

Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому
Скачати 323.55 Kb.
НазваПравила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому
Дата25.01.2013
Розмір323.55 Kb.
ТипПравила прийомуПогоджено


___ ________________ 2012 р.


Перший заступник Міністра


_____________________Є.М. Суліма

Затверджено


26 листопада 2012 р.


Ректор


_________________Антошкіна Л.І.Правила прийому

до ТОВ „Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

в 2013 році


Бердянськ - 2012

Правила прийому

до ТОВ „Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

в 2013 році


Провадження освітньої діяльності у ТОВ „Бердянський університет менеджменту і бізнесу” (далі – БУМІБ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 041059 від 06.06.12 р. (копія ліцензії додається).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ТОВ „Бердянський університет менеджменту і бізнесу” (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1244 від 05.11.2012 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214; 1903/22215.


І. Загальні положення


  1. ТОВ „Бердянський університет менеджменту і бізнесу”(далі – БУМІБ) ІІІ рівня акредитації оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо–кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра відповідно до ліцензії серії АД № 041059 від 06.06.12 р.

БУМіБ буде здійснювати набір за напрямами підготовки (спеціальностями):

6.050101 - Комп’ютерні науки;

6.050103 - Програмна інженерія;

7.03050401 - Економіка підприємства (за видами економічної діяльності);

7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);

7.05010301 - Програмне забезпечення систем, за умови проходження акредитації.

БУМіБ оголошує прийом до Бердянського Економіко-правового коледжу БУМіБ І рівня акредитації(далі БЕПК), що є у структурі БУМіБ, на підготовку фахівців для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (див. додаток 10).


1.2. До БУМІБ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти. Прийом до БУМІБ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Згідно договору „Про надання житла для проживання студентів ТОВ „Бердянський університет менеджменту і бізнесу” у гуртожитку Бердянського професійного ліцею на період навчального процесу виділено 70 (сімдесят) місць. Кімнати для проживання на першому поверсі (одна секція), на другому поверсі (дві секції), на третьому поверсі (одна секція). Термін дії договору до 31.12.2015 року.

Кімнати і необхідні побутові приміщення для проживання студентів знаходяться і підтримуються у задовільному стані. Кімнати укомплектовані необхідним інвентарем для проживання та побуту (столи, стільці, шафи, постільні приналежності тощо).


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання до БУМІБ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання до БУМІБ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання до БУМІБ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

  4. БУМІБ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  5. БУМІБ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


  1. Фінансування підготовки фахівців у БУМІБ здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


  1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) затверджується ректором БУМІБ (див. додаток 9).

  2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2013р.

01 липня 2013р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить БУМІБ

20 липня 2013р.

20 липня 2013р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2013р.

31 липня 2013р.

Строки проведення вступних екзаменів

21 – 31 липня 2013р.

21 – 31 липня 2013р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

01 серпня 2013р.

01 серпня 2013р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

не пізніше 15 серпня


4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування до БУМІБ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня

07 лютого, 01 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

31 липня

05 березня,

31 липня

Строки проведення вступних екзаменів

01 – 08 серпня

06-10 березня,

01 – 08 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

10 серпня

11 березня,

не пізніше 10 серпня

Терміни зарахування вступників

до 25 серпня

До 15 березня,

до 15 серпня4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування до БУМІБ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової вищої освіти

повної

вищої освіти

базової вищої освіти

повної

вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня

01 липня

07 лютого, 02 липня

01 липня

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня

31 липня

5 березня,

31 липня

31 липня

Строки проведення вступних екзаменів

01 – 10 серпня

01 – 10 серпня

06-10 березня,

01 – 08 серпня

01 – 10 серпня

Термін оприлюдне-ння рейтингового списку вступників

11 серпня

11 серпня

до 15 березня,

не пізніше 10 серпня

11 серпня

Терміни зарахування вступників

до 25 серпня

до 25 серпня

до 15 березня,

до 15 серпня

до 15 серпня


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу в БУМІ


5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до БУМІБ (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії БУМІБ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта) або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією БУМІБ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у БУМІБ.

5.8. Особи, які не подають сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у БУМІБ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до БУМІБ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у БУМІБ за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у БУМІБ за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених “Правилами прийому до БУМІБ”.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, № 1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше трьох заяв на напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

заяви, подані вступниками до приймальної комісії в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2013 році та правилами прийому до БУМІБ мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до БУМІБ.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

  1. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Приймальна комісія БУМІБ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти , які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

БУМІБ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їх вибір мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти інваліди).

Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до БУМІБ. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за результатами фахового випробування за тестовими технологіями.

Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра відбувається за результатами фахового випробування за тестовими технологіями..

6.4. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови, визначених правилами прийому до БУМІБ.

6.5.Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів для осіб зазначених.

6.6. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня розробляється і затверджується БУМіБ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені БУМІБ, розглядає апеляційна комісія БУМІБ, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі - апеляція) повинна подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

6.9. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється за 100-бальною шкалою оцінювання та вноситься до Єдиної бази.


VII. Допуск до участі в конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їх вибір мають


VII. Зарахування за співбесідою


7.1. За результатами співбесіди зараховуються до БУМІБ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених привилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ VIII. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


8.1. Зараховуються до БУМІБ відповідно до розділу XІ цих Правил за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями «комп’ютерні науки», «програмна інженерія»;

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Економіка та підприємництво»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Право».

Призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі – захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до цих Правил.

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили центр довузівської підготовки БУМІБ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на напрямах підготовки „Програмна інженерія”, „Комп’ютерні науки” при вступі на відповідний напрям підготовки додається до 20 балів усім, хто закінчив вищезазначені підготовчі курси за результатами підсумкової атестації:

- особам, які склали підсумкову атестацію на 3-6 балів – додається 10 балів;

- особам, які склали підсумкову атестацію на 7-9 балів – додається 15 балів;

- особам, які склали підсумкову атестацію на 10-12 балів – додається 20 балів;

  1. Норма, визначена пунктом 8.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси при умові, якщо обсяг навчальних годин складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

  2. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 8.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією БУМІБ до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.ІX. Зарахування поза конкурсом


9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).


^ X. Право на першочергове зарахування


10.1. Право на першочергове зарахування до БУМІБ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

  1. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті БУМІБ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.^

XII. Надання рекомендацій для зарахування
12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання.

12.2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12-ї години.

12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії БУМІБ, web-сайту університету: bumib.edu.ua.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому.

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до приймальної комісії.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому або подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
^

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами прийому, до приймальної комісії БУМІБ;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 25 серпня.

14.2. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

^

XV. Наказ про зарахування


15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором БУМІБ на підставі рішення приймальної комісії.

15.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті БУМіБ (bumib.edu.ua.) у вигляді списку зарахованих.

15.3. Наказ про зарахування на навчання надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

15.4. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу XVIІ цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.


^

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у БУМіБ


16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

16.2. При вступі на напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

16.3. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Бердянського університету менеджменту і бізнесу за вступними екзаменами.

16.4. Іноземці та особи без громадянства, які не підпадають під п.п. 16.1 – 16.3, зараховуються на навчання за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору (Постанова від 5 серпня 1998 р. №1238 п.20) і оплачують своє навчання (стаття 14 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

16.5. Іноземці-вступники повинні мати в’їзну візу типу «Д», яку вони отримують у Посольстві України відповідних держав.

Підставою для оформлення візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видає Міжнародний освітньо-підготовчий центр по роботі з іноземними студентами та аспірантами за зверненням іноземців

Іноземці-громадяни країн – колишніх союзних республік у складі СРСР, (а саме: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан), в’їжджають в Україну без віз, при перетині кордону вони повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в’їзду в Україну» - «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

Усім іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання до Бердянського університету менеджменту і бізнесу, надаються місця в гуртожитку.

16.6. Прийом документів від іноземців на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра здійснюється з 1 липня до 31 липня 2013 року.

Початок прийому документів - 1 липня 2013 року.

Закінчення прийому документів від осіб, які мають складати вступні випробування - 21 липня 2013 року.

Вступні випробування проводяться з 21 по 31 липня 2013 року.

Зарахування на навчання проводиться не пізніше 25 серпня 2013 року.

Прийом документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра проводяться на основі базової або повної вищої освіти в такі строки:

Початок прийому документів - 1 липня 2013 року.

Закінчення прийому документів від осіб, які мають складати вступні випробування - 31 липня 2013 року.

Вступні випробування проводяться з 1 по 8 серпня 2013 року.

Зарахування на навчання - не пізніше 25 серпня 2013 року.

Право вступу на навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра, мають особи, які здобули базову або повну вищу освіту та отримали диплом бакалавра або спеціаліста за відповідним напрямом підготовки.

16.7. Перелік документів, які подають іноземці та особи без громадянства - вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра:

- заява на ім'я ректора;

- анкета встановленого зразка;

- документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії);

- копія національного паспорта (або документа, що його замінює);

- копія свідоцтва про народження;

- медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання в Україну;

- довідка про відсутність ВІЛ-інфекції;

- 10 фотокарток розміром 3х4 см;

- зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Усі зазначені документи повинні бути:

 • засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольстві України в державі, з якої прибув іноземець;

- обов’язково перекладені українською мовою.

Зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року можна замінити договором добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України. Такий договір оформляє Міжнародний освітньо-підготовчий центр по роботі з іноземними студентами та аспірантами.

Перелік документів, які подають іноземці та особи без громадянства - вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

- документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії);

- копія національного паспорта (або документа, що його заміняє);

16.8. Згідно порядку зарахування іноземців та осіб без громадянства на навчання до Бердянського університету менеджменту і бізнесу, накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають до БУМіБ на підготовчі курси (за кошти фізичних та юридичних осіб), готуються в Міжнародному освітньо-підготовчому центрі по роботі з іноземними студентами та аспірантами.

Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання до БУМіБ за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра, готуються приймальною комісією БУМіБ.

Після зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра, іноземці повинні з’явитися в Міжнародний освітньо-підготовчий центр по роботі з іноземними студентами та аспірантами для:

- підготовки та оформлення договору про надання освітньої послуги (навчання);

- продовження терміну перебування в Україні;

- оформлення страхового полісу з надання медичної допомоги;

- оформлення договору добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України.

Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах внутрішніх справ на підставі письмового звернення Університету, яке готується в Міжнародному освітньо-підготовчому центрі по роботі з іноземними студентами та аспірантами. Звернення подається до органів внутрішніх справ не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем свого національного паспорта (або документа, що його заміняє).

Для студентів-іноземців, які отримали базову або повну вищу освіту за кордоном обов’язковою є процедура нострифікації документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, яка проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Ця процедура здійснюється протягом першого року навчання за поданням БУМіБ, яке готується Міжнародним освітньо-підготовчим центром по роботі з іноземними студентами та аспірантами.

Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають на підставі договорів, укладених БУМіБ з юридичними та фізичними особами, встановлюються не пізніше 01 листопада 2013р.

^

XVІI. Додаткове зарахування до БУМІБ та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з БУМІБ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив БУМІБ), і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XVIІI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до БУМІБ


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Представники ЗМІ для отримання акредитації подають заяву на ім’я голови приймальної комісії за 1 день до початку засідання приймальної комісії.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до БУМіБ здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Схожі:

Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до Бердянського Економіко-правового коледжу тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році
Бердянського Економіко-правового коледжу тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу”
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до Економіко-правового коледжу тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2012 році
Економіко-правового коледжу тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу” в 2012 році
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до Економіко-правового коледжу тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2012 році
Економіко-правового коледжу тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу” в 2012 році
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconДокументи
1. /pravila-priema-2013-pdf/PDF на сайт Правила прийому ПДАТУ 2013/Правила прийому ПДАТУ...
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до інституту в 2013 році
У програмі: початок, презентація інституту, інформація про курси довузівської підготовки, напрями підготовки (спеціальності) в інституті...
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до Національного університету «Острозька академія» в 2013 році Острог 2012 Правила прийому до
Національному університеті "Острозька академія" здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки серія ад № №041462...
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Додаток 10-2 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Правила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому iconПравила прийому до університету у 2013 році. Зберіть необхідні для вступу документи, перелічені у правилах прийому, а саме
Серйозно подумайте про власне майбутнє. Постарайтеся не помилитися! Для прийняття правильного рішення Вам необхідно знати основну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи