Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 icon

Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Скачати 280.17 Kb.
НазваСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Дата02.08.2012
Розмір280.17 Kb.
ТипДокументи

Додаток 5


Список викладацького складу

для денної форми навчання


Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства


на період з 01.09.2011-30.06.2012 р. Дата заповнення: 27.04.2012р.

1

2

3

4

НПП

Дисципліна, семестр, курс, кількість годин

Кваліфікація НПП

Інші характеристики і примітки, пов’язані з дисциплінами, що викладаються

П.І.Б.

Зайня-тість (F, P)

Назва дисципліни

Курс


Загальна

кількість годин

Цикли підго-товки

(A,B,C)

Скла-дова

(І, ІІ)

Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація про додаткове навчання

Тема дисертації

Данилова Т.В.

F

Філософія

I,II

108

A

I

К. ф. н., Інститут філософії НАН України ім. Г. Сковороди

Філософські ідеї у східно-словянській рецепції пам’ятки «Стефант і Іхнілат»
Коломієць С.С.

F

Історія України

I

108

A

I

К. істор. наук, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Підвищення культурного рівня трудящих України у роки восьмої п’ятирічки (1966-1975рр.)
Кіраль С.С.

F

Українська мова

I

108

A

I

Д.філолог.наук, Львівський національний університет ім. І.Франка

Трохимзінківський період в ідейно-естетичному контексті доби
Розгон І.Ю.

F

Іноземна мова

I

180

A

I

Ст.викладач кафедри англійської мови для економічних спеціальностей

Проблема художника в произвидениях С.Моэма
Пузиренко Я.В.

F

Історія української культури

I

72

A

I

К.філолог.наук, КДУ ім. Шевченка

Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикопрофесійному описі та в узусі.
Гойчук О.І.

F

Політична економія

I

180

B

I

д.е.н., Миколаївський ДАУ.

Продовольча безпека, теорія,методологія, проблеми
Іванова Ю.І.

F

Вища математика

I

252

B

I

К.фіз.-мат.н, Ін-т механіки НАН України ім. С.П.Тимошенко

Чисельные решения задач о деформации гибких прямоугольных в плане пологих оболочек на основе сплай-аппроксимаций
Скрипник А.В.

F

Теорія ймовірностей й математична статистика

II

180

B

I

Д.е.н., КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана

Моделювання податкової політики трансформаційної економіки
Попов О.Є.

F

Інформатика

I,II

216

B

I

К.с.-г. н., УСГА,


Ефективність варіантів програми великомасштабної селекції симентальського скота України

підвищення кваліфікації: Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному

процесі

Ожелевська Т.С.

F

Мікроекономіка

II

144

B

I

к.е.н., КДУ ім. Шевченка

Проблеми зниження витрат виробництва
Болгарова Н.К.

F

Історія економіки та економічної думки

I

180

B

I

к.е.н., КНЕУ

Розвиток форм господарювання в умовах реформування земельних відносин
Талавиря М.П.

F

Макроекономіка

II

144

B

I

д.е.н. НУБіП України

Організаційно-економічний механізм державної підтримки сільських територій
Жадлун З.О.

F

Оптимізаційні методи та моделі

III

144

B

I

К.е.н.,ІК ім. Глушкова НАН України

Моделювання процесів ґрунтового живлення рослин
Симоненко О.І.

F

Економетрика

III

108

B

I

К.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

Оптимальне планування кормовикористання при інтенсивній технології виробництва яловичини
Маршалок М.С.

F

Потенціал і розвиток підприємства

III

180

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Регулювання виробничих ресурсів землеробства в умовах переходу до ринкової економіки
Степасюк О.С.

F

Стратегія підприємства

IV

180

C

I

К.е.н.,Українська сільськогосподарська академія

Розвиток організаційного механізму господарювання.
Коновал І.А.

F

Планування і контроль на підприємстві

IV

180

C

I

К.е.н., Київський національний економічний університет

Економіко-математичні моделі в плануванні і управлінні сільськогосподарськими підприємствами і об′єднаннями
Коновал І.А.

F

Організація виробництва

IV

180

C

I

К.е.н., Київський національний економічний університет

Економіко-математичні моделі в плануванні і управлінні сільськогосподарськими підприємствами і об′єднаннями
Вітвіцька О.Д.

F

Економіка та організація інноваційної діяльності

IV

144

C

I

Д.е.н., Міжнародний університет бізнесу і права Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектора: теорія, методологія, стратегія
Музиченко А.О.

F

Проектний аналіз

IV

180

C

I

К.е.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: аналіз, оцінка, прогноз
Герасимчук Н.А.

F

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

III

180

C

I

К.е.н.

Європейський університет фінансів, інформаційних систем і бізнесу

Управління формуванням підприємництва в малих підприємствах
Чухліб А.В.

F

Статистика

II

144

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Ефективність льонарства у підприємствах Полісся України
Калівошко О.М.

F

Гроші та кредит

II

144

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет.

Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні
Колеснікова О.М.

F

Бухгалтерський облік

ІІІ

144

С

І

К.е.н. − Національний аграрний університет

Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві
Збарський В.К.

F

Економіка підприємства

III

360

C

I

Д.е.н.

Миколаївський ДАУ

Становлення та розвиток малих форм господарювання сільських поселень України
Данилевська О.Є.

F

Фінанси

ІІІ

144

С

І

К.е.н., Національний аграрний університет

Напрями розвитку розміщення молочного скотарства та підвищення його економічної ефективності
Барабан С.С.

F

Економіка праці й соціально-трудові відносини

III,IV

144

C

I

кандидат економічних наук, НАУ

Ефективність праці і шляхи її підвищення в молочному скотарстві
Гудзинський О.Д.

F

Менеджмент

IV

144

C

I

Д.е.н., Українська ордена трудового червоного прапору сільськогосподарська академія

Економічні методи в управлінні сільськогосподарськими підприємствами.
Шевчик М.Г.

F

Маркетинг

IV

144

C

I

к.е.н.,

Український науково-дослідний інститут торгівлі та громадського харчування

Совершенствование планирование рыночных фондов
Діброва Л.В.

F

Міжнародна економіка

IV

144

C

I

К.е.н., доцент

08.07.02-економіка сільського господарства і АПК, Інститут економіки НАН України

Експортний потенціал АПК України
Бойко І.І.

F

Соціологія

II

144

C

I

К.філос.н.,

Українська сільськогосподарська академія

Возростание гуманистической направленности политики КПСС в совершенствовании социализма
Наконечна К.В.

F

Регіональна економіка

II

144

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Механізм реалізації державної підтримки сільського господарства та шляхи його вдосконалення
Кудрявицька А.М.

F

Безпека життєдіяльності

II

72

C

I

К.с.-г.н., Національний аграрний університет

Агрохімічне обґрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному ґрунті північної частини Лісостепу України
Нікітченко С.О.

F

Виробничий менеджмент

IV

144

C

I

К.е.н., НУБіП України

Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення інтеграції
Крачковський В.С.

F

Правознавство

II

108

A

II

Магістр права, Академія МВС України

Співпраця слідчого з оперативним працівником
Сікунова Ю.В.

F

Політологія

III

108

A

II

К. істор. н., Київський національний університет культури

Історико-культурологічна спадщина Лева Биковського
Дєнєжна С.О.

F

Психологія та педагогіка

III

72

A

II

К.пед.н., Національний педагогічний університет ім. Драгоманова

Формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя
Терещенко В.К.

F

Соціологія праці

III

108

A

II

Д.е.н.

Інститут академії наук України,

Управління зайнятістю в агропромисловому комплексі
Грищенко І.В.

F

Сімейно-побутова культура

II

72

A

II

К.філолог. н., Національний університет ім.. Шевченка Т.Г.

Народна проза Кубанщини у записах П.Іванова: сюжет, мотив, образ
Садко М.Г.

F

Університетська освіта

I

36

A

II

К.е.н., УСГА

Інтенсифікація виробництва яловичини та підвищення її економічної ефективності
Канарик Ю.С.

F

Господарське законодавство

IV

72

A

II

Магістр права, НУБіП України

Правове регулювання молока та молочної сировини
Рогач С.М.

F

Екологія та економіка природокористування

II

108

A

II

К.е.н., УСГА

Ефективність використання земельних угідь сільськогосподарськими

підприємствами та їх охорона
Новіцька Н.В.

F

Технологія виробництва продукції рослинництва

I

108

B

II

К.с-г. н., Інститут землеробства НАН України

Селекційна оцінка колекційних зразків озимої пшениці для створення вихідного матеріалу в умовах Правобережного Степу
Кривенок М.Я.

F

Технологія виробництва продукції тваринництва

I

144

B

II

К.с.-г. н., Національний аграрний університет

Ріст, перетравність корму та м’ясна продуктивність молодняку свиней на відгодівлі з використанням ліпоту
Мацейко Л.М.

F

Технологія зберігання, переробки та стандартизації с.г. продукції

II

108

B

II

К.с-г.н., Національний аграрний університет

Господарсько-біологічна оцінка сортопідщепних комбінувань перспективних сортів ґрунтів в умовах Полісся та Лісостепу України
Карпенко О.Ю.

F

Землеробство з основами грунтознавства та агрохімія

I

72

B

II

К.с.-г.н., Національний аграрний університет

Ефективність післяжнивних посівів та заходів основного обробітку ґрунту на урожайність зерна кукурудзи в умовах правобережного Лісостепу України
Тарасюк С.Г.

F

Страхування

III

72

B

II

Асистент кафедри податкової та страхової справи, НУБіП України

Механізм кредитних відносин сільськогосподарських підприємств
Скрипник Г. О.

F

Інвестування

III

72

B

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогосподарського підприємства
Антіпов Є.О.

F

Основи біотехнології

IV

36

B

II

К.с-г. н.,

Національний аграрний університет

Біотехнологічні аспекти молекулярної діагностики латентної вірусної інфекції картоплі (Solanum tuberosum L.)
Гудзинський О.Д.

F

Аграрний менеджмент

IV

72

C

II

Д.е.н., Українська ордена трудового червоного прапору сільськогосподарська академія

Економічні методи в управлінні сільськогосподарськими підприємствами.
Солодкий М.О.

F

Основи біржової діяльності

IV

108

C

II

К.е.н., НУБіП України


Некоторые организационно-экономические аспекты развития аграрно-промышленных обьединений в мясном птицеводстве
Стецюк Н.М.

F

Державне управління

IV

72

C

II

Кандидат наук з державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

Розвиток процесу управління персоналом (на прикладі митної служби України)
Гниляк В.О.

F

Біржовий фондовий ринок

IV

72

C

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Організація та регулювання біржового ринку товарних деривативів на с.г. продукцію в Україні (Organization and Regulation of commodity derivatives market in Ukraine)

Стажування за програмою FEP-2011, USA, Colorado State University

Безкровний М.Ф.

F

Основи аграрного консалтингу

IV

72

C

II

К.т.н.,

Челябінський інститут механізації та електрофікації

Електроаерозольний метод позакореневої підкормки рослин у теплицях
Азізов О.П.

F

Організація агробізнесу

IV

72

C

II

Доктор економічних наук, Харківський с.-г. інститут ім. В.В. Докучаєва

Основні проблеми підвищення економічної ефективності вівчарства
Терещенко В.К.

F

Соціально-економічний розвиток сільських територій

IV

72

C

II

Д.е.н.

Інститут академії наук України,

Управління змагайльністю в агропромисловому комплексі
Садко М.Г.

F

Інформаційні системи і технології на підприємстві

III

108

C

II

К.е.н., УСГА

Інтенсифікація виробництва яловичини та підвищення її економічної ефективності
Любар Р.П.

F

Внутрішній економічний механізм підприємства

IV

108

C

II

Кандидат економічних наук, НУБіП України

Розвиток фермерських господарств та підвищення ефективності їх функціонування
Ермаков О.Ю.

F

Основи наукових досліджень в економіці

III

72

C

II

доктор економічних наук, НАУ

Розвиток і ефективність садівницьких підприємств різних форм власності і господарювання
Зеліско І. М

F

Фінанси підприємств

III

144

C

II

К.е.н.

НДІ аграрної економіки

Енергетичні аспекти ціноутворення на продукцію зерно продуктового підкомплексу
Микицей Т.Д.

F

Економічний аналіз

III,IV

144

C

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Формування економічних взаємовідносин у сфері аграрного технічного сервісу
Діброва А.Д.

F

Державне регулювання економіки

IV

108

C

II

Д.е.н., ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНДержавне регулювання сільськогосподарського виробництва

Сертифікат про підвищення кваліфікації у British Counsil:

1. З 6.07 по 27 07 2009

2. з 11.09. по 3.12. 2009

Підвищення кваліфікації, Національна академія державного управління при Президентові України Інститут підвищення кваліфікації керівних

Береговий В.К.

F

Економіка світового сільського господарства

III

108

C

II

К.е.н., доцент, Торгово-економічний інститут

Социалистическое соревнование и его роль в повышении эффективности общественного производства (на материалах АПК СССР)
Садко М.Г.

F

Бази даних і СУБД

III

108

C

II

К.е.н., УСГА

Інтенсифікація виробництва яловичини та підвищення її економічної ефективності
Збарський В.К.

F

Економіка сільського господарства

III

108

C

II

Д.е.н.,

Миколаївський ДАУ

Становлення та розвиток малих форм господарювання сільських поселень України
Кузик Н.П.

F

Аудит

IV

72

C

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Система внутрішнього контролю в акціонерних товариствах
Долженко І.І.

F

Податкова система

III

108

C

II

к.е.н.

НУБіП Ураїни

Формування системи інтеграційного відношення підприемства бурякоцукрового підкомплексу
Занятість:

повна - (F),

часткова - (P);

Цикли підготовки:

гуманітарний та соціально-економічний цикл - (А),

природничо-науковий цикл - (В),

професійний та практичний цикл - (С).

Складова навчального плану:

нормативна - (І)

вибіркова - (ІІ)

Degree (ОКР):

бакалавр - (Bc)

магістр - (Ms)

Курс: - бакалавр (І, ІІ, ІІІ, ІV)

- магістр (І, ІІ)


74303

Схожі:

Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Оподаткування на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 icon«Міжнародна економіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011 iconМіністерство освіти І науки України
Планування І контроль на підприємстві (для студентів заочної форми навчання фпо та зн, галузь знань 0305 Економіка та підприємництво,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи