Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 icon

Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Скачати 268.48 Kb.
НазваСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Дата02.08.2012
Розмір268.48 Kb.
ТипДокументи

Додаток 5


Список викладацького складу

для денної форми навчання


Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси і кредит


на період з 01.09.2011-30.06.2012 р. Дата заповнення: 27.04.2012р.

1

2

3

4

НПП

Дисципліна, семестр, курс, кількість годин

Кваліфікація НПП

Інші характеристики і примітки, пов’язані з дисциплінами, що викладаються

П.І.Б.

Зайня-тість (F, P)

Назва дисципліни

Курс


Загальна

кількість годин

Цикли підго-товки

(A,B,C)

Скла-дова

(І, ІІ)

Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація про додаткове навчання

Тема дисертації

Лаута О.Д.

F

Філософія

II

108

A

I

К. філософ. наук, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Поняття «досвід» в контексті класичного ідеалу раціональності
Коломієць С.С.

F

Історія України

I

108

A

I

К. істор. наук, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Підвищення культурного рівня трудящих України у роки восьмої п’ятирічки (1966-1975рр.)
Кираль Ф.С.

F

Українська мова

I

108

A

I

Д .філ.наук Львіський нац..унівеситет ім..І.Франка

Прохимзинківський період в ідейноістетичному контексті доби
Зеліковська О.О.

F

Іноземна мова

I

180

A

I
Формування міжкультурної компетенції студентів вищих економічних навчальних закладів
Коваль О.М.

F

Політична економія

I

180

B

I

к.е.н., НАУ

Ефективність розширеного відтворення в сільськогосподарських підприємствах
Ожелевська Т.С.

F

Мікроекономіка

II

180

B

I

к.е.н., КДУ ім. Шевченка

Проблеми зниження витрат виробництва
Власенко Ю. Г.

F

Макроекономіка
180

B

I

к.е.н., НУБіП України

Ефективність використання ресурсного потенціалу
Болгарова Н.К.

F

Історія економіки та економічної думки

I

180

B

I

к.е.н., КНЕУ

Розвиток форм господарювання в умовах реформування земельних відносин
Іванова Ю.І.

F

Математика для економістів

I

360

B

I

К.фіз-мат наук Інститут НАН України ім..С.П.Тимошенко

Чисельные решения задач по диформации гибких прямоугольных оболочек на основе сплай аппроксимацій
Попов О.Є.

F

Економічна інформатика

I,II

180

B

I

кандидат сільскогос-подарських наук, УСГА, Підвищення кваліфікації: Вико-ристання інформа-ційно-комунікаційних технологій в навчальному

процесі

посвідчення №12СПК 457472 від 21.09.07 № 1326

«Ефективність варіантів програми великомасштабної селекції симентальського скота України», 1987
Путятіна Л.Д.

F

Статистика

II

180

B

I

К.е.н., Український державний аграрний університет

Економічна ефективність відтворюванного потенціалу в приміських зонах в умовах переходу до ринкової економіки
Аврамчук Л.А.

F

Гроші та кредит

II

180

B

I

К. пед. н. Національний аграрний університет.

Проблемність навчання, як засіб формування продуктивної пізнавальної діяльності студентів аграрних вузів.
Колеснікова О.М.

F

Бухгалтерський облік

II

180

B

I

К.е.н. − Національний аграрний університет

Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві
Кудрявицька А.М.

F

Безпека життєдіяльності

I,II

72

C

I

К.с.г. н. НАУ

Агрохімічне обґрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні научно чорнозему грунті в північній системі лісостепі України
Панталієнко В.В.

F

Історія Української культури

I

72

А

I

Доцент кафедри культурології, НУБіП України

Образ молодого будівника комунізму у творчості Олеся Гончара
Байрак І.Р.

F

Соціологія

II

108

А

II

К.е.н., УСГА

Соціально-політичний розвиток села
Секунова Ю.В.

F

Політологія

II

108

А

II

К.істор. н., Київський національний інститут культури

Історія культурної спадщини Лева Кутовського
Садко М.Г.

F

Університетська освіта

I

36

А

II

К.е.н., УСГА

Інтенсифікація виробництва яловичини та підвищення її економічної ефективності
Романова Н.С.

F

Релігієзнавство

II

72

А

II

К. філос.н.,

Доц.Інститу філософії АНУССР

Філософілософія функціонування соціальних обрядовців
Ткачук В. А.

F

Соціологія праці

II

54

А

II

К.е.н., НАУ

Організація ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації
Дмитришак М.Я.

F

Технологія виробництва продукції рослинництва

I

126

B

II

К.с.г.наук НАУ

Продуктивність тридекалі залежно від удобрення та норми висіву
Коропець Л.А.

F

Технологія виробництва продукції тваринництва

I

162

B

II

К.с.г.н.НУБіП

Обгрунтування ознак добору бугаїв м’ясних порід
Рожко В.М.

F

Землеробство з основами грунтознавства

I

72

B

II

К.с.г.н НУБіП

Ефективність різних заходів основного обробітку грунту :зерно бурякові сівозміни в умовах правобережного лісостепу України
Гунько С.М.

F

Технологія переробки, зберігання та стандартизація с.-г. продукції

II

54

B

II

К.т.н. ,Одеський технологічний

Підбір мембрам для глибокої очистки плодо-ягідних соків


Рогач С.М.

F

Економіка природокористування

II

72

B

II

К.е.н., УСГА

«Ефективність використання земельних угідь сільськогосподарськими

підприємствами та їх охорона».
Большаков В.Н.

F

Правознавство

III

108

A

I

К.юрид.наук Всесоюзний ННІ судових експертиз

Профелактическая деятельность судебного експерта в отрасли судебной боллистики
Деніжна С.О.

F

Психологія та педагогика

III

108

A

I

К. педагог. Наук, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя
Мірзоєва

Т.В.

F

Регіональна економіка

III

180

B

I

К.е.н.

Український транспортний університет

«Ефективність автотранспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва та напрямки його удосконалення»
Величко О.В.

F

Економіка підприємства

III

180

B

I

К.е.н.

НУБіП України

«Формування і ефективність використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах»
Худолій Л.М.

F

Фінанси

III

180

B

I

д.е.н. Луганський сільськогосподарські інститут

Економічний механізм формування та функціонування ринку зерна в Україні (1999р) ІАЕ УААН

Гайдамак

F

Менеджмент

III

180

B

I

К.е.н., НАУ

Управління результативними функціями с.-г. підприємств
Рафальська В.А.

F

Маркетинг

III

180

B

I

К.е.н. НАУ

Управління якістю цукру в умовах глобальної світової економіки
Клименко Н.А.

F

Економіко-математичне моделювання

III

180

B

I

К.е.н.,НАУ

«Менеджмент експортного потенціалу галузей агропромислового комплексу України»
Кірейцева О.В.

F

Національна економіка

IV

180

B

I

К.е.н., ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Удосконалення організаційного механізму орендних земельних відносин
Барабан С. С.

F

Економіка праці і соціально-трудові відносини

III

180

B

I

кандидат економічних наук, НАУ

Ефективність праці і шляхи її підвищення в молочному скотарстві
Кроп П.Б.

F

Міжнародна економіка

III

180

B

I

К.е.н., НУБіП України

Експортний потенціал АПК України
Кириченко А.В.

F

Податкова система

IV

216

C

I

к.е.н.

НУБіП Ураїни

Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва (2010р.)
Мамчур Р.М.

F

Страхові послуги

IV

180

C

I

к.е.н.

НУБіП Ураїни

Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрних підприємств (2008р)
Богданюк О.В.

F

Фінансовий аналіз

IV

180

C

I

К.е.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними активами садівництва
Кириченко А.В.

F

Соціальне страхування

IV

180

C

I

к.е.н.

НУБіП Ураїни

Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва (2010р.)
Негода Ю.В.

F

Бюджетна система

III

180

C

I

НУБіП Ураїни

Місцеві бюджети в фінансовій системі України
Карасик О.М.

F

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

IV

180

C

I

К.е.н., Національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Взаємозв’язок розвитку виробництва та господарювання
Олійник О.А.

F

Місцеві фінанси

III

180

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет.

Формування та ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств
Тивончук С.В.

F

Фінансовий облік

III

90

B

II

К.е.н. − Національний аграрний університет (видано Навчально-методичний посібник для підготовки до комплексного Державного іспиту із фахових дисциплін для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» (гриф МАП лист № 27-2-07/73 від 23.02.2011р.

Становлення і розвиток аграрних формувань в умовах багатоукладної економіки
Колеснікова О.М.

F

Управлінський облік

III

36

B

II

К.е.н. − Національний аграрний університет

Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві
Герасимчук Н.А.

F

Економічні і фінансові ризики

III

36

B

II

К.е.н., Європей-ський університет фінансів, інформаційних систем і бізнесу

Управління формуванням підприємництва в малих підприємствах
Чалий А.А

F

Економіка сільського господарства

III

108

B

II

К.е.н.

УАСГН

Економічна ефективність виробництва овочів в приміських господарствах
Борщ Алла Георгіївна

F

Фінанси підприємств

III

108

B

II

к.е.н. Українська сільськогосподарська академія

Економічна ефективність виробництва свинини в різних організаційно-господарських формах (2004р)
Богданюк О.В.

F

Економічний аналіз

III

54

B

II

К.е.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними активами садівництва
Мокрієв М. В.

F

Бази даних і СУБД

III

36

B

II

К.е.н., НАУ,

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному

процесі

посвідчення №12СПК 461681 від 09.11.07 № 1667

Інформаційне забезпечення управління формуванням кадрового потенціалу АПК
Стасіневич С.А.

F

Ціна і ціноутворення

III

36

B

II

Кандидат економічних наук, Київський технологічний інститут харчової промисловості

Удосконалення перспективного і поточного планування виробництва продукції харчової промисловості (на прикладі об'єднань і підприємств кондитерської галузі Мінхарчопрому УРСР)
Мосіюк С.І.

F

Економіка і організація агросервісу

III

36

B

II

к.е.н., Національний аграрний університет

Земельний ресурсний потенціал Полісся України та його економічна оцінка
Азізов С. П.

F

Організація і планування виробництва в аграрних формуваннях

IV

108

B

II

Доктор економічних наук, Харківський с.-г. інститут ім. В.В. Докучаєва

Основні проблеми підвищення економічної ефективності вівчарства
Ільчук М. М.

F

Організація агробізнесу

IV

36

B

II

Доктор економічних наук, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Економічні напрямки ефективного функціонування молоко продуктового під комплексу України
Нікітченко С.О.

F

Виробничий менеджмент

IV

54

B

II

Кандидат економічних наук, НУБіП України

Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення інтеграції
Кравченко А.С.

F

Основи біржової діяльності

IV

36

B

II

Кандидат економічних наук, НУБіП

ДК № 000361 від 10.11.2011 р.

Оптимізація банківських кредитних ставок
Олійник С. О.

F

Аудит

IV

54

B

II

К.е.н. − Національний аграрний університет

Облік процесу виробництва в колективних сільськогосподарських формуваннях
Береговий В.К.

F

Економіка світового сільського господарства

IV

54

B

II

К.е.н., КНЕУ

Социалистические соревнования и его роль в повышении еффективности производства (на материалах АПК)
Давиденко Н. М.

F

Інвестування

IV

54

B

II

К.е.н., Національний аграрний університет.

Фінансовий менеджмент в буряково-цукровому підкомплексі АПК України
Буряк А.В.

F

Фінансовий ринок

IV

144

C

II

К.е.н.,

Дніпропетровська Державна фінансова академії

Інвестиційно-інноваційне прискорення розвитку аграрних підприємств
Ващик М.С.

F

Банківські операції

IV

108

C

II

К.е.н.

Львівський Національний аграрний університет

Підвищення ефективності кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств
Мельниченко І.В.

F

Облік в банках

IV

36

C

II

К.е.н. − Національний університет біоресурсів і природокористування

Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництво продукції виноградарства
Гниляк В.О.


F

Біржовий фондовий ринок

IV

54

C

II

Кандидат економічних наук, Національний аграрний університет (Стажування за програмою FEP-2011, USA, Colorado State University)


Організація та регулювання біржового ринку товарних деривативів на с.г. продукцію в Україні (Organization and Regulation of commodity derivatives market in Ukraine)
Крачковський В.С.

F

Фінансове право

IV

36

C

II

Магістр права, Академія МВС України

Співпраця слідчого з оперативними працівниками
Сорока
Інформаційні системи і технології у фінансах

IV

36

C

II

Кандидат фізико-математичних наук,Київський університет ім. Т.Шевченка.

Курси підвищення кваліфікації НПП ТОВ корпорація «Галактика ERP» «Основи функціональності»

2012 р.

Поширення, відбиття та дифракція гармонічних пружних хвиль від порожнин неканонічної форми на основі променевих методів

Занятість:

повна - (F),

часткова - (P);

Цикли підготовки:

гуманітарний та соціально-економічний цикл - (А),

природничо-науковий цикл - (В),

професійний та практичний цикл - (С).

Складова навчального плану:

нормативна - (І)

вибіркова - (ІІ)

Degree (ОКР):

бакалавр - (Bc)

магістр - (Ms)

Курс: - бакалавр (І, ІІ, ІІІ, ІV)

- магістр (І, ІІ)


74304

Схожі:

Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Оподаткування на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconПояснювальна записка щодо проведення фахового випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму підготовки „Фінанси І кредит зі спеціалізації «Оподаткування»
Бакалаврів з напряму підготовки „Фінанси І кредит” зі спеціалізації «Оподаткування» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011 iconЗатверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18”
Програма практики складена на основі навчальних програм для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи