Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 icon

Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Скачати 296.6 Kb.
НазваСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Дата02.08.2012
Розмір296.6 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 5


Список викладацького складу

для денної форми навчання


Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік і аудит


на період з 01.09.2011-30.06.2012 р. Дата заповнення: 27.04.2012р.


1

2

3

4

НПП

Дисципліна, семестр, курс, кількість годин

Кваліфікація НПП

Інші характеристики і примітки, пов’язані з дисциплінами, що викладаються

П.І.Б.

Зайня-тість (F, P)

Назва дисципліни

Курс


Загальна

кількість годин

Цикли підго-товки

(A,B,C)

Скла-дова

(І, ІІ)

Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація про додаткове навчання

Тема дисертації

Коломієць С.С.

F

Історія України

1

108

A

I

К. істор. наук, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Підвищення культурного рівня трудящих України у роки восьмої п’ятирічки (1966-1975рр.)
Кіраль С.С.

F

Українська мова

1

108

A

I

Д.філолог.наук, Львівський національний університет ім. І.Франка

Трохимзінківський в ідейно-естетичному контексті доби
Розгон І.Ю.

F

Іноземна мова

1

180

A

I

Ст.викладач кафедри англійської мови для економічних спеціальностей

Проблема художника в произвидениях С.Моэма
Панталієнко В.В.

F

Історія української культури

1

72

A

I

Доцент кафедри культурології

Образ молодого будівника комунізму у творчості Олеся Гончара
Орехівський Г.А.

F

Політична економія

1

180

B

I

К.е.н., Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Ефективність розширеного відтворення в сільськогосподарських підприємствах
Болгарова Н.К.

F

Історія економіки та економічної думки

1

180

B

I

К.е.н., Київський національний економічний університет

Розвиток форм господарювання в умовах реформування земельних відносин
Легеза В.П.

F

Вища математика

1

252

B

I

Д. техн. наук, Київський політехнічний інститут

Моделі і методи віброзахисту динамічних систем на основі котодемфірувальних пристроїв
Кудрявицька А.М.

F

Безпека життєдіяльності

1

72

C

I

К.с.-г.н., Національний аграрний університет

Агрохімічне обґрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному ґрунті північної частини Лісостепу України
Шиш А.М.

F

Університетська освіта

1

36

A

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Аналіз розвитку податкових відносин
Макарчук О.Г.

F

Соціальні комунікації

1

36

A

II

К.е.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ефективність використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств
Дмитришак М.Я.

F

Технологія виробництва продукції рослинництва

1

144

B

II

К.с.-г.н., Національний аграрний університет

Продуктивність тритекалі залежно від удобрення і норм висіву
Коропець Л.А.

F

Технологія виробництва продукції тваринництва

1

180

B

II

К. с.-г. наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Обґрунтування ознак добору бугаїв м’ясних порід
Рожко В.М.

F

Землеробство з основами ґрунтознавства та агрохімія

1

108

B

II

К.с.-г.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ефективність різних заходів основного обробітку ґрунту: зерно-бурякові сівозміни в умовах правобережного Лісостепу України
Садко М.Г.

F

Інформатика

1,2

216

B

I

К.е. н., УСГА.


Інтенсифікація виробництва яловичини в умовах міжгосподарської кооперації
Лаута О.Д.

F

Філософія

2

108

A

I

К. філософ. наук, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Поняття «досвід» в контексті класичного ідеалу раціональності
Ожелевська Т.С.

F

Мікроекономіка

2

144

B

I

К.е.н., Київський державний університет ім. Т.Шевченка

Проблеми зниження витрат виробництва
Талавиря М.П.

P

Макроекономіка

2

144

B

I

Д.е.н., НУБіП України

Організаційно-економічний механізм державної підтримки сільських територій
Галаєва Л.В.

F

Теорія ймовірності та математична статистика

2

180

B

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Менеджмент комбікормового виробництва
Аврамчук Л.А.

F

Гроші і кредит

2

144

C

I

К. пед. н. Національний аграрний університет

Проблемність навчання, як засіб формування продуктивної пізнавальної діяльності студентів аграрних вузів
Калюга Є.В.

F

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

2

288

C

I

Д.е.н., Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Реформування системи економічного контролю в Україні (теорія, практика)
Краєвський В.М.

P

Статистика

2

144

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Бухгалтерський облік в макроекономічному управлінні
Байрак І.Р.

P

Соціологія

2

144

C

I

К. істор. н., Українська сільськогосподарська академія

Соціально-політичний розвиток села
Білько Т.О.

F

Охорона праці

2

72

A

II

К. біол. н., Інститут медицини праці АМН України

Профілактика порушень імунологічної реактивності у працівників виробництва азотної кислоти препаратами "Тріовіт" і "Неоселен"
Большаков В.Н.

F

Правознавство

2

108

А

ІІ

К. юрид. н., Всесоюзний ННІ судових експертиз

Профилактическая деятельность судебного эксперта в отрасли судебной баллистики
Романова Н.С.

F

Релігієзнавство

2

72

A

II

К. філософ. наук, Інститут АНУССР

Світоглядна функція соціалістичної обрядовості
Лисенко В.І.

F

Соціологія праці

2

108

A

II

-

Мотивація праці керівників та спеціалвстів аграрного сектору України
Войцехівський В.І.

F

Технологія переробки, зберігання та стандартизація с.-г. продукції

2

54

B

II

К.с-г. н., Національний аграрний університет

Біохімічні основи технології виробництва столових плодово-ягідних вин
Антіпов Є.О.

P

Основи біотехнології

2

36

B

II

К.с-г. н.,

Національний аграрний університет

Біотехнологічні аспекти молекулярної діагностики латентної вірусної інфекції картоплі (Solanum tuberosum L.)
Лабенко О.М.

F

Податкова система

2

108

C

II

К.е.н., НУБіП УкраїниІнвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств та її фінансування
Ільків Л.А.

F

Економіка природокористування

2

90

C

II

К.е.н.,

Національний аграрний університет

Облік і контроль виробництва конкурентноздатної продукції скотарства
Тарасюк С.Г.

F

Страхування

2

72

C

II

Асистент кафедри податкової та страхової справи НУБіП України

Працює над темою: Механізм кредитних відносин сільськогосподарських підприємств.
Калуга В.Ф.

F

Політологія

3

108

A

I

К.ф.н., Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка

Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г.А. Рендт)
Деніжна С.О.

F

Психологія та педагогіка

3

108

A

I

К. педагог. н., Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя
Шульга Н.Г.

F

Економіко-математичне моделювання

3

180

B

I

Ст. викладач кафедри економічної кібернетики

Моделювання технологічних процесів у тваринництві
Мацибора В.І.

F

Економіка підприємства

3

180

B

I

К.е.н., УСГА

Поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва з урахуванням якості землі
Данилевська-Жугунісова О.Є.

F

Фінанси

3

180

B

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Напрями розвитку розміщення молочного скотарства та підвищення його економічної ефективності
Гаврилюк І.П.

P

Економіка праці і соціально-трудові відносини

3

180

B

I

Кандидат економічних наук

Організація виробництва в аграрно-виробничих об’єднаннях садівничого напряму
Наконечна К.В.

F

Регіональна економіка

3

180

B

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Механізм реалізації державної підтримки сільського господарства та шляхи його вдосконалення
Тивончук С.В.

F

Фінансовий облік І

3

180

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Становлення і розвиток аграрних формувань в умовах багатоукладної економіки
Тивончук С.В.

F

Фінансовий облік ІІ

3

180

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Становлення і розвиток аграрних формувань в умовах багатоукладної економіки
Ярошинський В.М.

F

Облік у бюджетних установах

3

180

C

I

К.е.н., Державний агроекологічний університет

Економічний механізм взаємозв’язку сільськогосподарських товаровиробників з підприємствами аграрного сервісу
Мисюра Т.М.

F

Сімейно-побутова культура

3

36

A

II

К.філософ.наук, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Місто як предмет філософсько-культурологічної рефлексії
Мацибора В.І.

F

Економіка сільського господарства

3

54

B

II

К.е.н. УСГА

Поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва з урахуванням якості землі
Шиш А.М.

F

Економічний аналіз

3

108

B

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Аналіз розвитку податкових відносин
Олійник Л.А.

F

Фінанси підприємств

3

108

B

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Формування та ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств
Мамчур Р.М.

F

Страхування

3

54

B

II

К.е.н., НУБіП України

Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрних підприємств
Симоненко О.І.

F

Економетрія

3

36

B

II

К.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

Оптимальне планування кормовикористання при інтенсивній технології виробництва яловичини
Мокрієв М.В.

F

Бази даних і СУБД

3

54

B

II

Кандидат економічних наук, НАУ


Інформаційне забезпечення управління формуванням кадрового потенціалу АПК
Стасіневич С.А.

F

Ціна і ціноутворення

3

54

B

II

Кандидат економічних наук, Київський технологічний інститут харчової промисловості

Удосконалення перспективного і поточного планування виробництва продукції харчової промисловості (на прикладі об'єднань і підприємств кондитерської галузі Мінхарчопрому УРСР)
Лабенко О.М.

F

Податкова система

3

72

B

II

К.е.н., НУБіП України

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств та її фінансування
Данілочкіна О. В.

F

АРМ бухгалтера

3

72

C

II

К.е.н., Інститут аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера

Формування та функціонування ринку засобів захисту рослин в Україні
Артюх Т.О.

F

Менеджмент

4

180

B

I

К. ек. наук, Європейський університет

Маркетингове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств – виробників овочевої продукції.
Рафальська В.А.

P

Маркетинг

4

180

B

I

К.е.н., НУБіП України

Управління якістю цукру в умовах глобалізації світової економіки
Кроп П.Б.

F

Міжнародна економіка

4

180

B

I

К.е.н., НУБіП України

Експортний потенціал АПК України
Кірейцева О.В.

F

Національна економіка

4

180

B

I

К.е.н., ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Удосконалення організаційного механізму орендних земельних відносин
Дерев’янко С.І.

F

Облік у банках

4

180

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Облік матеріальних цінностей в умовах переходу до ринкової економіки
Сук Л.К.

F

Управлінський облік

4

180

C

I

Д.е.н., Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Бухгалтерський облік і контроль процесу виробництва сільськогосподарської продукції в умовах внутрішньогосподарських розрахунків
Кузик Н.П.

F

Аудит

4

216

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Система внутрішнього контролю в акціонерних товариствах
Шиш А.М.

F

Організація і методика економічного аналізу

4

180

C

I

К.е.н., Національний аграрний університет

Аналіз розвитку податкових відносин
Скрипник Г.О.

P

Інвестування

4

54

B

II

К.е.н., Національний аграрний університет.

Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогосподарського підприємства
Гниляк В.О.

F

Біржовий фондовий ринок

4

36

B

II

К.е.н, Національний аграрний університет

Організація та регулювання біржового ринку товарних деривативів на с.-г. продукцію в Україні
Гниляк В.О.

F

Основи біржової діяльності

4

54

B

II

К.е.н, Національний аграрний університет

Організація та регулювання біржового ринку товарних деривативів на с.-г. продукцію в Україні
Азізов О.П.

P

Організація агробізнесу

4

36

B

II

Доктор економічних наук, Харківський с.-г. інститут ім. В.В. Докучаєва

Основні проблеми підвищення економічної ефективності вівчарства
Нікітченко С.О.

F

Виробничий менеджмент

4

36

B

II

Кандидат економічних наук, НУБіП України

Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення інтеграції
Береговий В.К.

F

Економіка світового сільського господарства

4

36

B

II

К.е.н., КНЕУ

Социалистические соревнования и его роль в повышении еффективности производства (на материалах АПК)
Безкровний М.Ф.

F

Основи аграрного консалтингу

4

36

B

II

К. техн. наук, Челябинський інститут механізації та електрифікації

Елекроаерозольний метод поза кормової підкормки рослин у теплицях
Любар Р.П.

F

Організація і планування виробництва в аграрних формуваннях

4

108

C

II

Кандидат економічних наук, НУБіП України

Розвиток фермерських господарств та підвищення ефективності їх функціонування
Боярова О. А.

F

Облік в зарубіжних країнах

4

138


C

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Облік виробництва сільськогосподарської продукції
Венгерук Н.П.

F

Комп'ютерний аудит

4

72

C

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах
Мельянкова Л. В.

F

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства

4

36

C

II

К.е.н., Національний університет біоресурсів і природокористування

Облік і контроль оплати праці у сільськогосподарських підприємствах
Ганяйло О.М.

F

Податковий облік

4

36

C

II

К.е.н., Національний аграрний університет

Фінансова звітність: методологія складання і практика використання»
Кузьмінська О.Г.

F

Інформаційні системи і технології в обліку

4

72

C

II

кандидат педагогічних наук,

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

Підвищення кваліфікації:

-Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному

процесі

Розвиток інтелектуальної активності ліцеїстів у процесі навчання інформатики

Занятість:

повна - (F),

часткова - (P);

Цикли підготовки:

гуманітарний та соціально-економічний цикл - (А),

природничо-науковий цикл - (В),

професійний та практичний цикл - (С).

Складова навчального плану:

нормативна - (І)

вибіркова - (ІІ)

Degree (ОКР):

бакалавр - (Bc)

магістр - (Ms)

Курс: - бакалавр (І, ІІ, ІІІ, ІV)

- магістр (І, ІІ)


74305

Схожі:

Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Оподаткування на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 icon"бухгалтерський облік 2" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної...
Список викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 icon"бухгалтерський облік" для студентів 2 І 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 І 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 І 3 курсів денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи