Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 icon

Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Скачати 162.03 Kb.
НазваСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Дата02.08.2012
Розмір162.03 Kb.
ТипДокументи


Таблиця 6


Список викладацького складу

для денної форми навчання


Спеціальність (для магістрів): Облік і аудит


на період з 01.09.2011-30.06.2012 р. Дата заповнення: 27.04.2012р.


1

2

3

4

НПП

Дисципліна, семестр, курс, кількість годин

Кваліфікація НПП

Інші характеристики і примітки, пов’язані з дисциплінами, що викладаються

П.І.Б.

Зайня-тість (F, P)

Назва дисципліни

Курс


Загальна

кількість годин

Цикли підго-товки

(A,B,C)

Скла-дова

(І, ІІ)

Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація про додаткове навчання

Тема дисертації

Балановська Т.І.

P

Менеджмент персоналу

І

108

С

І

К.е.н., Національний аграрний університет

Менеджмент персоналу в АПК України.
Ястреб М.П.

F

Міжнародний менеджмент

І

108

С

І

Економіст-математик, УСГА

Економічна кібернетика у сільському господарстві
Слєсар Т.М.

F

Організація обліку

І

162

С

І

К.е.н., Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Учет затрат на производство и первичную переработку продукции льноводства
Давиденко Н.М.

F

Фінансовий менеджмент

І

108

С

І

К.е.н., Національний аграрний університет

Фінансовий менеджмент в буряково-цукровому підкомплексі АПК України
Шиш А.М.

F

Стратегічний аналіз

І

108

С

І

К.е.н., Національний аграрний університет

Аналіз розвитку податкових відносин
Боярова О.А.

F

Звітність підприємства

І

162

С

І

К.е.н., Національний аграрний університет

Облік виробництва сільськогосподарської продукції
Жук В.М.

P

Судово-бухгалтерська експертиза

І

108

С

ІІ

Д.е.н., Інститут аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера

Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика
Тивончук С.В.

F

Облік ЗЕД

І

108

С

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Становлення і розвиток аграрних формувань в умовах багатоукладної економіки
Янчевський Р.В.

F

Аграрна політика

І

108

С

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Регулювання демпінгового імпорту агрородовольчої продукції в умовах вступу України до СОТ
Жемойда О.В.

F

Управління регіональним розвитком

І

72

С

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Фінансово-економічне регулювання експорту-імпорту яловичини
Шиш А.М.

F

Фінансовий аналіз

І

72

С

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Аналіз розвитку податкових відносин
Краєвський В.М.

P

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

І

72

В

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Бухгалтерський облік в макроекономічному управлінні
Лабенко О.М.

F

Податковий менеджмент

І

54

С

ІІ

К.е.н., НУБіП України

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств та її фінансування
Кручок Н.С.

P

Іпотечне кредитування

І

72

С

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств
Береговий В.К.

F

Світове сільське господарство та продовольчі ресурси

І

54

В

ІІ

К.е.н., доцент, Торгово-економічний інститут

Социалистическое соревнование и его роль в повышении эффективности общественного производства (на материалах АПК СССР)
Ващик М.С.

P

Банківські операції

І

54

С

ІІ

К.е.н.

Львівський Національний аграрний університет

Підвищення ефективності кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств
Дерев’янко С.І.

F

Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і контролю банківських установ

І

72

В

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Облік матеріальних цінностей в умовах переходу до ринкової економіки
Дерев’янко С.І.

F

Внутрішній контроль в банках

І

72

С

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Облік матеріальних цінностей в умовах переходу до ринкової економіки
Рябченко О.О.

F

Біржовий ринок

І

54

С

ІІ

К.е.н., Національний університет біоресурсів і природокористування

Організаційно-економічні засади функціонування та регулювання біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції України
Кузик Н.П.

F

Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК

І

72

В

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Система внутрішнього контролю в акціонерних товариствах
Калюга Є.В.

F

Внутрішній контроль в с.-г. підприємствах

І

72

С

ІІ

Д.е.н., Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Реформування системи економічного контролю в Україні (теорія, практика)
Ярошинський В.М.

F

Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і контролю бюджетних установ

І

72

В

ІІ

К.е.н., Державний агроекологічний університет

Економічний механізм взаємозв’язку сільськогосподарських товаровиробників з підприємствами аграрного сервісу
Ярошинський В.М.

F

Внутрішній контроль в бюджетних установах

І

72

С

ІІ

К.е.н., Державний агроекологічний університет

Економічний механізм взаємозв’язку сільськогосподарських товаровиробників з підприємствами аграрного сервісу
Дерев’янко С.І.

F

Особливості організації обліку в банках

І

72

С

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Облік матеріальних цінностей в умовах переходу до ринкової економіки
Мельниченко І.В.

F

Аудит в банках

І

36

С

ІІ

К.е.н., Національний університет біоресурсів і природокористування

Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництво продукції виноградарства
Пластун О.Я.

F

Аналіз банківської діяльності

І

36

С

ІІ

К.е.н,

Українська ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарська академія


Ціна і прибуток в садівництві
Гуренко Т.О.

F

Облік в промислових і агросервісних підприємствах

І

72

С

ІІ

К.е.н., Інститут аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера

Економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва
Сук Л.К.

F

Облік на підприємствах малого бізнесу в сільському господарстві

І

72

С

ІІ

Д.е.н., Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Бухгалтерський облік і контроль процесу виробництва сільськогосподарської продукції в умовах внутрішньогосподарських розрахунків
Жук В.М.

P

Організація і методика судово-бухгалтерської експертизи

І

72

С

ІІ

Д.е.н., Інститут аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера

Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика
Калюга Є.В.

F

Економічний контроль

І

72

С

ІІ

Д.е.н., Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Реформування системи економічного контролю в Україні (теорія, практика)
Ярошинський В.М.

F

Облік в бюджетних організаціях і установах

І

108

С

ІІ

К.е.н., Державний агроекологічний університет

Економічний механізм взаємозв’язку сільськогосподарських товаровиробників з підприємствами аграрного сервісу
Кірейцев Г.Г.

P

Облік, аналіз і контроль трансакційних витрат

І

72

В

ІІ

Д.е.н., Національний аграрний університет

Функції обліку в управлінні сільськогосподарським виробництвом
Олійник С.О.

F

Методика та організація наукових досліджень

І

72

В

ІІ

К.е.н., Національний аграрний університет

Облік процесу виробництва в колективних сільськогосподарських формуваннях
Слєсар Т.М.

F

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

І

72

В

ІІ

К.е.н., Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Учет затрат на производство и первичную переработку продукции льноводства

Занятість:

повна - (F),

часткова - (P);

Цикли підготовки:

гуманітарний та соціально-економічний цикл - (А),

природничо-науковий цикл - (В),

професійний та практичний цикл - (С).

Складова навчального плану:

нормативна - (І)

вибіркова - (ІІ)

Degree (ОКР):

бакалавр - (Bc)

магістр - (Ms)

Курс: - бакалавр (І, ІІ, ІІІ, ІV)

- магістр (І, ІІ)

Схожі:

Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Оподаткування на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки (для бакалаврів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 icon"бухгалтерський облік 2" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 icon"бухгалтерський облік" для студентів 2 І 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 І 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 І 3 курсів денної форми...
Список викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011 icon«екологічний менеджмент І аудит» для магістрів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія»
Екологічний менеджмент та аудит: Конспект лекцій (для магістрів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи