Соломенко Людмили Іванівни icon

Соломенко Людмили Іванівни
Скачати 80.41 Kb.
НазваСоломенко Людмили Іванівни
Дата07.08.2012
Розмір80.41 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК


наукових та навчально-методичних праць

Соломенко Людмили Іванівни, к.б.н,

доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності


І. Наукові та науково-методичні статті

 1. Соломенко Л.И. Хроматографическое определение фосфамида и каунтера в растениях озимой пшеницы, почве и воде при их совместном применении. / Соломенко Л.И., Кавецкий В.Н. // Защита растений. – Киев: Урожай,1987. – Вып.34. – С.42– 44.

 2. Соломенко Л.И. Поведение каунтера в озимой пшенице и его влияние на метаболизм растения. / Кавецкий В.Н., Соломенко Л.И. // Тезисы научного симпозиума «Деградация пестицидов в условиях интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур». – Рига, 1987. –С.28–30.

 3. Соломенко Л.І. Активні методи навчання в системі розвитку особистості. / Соломенко Л.І.// Хімія. Біологія. – 2001. – № 25 (133). – С. 7–10.

 4. Соломенко Л.І. Активні методи навчання на уроках хімії./ Соломенко Л.І. Фінансовий ліцей – шлях довжиною 5 років. – Київ, – 2001. – С.53–56.

 5. Соломенко Л.І. Інтегративний підхід до організації науково-пошукової роботи у ліцеї. / Соломенко Л.І. // Хімія. Біологія. – 2002. – № 49 (229) . –С.3–5.

 6. Соломенко Л.І. Інтеграція в науково-пошуковій роботі учнів як активний метод навчання в системі розвитку особистості. / Соломенко Л.І. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції : Національна освіта. Провідні тенденції та перспективи. К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, – 2004. – С. 125–130.

 7. Соломенко Л.І. Екологічні дослідження в учнівських проектах / Соломенко Л.І. // Біологія і хімія в школі. Науково-методичний журнал. –2005. –№ 2 (48). С.46–50.

 8. Соломенко Л.І. Предмет „Екологія людини ” як компонента екологічної освіти. / Соломенко Л.І. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Реформування системи аграрної освіти в Україні: досвід і перспективи”. – Ч.ІІ. – К.: НАУ, 2005. – С.186 – 189.

 9. Соломенко Л.І. З досвіду викладання дисципліни „Екологія людини” в Національному аграрному університеті. / Соломенко Л.І., Прилипко В.А. // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Екологія. – Харків, 2006, – №722. – С.70 – 73.

 10. Соломенко Л.І. Метаболічний контроль рослинними організмами екологічно небезпечних концентрацій ксенобіотиків (на прикладі фосфорорганічних інсектицидів). / Соломенко Л.І. // Збірник НАУ, К. – 2006 , – вип . 95, С.53 – 59.

 11. Соломенко Л.І. Особливості господарської діяльності та стан біологічної системи досліджуваних сільських населених пунктів радіоактивно забруднених територій. / Прилипко В., Розпутній М., Соломенко Л., Пустовіт І. // Чорнобиль і соціум. – Вип.12: Суспільство ризику: Чорнобильська детермінанта. Центр соціальних експертиз Ін-ту соціології НАНУ: – К: ПЦ «Фоліант», 2006. – С.160–179.

 12. Соломенко Л.І. Медико-демографічні та екологічні аспекти життєдіяльності населення на радіоактивно забруднених територіях. / Прилипко В.А. Гунько Н.В., Соломенко Л.І. // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ІV міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Видавничий центр „Саміт-Книга”, 2007. – 315 с.

 13. Соломенко Л.І. Контроль забруднення ґрунтів приватних господарств Житомирщини. / Бублик Л.І., Федоренко Н.В. Чергіна О.Д., Панченко Т.П., Соломенко Л.І., Пустовіт І.М. // Карантин та захист рослин. – 2008. – №5. – С.12 – 13.

 14. Соломенко Л.І. Екологічна оцінка застосування пестицидів у досліджуваних сільських населених пунктах радіоактивно забруднених територій. / Соломенко Л.І., Пустовіт І.М. // Науковий вісник Національного аграрного університету – К., 2008, – вип.125. – С.49 – 54.

 15. Соломенко Л.І. Екологічний контроль ксенобіотиків ґрунтового середовища окремих об’єктів соціальної інфраструктури досліджуваних сільських населених пунктів Житомирської області на прикладі важких металів. / Соломенко Л.І., Пустовіт І.М. // Науковий вісник Національного аграрного університету – К., 2008, – вип.125. – С.72-79.

 16. Соломенко Л.І. Моніторинг забруднення ґрунтів важкими металами методом тонкошарової хроматографії. / Бублик Л.І., Чергіна О.Д., Панченко Т.П., Соломенко Л.І., Пустовіт І.М. // Захист і карантин рослин. Міжвідомчий науковий тематичний збірник. – 2009. – № 54.– С. 74 – 80.

 17. Соломенко Л.І. Екологічний стан біологічних систем досліджуваних населених пунктів зони гарантованого добровільного відселення та посиленого екологічного контролю. / Соломенко Л.І. // Агроекологічний журнал. – 2009. – червень. – С. 306 – 309.

 18. Соломенко Л.І. Стан біологічних ресурсів досліджуваних населених пунктів радіоактивно забруднених територій. / Соломенко Л.І. // ІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю . Збірник наукових статей. –Вінниця, 23 – 26 вересня 2009. – Вінниця: ФОП Данилюк, 2009. С. 430 – 433.

 19. Соломенко Л.І. Екологічна оцінка стану фітоценозів у досліджуваних сільських населених пунктах Житомирської області. / Соломенко Л.І. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України (Редк.: Д.О.Мельничук та ін. – К., 2009, – вип. 134, ч.3. – С.405 – 414.

 20. Соломенко Л.І. Методичні підходи до написання дипломної роботи дослідницького спрямування магістрів-екологів. / Соломенко Л.І., Прилипко В.А. // Особливості організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: Матеріали навчально-методичного семінару. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – С. 186 – 192.

 21. Соломенко Л.І. Наукові дослідження в самостійній роботі студентів у процесі вивчення дисципліни „Загальна екологія". / Солменко Л.І. // Особливості організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: Матеріали навчально-методичного семінару. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – С. 192 – 197.

 22. Соломенко Л.І. Екофізіологічний контроль впливу ксенобіотиків на рослинні організми / Соломенко Л.І. // Агроекологічний журнал. – 2010. – вересень. – С. 190 – 193.

 23. Соломенко Л.І. Метаболічний контроль застосування пестицидів в агроекосистемах. / Соломенко Л.І. // Материалы Международной научно-практической конференции «Сбалансированное природоиспользование: современный взгляд, тенденции и перспективы». – Херсон, 17-19 травня 2010. – Херсон, 2010. С. 165– 167.

 24. Соломенко Л.І. Контроль застосування фосфорорганічних інсектицидів в агроекосистемах. / Соломенко Л.І. // Землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.–2010. – Вип.82. – С.39 – 44.

 25. Соломенко Л.І. Використання екофізіологічних показників рослинних організмів для виявлення негативного впливу токсичних речовин на агрофітоценози / Тертична А.О., Соломенко Л.І. // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Інновації екологічної освіти і науки для збереження природних ресурсів». – Київ, 19 квітня 2011. – К., НУБіПУ, 2011. – С. 18 – 19.

 26. Соломенко Л.І. Екологічна оцінка забруднення важкими металами системи «грунт - рослина» на прикладі ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально – дослідне господарство ім. О.В. Музиченка». / Бурда С.В., Соломенко Л.І. // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Інновації екологічної освіти і науки для збереження природних ресурсів». – Київ, 19 квітня 2011. – К., НУБіПУ, 2011. – С. 36 – 38.

 27. Соломенко Л.І. Екологічна оцінка забруднення ґрунту пестицидами на прикладі ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально – дослідне господарство ім. О.В. Музиченка». / Іншакова О.П., Соломенко Л.І. // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Інновації екологічної освіти і науки для збереження природних ресурсів». – Київ, 19 квітня 2011. – К., НУБіПУ, 2011. – С. 38– 40.

 28. Соломенко Л.І. Пошук екофізіологічних показників для виявлення негативного впливу токсичних речовин на агрофітоценози. / Соломенко Л.І., Тертична А.О. // Наукові доповіді НУБіП.- 2011 – 2 (24) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals / Nd/2011_2/11sli.pdf.

 29. Соломенко Л.І. Пошук тест-об'єктів для виявлення негативного впливу токсичних речовин на агрофітоценози. / Соломенко Л.І., Тертична А.О. // Екологічна безпека. – Кременчуг, КНТУ, 2011. – Вип. 1/2011 (11).

 30. Соломенко Л.І. Екологічна оцінка біологічних систем на радійційно забруднених територіях сільських населених пунктів. / Тертична А.О., Соломенко Л.І. // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.), Перспективи впровадження моделі "зеленої економіки" в Україні : матеріали VII Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 21 квітня 2011 р.): у 2 т. — К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. Т. 2. – С. 322 – 326.

 31. Соломенко Л.І. Контроль впливу інсектицидів на якість біопродукції в агроекосистемах. / Соломенко Л.І. // ІІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecologi), 21-24 вересня, 2011. Збірник наукових статей. Том 2. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 439 – 441.

Навчально-методичні роботи

 1. Соломенко Л.І. Організація науково-пошукової роботи з учнями в загальноосвітньому навчальному закладі. / Соломенко Л.І. – Методичний посібник. К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2004. – 24 с.

 2. Соломенко Л.І. Навчально-методичний посібник для практичного вивчення дисципліни „Загальна екологія” (для студентів, які навчаються за напрямом 0708 – «Екологія», аспірантів і науково-педагогічних працівників). / Соломенко Л.І., Підліснюк В.В. Слободенюк М.О. – К.: Видавничий центр НАУ, 2004. 64 с.

 3. Соломенко Л.І. Екологія: Навчально-методичний посібник. / Боголюбов В.М., Князькова Т.В., Соломенко Л.І., Розпутній М.В. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – 156с.

 4. Соломенко Л.І. Екологія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Князькова Т.В., Розпутній М.В. – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 158 с.

 5. Соломенко Л.І. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з дисципліни «Загальна екологія». / Соломенко Л.І., Боголюбов В.М. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – 24 с.

 6. Соломенко Л.І. Тестові завдання (базова контрольна програма для визначення рівня професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». / Клименко М.О., Прищепа П.М., Скрипук Н.М., Стецюк Л.М., Соломенко Л.І., Боголюбов В.М., Хрокало Л.А. та інші. – К.: Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України, 2007. – 103 с.

 7. Соломенко Л.І. Екологія людини: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Соломенко Л.І., Прилипко В.А. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. –126 с.

 8. Соломенко Л.І. Наскрізна програма та методичні рекомендації з організації практичної підготовки фахівців напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.” / Копілевич В.А., Бурда Р.І., Чайка В.М., Рідей Н.М. та ін. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 100 с.

 9. Соломенко Л.І. Основи екології та збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник. / Боголюбов В.М., Соломенко Л.І. – К.: Видавничий центр НУБіП, 2009. – 158 с.

 10. Соломенко Л.І. Екологія з основами збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник. / Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Предместніков О.Г., Пилипенко Ю.В. – Херсон: Айлант, 2009. – 216 с.

 11. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт за дослідницьким спрямуванням для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. / Прилипко В.А., Соломенко Л.І., Розпутній М.В. та ін. – К.: ТОВ »ДІА», 2009. – 66 с.

 12. Соломенко Л.І. Рекомендації для прийняття управлінських рішень з оптимізації соціально-екологічної ситуації в окремих населених пунктах на радіоактивно забруднених територіях. / Шмідт Р.М., Мирошніков А.М., Мельничук М.Д., Андрієвський В.Є., Прилипко В.А., Соломенко Л.І. та ін. – К.: ДІА, 2009. – 22 с.

 13. Соломенко Л.І. Загальна екологія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни (для студентів, які навчаються за напрямом 090103. Лісове та садово-паркове господарство). / Соломенко Л.І. – К.: ДІА, 2009. – 170 с.

 14. Соломенко Л.І. Загальна екологія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Соломенко Л.І. – К.: ДІА, 2010. – 170 с.

 15. Соломенко Л.І. Загальна екологія: теоретичні основи і практикум. / Соломенко Л.І. – К.: ДІА, 2010. – 176 с.

 16. Соломенко Л.І. Загальна екологія: теоретичні основи і практикум. Навчальний посібник, 2-ге виправлене видання / Соломенко Л.І. – К.: ДІА, 2011. – 176 с.


Л. Соломенко

Список завіряю:


Завідувач кафедри загальної екології

та безпеки життєдіяльності, професор В. ГайченкоСхожі:

Соломенко Людмили Іванівни iconСоломенко світлана миколаївна \ удк 330. 534. 4
Робота виконана на кафедрі макроекономіки та державного управління двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Соломенко Людмили Іванівни iconХарламової Тетяни Іванівни
Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ, 2006 – 2007. – Випуск 91
Соломенко Людмили Іванівни iconСписок публікацій Мальцевої Ольги Іванівни
Робота загальноосвітніх шкіл Луганщини з батьківською громадськістю в 20 – 30-х роках ХХ століття
Соломенко Людмили Іванівни iconТихоші валентини іванівни
Програма-тези наувково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю А. Ю. Кримського. Херсон, 1991
Соломенко Людмили Іванівни iconПрофесор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені...
Соломенко Людмили Іванівни iconПрофесор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені...
Соломенко Людмили Іванівни iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік
Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – „Теорія і методика професійної освіти” (очна форма навчання)
Соломенко Людмили Іванівни iconМ. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації
Л.І. Соломенко, М. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації з організації практичної підготовки фахівців...
Соломенко Людмили Іванівни iconНа дипломну роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Облік І аудит” студента 5 курсу групи соа-01 денної форми навчання двнз «Українська академія банківської справи нбу» Толмачової Анни...
Соломенко Людмили Іванівни iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови іан нау немлій Людмили Сергіївни За 2011-2012 навч рік
Закінчую навчання в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – «Теорія і методика професійної освіти» (очна форма навчання) 22 липня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи