Кудрявицької Аліни Миколаївни icon

Кудрявицької Аліни Миколаївни
Скачати 48.31 Kb.
НазваКудрявицької Аліни Миколаївни
Дата07.08.2012
Розмір48.31 Kb.
ТипДокументи


СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Кудрявицької Аліни Миколаївни

к.с.-г.н., ст. викл. кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності

1. Наукові та науково-методичні статті

1. Кудрявицька А.М Вплив тривалого застосування добрив на калійний режим лучно-чорноземного карбонатного грубопилувато-легкосуглинкового ґрунту //Вісник харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.-2004.-№6.-с.214-220.

2. Кудрявицька А.М. Вплив тривалого застосування добрив на трансформацію азоту на лучно-чорноземному грубо-пилувато-легкосуглинковому ґрунті //Вісник львівського державного аграрного університету.- Агрономія.-2004.-№8.-с.387-392.

3. Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М. Зміна фракційного складу білку озимої та ярої пшениці в умовах тривалого застосування добрив //Аграрна наука і освіта.-2004.-№3-4.-с.73-74.

4. Городній М.М., Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М., Литвиненко К.В. Урожай і якість зерна ярої пшениці в північному Лісостепу за тривалого застосування добрив // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур– у виробництво/ Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених 23-25 листопада 2004 року.Чабани.-К.: ЕКМО, 2004р.-с.36-37.

5. Городній М.М., Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М., Павлюк С.Д. Вплив тривалого застосування добрив на урожай і якість зерна озимої пшениці // Науковий вісник Національного аграрного університету.-2005.-Вип.87.- С.74-79.

6. Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М., Павлюк С.Д., Литвиненко К.В. Вплив добрив на продуктивність ярої пшениці на лучно – чорноземному карбонатному ґрунті в умовах північного Лісостепу// Науковий вісник Національного аграрного університету.-2005.-Вип.87.- С.95-102.

7. Кудрявицька А.М. Безпека життєдіяльності людини – стан водних біоресурсів.//Реформування системи аграрної освіти в Україні: досвід і перспективи/ Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (21 квітня 2005 року). Частина ІІ.- Київ.- Видавничий центр НАУ.-143-144.

8. Кудрявицька А.М. Охорона водного середовища. Наука і освіта 2005”/ Матеріали VІІІ міжнародної науково–практичної конференції 7-21 лютого 2005 року.-Том 15. Екологія.-Дніпропетровськ.-Наука і освіта.-2005.-с.18-19.

9. Кудрявицька А.М. Характеристика радіоактивних відходів //”Наука і освіта 2005”/ Матеріали VІІІ міжнародної науково–практичної конференції 7-21 лютого 2005 року.-Том 16. Екологія.-Дніпропетровськ.-Наука і освіта.-2005.-с.6-7.

10. Кудрявицька А.М Заходи по зменшенню надходження радіоактивних речовин в організм людини //Наука і освіта 2005”/ Матеріали VІІІ міжнародної науково–практичної конференції 7-21 лютого 2005 року.-Том 16. Екологія.-Дніпропетровськ.-Наука і освіта.-2005.-с 8-10.


11. Городній М.М., Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М. Вплив мінеральних добрив на продуктивність ярих колосових культур // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН» Спецвипуск 2006.- 215-220 с.

12. Кудрявицька А.М. Забруднення продукції рослинництва радіоактивними речовинами, як екологічний фактор /Медико –демографічні та екологічна аспекти життєдіяльності населення на радіоактивно забруднених територіях // Безпека життєдіяльності і діяльність людини – Освіта, наука, практика.: Саміт –Книга, 2007. – с 40-42.

13. Єрмакова Т.О., Кудрявицька А.М. Особливості підготовки дисциплін Безпека життєдіяльності, Цивільна оборона для студентів факультету технології переробки продукції тваринництва / Збірник наукових праць присвячений першій міжнародній науковій конференції "Безпека життєдіяльності в третьому тисячолітті – нова парадигма". – Миколаїв - Наше небо – 2008.- С.35-38.

14. Кудрявицька А.М., Єрмакова Т.О. Екологічний ризик для здоров’я населення К.: Науковий вісний НАУ.- 2008.- № 125, с.107-111.

15. Єрмакова Т.О., Кудрявицька А.М. Особливості підготовки дисципліни Цивільна оборона для студентів ОКР «Магістр» факультету екології і біотехнології. К.: Науковий вісний НАУ.- 2008.- № 125, с.197-201.

16. Єрмакова Т.О., Кудрявицька А.М. Особливості підготовки дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Цивільна оборона» для студентів факультету технології переробки продукції тваринництва // Безпека життєдіяльності. – 2008.- № 7-8. – с. 54-55 с. (Фахове видання)

17. Кудрявицька А.М., Єрмакова Т.О. Забруднення продукції рослинництва - фактор радіаційної небезпеки. К.: Агроекологічний журнал.- 2009.- Спеціальний випуск. - 170—172 с.

18.Кудрявицька А.М., Єрмакова Т.О. Вміст фракційного складу амонію на лучно- чорноземному ґрунті за умов тривалого застосування добрив. К.: Науковий вісний НУБіП, 2009. - № 134 (частина 3).- С. 378-383.

19. Стеблюк М.І., Єрмакова Т.О., Кудрявицька А.М. Особливості підготовки дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів факультету екології і біотехнології та рибогосподарського факультету. – Херсон: олді- плюс, 2009. С. 198-202.

20. Кудрявицька А.М., Єрмакова Т.О. Використання агрофізіологічних заходів при управлінні продукційним процесом за вирощування ярої пшениці сорту Миронівська - яра в умовах північної частини Лісостепу України / Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління» 4-6 червня 2009 р. – Мелітополь: ТДАТУ. 2009.- 80- 83 с.

21. Кудрявицька А.М. Безпека життєдіяльності людини – виявлення та оцінювання хімічної обстановки після аварії на об’єкті з виливом СДЯР.// Десята міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика» К.: НАУ.- 2011. С. 115-120.

Навчально-методичні роботи

1. Городній М.М., Бондар О.І., Танчик С.П, Гончар О.М., Присташ І.В., Кудрявицька А.М. Науково-методичні рекомендації мінерального живлення сільськогосподарських культур та стратегії удобрення .-К.: ТОВ” Алефа”, 2004.-140с.

2. Рідей Н.М., С.В. Кропивко, О.І. Наумовська, В.А. Прилипко, А.М. Кудрявицька, Ю.В. Рибалко Екологія, охорона навколишньог середовища та збалансоване природокористування//Навчально-методичний посібник для підготовки молодших спеціалістів зі спеціалності 5.04010602 «Прикладана екологія К.: Видавничий центр НУБіП.- 2010.- 188 с.

3. Стеблюк М.І., Кудрявицька А.М., Т.О. Єрмакова Т.О., Слободенюк М.О./ Методичні рекомендації з дисципліни Цивільна оборона "Прогнозування наслідків впливу сильнодіючих ядучих речовин" щодо виконання лабораторних робіт для студентів ОКР "Магістр" спеціальності 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища".- Видавничий центр НАУ.- 2007.- 33 с.

4. Стеблюк М.І., Кудрявицька А.М. Методичні рекомендації з дисципліни Цивільна оборона «Оцінка пожежної та інженерної обстановки» щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності ОКР "Магістр" спеціальності 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища", 8.051401 «Екобіотехнологія»- К.: Видавничий центр НУБіП, 2009.– 23 с.

5. Стеблюк М.І., Кудрявицька А.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Цивільна оборона в галузі» для підготовки студентів заочного відділення ОКР "Магістр" спеціальності 8. 130301 - «Водні біоресурси».- К.: Видавничий центр НУБіП.- 2009.– 17 с.

6. Стеблюк М.І., Кудрявицька А.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Цивільна оборона» для підготовки студентів заочного відділення ОКР "Магістр" спеціальності 8.091902 – «Механізація сільського господарства».- К.: Видавничий центр НУБіП.- 2009.– 17 с.

7. Кудрявицька А.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Цивільна оборона» щодо виконання лабораторних робіт для студентів ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 «Землевпорядкування та кадастр»О цінка хімічної обстановки і захист населення після аварії на об’єкті з виливом СДЯР.- К.:Видавничий центр НУБіП. -2011.- 18 с.

Кудрявицька А.

Список завіряю:

Завідувач кафедри загальної екології

та безпеки життєдіяльності, професор В.Гайченко

Схожі:

Кудрявицької Аліни Миколаївни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни
Тез докл междунар научно-практ конф. «Профессионализм педагога». – Ижевск, 1992
Кудрявицької Аліни Миколаївни icon28 грудня 2010 року в Ліцеї Киму відбулося новорічне свято, на яке запросили викладачів, батьків та інших гостей
У новорічному концерті брали участь учні 7–11 класів. Вони продемонстрували свої вокальні, хореографічні, ораторські здібності. У...
Кудрявицької Аліни Миколаївни iconАтестаційна справа
Надсилаємо атестаційну справу кандидата філологічних наук Титаренко Валентини Миколаївни щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри...
Кудрявицької Аліни Миколаївни iconКрутько Олени Миколаївни за період 2007-2010 роки
Проблеми підготовки вчителів та студентів до використання кіно на сторінках часопису «Радянська школа» 50-х років ХХ століття
Кудрявицької Аліни Миколаївни iconНаукових та навчально-методичних праць черненко наталії миколаївни
Деякі аспекти організації самостійної роботи при формуванні професійно-мовленнєвої компетентності державних службовців в умовах вищих...
Кудрявицької Аліни Миколаївни iconХарківської обласної ради програма «Ліцей І здоров’я»
Гусь Ірини Миколаївни – директора ліцею, вчителя фізики, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста, відмінника...
Кудрявицької Аліни Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни
Мовна компетенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов (матеріали 6 Міжнародної наукової конференції германістів)....
Кудрявицької Аліни Миколаївни iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік
Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – «Теорія і методика професійної освіти» (заочна форма навчання)
Кудрявицької Аліни Миколаївни icon4 березня 2013 року Захист дисертації шпакович ольги Миколаївни на тему «Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій»
Науковий консультант – д ю н., проф. Муравйов В.І.; офіційні опоненти: д ю н., проф. Баймуратов М. О., д ю н., проф. Микієвич М....
Кудрявицької Аліни Миколаївни iconКрутько Олени Миколаївни за період 2007-2010 роки
О. М. Проблеми підготовки вчителів та студентів до використання кіно на сторінках часопису «Радянська школа» 50-х років ХХ століття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи