Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» icon

Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк»
Скачати 53.77 Kb.
НазваОргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк»
Дата07.08.2012
Розмір53.77 Kb.
ТипДокументи

Оргкомітет просить до 05.09.2011 р. переказати вказану суму оргвнеску на рахунок:

р/р 26006550848001

Печерська філія ПАТ КБ «ПриватБанк»

МФО 300711

Код ЄДРПОУ 25590244

ННЦ педагогічних технологій та оцінювання якості освіти

Призначення платежу: (благодійний внесок за публікацію матеріалів)


Конференція буде проводитись на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України). Адреса: 03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд.15, корп. 3.


Реєстрація учасників конференції проводитиметься у холі корпусу № 3.

Вашу участь підтвердіть:

Контактний телефон: (38044) 527-80-73,

Факс: (38044) 527-85-62

E-mail: konfer_ped@ukr.net;

dm_kasat@ukr.net; onagornuk@ukr.net

^ ЗАЯВКА

на участь у II Міжнародній

науково-практичній конференції

Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття
^

Прізвище


Ім’я

По батькові


Вчений ступінь

Вчене звання

Установа (без скорочень)

Посада

Адреса для листування


Телефон (дом., моб., роб.)

Факс

E-mail

ПЛАНУЮ (потрібне підкреслити)

 • Виступити з доповіддю

 • Виступити з інформацією

 • Взяти участь як слухач
^
Секція (номер та назва повністю)Назва доповіді

Потреба проживання (так, ні)

Дата


Підпис


^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Природничо-гуманітарний ННІ

Українське хімічне товариство ім. Д,І.Менделеєва

Інститут вищої освіти АПН України

Українська інженерно-педагогічна академія

^ Університет Палацького в Оломоуці

(Чеська республіка)

Університет у Жешові (Польща)

Університет технологічних наук в Кракові (Польща)
II Міжнародна науково-практична конференція

^ ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ХХІ СТОЛІТТЯ

14-17 вересня 2011 року

-


Київ – 2011

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції «Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття», що відбудеться 14-17 вересня 2011 року в м.Києві


Метою конференції є поширення та обмін знань з новітніх технологій теорії та методики професійної освіти, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення підходів до вдосконалення ступеневої підготовки фахівців різного галузевого спрямування.

^ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретико-методологічні засади професійної освіти.

 2. Інноваційні педагогічні технології підготовки фахівців аграрної галузі.

 3. Інформаційні технології в професійній освіті.

 4. Проблеми управління, моніторингу та якості оцінки професійної освіти.

 5. Формування екологічної культури особистості в умовах сталого розвитку суспільства.

 6. Виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки.

 7. Проблеми профорієнтації та психології професійного розвитку особистості.

Дистанційне навчання в системі безперервної професійної освіти.

Порядок роботи і регламент конференції:

Заїзд і реєстрація учасників конференції 14 вересня

Пленарне засідання 14 вересня - 10.00-12.00

Секційні засідання 15 вересня - 13.30-16.30

Підведення підсумків, розробка рекомендацій, відвідування наукових

лабораторій 16 вересня - 17.00-18.00

Від'їзд учасників конференції

17 вересня - 8.00-21.00

Час, відведений для доповідей – до 25 хв., для повідомлень – 5-7 хв.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська

Матеріали конференції будуть опубліковані у „Науковому віснику НУБіП України", затвердженого ВАК України як фахове видення

Для участі у роботі конференції Вам необхідно

 • до 05 вересня 2011 р. надіслати заявку на участь у конференції;

 • до 05.09.2011 р. вислати рукописи статей, квитанцію про оплату оргвнеску та публікацію статті

 • огрвнесок 180 грн. (публікація платна, 20 грн. за сторінку)

 • статті повинні відповідати вимогам ВАК України. Обсяг наукової статті – 8-10 сторінок тесту формату А4, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: Верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве 1,5 см.) (публікація за рахунок оргвнеску в збірнику конференції).

Зразок оформлення статті

УДК 123.456:789

^ ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В.П.Котляр, кандидат педагогічних наук, доцент

Анотація українською мовою.

Ключові слова:

Постановка проблеми в загальному вигляді

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Мета статті

Виклад основного матеріалу

Висновки

Актуальними напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є

Список літератури

1. .........................................

2. .........................................

У кінці статті обов’язково додаються анотація та ключові слова російською та англійською мовами.

В російському варіанті вказати в такому порядку повністю: прізвище, ім’я, по батькові та повну назву статті напівжирним шрифтом.

В англійському варіанті – ім’я, прізвище та повну назву статті напівжирним шрифтом.

Пересилання збірника – 15 гривень. Статті, що не оформлені відповідно до вимог ВАК України, не відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали, що не внесені до програми, не повертаються.

Наприклад:
^

Проблема способностей: положение и перспективы развития. Котляр Владимир Филиппович.


В статье характеризуются разные подходы к определению сущности способностей, которые представлены в психологической и педагогической литературе; обосновывается перспективность идеи решения проблемы способностей при условии определения их как ориентационных действий.

Ключевые слова: способности, ориентационные действия, самооценка, психологическое состояние личности.

Problem of abilities: condition and perspective of solution. Vladymyr Kotlyar.

The article is different approaches to the definition of essence of abilities in psychological and pedagogical literature; the perspective of ideas of solving problem of abilities under condition of their recognition as a oriented acts is grounded in the article.

Key words: abilities, oriented acts, self, psychological condition of person.

Схожі:

Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» iconОргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк»
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» iconАнотація чайка В. Ю. Механізм оцінки фінансових ресурсів банківської установи та підвищення ліквідності І фінансової стійкості (на прикладі «пат кб приватбанк відділення Східне» ). – Рукопис
Чайка В. Ю. Механізм оцінки фінансових ресурсів банківської установи та підвищення ліквідності І фінансової стійкості (на прикладі...
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» iconПравила оформлення тез доповідей Рекомендований обсяг тез доповідей: 1 або 2 повністю заповнені сторінки формату А4
З метою своєчасного планування організації конференції та формування її Програми Оргкомітет просить учасників до 30 квітня 2009 р...
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» iconИсследование на получение образовательно-квалификационного уровня " Магистр" за специальностью 03050801 "Финансы и кредит". Тнту им. І. Пулюя. Тернополь, 2014
Целью данной работы является теоретическое обоснование и представления мероприятий, которые будут способствовать улучшению ликвидности...
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» iconПриватБанк Лидер банковского рынка Украины
По состоянию на 1 января 2009 года размер чистых активов ПриватБанк составляет 80,165 млрд грн. Уставный фонд банка составляет 5,684...
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» iconУчасть у роботі конференції (вказати кількість учасників) Потреба в бронюванні готелю
Прошу направити на вказану адресу договір І рахунок для перерахування організаційного внеску за участь у конференції 
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» iconПідвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи
Сть банківської системи залежить від рівня її капіталізації. Загалом висококапіталізована банківська система — це важлива складова...
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» icon“Економіко-математичне моделювання”, ек-09, 2010/2011 н р
Банк позичає гроші під 18% річних щомісяця. Петро повинен повернути цьому банку 6000 грн через 1 рік. Яку суму повинен заплатити...
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» iconРобота конференції
Оргкомітет забезпечує бронювання місць у готелі (гуртожитку) тільки за умов попереднього інформування про час прибуття та строки...
Оргкомітет просить до 05. 09. 2011 р переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 Печерська філія пат кб «ПриватБанк» icon“Економіко-математичне моделювання”, ек-09, 2010/2011 н р
Василь позичив Петру 5000 грн під 20% річних на 4 місяці. Знайдіть суму, яку має повернути Петро Василю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи