Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) icon

Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті "Світ" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( )
Скачати 204.49 Kb.
НазваОголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті "Світ" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( )
Дата12.10.2012
Розмір204.49 Kb.
ТипОголошенняДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НАКАЗ


105 від 23 листопада 2010 року


Про проведення конкурсу

науково-технічних розробок

за державним замовленням

на 2011-2012 роки


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 № 266 “Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням“ з метою організаційного забезпечення конкурсного відбору тематик науково-технічних розробок, що фінансуватимуться у 2011-2012 роках за державним замовленням,

НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити з 30 листопада по 20 грудня 2010 року конкурс запитів, спрямованих на виконання у 2011-2012 роках науково-технічних розробок за державним замовленням (далі – Конкурс).

  2. Затвердити текст оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2).

  3. Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті “Світ” та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки (www.dknii.gov.ua).

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Гриньова Б.В.Голова В.П. Семиноженко


Додаток 1 до наказу Держкомінформнауки

від 23 листопада 2010 року № 105


ОГОЛОШЕННЯ


Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації

Держкомінформнауки оголошує конкурс тематик науково-технічних розробок на виконання у 2011-2012 роках за державним замовленням


1. Загальні положення

1.1. На конкурс подаються запити на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням, тематика яких визначається учасниками конкурсу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки і спрямовується на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечують створення принципово нових, готових до впровадження технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції; прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки; ресурсоенергозбереження; сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.

1.2. До розгляду приймаються проекти з терміном виконання не більше двох років за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:

1) інформаційні та комунікаційні технології;

2) енергетика та енергоефективність;

3) раціональне природокористування;

4) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

5) нові речовини і матеріали.

1.3. Актуальність та практична спрямованість Проекту має бути підтверджена листами підтримки від організацій та підприємств (не менше двох), які є потенційними споживачами науково-технічної продукції, що буде створена в результаті виконання проекту.^ 2. Умови конкурсу

2.1. Кожен керівник проекту може подати на конкурс запит за встановленою на виконання лише одного науково-технічного проекту.

2.2. Термін виконання проекту — 2 роки (2011-2012 рр.).

Орієнтовна вартість робіт за проектом не повинна перевищувати 1000,0 тис.грн. (один мільйон гривень) на рік.

2.3. Форму запиту для участі в конкурсі розміщено на офіційному сайті Держкомінформнауки (www.dknii.gov.ua). Її можна також скопіювати на електронні носії у відділі науково-технічних програм та державного замовлення (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 16, кімн. 209). Телефони для довідок: (044)246-38-95, (044)246-39-05, (044)246-39-04 (Скришевська Марія Гаврилівна, начальник відділу науково-тех­нічних програм та державного замовлення, Підікова Вікторія Миколаївна, заступник начальника відділу), e-mail: m_skryshevska@dknii.gov.ua, v_pidikova@dknii.gov.ua.

Роздруковані запити для участі в конкурсі проектів у трьох примірниках українською мовою за підписом керівника організації, завіреним печаткою, та електронний носій з файлом “Державне замовлення-2011” приймаються (у тому числі поштою) та реєстру­ються з 9-00 до 18-00 за вказаною адресою з 30 листопада по 20 грудня 2010 року.

Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, а також передані факсом або відправлені до Держкомінформнауки електронною поштою, до конкурсу не допускаються. Після подання запиту його перегляд не допускається.

Подані на конкурс матеріали запитів не повертаються.

^ 3. Результати конкурсу

3.1. За результатами конкурсного відбору з урахуванням рішення Науково координаційної ради та результатів експертизи, в межах виділених обсягів бюджетного фінансування, Держкомінформнауки формує перелік науково-технічних розробок, що надається до Міністерства економіки України для узагальнення і внесення до проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році”.

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України тематики оголошуються лотами на відкритих торгах при проведенні державних закупівель послуг на виконання у 2011-2012 роках науково-технічних розробок за державним замовленням.

3.2 Відбір тематик здійснюється Держкомінформнауки на підставі результатів незалежної фахової експертизи.

При цьому враховується:

1) відповідність Проекту тематиці, меті та умовам конкурсу;

2) максимальна ефективність використання бюджетних коштів;

3) ефективність проекту (обсяг прибутку, термін окупності, створення нових робочих місць, надходження платежів до бюджету);

4) технічні основи організації майбутнього виробництва (технологія та устаткування, технічний рівень нових виробничих фондів тощо);

5) можливість залучення позабюджетних джерел фінансування; перспективність впровадження науково-технічних рішень, які будуть отримані під час виконання проекту (про потребу ринку в результатах розробки, наявність виробничої бази, можливість створення нових виробництв);

6) підтвердження наявності попиту для збуту продукції, що вироблятиметься згідно з проектом, на ринку (наявність ринків збуту продукції, що вироблятиметься за результатами виконання проекту).

3.3. Результати конкурсного відбору тематик затверджуються наказом Держкомінформнауки і оприлюднюються на офіційному сайті Держкомінформнауки та у газеті “Світ”.

3.4. Фінансування проектів державного замовлення здійснюється, відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель”, після проведення процедури конкурсних торгів для закупівлі послуг на виконання у 2011-2012 роках науково-технічних розробок за державним замовленням.


Додаток 2 до наказу Держкомінформнауки

від 23 листопада 2010 року №105


ЗАПИТ

^ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ науково-технічних проектів

з розроблення найважливіших новітніх технологій

за державним замовленням

на 2011-2012 роки


^ 1.НАЗВА ПРОЕКТУ


2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ розвитку науки і техніки


3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК

Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації

^ 4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище,

ім'я, по батькові

Місце роботи, посада,

науковий ступінь,

телефон, e-mail

Підпис


Науковий керівник проекту
Відповідальний виконавець
Автор проекту
Автор проекту

^ 5. Повна назва організації (підприємства)

________________________________________________________________________________


Відомча підпорядкованість

^

Код організації за ЄДРПОУ

Підпорядкованість за СПОДУ
Місцезнаходження (повна адреса)


Банківські реквізити: р/р

УДК

міста

МФО


^

Форма власності


код ЗКФВ
Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства:


тел.: факс: e-mail


^ 6. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ


7. ОРГАНІЗАЦІЇ – СПІВВИКОНАВЦІ та ОРГАНІЗАЦІЇ-КОНКУРЕНТИ

7.1. Організації-співвиконавці

Повна назва організації,

відомча підпорядкованість


Поштова адресаЧастка у

фінансуванні (%)
7.2. Організації-конкуренти

Повна назва організації,

відомча підпорядкованість

Поштова адреса
^ 8. ВИД ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ

8.1 Вид проекту - дослідно-конструкторська або дослідно-технологічна робота (зазначити необхідне).


8.2. Спрямованість проекту (зазначити позначкою або +)

випуск продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку ……………………….

випуск продукції, конкурентоспроможної на вітчизняному ринку ………………….

оновлення вітчизняної технологічної бази ………………………………….…………

поліпшення якості продукції, що випускається ……………………….……..

збільшення обсягів виробництва …………………………………………….…………

економія енергоресурсів …………………………………………………………………

економія матерiалiв (сировини)………………………………………………………….

збiльшення продуктивностi та поліпшення умов праці …………………….……….

поліпшення стану навколишнього середовища………………………………………...

поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих………………………….

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]


^ 9. СТУПІНЬ ПРОРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

(потрібне зазначити)

проведено патентні дослідження ………………………………………………………...

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти……………………………………..…….

досліджено та обґрунтовано технiчнi аспекти проекту ………………………….…….

досліджено та обґрунтовано економiчнi аспекти проекту ………………….…………

проведено теоретичні та експериментальні дослідження …………………….………..

розроблено робочу документацію……………..………………………………………....

наявність матерiально-технiчної бази……………………………………………………

наявність необхідного персоналу.…….………………………………………………….

визначено спiввиконавцiв проекту ……………………………………….

визначено організацію (підприємство), де передбачається використання (впровадження) створеної науково-технічної продукції

__%

__%

__%

__%

__%

__%

__%

__%

__%


__%


^ 10. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМIСТ


11. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ, ЯКУ БУДЕ СТВОРЕНО ВНАСЛIДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ


^ 12. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМIСТ ПРОЕКТУ


13. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

13.1. Iдеї, результати попереднiх дослiджень (розробок), якi покладенi в основу проекту


13.2. Техніко-економічне обґрунтування проекту


^ 13.3. Календарний план робіт за проектом з розподiлом коштiв мiж виконавцямиета-пу


Найменування етапу робiт

Термін

виконання

початок-

закінчення (місяць, рік)

Головна організація-

виконавець,

співвиконавці

Обсяги фiнансування за рахунок (тис.грн.)


Науково-технічна продукція

державного бюджету

інших

джерел

1

2

3

4

5

6

7

1234
^ 13.4. Правове забезпечення виконання розробки (потрібне зазначити позначкою або +)

Реєстраційний номер патенту,

країна

Назва патенту або

know-how

Автор патенту

або know-how

Наявність прав використання

Монопольність використання


[ ]

[ ]


[ ]

[ ]


[ ]

[ ]


^ 13.5. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується:

(зазначити позначкою або +)

[ ] немає аналогів в світі або краща за існуючі в світі аналоги

[ ] на рівні кращих світових аналогів

[ ] немає аналогів в Україні

[ ] краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками

[ ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками


^ 14. ФIНАНСОВI АСПЕКТИ ПРОЕКТУ

14.1.Загальна вартість проекту (без ПДВ) - ____________ тис.грн.

у т.ч. на 2011 рік __________ тис. грн.


14.2. Строки виконання 01.2011 – 12.2012


14.3. Інвестори проекту (якщо є)

№ з/п


Країна


Назва органiзацiї


Джерело

фінансування

Загальні обсяги фінансування (тис.грн.)

Частка у фінансуванні


РАЗОМ
100%^ 14.4. Очiкуванi витрати на реалiзацiю проекту (тис. грн.)

Етап робіт

Заро-

бiтна плат-

ня

Вiд-

Рахування

Мате-рiали та комплек-туючі

Паливо та енер-гiя для науково-виробн.

цілей

Витрати на служ-бовi вiдряд-

ження

Спец-устатку-вання для наукових (експер.) робіт

Витрати на роботи, що виконуються стороннiми організа-цiями

Iншi витра-ти

Нак-ладнi витра-ти

Всьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1234
^ 15. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦIЇ

15.1. Напрями витрат
Назва етапу


Строки виконання

Обсяги фiнансу

вання

(тис.грн.)

У тому числі (%)

Інновацій-ний кредит

Кошти

інвесторів

Власнi

кошти

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проведення НДДКР
2.

Придбання лiцензiй та know-how
3.

Придбання технологiї
4.

Придбання устаткування
5.

Придбання сировини та комплектуючих
6.

Модернiзацiя устаткування
7.

Пусконалагоджувальнi роботи
8.

Витрати на управлiння
9.

Початковi виробничi витрати
10.

IншiВСЬОГО (тис.грн.)

^ 15.2. Перелiк науково-технiчної продукцiї, що буде вироблятися на основі використання (впровадження) результатів виконання проекту

Наймену-вання

продукції

Назва

пiдприємства, що випускатиме продукцiю

Строк початку випуску

(рiк, квартал)

Рiчнi обсяги випуску в натуральних показниках

Ціна одиниці продукції

(тис. грн.)

Рiчнi обсяги випуску в вартісних показниках (тис. грн.)


^ 15.3. Потенцiйнi споживачі науково-технічної продукції:

Країна, галузь, підприємство, організація (вказати конкретно)
^ 16. НАЯВНИЙ ДОСВІД

16.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою – років.

16.2. Наведіть 2-3 приклади попередніх розробок авторського колективу у цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання

^ 16.3. Чи одержували Ви раніше або одержуєте в даний час фінансування на роботи, що заявлені у запиті, з інших джерел ______ ( зазначити ТАК, НІ)

Назва організації-інвестора

Обсяги фінансування (тис.грн.)
Всього

У тому числі за роками
^ 16.4. Наукові доробки авторського колективу за тематикою проекту:

монографії – ___ ; статті – ___; авторські свідоцтва – ___.

Наведіть 3-4 приклади найбільш вагомих публікацій за останні 5 років^ 17. КАНДИДАТУРИ МОЖЛИВИХ ЕКСПЕРТІВ В ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ПРОЕКТ

Прізвище,

ім’я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

ТелефонКерівник організації-заявника проекту

(повна назва організації і посади)

_____________________( )

ПІБ

М.П. “____”__________ 2010 р.
Схожі:

Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconОголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті "Світ" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( )
Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб І контролю за їх виконанням“...
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconКонкурс програми Темпус IV оголошено: Спільні проекти : конкурс оголошення 5 грудня 2012 р
Умови участі в програмі оголошуються щорічно за певний період до початку конкурсу
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconПоложення (додаток ) про проведення конкурсу. В. о ректора В. М. Довбня Вошкіна І. А. 72-27-93 Додаток положення про Всеукраїнський конкурс обдарованої молоді та її наставників „Первоцвіт загальні положення
Повідомляємо, що на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05. 09. 2012 №1/9-623 «Про Всеукраїнський...
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconСписок документів, що подаються для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Заява на ім’я ректора університету, яка пишеться власноруч за зразком – див додаток 1 (реєструється у канцелярії протягом 30 днів...
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconІнформація про предмет закупівлі устаткування для автоматичного оброблення інформації (30. 02. 1)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconРекторам вищих навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації Донецької області
Дня народження Т. Г. Шевченка та на виконання Указу Президента України №257/2012 про оголошення в Україні 2014 року роком Тараса...
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconПоложення про Донецький обласний фестиваль-конкурс студентської творчості
Тараса Шевченка та на виконання Указу Президента України №257/2012 про оголошення в Україні 2014 року – роком Тараса Шевченка. У...
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconІнформація про предмет закупівлі апаратура радіо І телевізійна передавальна (32. 20. 1)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconІнформація про предмет закупівлі послуги з передавання даних І повідомлень (64. 20. 1)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Оголошення про Конкурс (додаток 1) та форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті \"Світ\" та розмістити на офіційному сайті Держкомінформнауки ( ) iconІнформація про предмет закупівлі капітальний ремонт лабораторного корпусу «Т» Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи