Вступна кампанія icon

Вступна кампанія
Скачати 314.5 Kb.
НазваВступна кампанія
Дата19.10.2012
Розмір314.5 Kb.
ТипДокументи

Вступна кампанія. Тільки що завершилася вступна кампанія. У цьому році зарахування абітурієнтів до університету вже вдруге проводилося за результатами незалежного зовнішнього оцінювання, а на основі тестування – тільки окремі категорії вступників, яких було дуже мало (близько 30 чол.).

На сьогодні ми заповнили всі місця державного замовлення із доведених нам Міністерством, за винятком 4-ох на заочній формі навчання (бакалаврський рівень) і 5-ти – на рівні спеціаліста-магістра, оскільки там не були набрані групи. Ми отримали в цьому році на 160 місць держзамовлення менше, ніж у минулому. Правда, пізніше нам додали частину місць. У підсумку за ОКР «Бакалавр» ми набрали таку ж кількість студентів, що й минулого року (Таблиця 1).

Таблиця 1
Денна

(бюджет)

Денна

(платна)

Заочна

(бюджет)

Заочна

(платна)

Всього

2008

1410

1453

181

1323

4367

2009

1311

1491

126

1434

4362


Як ви знаєте, на 5-й курс здійснюється набір за ОКР «Спеціаліст» і «Магістр». У таблицях 2 і 3 наведено відповідні дані.

Таблиця 2
Денна

(бюджет)

Денна

(платна)

Заочна

(бюджет)

Заочна

(платна)

Всього

2008

720

241

163

1556

2680

2009

685

368

142

1588

2783


Таблиця 3
Денна

(бюджет)

Денна

(платна)

Заочна

(бюджет)

Заочна

(платна)

Всього

2008

405

280

52

420

1157

2009

417

389

73

475

1353


Отже, ми зарахували на всі форми навчання і за всіма рівнями навчання 8 498 студентів, що майже на 300 чоловік більше, ніж минулого року. Загалом на даний час ми маємо 20 165 студентів, що майже на 200 чоловік менше, ніж у минулому році. Це пояснюється великим випуском спеціалістів і магістрів у цьому році.

У минулому році ми робили попередні висновки із досвіду вступної кампанії. Зараз їх можемо тільки підтвердити:

1. Зовнішнє тестування – це принципово правильний шлях. Тут головне, що не ВНЗ вибирає собі абітурієнтів, а абітурієнти вибирають ВНЗ.

2. Ця система дозволяє відібрати справді кращих абітурієнтів, а найкращих із них – на місця державного замовлення.

3. Недоліком системи, як на мене, є абсолютне ігнорування атестата про середню освіту.

4. Потребують удосконалення і тестові завдання.

До нас було подано понад 20 тисяч заяв, що вдвічі більше, ніж торік. Найбільші проблеми цьогорічної вступної кампанії в державі, судячи із даних преси і виступів офіційних осіб Міністерства – велика кількість заяв від пільговиків на престижні спеціальності та величезна кількість «фантомів», які мігрували по всій державі, подаючи заяви в різні ВНЗ у великій кількості. Зараз у пресі обговорюється проект умов прийому на наступний рік, хоч офіційно як документ на сьогодні він ще не опублікований. Але два висновки ми вже можемо зробити:

1. Ми повинні активно, вже зараз, працювати із майбутніми абітурієнтами, щоб вони могли успішно здати тести зовнішнього оцінювання.

2. Маємо уважно стежити за кон’юнктурою на ринку освітніх послуг. Плату за навчання на цілому ряді спеціальностей ми суттєво збільшили в цьому році. Але це не призвело до зменшення набору і дозволило нам утримати і навіть дещо збільшити рівень фінансових надходжень.

Для покращення роботи приймальної комісії ми розробили нову версію програми «Абітурієнт», яка зарекомендувала себе дуже добре. В напружені дні ми приймали більше 1300 комплектів документів. Стара версія більше 800 не витримувала. Цю версію програми можна розширити на задачі навчального відділу, деканатів і поєднати із бухгалтерією та відділом кадрів. Ця робота зараз ведеться. Приймальна комісія спрацювала теж дуже організовано. Дозвольте висловити щиру подяку відповідальному секретареві Василю Холодницькому, його заступнику Олександру Валю, групі комп’ютерного супроводу, зокрема Роману Макарчуку, деканам і всім працівникам приймальної комісії.

Університет сьогодні – найбільша державна установа на теренах області: маємо біля 20 тис. студентів, майже 1170 викладацьких ставок, майже 2 тисячі співробітників різних служб.

Природно, що такий складний організм потребує постійного удосконалення його структури.

У минулому навчальному році був реалізований поділ факультету педагогіки, психології і соціальної роботи. Із цього факультету виокремився факультет фізичної культури та здоров’я людини в складі 4 кафедр. Як засвідчив досвід цьогорічної роботи, це був правильний крок. Значно легше стало працювати факультету педагогіки, психології і соціальної роботи та почав формуватися і набирати авторитет факультет фізичної культури та здоров’я людини.

Створено нові кафедри на факультеті біології, екології та біотехнології і на географічному факультеті. Маю на увазі кафедру землевпорядкування та кадастру (зав. кафедрою доцент Руслан Іванович Безпалько) та кафедру геодезії, картографії та управління територіями (зав. кафедрою доцент Петро Олексійович Сухий). Відновлено кафедру військової підготовки, яка, як ми і планували, зараз працює на території 300-го полку. Ми здійснили уже два набори і завершуємо процес продовження ліцензії цієї кафедри. Це відновлення було дуже непростим.

Кадри. Успіх чи неуспіх університету залежить насамперед від професійності науково-педагогічних кадрів та чіткості в організації навчального процесу. Важливим у цьому аспекті є проведений самоаналіз нашої діяльності. Ректоратом проаналізовано стан і перспективи забезпечення якісного складу науково-педагогічних кадрів на факультетах і кафедрах. Це питання обговорювалося як на факультетах, так і на Вченій раді університету.

Забезпечення росту кадрового потенціалу залишається актуальним і в цьому навчальному році. Треба сказати, що вимоги з боку Міністерства науки і освіти України щодо кадрового складу ВНЗ значно зросли. Зокрема, без підручника чи посібника із грифом МОНУ сьогодні не можна претендувати на звання ні професора, ні доцента. Науково-методичні комісії факультетів та університету мають проаналізувати ці нові вимоги і в своїй роботі повинні бути вимогливо-об’єктивними при оцінці навчально-методичних і наукових досягнень претендентів на отримання вчених звань, нагород тощо. Відповідно, пріоритетним завданням університету є підвищення якості підготовки науково-педагогічних працівників – підготовка кандидатів, докторів, створення моніторингової системи обліку, оцінки, формування і навчання резерву кадрів. Для успішного управління та ефективної роботи мусить зрости роль декана факультету. Він має бути насамперед менеджером. Декан повинен мати план роботи на найближчий рік з усіх напрямків життя факультету, особливо з кадрового резерву, звітувати про конкретні досягнення перед колективом і таких звітів домагатись від завідувачів кафедр і викладачів.

Навчальний рік 2008/2009 виявився важким для докторантів, аспірантів і здобувачів університету. В очікуванні затвердження Верховною Радою України «Закону про освіту» здобувачі всіх рівнів масово подались у спецради. Таким чином, майже 40 наших співробітників на сьогодні чекають своєї черги на захист. У цьому році встигли вже захистити 39 кандидатських і 6 докторських дисертацій (математики Володимир Васильович Михайлюк, Владислав Антонович Літовченко та Ярослав Йосипович Бігун, історик Ігор Петрович Возний, філолог Марія Василівна Скаб і біолог Ілля Ілліч Чорней). До кінця 2009 року відбудуться ще 2 захисти докторських дисертацій і ціла низка кандидатських.

У цьому році ми намагалися відкрити 3 нові постійно діючі спеціальності в аспірантурі: на філософсько-теологічному факультеті – «Соціальні структури та соціальні відносини»; на факультеті історії, політології та міжнародних відносин «Теорія та історія політичної науки»; на економічному факультеті – «Економіка та управління підприємствами». Останню спеціальність Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України буде розглядати у жовтні, а по двох перших уже є ухвала про дозвіл на поки що разовий набір до аспірантури. Кількість аспірантських та докторантських спеціальностей цього року залишилася без змін – 41 і 26 відповідно.

У роботі на розширення мережі спеціальностей в аспірантурі є такі спеціальності: «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» і «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» на економічному факультеті та «Трудове право; право соціального забезпечення» на юридичному факультеті, які будуть розглядатися Атестаційною колегією МОНУ десь через 3-4 місяці.

До аспірантури маємо зарахувати зараз ^ 57 аспірантів (52 стаціонару і 5 заочників) і 2 докторантів; направити до цільової аспірантури 2 чол. Наш університет дав дозвіл Ужгородському університету для замовлення цільової докторантури зі спеціальності «Політичні інститути та процеси».

Минулого року достатньо високою була ефективність роботи аспірантури – ^ 67,9%. Успішно закінчили докторантуру 2 чол. Було захищено 58 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

На 1 жовтня 2009 року маємо 172 аспіранти, 21 докторанта та 190 здобувачів.

Аспірантські спеціальності є вже на всіх факультетах, але ми можемо відкрити й нові. І цю можливість втрачати не варто. Збільшилася і кількість спеціальностей по захисту кандидатських і докторських дисертацій до 20 у 10 спеціалізованих вчених радах, з них 4 – докторські.

^ Організація навчального процесу та методичної роботи. Як відомо, в Україні продовжується впровадження в життя різних новацій і реформ в освітній галузі відповідно до Болонських вимог. Зокрема, 23 вересня проведено спеціальне засідання Уряду України за участю ректорів 60 університетів. Прийнято низку дуже важливих для нас документів. Зокрема, затверджено проект змін до Закону про вищу освіту, прийнято положення про дослідницький університет та затверджено відповідні критерії, прийнято нове положення про ліцензування та акредитацію освітньої діяльності тощо. Попередній аналіз засвідчує, що в нас є реальні шанси, щоб сягнути критеріїв дослідницького університету. Правда, для цього треба добре попрацювати.

5 жовтня відбулася розширена зустріч Президента України В. А. Ющенка зі Спілкою ректорів державних вищих навчальних закладів України. Зараз готується чергова нарада під головуванням Прем’єр-міністра України Ю. В. Тимошенко, на якій будуть розглядатися важливі питання, що стосуються подальшого розвитку вищих навчальних закладів України.

Поетапний перехід на кредитно-модульну систему навчання у нас уже дійшов до п’ятого курсу. До нього вже звикли і студенти, і викладачі. Зараз ми маємо перейти до нового етапу в організації навчального процесу: широко впровадити нові сучасні технології навчання і контролю знань. Маємо перевести всі навчальні курси в електронну форму і розмістити їх в нашій внутрішній електронній мережі. Ми технічно до цього готові: маємо і мережу, і відповідне програмне забезпечення. Кілька факультетів уже цю роботу розпочали поки що як експеримент, але у нас іншого шляху немає.

В університеті систематично проводяться моніторинг якості та успішності знань студентів в умовах впровадження кредитно-модульної технології навчання, соціологічні опитування про готовність студентів та викладачів до роботи в нових умовах.

Аналіз результатів успішності більше 2000 студентів-випускників 2008/2009 навчального року за ОКР «Бакалавр», які першими навчалися за технологією КМСОНП, засвідчив певне її зростання (якість знань 2006/2007 н.р. – 68,2% , 2007/2008 н.р. – 71,7% , 2008/2009 н.р. – 74,1% )

Активнішою стала діяльність студентів як на етапі поточного, так і підсумкового модульного контролю з окремих навчальних дисциплін порівняно з традиційною системою, що є ознакою зростання їхньої самосвідомості, дисциплінованості, зацікавленості в результатах контролю в умовах навчання за кредитно-модульною системою.

Навчання за новою технологією, безумовно, вимагало і надалі вимагатиме від викладачів копіткої праці, психологічної та професійної готовності до його модернізації. Центром впровадження нових сучасних інтерактивних технологій та індивідуального підвищення кваліфікації викладачів повинна стати кафедра. Відповідно суттєві зміни мають бути внесені в тематику навчально-методичної роботи кафедри, методичних фахових комісій та методичних рад факультетів. Необхідно змінити репродуктивні підходи до процесу навчання на творчі, оскільки саме вони стимулюють формування моральних і професійних якостей особистості. Підвищення якості навчального процесу вимагає подальшого удосконалення навчально-методичних комплексів, поповнення банку тестових завдань дисципліни, розробки й затвердження магістерських програм.

^ Ліцензування та акредитація. У цьому році ми підготували також ряд ліцензійно-акредитаційних справ. Це був величезний обсяг роботи, особливо якщо врахувати зростаючі вимоги до ліцензування і акредитації. Результати цієї роботи перевірялися у нас досить строгою комісією ДАКу, яка визнала нашу роботу в питаннях підготовки ліцензійних і акредитаційних справ цілком задовільною.

У минулому навчальному році ми ліцензували два нових напрями – «Біотехнологія» та «Системний аналіз», в процесі ліцензування знаходиться справа напрямку «Культурологія». Акредитовано за ОКР «Спеціаліст» і «Магістр» спеціальності «Туризм» та «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». Найближчими днями експертні ради ДАКу розглянуть наші акредитаційні справи із журналістики та українсько-англійського перекладу.

Минулого тижня у нас працювала експертна комісія ДАКу, яка оцінювала можливість продовження ліцензії на діяльність військової кафедри. Треба відзначити, що комісія досить високо оцінила роботу колективу військової кафедри і ми сподіваємося, що ліцензію буде продовжено.

Ми завершили в минулому році процедуру самоакредитації. Це величезна робота, яка має великий зміст і це визнали вже навіть скептики. Правда, робота має зміст, якщо проведена не формально, а з умом, з розумінням справи. Робота ця пропаде даремно, якщо не заглядати у сформовані папки. Відбита в папках інформація повинна постійно моніторитися, уточнятися, корегуватися. Це своєрідна «дорожня карта» навчального процесу кожної кафедри.

Визначальною оцінкою роботи науково-педагогічних кадрів, ефективності навчально-методичного процесу, критерієм діяльності навчального закладу є якісні показники знань студентів, їхньої підготовки до подальшої практичної діяльності як фахівців.

Аналіз якості знань студентів згідно з планом роботи університету буде проводитись протягом усього навчального року і його результати доповнять матеріали папки самоакредитації. Тут головне – бути об’єктивними в оцінці своєї роботи і роботи колег.

^ Наукова робота. У 2009 році в університеті виконується 122 теми, з яких 73 кафедральних, 27 держбюджетних, що виконуються за тематичним планом, і 22 договірні роботи. Загальний обсяг виконуваних робіт – понад 5 млн. грн.

^ Обсяги фінансування НДР ( тис. грн.) Таблиця 4

Джерела фінансування

2007

2008

2009

Фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету України

2270,9

2818,6

2790,7

Фінансування зі спеціального фонду

1293,0

1160,5

2287,4

В с ь о г о

3563,9

3979,1

5078,1


Цього року вперше за роки незалежності України обсяг наукової тематики університету перевищує 5 млн. грн. Тут значний внесок наукових колективів, що працюють під керівництвом професорів П. М. Горлея, Л. А. Косяченка, Н. В. Стрельчук, Т. М. Михайлівської.

У конкурсі Державної цільової науково-технічної програми «Наука в університеті» переміг матеріалознавчий проект (науковий керівник – професор П. М. Горлей) з обсягом фінансування на 2009-2010 рр. – 2 млн. грн., з них 1,5 млн. грн. буде спрямовано на придбання спецустаткування для наукових робіт. Добра підтримка університетської науки за рахунок гранту 7-ої рамкової програми ЄС «Трансєвропейська співпраця з метою створення пристроїв безпеки на основі Сd(Zn)Te» (науковий керівник – професор Л. А. Косяченко).

Окрім престижу в спільній праці з визнаними науковими центрами Європи, університет отримує можливість за кошти гранту модернізувати та оновити наукове обладнання. Грант Університетських Вишеградських Студій, отриманий доцентом Н. В. Стрельчук, дає можливість запросити викладачів інших країн для читання тематичних лекцій щодо процесів європейської та євроатлантичної інтеграції.

Грантові конкурси зацікавили науковців університету, на даний час підготовлено 3 проекти з транскордонного співробітництва з Європейським Союзом. Бажано, щоб вони отримали таку ж підтримку, як і проекти, що були направлені у 2009 році на конкурс Міністерства освіти і науки України, де 14 з 16 проектів отримали високі оцінки експертів.

Результатами наукової діяльності є видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей. У 2009 році вийшли з друку видання, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники і підручники:

В. О. Балух, В. П. Коцур «Історія середніх віків»;

Н. В. Гуйванюк «Українська мова для шкіл з румунською мовою викладання» (Підручник для 9 класу);

М. М. Федоряк, Г. Г. Москалик «Основи екології»;

В. Г. Маценко «Комп’ютерна графіка».

В. С. Григорків видав 3 навчальних посібники з грифом МОНУ: «Моделювання економіки», «Фінансова математика», «Економетрика».

Активізувалася робота з перереєстрації «Наукового вісника ЧНУ». Частина факультетів університету переоформляють збірник наукових статей на наукові журнали, зокрема «Педагогіка і психологія», «Біологія», «Релігія і соціум».

Науковці нашого університету, схоже, вже переросли хворобу масовості публікацій у будь-яких виданнях. Завдання наше –публікуватися в рейтингових вітчизняних та, особливо, зарубіжних виданнях. Це – шлях до справжнього визнання університету, зростання його авторитету і це один із параметрів, що дозволить стати нам дослідницьким університетом. Чернівецький університет посів 7-ме місце в рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 15.01.2009 р. (Таблиця 5). Кількість публікацій у Scopus – 1108, кількість цитувань – 1683.

База даних Scopus містить понад 30 млн. реферативних записів про публікації з 17 тис. найбільш інформативних журналів 4 тис. видавництв. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Таблиця 5ВНЗ

Публікації

Цитування

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

7294

14695

2

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

4471

10695

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

2897

7551

4

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

1823

4072

5

Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»

2684

2845

6

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

1147

1714

7

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1108

1683

8

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

795

1573

9

Національний університет «Львівська політехніка»

1565

1538

10

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

793

1342


Університет постійно виступає організатором проведення наукових заходів: з’їздів, конференцій, семінарів. У 2009 році вже проведено 8 наукових конференцій із запланованих 14.

^ Наукова бібліотека. 26 січня 2009 року в приміщенні Бібліотеки Антоновичів Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбулася презентація унікального проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України».

Великий міжнародний проект, аналогів якому в Україні немає, об’єднав, окрім Києво-Могилянської академії та Києво-Могилянської Фундації Америки, ще Всеукраїнську асоціацію «Інформатіо-Консорціум», Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича та Нордвест Університет (США).

У перспективі розвитку Електронної бібліотеки ЧНУ – повне формування фонду електронними підручниками й навчальними посібниками з профілю університету, розширення контактів з різними інформаційними центрами – виробниками електронної продукції.

З метою поліпшення обслуговування користувачів, надання читачам нових форм обслуговування – електронної видачі літератури й нових форм сервісних послуг – з нинішнього року розпочата рекаталогізація підсобних фондів бібліотеки з одночасним штрих-кодуванням. До кінця року маємо закінчити цю роботу в читальному залі наукової літератури (фонд біля 16 тис. книг). Для реалізації цього процесу було придбано необхідні комп’ютери, принтери для друку етикеток штрих-кодів, 12 сканерів для зчитування штрих-кодів. У наступному році цей процес продовжиться в читальному залі навчальної літератури, згодом – в абонементах.

Упровадження цих технологій дасть можливість оперативно обслуговувати читачів, робити замовлення на книги з підрозділів університету, швидко проводити перевірки бібліотечних фондів, готувати списки рекомендованої літератури для студентів, відслідковувати книгозабезпеченість навчальних дисциплін.

Продовжується створення опорної оптико-волоконної мережі у студмістечку ЧНУ. На даний час проводяться роботи з побудови локальних мереж студентських гуртожитків. Проектом мереж передбачено, що в кожен блок гуртожитків буде заведено точку доступу до мережі Інтернет. Гуртожитки № 6, 5 і 4 вже мають такі локальні мережі та протягом жовтня будуть під’єднані до Інтеренет-мережі. На черзі гуртожиток № 3.

^ Міжнародна діяльність. У минулому навчальному році намітилися позитивні зрушення у міжнародній співпраці ЧНУ. Серед основних та найвагоміших здобутків – вступ до Європейської асоціації університетів на правах індивідуального повного членства (січень 2009 р.). Це авторитетна міжнародна організація, до якої приймають далеко не всіх бажаючих.

У цьому ж ряду – приєднання до Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum), підписання якої від імені нашого університету відбулося у вересні 2009 р. Текст Великої хартії українською мовою є в Інтернеті, у тому числі й на нашому сайті. Основні принципи розвитку європейських університетів, закладені у хартії, це – академічні свободи, поєднання дослідницької і викладацької діяльності. На отримання повномасштабних академічних свобод можна розраховувати після набуття університетом автономії (у європейському розумінні), а ось широке поєднання дослідницької та викладацької діяльності – на часі, особливо в контексті поставленого завдання отримання статусу дослідницького університету.

Сподіваємося, що приєднання до таких потужних європейських інституцій сприятиме зміцненню статусу нашого університету в міжнародному освітньо-науковому просторі.

Також поглиблювалися партнерські стосунки із зарубіжними навчальними та науковими установами, загальна кількість угод з якими становить більше 60 з понад 20 країн світу. Проте екстенсивне збільшення кількості угод не додає ефективності міжнародної співпраці. Дієвими залишаються контакти лишень з десятком зарубіжних партнерів.

Водночас результатом такої співпраці стали спільні проекти й подані заявки на отримання грантів, про що вже говорилося у науковій частині звіту. Відзначу лише, що надзвичайно активізувалися румунські колеги, з якими на сьогодні маємо 6 поданих нових заявок на отримання грантів у рамках різноманітних програм транскордонного співробітництва. Сподіваємося на результативність хоча б частини з них.

Від нашого університету учасниками міжнародної співпраці та проектів виступають факультети і кафедри, окремі вчені та науковці. Також активну позицію займають спеціалізовані центри ЧНУ, яких маємо шість. Завершується робота з відкриття Інституту європейської інтеграції та Центру німецькомовних студій, які повинні долучитися до цього процесу. Проте на сьогодні рівень активності факультетів і підрозділів у міжнародній співпраці неоднаковий. Не секрет, що міжнародні контакти тримаються на взаєминах і зацікавленості окремих особистостей. Тож я прошу усвідомити, що майбутнє нашого університету – в європейському освітньому просторі, а кошти грантів повинні стати вагомим джерелом фінансування, насамперед, науково-дослідницької діяльності. Перспективи співпраці повинні знаходити відображення у Планах міжнародного співробітництва факультетів, на необхідності розробки яких мною вже наголошувалося.

Зростають можливості академічних обмінів для викладачів, короткострокових чи семестрових програм, літніх шкіл – для студентів. Відзначу, що рівень міжнародної мобільності викладачів і студентів за останні декілька років залишається відносно сталим. Це означає, що й у цьому питанні ми досягли межі екстенсивного розвитку. Такі обміни здебільшого зорієнтовані на паритетність, якої нам дотримуватися важко. Ми усвідомлюємо проблемність ситуації, коли викладачі можуть поїхати у закордонне відрядження тільки за власний рахунок чи за рахунок приймаючої сторони. Але ніколи не мають проблеми з поїздками у відрядження, в тому числі й за кордон, ті викладачі й науковці, які виграли гранти європейських фондів чи інших структур західного світу.

Щодо студентів, то, наприклад, збільшення кількості літніх шкіл (маємо 11 задекларованих) обмежується часовими та просторовими рамками кімнат у третьому гуртожитку, а також коштами на прийом іноземних студентів. Перспективними є програми семестрових обмінів, проте й вони скорочується, наприклад, із США, оскільки там не виявилося студентів, які б бажали приїхати до нас на навчання. Тут активніше треба працювати міжнародному відділу і шукати такі університети й фонди, які зацікавлені в співпраці з нами, і не нарікати, що «вони не хочуть».

Останнім часом зростає кількість заявок на навчання в магістратурі та аспірантурі в нашому університеті. Але тут виникають мовні проблеми. Ще досить мало викладачів володіють англійською мовою. Тож на часі при проведенні атестації навчального та наукового персоналу враховувати й рівень володіння англійською.

Перспективу ж долучення нашого студентства до інтеграційних освітніх процесів бачимо в розвитку програми так званих «подвійних» дипломів, щодо якої вже працюємо з декількома зарубіжними партнерами.

Ще однією складовою міжнародної інтеграції є навчання іноземних студентів у нашому університеті на постійній основі з перспективою отримання українських дипломів державного зразка. Кількість таких студентів відносно стала – в межах 100 осіб. Це здебільшого громадяни Молдови, Росії та інших країн СНД. Коло бажаючих розширюється за рахунок країн далекого зарубіжжя, проте такі студенти ще поодинокі. До нас звертаються посередники, які пропонують свої послуги щодо залучення студентів з Індії, Палестини, Китаю. Утім, на сьогодні ми завдання масового притоку іноземних студентів не ставимо, оскільки зразу виникає потреба забезпечити їх гуртожитками, а з цим у нас проблеми. Ми і зі своїх можемо поселити в гуртожитки далеко не всіх, хто цього бажає.

Стосовно розширення форм навчання іноземних студентів, то ми вже декілька років вивчаємо пропозиції і маємо навіть підписані протоколи про наміри щодо відкриття структурних підрозділів ЧНУ у Грузії та Македонії, проте повномасштабна реалізація цих проектів пов’язана з організаційними труднощами і фінансовими витратами.

Натомість нещодавно у ЧНУ відкрито представництво Центральноєвропейського університету (Будапешт, Угорщина).

У цілому ж умови для розвитку та активізації міжнародних зв’язків, обмінів, реалізації наукових програм зараз доволі сприятливі. Тож треба йти цим шляхом, зокрема й з урахуванням висловлених побажань та окреслених завдань.

^ Виховна робота. Виховна робота серед дорослих і свідомих людей, якими по суті є студенти, – особливе і складне завдання, розв’язання якого вимагає, з одного боку, пошуку і приведення в дію нових форм впливу, відпрацювання нових методик, а з іншого, – активізації традиційних видів діяльності, збереження досягнень минулого. Теперішні студенти свідоме життя прожили вже в незалежній Україні і традиційні методи виховання колишніх піонерів тут не спрацьовують. Сьогоднішні студенти намагаються бути більш самостійними, розкутішими, мати власну думку з кожного питання. Ми стараємося підтримувати таку їхню позицію. Приємно відзначити, що з ініціативи студентського самоврядування у нас проводиться дуже багато заходів. Наприклад, цьогорічний новорічний бал-маскарад проведено у дусі кращих українських традицій – вечорниць. Більше того, студентські українські вечірки стають традиційними. А започатковане студентами свято «День вишитої сорочки» цього року стало загальноуніверситетським.

Цьогорічний Шевченківський конкурс читців поезії уперше проводився як міжвузівський. У травні цього року в області проходило міжнародне літературно-мистецьке Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій». На Буковину прибуло 70 письменників з усіх областей України та з-за кордону. У рамках святкувань досить потужним заходом став концерт чоловічої хорової капели викладачів «Дзвін», присвячений 40-річчю від дня заснування капели. Насолоду від спілкування з мистецтвом отримали як наші студенти і викладачі, так і гості. Хочеться подякувати цьому колективу, який став народним у цьому році, і побажати йому такого ж невичерпного ентузіазму і на майбутнє.

Студентський парламент університету тісно співпрацює зі студентськими організаціями України. Підтвердженням цього є те, що наш студентський парламент виступив одним із співзасновників молодіжної студентської організації «Національний студентський союз», створеної на початку 2009 р. в Острозькій Академії.

Вагому роль у своєчасній поінформованості студентів щодо проведення різного роду заходів навчального, наукового, виховного, дозвільного напрямів відіграє студентська газета «Ньюформат», започаткована студентським профкомом університету. На сьогодні вже вийшло сьоме число цього часопису, редакція якого теж буде розміщена поряд із студентським парламентом.

Постійно відбуваються зустрічі ректорату зі студентським активом університету, на яких обговорюються нагальні проблеми й перспективи студентського життя.

Варто зазначити, що студентським активом була підтримана діяльність університетської «Просвіти», звітно-виборна конференція якої відбулася у березні цього року і на якій новим головою обрано ректора. Студентство вирішило створити товариство «Молода Просвіта» (його очолює голова студентського парламенту університету Василь Олексюк). На факультетах створено первинні осередки «Молодої Просвіти».

З кожним роком удосконалюється проведення традиційних загальноуніверситетських заходів національно-патріотичного, мистецького та інтелектуального спрямування. Позитивним є те, що в заходах та конкурсах беруть участь студенти всіх факультетів університету і вони стають дедалі масовішими.

Університетський хореографічний ансамбль «Тріумф» (художній керівник – Ольга Галак), який у вересні цього року відсвяткував своє п’ятиріччя, з успіхом виступав на цей раз на сценах Сицилії.

Принагідно зазначу, що активізувалася співпраця нашого університету із Сучавським у мистецькому та спортивному напрямах. На початку листопада студенти університету знову презентуватимуть мистецьку програму в університеті ім. Штефана Великого.

Наші студенти продовжують виборювати призові місця на різного роду спортивних змаганнях. Зокрема, футбольна команда університету здобула перемогу в зональних змаганнях ІХ літньої Універсіади України. Двох студентів ЧНУ – Юрія Бахтіярова та Олександра Крохмалюка – включено до студентської збірної України з футболу, яка в цьому році стала чемпіоном світу серед студентських футбольних команд. У сезоні 2008-2009 рр. в Чемпіонаті України серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації футбольна команда «Університет» посіла ІІІ місце.

Кубок переможців у Спартакіаді університету вже п’ять років поспіль міцно тримає в руках команда студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин.

Різні напрями діяльності університету висвітлюються на сторінках міських, обласних та загальноукраїнських газет, зокрема, на сторінках газети «День», транслюються по телебаченню. У листопаді минулого року студентський актив університету взяв участь у прямому телемості з Президентом України у програмі «Свобода слова» на телеканалі ІСTV.

За звітний період у ЗМІ з’явилося майже 100 публікацій за різними напрямами діяльності університету. Наших студентів було запрошено на обласне телебачення для участі в новорічному мюзиклі, зйомки якого проходили в Мармуровій залі.

Створена спільно з міським Центром соціальних служб для молоді Студентська Соціальна Служба, яка діє у 5-му гуртожитку, стала авторитетною структурою в студентському середовищі, оскільки зуміла допомогти багатьом студентам справитися з їхніми проблемами.

1 грудня на Центральній площі міста відбулася акція, присвячена Всеукраїнському дню боротьби зі СНІДом. Її зорганізував Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді спільно зі студентською соціальною службою ЧНУ за активної участі членів редакції газети «Newформат» та Чернівецького обласного відділення «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом». У гуртожитках студмістечка відбулися зустрічі з лікарями Центру планування сім’ї з метою популяризації здорового способу життя в молодіжному середовищі.

За ініціативою факультетів біології, екології та біотехнології і хімічного вже вдруге проведено акцію «Кидай палити. Не забирай у друзів можливість відчути весну!».

На порядку денному на початку вересня щорічно виникає питання щодо забезпечення іногородніх студентів місцями у гуртожитках студмістечка та поліпшення соціально-побутових умов проживання. У результаті поточних перевірок гуртожитків адміністрацією студмістечка й університету не лише виявляються проблеми соціально-побутового плану, а й визначаються терміни їх вирішення. Огляд-конкурс гуртожитків засвідчив, що санітарно-гігієнічний стан гуртожитків покращився, зокрема найкраще виглядав 4-ий гуртожиток (там проживають студенти економічного факультету та факультету прикладної математики). Члени конкурсної комісії відзначили також активізацію роботи студентських рад географічного, економічного, фізичного та філологічного факультетів.

На жаль, не все гаразд із дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках, що призводить не лише до перевитрати електроенергії, а й, насамперед, порушення правил протипожежної безпеки. Проте варто відзначити, що за звітний період суттєво зменшилася кількість рапортів дирекції студмістечка щодо порушень умов договору на проживання у гуртожитку, які є підставою для накладення різного роду стягнень. Це свідчить про відповідальність як студентських рад, зокрема діяльності санітарно-побутової комісії студентського парламенту, так і самих студентів, розуміння ними того, що втрата ліжкомісця вдарить по кишені батьків. Отже, активізація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках суттєво вплинула і, будемо сподіватися, впливатиме і в подальшому на створення атмосфери домашнього затишку в студентських кімнатах.

Тютюнопаління у гуртожитках та прилеглих до навчальних корпусів і гуртожитків територіях залишається ще досить серйозною проблемою, з якою веде постійну боротьбу адміністрація і органи студентського самоврядування.

Гостро відчувається відсутність оздоровчої бази для наших студентів. У межах можливого спільно з відділом у справах сім’ї і молоді Чернівецької облдержадміністрації у липні – серпні минулого року згідно з домовленістю з Міським відділом у справах сім’ї і молоді міської ради оздоровлено 96 студентів у таборі „Ойкос”, розташованому в Берегометі Вижницького району. Крім того, студентський профком оплачує половину вартості 50 оздоровчих путівок у м. Скадовськ (Херсонська область). Перевага надається студентам пільгових категорій.

ЮНЕСКО. Декілька слів про перебіг подій щодо внесення ансамблю будівель Резиденції до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Створена в університеті відповідна робоча група, впродовж минулого року діяла дуже плідно. Зокрема опрацьовано низку документів, які зберігаються у фондах Державного архіву Чернівецької області, копії креслень, переданих до університету Фундацією Йозефа, Марії та Зденки Главкових (Прага, Чехія), опублікованих джерел із залученням фахівців Департаменту містобудування та архітектури Чернівецької міської ради. За підтримки Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО підготовлено номінаційне досьє, яке складається з 10 книг, менеджмент-плану та додатків.

Зазначене досьє, погоджене в Міністерстві культури і туризму України, у січні 2009 року було передано до Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Після рекомендації Нацкомісії і підпису її голови Володимира Огризка документи подано до Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Париж, Франція).

У лютому 2009 року в МЗС України на засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО були запрошені ректор С. Мельничук і проректор Т. Марусик. У інформації про результати діяльності Нацкомісії зазначалося, що в попередній список ЮНЕСКО внесено 12 об’єктів-номінантів культурної спадщини від України, серед яких останнім включена наша Резиденції. Відзначено оперативність та якісну підготовку номінаційного досьє Резиденції нашою робочою групою. У квітні з Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО надійшов лист, у якому вимагалося додатково надіслати карти із зазначенням усіх об’єктів, які знаходяться в межах окресленої території буферної зони. Цю додаткову інформацію підготував департамент містобудування та архітектури міськради спільно з фахівцями географічного факультету.

Згідно з процедурою, Центр Всесвітньої Спадщини має направити до Чернівців експертів ЮНЕСКО. Їхнє завдання – дати остаточну відповідь: відповідає номінований об’єкт та прилегла територія вимогам ЮНЕСКО чи ні. Як бачимо, це досить тривала процедура, адже засідання ЦВС ЮНЕСКО відбувається один раз на рік. Отже, нам залишається лише чекати і надіятися.

^ Господарські справи. За минулий навчальний рік ми продовжували ремонтно-будівельні роботи на цілому ряді об’єктів.

Об’єктом № 1 залишається корпус по вул. Рівненській. Запроектована його реконструкція для розміщення педагогічного факультету. За минулий навчальний рік ми завершили реконструкцію даху, поставили майже всі вікна, зробили сейсмоукріплюючі роботи на трьох поверхах і зараз тривають роботи на четвертому. Відповідно до плану ми хочемо завершити всі ці сейсмоукріплюючі роботи, вставити решту вікон і закрити сходові клітини до зимового періоду. А взимку можна буде вести внутрішні роботи. Цей об’єкт складний в усіх відношеннях: технічному, проектному, документальному. Однак навчальні площі, які ми отримаємо по завершенні будівництва, варті зусиль.

Закінчено роботи в спортивному залі на місці колишнього кафе «Едем». Біля залу обладнано роздягальні, душові, облаштовано вентиляцію. Плануємо, що в цьому залі тренуватиметься університетська команда з панкратіону, яка може похвалитися спортивними успіхами на європейських і світових турнірах.

Серйозні роботи зроблено і в ІІІ корпусі. Відремонтовано багатостраждальний дах, замінено вікна на верхньому поверсі та зроблено водостоки. Сподіваємось, що вже не замокатимуть аудиторії та лабораторії верхнього поверху, які роками страждали від дощу і снігу. У цьому ж корпусі відремонтовано каналізацію і завершується реконструкція вентиляційної системи. Тут залишилося утеплити горище, зробити ремонт сходової клітини та коридорів і можна буде приступати до фасадів. Загальна вартість цих робіт складає майже 700 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт приміщень другого поверху корпусу № 13 (гуртожиток аспірантів та гостьові номери). Потреба в нормальних гостьових номерах не викликає сумніву, оскільки університет має широке коло зв’язків з багатьма вітчизняними та зарубіжними партнерами, тому ми постійно маємо проблему з розміщенням учасників конференцій, голів ДЕК та гостей. До того ж, поселення не безкоштовне. Об’єкт обладнано в цьому році новими опалювальними котлами та водонагрівачем. Найближчим часом приступимо до ремонту кімнат і коридорів першого поверху.

Близька до закінчення також програма ремонтів санвузлів у корпусах та гуртожитках. У цьому році відремонтували частину санвузлів корпусів № 1, 3, 4, 9, зараз тривають ремонтні роботи в санвузлах корпусу № 11, що по вулиці Поштовій. Виконано ремонт душових, санвузлів, пральні гуртожитків № 1 і 5. Зараз розпочали ремонт душових кімнат в гуртожитку № 2, на черзі ремонт душових і спортивної кімнати в гуртожитку № 4.

У повному обсязі виконано також роботи з підготовки котелень і мереж до опалювального сезону, замінено вікна в гуртожитках на суму 300 тис. грн. – 174 вікна у гуртожитках № 2, 3, 4, 6. Хоч це складає не більше 10% від усіх вікон студмістечка, але завдяки такій заміні поліпшився комфорт у багатьох кімнатах, оскільки вікна міняли саме там, де найхолодніше взимку.

Суттєво покращилися умови проживання в кімнатах 5-го поверху гуртожитку № 5, де живуть в основному аспіранти. Там замінено вікна, вхідні двері, відремонтовано санвузли, зараз розв’язуємо питання з гарячою водою.

Завершено нарешті реконструкцію половини приміщення колишнього ресторану «Хілтон», де якраз зараз розміщується студентське самоврядування. У другій половині після тендерних процедур розміститься студентська їдальня.

У даний час виконується ряд робіт, які дадуть змогу суттєво покращити умови навчання студентів новоствореного факультету фізичного виховання та здоров’я людини. Зокрема відремонтовано приміщення кафедри фізичного виховання, реконструюються два нових ігрових майданчики. Здійснено капітальний ремонт приміщень новоствореного факультету, розпочалося будівництво стадіону по вул. Рівненській.

Завершено ремонтні роботи у підвалі І корпусу, завдяки чому факультет комп’ютерних наук отримає ще чотири кімнати. Готові 2 кімнати для занять у цоколі корпусу № 4 для потреб географічного факультету. Найближчим часом тут буде облаштовано ще одну аудиторію. Завершено роботи з монтажу автономного опалення корпусу № 7 (вул. Вавилова). Покращиться тепловий режим корпусу № 3 та бібліотеки вже в цьому опалювальному сезоні завдяки заміні ділянки теплотраси між корпусами № 1 і № 2, оскільки на цій ділянці у землі раніше були прокладені неізольовані труби. Ця робота нам обійшлася в 160 тис. грн. У корпусі № 9 замінено вікна на суму 100 тис. грн., відремонтовано санвузли майже на таку ж суму, виконуються капітальні роботи в підвалі під переходом на суму 300 тис. грн., де згодом будуть розміщені лабораторії.

Різних ремонтних робіт у корпусах університету та в студмістечку господарським способом виконано на суму біля 1млн. 600 тис. грн. Виконано багато робіт менших за обсягами, але дуже важливих: мережі каналізації СОКу, заміна вікон в окремих будівлях, гідроізоляція фундаментів корпусів № 1, 2, 6, що складає також біля 500 тис. грн. На стадії виконання також ремонтні роботи в санвузлі корпусу по вул. Поштовій, що обійдеться у майже 101 тис. грн.

У цьому році виконано також великий обсяг робіт, спрямованих на те, щоб поверх покращеного типу у гуртожитку № 5 став ближче до «справді покращеного типу», що обійшлося у майже 500 тис. грн. Господарським способом відремонтовано ряд приміщень корпусу № 12 (коледж). Завершилася підготовка до опалювального сезону: переобладнано систему подачі теплоносія в котельних № 1 і № 6, ремонт котельні по вул. Некрасова, виконано всі регламентні роботи з підготовки котелень, відремонтовано внутрішні мережі теплопостачання. Вартість робіт – біля 440 тис. грн.

Усе це дасть можливість надійно обігрівати приміщення університету, дещо зекономити витрачання газу. В студмістечку також виконано всі підготовчі роботи в мережах опалення.

Розпочато роботи з реконструкції великої оранжереї ботанічного саду. Кошторисна вартість цієї реконструкції – біля 5 млн. грн. Поки що маємо 1 млн. Але коштів або ніколи немає, або ніколи не вистачає. Проте це не значить, що не треба працювати і докладати максимум зусиль в цьому напрямку. Як засвідчує досвід, завжди є люди, в тому числі й у високих кабінетах, які вболівають за справу, за державу. Треба тільки самому вболівати і знайти переконливі аргументи й необхідні слова, і вас почують, може, не з першого і не з другого разу, але обов’язково почують.

Внаслідок кількарічної судової тяганини до університету відійшла будівля колишнього ЦНТЕІ, що по вул. Нагірній. Зараз там ведуться ремонтні роботи, і в перспективі вона також буде задіяна для потреб університету.

На всіх наших об’єктах, окрім двоповерхової частини корпусу № 8, мережі потребують ремонту. Практично в усіх будівлях дає про себе знати неякісна гідроізоляція фундаментів. Дахи резиденції (крім корпусу № 6 і Семінарської церкви) потребують подальших ремонтних робіт. У 2008 році розпочато реставрацію дахів 5-го корпусу, освоєно біля 2,5 млн. грн. Для завершення потрібно ще біля 10 млн.

Найближчим часом розпочнемо ремонтні роботи в коридорах 6-го корпусу. Маємо запустити в роботу кріогенну станцію, оскільки це обладнання вже стало унікальним, і ми не маємо права дати йому пропасти.

Схожі:

Вступна кампанія iconАбітурієнту 2011 року: 50 запитань 50 відповідей Якими законодавчими І нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?
Якими законодавчими І нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?
Вступна кампанія iconАбітурієнту 2011 року: 50 запитань 50 відповідей Якими законодавчими І нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?
move to 925-10411
Вступна кампанія iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бабинець, К. Вступна кампанія 2008: Абітурієнти відпочивають, приймальні комісії трудяться: в сумському державному університеті передбачають...
Вступна кампанія iconВступна кампанія
Рівень) І 5-ти – на рівні спеціаліста-магістра, оскільки там не були набрані групи. Ми отримали в цьому році на 160 місць держзамовлення...
Вступна кампанія iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Мнс повідомляє, що на виконання рекомендацій Міністерства освіти І науки України та з метою забезпечення контролю за проведенням...
Вступна кампанія iconЗвіт був зроблений у березні. Зупинюся коротко на вступній кампанії, проінформую про готовність університету до нового навчального року та про ті завдання, які стоять перед колективом у новому навчальному році. Вступна кампанія
Уже давно стало доброю традицією напередодні нового навчального року збиратися викладачам університету на нараду й окреслювати ті...
Вступна кампанія iconРозпочалася Всесвітня кампанія "16 днів проти насильства"
Всесвітня кампанія "16 днів проти насильства", до якої Україна залучилась у 2000 р
Вступна кампанія iconЗвіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія
Проте, протягом 2012 року у зв’язку із виборами ректора ми двічі проводили конференції трудового колективу, де був зроблений детальний...
Вступна кампанія iconЗвіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія
Проте, протягом 2012 року у зв’язку із виборами ректора ми двічі проводили конференції трудового колективу, де був зроблений детальний...
Вступна кампанія iconМетодическое пособие по организации избирательных кампаний. Кн. 1 М., 1991
До теми «Виборча кампанія її суть та складові. Підготовка виборчої кампанії. Ресурси виборчої кампанії»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи