Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія icon

Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія
Скачати 367.75 Kb.
НазваЗвіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія
Дата04.01.2013
Розмір367.75 Kb.
ТипЗвіт

25 грудня 2012 року


Шановні колеги!

Згідно законодавства ректор в кінці року повинен робити звіт за рік роботи перед конференцією трудового колективу. Проте, протягом 2012 року у зв’язку із виборами ректора ми двічі проводили конференції трудового колективу, де був зроблений детальний звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету.

Вступна кампанія пройшла нормально, у відповідності до Правил прийому, які були розроблені на основі Умов прийому і затверджені в нашому Міністерстві. Ми мали біля 20 тисяч заяв. Державне замовлення в цьому році в загальному було збільшено на 200 чол.

Таблиці 1, 2, 3,4 демонструють прийом за трьома ОКР денної та заочної форми та їх порівняння із минулими роками.


^ Таблиця 1. Зарахування на навчання за ОКР «Бакалавр»

Державне замовлення

Повна оплата

Разом

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Денна форма

1325

1095

1297

1195

1002

951

2520

2097

2248

Заочна форма

147

96

125

1110

990

863

1257

1086

988

Всього

1472

1191

1422

2305

1992

1814

3777

3183

3236^ Таблиця 2. Зарахування на навчання за ОКР «Спеціаліст»

Державне замовлення

Повна оплата

Разом

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Денна форма

696

758

742

365

324

201

1061

1082

943

Заочна форма

157

127

76

1529

1261

1037

1686

1388

1113

Всього

853

885

818

1894

1585

1238

2747

2470

2056

^ Таблиця 3. Зарахування на навчання за ОКР «Магістр»

Державне замовлення

Повна оплата

Разом

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Денна форма

483

367

407

295

367

368

778

734

775

Заочна форма

97

29

42

427

524

519

524

553

561

Всього

580

396

449

722

891

887

1302

1287

1336

^ Таблиця 4. Зарахування на навчання за всіма ОКР

Державне замовлення

Повна оплата

Разом

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Денна форма

2504

2220

2446

1855

1693

1520

4359

3913

3966

Заочна форма

401

252

243

3066

2775

2419

3467

3027

2662

Всього

2905

2472

2689

4921

4468

3939

7826

6940

6628


В цьому році не виконали державного замовлення при наборі на ОКР бакалавра факультети фізичний – 29 чол., математичний – 6 чол., хімічний – 3 чол.. Звичайно всі ці місця були перерозподілені і ми виконали повністю державне замовлення за всіма ОКР, але контингент студентів зменшується, особливо на заочній формі навчання.

На спеціальність «фізика», яку забезпечують три кафедри, зараховано 29 чоловік, що дало змогу сформувати тільки дві групи. Одна із кафедр, а саме кафедра оптоелектроніки, залишилася без студентів першого курсу. Колектив кафедри зараз працює над відкритям нової інженерної спеціальністі.

Оскільки 27 зарахованих студентів на бакалаврський рівень напряму «хімія» – це дуже мало. Це спонукало нас об’єднати дві кафедри в одну із відповідною модернізацією. Колектив хімічного факультету також працює над відкриттям нової спеціальності з надією, що фахівців з харчових технологій потребуватимуть підприємства та організації міста і області.

На даний час ми вже маємо затверджені Умови прийому та Правила прийому в наш університет на 2013 рік. Суттєвих змін в порівнянні із Правилами минулого року не відбулося.Очевидно нам прийдеться вносити коректури в ці правила, оскільки напевно буде прийнятий новий закон Про вищу освіту, який внесе багато нового в університетське життя. Правда, минулого року ми також надіялись…

Ми повинні вже зараз активно працювати із майбутніми абітурієнтами, щоб вони могли успішно здати тести зовнішнього оцінювання. Вести в школах різні гуртки, запрошувати майбутніх абітурієнтів на підготовчі курси, приводити їх на кафедри тощо. Ми також маємо уважно стежити за кон’юнктурою на ринку освітніх послуг. Особливу увагу слід звернути на співпрацю із коледжами, оскільки це по-перше вигідно економічно, по-друге випускники коледжів приходять до нас уже із певним багажем знань, особливо практичних знань.

Приймальна комісія спрацювала досить добре. Тарас Іванович Звоздецький виявився цілком на рівні вимог, які ставляться до відповідального секретаря. Ми можемо йому подякувати.

^ Ліцензування та акредитація. В 2012 році ми також підготували цілий ряд ліцензійно-акредитаційних справ. Це був величезний об’єм роботи, особливо якщо врахувати зростаючі вимоги до ліцензування і акредитації. Нам треба постійно відслідковувати які із спеціальностей стають актуальними на ринку праці і в силу своїх можливостей відкривати їх. В таблиці 5 приведено дані про ліцензування різних напрямків і спеціальностей, які пройшли через ДАК в 2012 році. Крім того первинну акредитацію за всіма рівнями пройшли 7 напрямів і спеціальностей. На 2013 рік заплановано ліцензування за ОКР бакалавр 6 напрямів та за ОКР спеціаліст-магістр – 7 спеціальностей (таблиця 6). Збільшення ліцензійного обсягу планується на трьох спеціальностях. Первинну акредитацію повинні пройти 5 спеціальностей.

Ліцензування нових напрямів і спеціальностей у 2012 році.

Таблиця 5

№п/п


Шифр напряму підготовки / спеціальності

Назва напряму підготовки / спеціальності

Обсяг

(денна заочна)

Номер протоколу рішення ДАК

ОКР бакалавра

1

6.030201

Міжнародні відносини

30/0

№92 від 26.01.12

2

6.130102

Соціальна робота

30/0

№92 від 26.01.12

3

6.030501

Економічна теорія

25/0

№95 від 26.04.12
ОКР спеціаліста, магістра

4

7.06010201

Архітектура будівель і споруд

25/0

№96 від 25.05.12

5

8.04020102

Актуарна та фінансова математика

15/0

№96 від 25.05.12

6

7.05150102, 8.05150102

Технології електронних мультимедійних видань

25/0

10/0

№96 від 25.05.12

7

7.03010301, 8.03010301

Практична психологія (за видами)*

40/0

10/0

№96 від 25.05.12

8

7.01020303, 8.01020303

Фітнес та рекреація

25/0

10/0

№97 від 6.07.12


Збільшення ліцензованого обсягу (ОКР магістра)

9

8.04020101

Математика

з 15/20 до 35/20

№92 від 26.01.12^ Таблиця 6

Заплановано ліцензувати у 2013 році
п/п


Шифр напряму

підготовки /

спеціальності

Назва напряму підготовки / спеціальності

Обсяг

(денна заочна)

Номер протоколу рішення ДАК

^ За ОКР бакалавра

1

6.051701

Харчові технології та інженерія

25/0

є лист підтримка МОНмолодьспорту України

2

6.020103

«Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури»

25/0

є лист підтримка МОНмолодьспорту України

3

6.090103

Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське госпо-дарство і лісництво»

25/0

є лист підтримка МОНмолодьспорту України

4

6.030302

Реклама і зв’язки з громад-кістю (за видами діяльності) (0303 Журналіс-тика та інформація)

25/0

підготовлені матеріали


5

6.051003

Приладобудування

(0510 Метрологія, вимі-рювальна техніка та інформаційно-вимірю-вальні технології)

25/0

готуються матеріали

6

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

(0305 Економіка та підприємництво)

25/0

25/0

^ За ОКР спеціаліста та магістра

7

8.18010010

Якість, стандартизація та сертифікація

15/0

є лист підтримки МОНмолодьспорту України

8

7.03050802, 8.03050802

Банківська справа

(0305 Економіка та підприємництво)


25/0

15/0

Є лист підтримки МОНмолодьспорту України

9

8.06010108

Водопостачання та водовідведення

(0601 Будівництво та архітектура)
Є лист підтримки МОНмолодьспорту України

10

7.05140102, 8.05140102

Молекулярна біотехнологія

(0514 Біотехнологія)

25/0

10/0

Є лист підтримки МОНмолодьспорту України

11

7.03060103, 8.03060103

Менеджмент природо-охоронної діяльності

(6.030601 «Менеджмент)

50/0

15/0

підготовлені матеріали


12

7.09010102,

8.09010102

Експертна оцінка ґрунтів


20/0

10/0

підготовлені матеріали


13

7.04010604, 8.04010604

Екологічний контроль та аудит

20/0

10/0

Готуються матеріали

Збільшення ліцензованого обсягу (ОКР магістра)

14

8.05100402

Лазерна та оптоелектронна техніка

з 3 до

15 осіб

підготовлені матеріали

15

8.05100403

Фотоніка та оптоінформатика» -

з 3 до 15 осіб

підготовлені матеріалиЯк ви знаєте в 2013 році університет повинен пройти акредитацію як науково-освітній заклад 4-го рівня акредитації. Це означає, що ми повинні здійснити повторну акредитацію 38 спеціальностей. В четвер 27 грудня 2012 року має відбутися засідання ДАКу, на якому, ми надіємось, будуть акредитовані 23 спеціальності. Решту 15 пройшли етапи технічної експертизи акредитаційних справ і також завершили роботу експертні комісії.

Експертні ради повинні пройти в другій половині січня - на початку лютого і потім будуть розглянуті на наступному засідані ДАКу. Тільки після цього ми зможемо перейти до акредитації університету як установи.

^ Навчально-методична робота. Оцінкою роботи кожного науково-педагогічного колективу є якісні показники знань студентів. Окрім постійного моніторингу роботи факультетів в цьому напрямку з боку навчальної частини та відповідної лабораторії в 2012 році нас перевіряла також Комісія з Державної інспекції навчальних закладів. На критичні зауваження комісії були розроблені заходи, більшість із яких виконана. Однак залишають актуальними на сьогодні такі:

1.Розробити комплекс заходів для приведення структури факультетів та кафедр університету до вимог статті 30 діючого закону України про вищу освіту. (Факультет Образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, кафедри маркетингу, міжнародної економіки, теоретичних основ та методики фізвиховання, які випускають магістрів очолюються кандидатами наук)

2. Допускаються порушення при підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників, зокрема викладачі нашого університету підвищують кваліфікацію у ВНЗ нижчого рівня акредитації, проходять підвищення кваліфікації в установах що не відповідають профілю кафедри, де працюють викладачі.

3. Університет не достатньо працює над створенням ситеми працевлаштування випускників та співпраці із структурами-роботодавцями.

В звітному році ми суттєво просунулись в створенні «Цифрового університету». Завершення цієї роботи повинно зняти питання про методичне забезпечення курсів, доступності до контрольних запитань, формування цілісного підходу до підготовки фахівців. Це сучасні технології навчання і контролю знань. На жаль, не вдалося довести до повного завершення цю роботу із двох причин: по-перше основні зусилля кафедр і факультетів були направленні на підготовку акредитаційних справ, а це дуже велика і копітка робота, а по-друге, нам не вдалося задовільнити заявки кафедр на закупку комп’ютерів. Кошти на це були виділенні, але кілька місяців Держказначейство не проводило практично ніяких платежів. Найближчим часом ми маємо повернутись до цього завдання. Тут широке поле для роботи методичних комісій факультетів і науково-методичної комісії університету.

Очевидно, що при читанні лекцій прийдеться в багатьох випадках відмовитись від простого зачитування текстів лекцій (їх можна знайти в «цифровому університеті»), скоріше треба вести діалог, провокувати дискусію. Але кожна навчальна дисципліна має свої особливості і те що підходить одній може не підійти іншій. Тут важливіший творчий підхід, а не єдиність вимог.

Треба звернути увагу на розробку й затвердження магістерських програм, особливо із нашими іноземними партнерами, що дасть змогу видавати подвійні дипломи. Найближчим часом магістри навчатимуться 1,5 – 2 роки і це заставить нас не просто удосконалити, а створити заново серйозні магістерські програми.

В цьому семестрі ми розпочали читання окремих курсів для магістрів англійською мовою. Треба проаналізувати перший досвід, може внести якісь корективи, але це стратегічно правильний шлях.

Важливу роль в підготовці якісного фахівця відіграє також ефективна організація навчального процесу. А в нас, нажаль, допукається такий розклад, коли викладач своє навантаження виконує за два робочих дні, або по п’ятницях студенти мають лише одну пару, а в інші дні – по 4 пари. При такій організації навчального процесу чи можна говорити про ефективність? Проректору із навчально-методичної роботи, деканатам, навчальному відділу прошу взяти ці питання під особливий контроль.

Кадри. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича станом на 1 грудня 2012 року працюють 2548 осіб, із них:

- науково-педагогічних працівників – 1205 осіб,

- докторів наук, професорів - 125осіб,

- кандидатів наук, доцентів - 660 осіб,

Серед науково-педагогічного складу: викладачі, що мають наукову ступінь доктора наук та вчене звання професора складають майже 11%, кандидата наук, доцента майже 55% .

В 2012 році професорами стали ^ 10 чоловік, доцентами 61 Викладачі із науковими ступенями складають 65% викладацького складу. На 16 факультетах маємо 86 кафедр, 82 із яких є випускаючими. Доктори наук очолюють 66 кафедр, що складає 77 %. В університеті працюють 10 лауреатів державних премій, 39 мають почесні державні звання.

^ Аспірантура, докторантура. У звітному році аспірантуру закінчили 55 чол., з них 49 – стаціонарну і 6 – заочну.

Захищено 65 кандидатських та 5 докторських дисертацій (Баб'юк Дмитро, Ковалець Лідія, Константинович Аурел, Драненко Галина, Боднарюк Богдан). 22 кандидатських дисертації та 4 докторських (3 з яких будуть захищені найближчім часом) знаходяться у спецрадах.

На кінець 2012 року 236 чол. є аспірантами і 28 докторантами ЧНУ.

У звітному році прийнято до аспірантури 82 чол. та до цільової в інші вузи – 1 особу; в докторантуру зараховано 6 к.н. та 1 особу направлено до цільової докторантури.

В списках здобувачів 205 чол., з них 99 – з науковими керівниками і затвердженими темами і 106 чол. прикріплені для здачі кандидатських іспитів.

На даний час в університеті діє 11 спеціалізованих вчених радах, з яких 6 - докторські. У загальному по усіх спецрадах захищено 81 кандидатська та 6 докторських дисертацій.

Протягом 2012 року до Монмолодьспорту України направили документи на розширення мережі аспірантських спеціальностей на філологічному факультеті зі спец. «Теорія та історія журналістики» (кафедра журналістики). В цьому ж році Атестаційна Колегія Міністерства відкрила нам такі нові спеціальності в аспірантурі:

- «ґрунтознавство»;- «фінанси і кредит»;- «комп’ютерні системи та компоненти»; і в докторантурі: «твердотільна електроніка».

Загалом у нас наукових спеціальностей 79, з них 30 – докторські. Ефективність роботи аспірантури демонструє таблиця 7


^ Ефективність роботи аспірантури Таблиця 7

Роки

2010

2011

2012

Випуск

49

48

55

Ефективність

(захист і подання дис. в спецраду)


83,7%


62,5%


78,0%


Очевидно, що зменшення контингенту студентів приводить до зменшення кількості викладацьких ставок. На 1 вересня 2012 року в порівнянні із 1 вересня 2011 року ми скоротили 108 викладацьких ставок, 35 ставок навчально-допоміжного персоналу та 83 ставки різних служб.

^ Наукова робота У 2012 році в університеті виконувалося 130 науково-дослідних робіт, з яких 82 кафедральні, 30 – держбюджетних (24 – фундаментальних і 6 – прикладних), а також 18 договірних робіт. Загальний обсяг виконуваних робіт 4612,1 тис.грн. В таблиці 8 подано обсяги фінансування науково-дослідних робіт за останні 3 роки.


^ Обсяги фінансування НДР Таблиця 8

Джерело фінансування

2010

2011

2012

Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн.

3128,3

3180,0

3571,8

Обсяг надходжень до спеціального фонду

2274,4

1126,3

1040,3

Всього

5102,7

4306,3

4612,1


У 2012 році за «Угодою про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень України і Російським фондом фундаментальних досліджень» виконувалось 3 науково-дослідних проекти. За програмою міжнародного співробітництва України з Словенією виконано 1 наукову розробку та 1 науково-дослідний проект з Росією. 3 роботи виконано за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

У 2012 році у наукових виданнях вийшло біля 3 тис. публікацій, серед яких 62 монографії, 229 підручники і навчальні посібники, 264 статті у міжнародних журналах (Таблиця 9).


^ Кількість публікацій Таблиця 9

Типи публікацій

2010

2011

2012

Монографії

83

85

62

Підручники

22

24

25

Навчальні посібники

237

254

229

Статті у міжнародних журналах

275

331

264


У 2012 році було подано 13 заявок на об’єкти права інтелектуальної власності (3 на винаходи та 10 на корисні моделі). Кількість отриманих патентів склала 12 одиниць, серед яких 1 на винахід та 11 на корисні моделі.

Шлях до справжнього визнання університету, зростання його авторитету – це публікації в рейтингових вітчизняних та, особливо, зарубіжних виданнях. Чернівецький національний університет посів 8 місце у рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 12 листопада 2012 року (Таблиця 10).


Таблиця 10ВНЗ

Публікації

Цитування

Індекс Гірша

(h-індекс)

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

9696

30490

56

2

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

5722

21098

45

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

4122

14934

37

4

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

2162

7059

34

5

Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"

3740

6040

31

6

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

839

3150

29

7

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

2323

5109

27

8

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1594

3952

27

9

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

1615

3873

26

10

Ужгородський національний університет

1319

3851

24


За останніх 5 місяців нам вдалося піднятися на одну сходинку, випередивши Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

^ Наукова бібліотека. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є культурним та інформаційним центром університету, виконує важливу роль в навчальному процесі.

Якщо класифікувати ресурси бібліотеки то наукові видання складають 1млн.300тис примірників, навчальні – більше 200 тис., літературно-художні – більше 100 тис. Для збереження бібліотечних фондів постійно проводиться перевірка бібліотечного фонду.

Починаючи з 2003 року, коли бібліотека отримала перші 16 комп’ютерів та було придбано Автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему ІРБІС, розпочалося впровадження інформаційних технологій в бібліотечну справу.

Користувачі мають також можливість скористатись електронним каталогом в локальній мережі університету з комп’ютера в будь якому навчальному корпусі.

Продовжується робота з формування та розвитку наукового репозитарію університету – ARRChNU (Academic Research Repository at the ChNU).

В 2012 р. зафіксовано понад 25,8 тис. унікальних адрес, з яких робився доступ до архіву, понад 26,6 тис. відвідувачів, переглянуто понад 73,1 тис сторінок.

Бібліотека продовжує приймати участь в проекті "Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України".

Викладачі та студенти університету отримали доступ до бази даних "Наука Онлайн"– 40 найавторитетніших російських видань з суспільно-політичних та гуманітарних наук (архів з 2000 року). Протягом 2012 р. в рамках проекту було отримано тестові доступи до цілого ряду інформаційних ресурсів.

^ Міжнародне співробітництво. У звітному році міжнародна діяльність нашого університету активізувалася, у чому наша спільна заслуга – як факультетів і кафедр, окремих науковців, так і відділу міжнародних зв'язків. До традиційних форм співпраці, таких як участь у міжнародних наукових конференціях, грантах і проектах, академічна мобільність, спільні публікації тощо, додалися нові форми – проходження практики студентами за кордоном, можливість отримання стипендії українського уряду, можливість отримання стипендій по програмі Еразмус Мундус студентами, викладачами та співробітниками ЧНУ.

Співробітництво охоплює 30 країн, серед яких лідирують Польща та Німеччина; активізувалися зв'язки з Австрією та Румунією. Збільшується кількість угод, яких на даний момент 91. 3 університетами деяких країн підписано перші угоди, як Китай, Словенія, Словаччина, Хорватія та Естонія.

Яскравим втіленням міжнародної співпраці є мобільність викладачів і студентів. Так, у 2012 році за кордон виїжджали 569 викладачів і студентів, що на 18% більше, ніж у 2011 році. І це тільки ті, які офіційно зареєстрували свою міжнародну активність. Привабили їх 29 країн. Наприклад, для стажування наші викладачі обирали Німеччину, Польщу, США, Канаду. Лекції читали у тій ж такі Польщі та Німеччині, США, а також Литві, Румунії та Республіці Молдова.

Імпорт знань забезпечували лектори англійської, німецької, французької, іспанської мов, а також носії фахових знань з Австрії, Польщі, США, Канади. Маємо тісну співпрацю як зі спеціалізованими інституціями, наприклад, Німецькою службою академічних обмінів (ДААД) та Австрійською академічною службою. Вийшли на заключний етап переговори з Генеральним консульством Туреччини в Одесі про можливість відправлення лектора турецької мови МЗС цієї країни до ЧНУ.

Основним завданням міжнародної діяльності українських університетів на найближче майбутнє МОНмолодспорті визначив запровадження подвійного диплому, що в першу чергу стосується магістратури. Робота в цьому напрямку ведеться по кількох спеціальностях.

2012 рік був «урожайним» продовженням 2011 року, що стосується отриманими ЧНУ грантами. До наукових проектів та грантів транскордонного співробітництва додалися гранти, спрямовані на вдосконалення освітньої діяльності. Так, наш університет виграв ще один проект ТЕМПУС, який спрямований вдосконалення магістерської програми з журналістики.

Наші викладачі та студенти і раніше вигравали поодинокі гранти та стипендії на стажування та навчання. У минулому 2011 році Чернівецький університет виборов право участі у двох грантах щодо підвищення рівня мобільності Еразмус Мундус. Згідно конкурсу таку можливість отримали 11 викладачів та співробітників і 1 студентка нашого університету.

В цьому році університет виграв ще два подібні проекти, в яких появилась ще додаткова можливість повного циклу навчання для магістрів та аспірантів. Умови участі у цих проектах досить привабливі. Так, місячна стипендія для студентів становить 1000 євро, термін навчання – 5-10 міс; для аспірантів стипендія 1,5 тис.євро в місяць, термін 6-12 міс; для науковців місячна стипендія – 1800 євро, термін 6-10 міс. Всі 4 проекти розраховані на 3 роки. Наступний конкурс по даним проектам розпочинається в кінці листопада та триватиме до середини лютого 2013 року. На всіх факультетах проведені чи ще будуть проведені зустрічі з бажаючими для роз'ясненням умов конкурсу.

Успіхи минулого року підштовхнули наших колег і в цьому році було спільно з партнерами подано заявок на участь у 3-х десятках грантів. Наприкінці листопада цього року буде оголошено останній конкурс Темпус проектів. Наступного ж року відбуватимуться певні реформи європейських грантів і лише в 2014 році буде представлено нові програми Європейського Союзу.

У транскордонному співробітництві також відкриваються нові горизонти, адже крім існуючої Спільної операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова» в цьому році ЧНУ подав заявку до аналогічної програми, до якої залучені Словаччина, Угорщина, Україна, Румунія.

Міжнародна діяльність університету не обмежується освітньою чи науковою складовою, представлена вона й у спортивній і культурній сфері, насамперед, за участю наших студентів. Значну роль в цьому і надалі відіграють культурні заходи, організовані у Чернівцях Центром німецькомовних студій GEDANKENDACH. Студенти у таких молодіжних заходах приймають дуже активну участь.

Хочу відзначити, що наш університет стає ще більш знаним у світі, про що засвідчує зростання обсягу інформації про нас у зарубіжних ЗМІ.

Але попереду ще багато не пройдених доріг. Перспективними завданнями подальшої активізації міжнародної діяльності ЧНУ можна вважати:

 • нові територіальні горизонти - наприклад Японія, Корея, Угорщина Італія, Іспанія, скандинавські та латиноамериканські країни,;

 • урізноманітнення форм та способів залучення студентів до міжнародної співпраці ЧНУ;

 • інтенсивна робота над запровадженням подвійного диплому;

 • розробка та подача заявки в європейських програмах як аплікант чи співкоординатор.

Гуманітарно-виховна діяльність університету. У системі гуманітарно-виховної діяльності в університеті виокремлено ряд напрямів молодіжної політики, зокрема:

 • загальноуніверситетські цінності (національно-патріотичний аспект, громадянська позиція)

 • студентське самоврядування

 • соціально-психологічна робота, превентивне виховання та благодійна діяльність

 • культура, мистецтво і дозвілля,

 • спортивно-оздоровчий;

 • зв’язки із засобами масової інформації

 • екскурсійно-туристична діяльність

 • співпраця з ЮНЕСКО


Щодо першого напряму. Саме він превалював під час проведення загальноуніверситетських та факультетських заходів, а саме: «Федьковичевих читань», традиційного свята «День вишиванки», різноманітних тематичних виставок, літературної вітальні, літературно-мистецький заходу «Дух генія: Слово Боже в творчості Тараса Шевченка», презентації фотоальбому «Володимир Івасюк: Штрихи до портрету», виставки проектів кафедри архітектури і будівництва, щорічної інавгурації університету «Низький уклін тобі, Університете!» та багато ін. Зазначені заходи гуртують студентство, сприяють зміцненню їх громадянської позиції, що є надзвичайно важливим для українства, особливо сьогодні.

Студентство завжди вважалося найактивнішою частиною молоді, було гарантом демократизації суспільства, джерелом нових, свіжих ідей. Тому не випадково, що значний інтерес у студентів університету викликала ідея участі у міжнародній програмі «Студентська республіка». У регіональному етапі наша команда перемогла і в серпні у АР Крим майже 1000 активних учасників зі всієї України протягом 3-х днів створювали квазі-державне утворення «Студентська республіка» зі своїми правилами, органами влади, територією, валютою, партіями тощо. Президентом обраний наш політолог-пятикурсник Палагнюк Володимир.

Відбулися звітно-виборні збори студентського парламенту, де новим головою обрано студента 3 курсу географічного факультету Івана Данелюка. Боротьба між кандидатами була запеклою, адже це вперше на посаду голови Студентського Парламенту претендувало п’ять студентів.

Велику роль відіграє соціальний чинник. Сьогодні в університеті навчається 92 студенти із числа сиріт і позбавлених батьківського піклування та майже 200 студентів інвалідів 1 - 3 груп. Щорічно на початку навчального року зі студентами пільгових категорій проводяться зустрічі з працівниками юридичного відділу, бухгалтерії, Студентської соціальної служби, студентським самоврядуванням з метою ознайомлення першокурсників зі своїми правами і обов’язками під час навчання.

Щодо гуртожитків. Якщо на початку кожного навчального року у гуртожитках спостерігається ажіотаж, то через пару тижнів не всі заявлені додаткові місця заселені. Деканати не завжди вчасно реагують на рапорти, що надходять із студмістечка щодо порушень студентами правил проживання. Необхідно більш серйозно до цього ставитися, тим більше у умовах введення нового закону щодо обмеження тютюнопаління.

Певною мірою вирішено питання харчування студентів. З вересня запрацювали їдальні і буфети у 3, 4 і 6 корпусах, студенти і викладачі дуже задоволені як інтер’єром, так і якістю харчування нових орендарів у 3 та 4 корпусах. На жаль, до сьогодні не працює їдальня у ХІУ корпусі і майже 3 тис. студентів не мають, де поїсти. Поступають нарікання не лише від студентів, а вже скаржаться батьки. Але пробити глуху стіну облради, у якої ми орендуємо корпус досить важко.

Значних успіхів досягли наші студенти на різноманітних конкурсах і у спортивних змаганнях. Так, студентка кафедри музики Олеся Франків за перемогу у Міжнародному телевізійному пісенному фестивалі творчої молоді та студентів «Доля» нагороджена сертифікатом на безкоштовну поїздку до Франції з власною сольною програмою.

На повну потужність запрацювала капела «Дзвін», яка свій творчий вечір, проведений у Мармуровій залі, присвятила 170-річчю від дня народження Миколи Лисенка.

Не відстають наші студенти і у спорті. Футбольна команда «Університет» (тренер М.Осадець) посіла перше місце в ХІ чемпіонаті України з футболу серед вищих навчальних закладів України. І зараз готується до відповідного Міжнародного турніру.

Значні результати не лише духовного, а й матеріального плану приносить включення Резиденції до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

^ Університет і ЮНЕСКО. В університеті на громадських засадах створено Центр управління об’єктом ЮНЕСКО у складі п’яти відділів. Підготовлено технічне завдання щодо розробки менеджмент плану управління об’єктом ЮНЕСКО – резиденцією.

В м. Чернівці створено осередок УНК ІКОМОС до складу якого увійшли представники університету, які є членами УНК ІКОМОСу, та університет як колективний член зазначеної організації.

До 40-річчя Конвенції про охорону культурної спадщини у Мармуровій залі відбулося урочисте засідання, де з доповідями виступили як наші науковці, так і начальники усіх департаментів міської ради, в яких висловили своє бачення щодо охорони буферної зони навколо об’єкту резиденції.

Ще одна знакова подія в цьому напрямку – це вручення університету Дмитром Фірташем 8 млн. грв. на реставраційні роботи об’єкта, який внесений до списку ЮНЕСКО.

На минулому тижні ми отримали лист за підписом Директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Кішора Рао, а разом з листом пакет документів щодо укладення Меморандуму про взаєморозуміння у рамках програми Форум «ЮНЕСКО – Університети і Спадщина». Такий же набір документів направлений Послу України у Франції Олександру Купчишину, а копія Національній комісії у справах ЮНЕСКО.

З нашого боку має бути реакція. Для початку треба перекласти цілий пакет документів, зрозуміти можливі шляхи співпраці в рамках цього Форуму. Але сьогодні вся робота, пов’язана із ЮНЕСКО, здійснюється на громадських засадах. Сподіваємося, що заява Дмитра Фірташа щодо лобіювання внесення окремого рядка у державний бюджет про фінансування об’єктів ЮНЕСКО не залишиться поза увагою уряду. І ми зможемо наладити повноцінну роботу в цьому напрямку.

^ Про фінансово-економічний стан університету сьогодні багато говорити не буду, оскільки на лютий місяць заплановано розгляд цього питання на Вченій раді університету з детальним звітом проректора з економічних питань -головного бухгалтера С.Г. Марут. Скажу тільки, що заробітна плата та стипендія студентам, аспірантам, докторантам виплачувалась вчасно з урахуванням індексації доходів.

Доплати за науковий ступінь та вчене звання викладачам та науковцям університету виплачувались 100% від граничного обсягу відповідно із чинним законодавством.

Наші фінансові можливості дозволили виплачувати за рахунок власних надходжень університету 30 % викладацького складу надбавки за високі досягнення у праці згідно рейтингових оцінок.

10% викладачів мають доплати в розмірі 30% до посадового окладу,

10% в розмірі 20% до посадового окладу ,

10% в розмірі 10% до посадового окладу.

Надбавки за складність і напруженість у роботі отримують

 • асистенти, які працюють в університеті менше трьох років у розмірі 10 %,

 • завідувачі кафедр професори – 20%,

 • завідувачі кафедр доценти – 10%,

 • професори – 20 %.

Крім того, надбавки за складність і напруженість в роботі виплачувались:

 • навчально-допоміжному персоналу, секретарям-друкаркам, методистам,

 • адміністративному персоналу, персоналу ботанічного саду, бібліотеки,

 • господарському та обслуговуючому персоналу, охороні.

З метою підвищення престижності праці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України педагогічним працівникам (завідувачам лабораторій, методистам) встановлено надбавки в розмірі 20 % до посадового окладу.

Протягом 2011 року науково-педагогічним та педагогічним працівникам університету виплачувалась матеріальна допомога на оздоровлення при наданні чергових відпусток, а іншим працівникам – матеріальна допомога на покращення соціально-побутових умов

Також відповідно до «Положення про преміювання співробітників університету» виплачувались премії, може менше ніж в попередні роки, але все таки виплачувалась.

Практично відсутня заборгованість по платі за навчання.

^ Господарські справи. За рік, що минає ми продовжували ремонтно – будівельні роботи на цілому ряді об’єктів. Але масштаби наших робіт значно зменшилися.

В 2012 році виконано робіт на загальну суму 5,1млн. гривень. Для порівняння:

2007р. – 9,5млн. грн..

2008р. – 12,5 млн. грн.

2009р. – 13,2 млн. грн..

2010р. – 15,3 млн. грн..

2011р. – 36,4млн.грн.


В 2012 році:

Проведені найнеобхідніші ремонтні роботи електричних, водопровідних мереж, систем центрального опалення, дахів, вікон в навчальних корпусах та гуртожитках. Ремонтно – експлуатаційною службою виконано роботи по встановленню частини огорожі корпусу №9, замінено огорожу в корпусі №15, проведено ремонтні роботи відповідно до заявок в аудиторіях, лабораторіях, коридорах навчальних корпусів. Потреба в ремонтних роботах по об’єктам університету значно більша, але виконано тільки те, на що вистачило коштів.

На 1,3 мільйона гривень виконано робіт підрядним способом:

238 тис. грн. – промивка систем опалення в корпусах №4,5,6 та гуртожитках №4,5

47 тис. грн. – ремонтні роботи в корпусі №10

65 тис. грн. – ремонт водопровідних і каналізаційних систем в корпусі №3

167 тис. грн. – реконструкція оранжереї ботанічного сад

Вище перераховані роботи були виконані в 2011 році, а в 2012 році оплачені (всього 517тис.грн.)

362 тис. грн. - обов’язкові режимні роботи по котельнях та мінікотельнях без яких неможливо отримати дозвіл на їхню експлуатацію та постачання газу.

115 тис. грн. – капітальний ремонт дороги біля гуртожитку №1

87 тис. грн. – встановлено електричну трансформаторну підстанцію на базі в с. Мигово.

219 тис. грн. – капітальний ремонт туалету в корпусі №6 та гідроізоляція фундаментів корпусу №6


2,3 мільйони гривень використано на капітальне будівництво:

2060 тис.грн. (два акти виконаних робіт: 860 тис. грн. + 1200тис. грн.) – по навчально – лабораторному корпусу по вул. Рівненській.

282 тис.грн. – побудовано котедж бази в с. Мигово.

Крім того для гуртожитків придбано 1084 шт. ортопедичних матраців на суму – 484,5 тис.грн.

Через невчасну проплату казначейством рахунків за виконані роботи виникала загроза початку опалювального сезону в університеті. Зауважу, що подальше зменшення фінансування на господарську діяльність може призвести до критичних ситуацій.

В цьому році ми вчасно і в повному об’ємі здійснювали розрахунки із усіма організаціями, з якими маємо відповідні угоди на виконання робіт чи послуг. Вчасно платили податки та вносили інші платежі до бюджету та Пенсійного фонду. В 2011 році не було жодної затримки у виплаті зарплати, стипендії та в платі комунальні послуги та енергоносії. Постійно проводився моніторинг за споживанням води, газу, тепла, електроенергії та вживалися заходи для їх економії.

Орендні відносини підтримувалися тільки за умови необхідності їх для життєдіяльності університету. Всі орендні платежі здійснюються вчасно і без затримки.

^ На завершення. Для університету минулий навчальний рік був у цілому успішним. Усе, що робилось, мало на меті покращити умови для навчального, наукового і виховного процесів. Колектив університету працював злагоджено. Але немає меж удосконаленню і нас чекають нові ще складніші завдання. Я бажаю всім нам успіхів в їх виконанні.

Прошу всіх бажаючих прийняти участь в обговорені доповіді, висловити свої думки, зауваження як до моєї роботи так і до роботи служб чи окремих персоналій. Хочу подякувати моїм найближчим колегам-проректорам, членам ректорату, всім деканам, профкому і його голові Миколі Івановичу Боднаруку та всьому колективу за плідну співпрацю в минулому році. А також побажати всім здоров’я, успіхів, щасливого нового року і приємних свят.


Таблиця 5а

^ Первинна акредитація напрямів і спеціальностей у 2012 році

№п/п


Шифр напряму підготовки / спеціальності

Назва напряму підготовки / спеціальності

Обсяг

(денна заочна)

Номер протоколу рішення ДАК

За ОКР бакалавра

1

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

40/0

№96 від 25.05.12

2

6.030103

Практична психологія (за видами)*

50/50

№97 від 6.07.12

3

6.0302303

Здоров’я людини

60/25

№97 від 6.07.12

За ОКР спеціаліста та магістра

4

7.06010101

8.06010101

Промислове і цивільне будівництво

20/0

10/0

№96 від 25.05.12

5

8.08010101

Геодезія

15/0

№96 від 25.05.12

6

7.05080201,

8.05080201

Електронні прилади та пристрої

12/0

25/0

№97 від 6.07.12

7

7.05070105, 8.05070105

Світлотехніка і джерела світла

12/0

20/0

№97 від 6.07.12^ Таблиця 6а

Первинна акредитація спеціальностей за ОКР «спеціаліст» та «магістр
»п/п

Шифр спеціальності

Назва напряму підготовки / спеціальності

Ліцензійний

обсяг

Примітка

1

7.06010201

Архітектура будівель і споруд

25/0

Весна 2013

2

7.05150102,

8.05150102

Технології електронних мультимедійних видань

10/0

2013

3

7.03010301,

8.03010301

Практична психологія (за видами)*

10/0

2013

4

7.01020303,

8.01020303

Фітнес та рекреація

10/0

2013

5.

6.051401

Біотехнологія

30/0

2013Схожі:

Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія
Проте, протягом 2012 року у зв’язку із виборами ректора ми двічі проводили конференції трудового колективу, де був зроблений детальний...
Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році
Доктора медичних наук за спеціальностями: 14. 01. 01 – „акушерство та гінекологія”, 14. 01. 10 – „педіатрія” терміном. Після проведення...
Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про роботу Звіт про виконану роботу на протязі семестру(здає кожен викладач) Звіт про виконання навчального навантаження Звіт про виконання навантаження І вимог міністерства освіти (здає кожен викладач)
Видається на кафедру з погодинниковою розміткою на навантаження кожного викладача
Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт був зроблений у березні. Зупинюся коротко на вступній кампанії, проінформую про готовність університету до нового навчального року та про ті завдання, які стоять перед колективом у новому навчальному році. Вступна кампанія
Уже давно стало доброю традицією напередодні нового навчального року збиратися викладачам університету на нараду й окреслювати ті...
Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2012 році
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького моз україни надано право на період з 29. 11. 2011 р до 29. 11. 2013...
Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт керівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт ерівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про роботу Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова за 1997-1998. Одеса, 2005. 125 с. 15/10975 Звіт про роботу Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова за 1998-1999. Одеса, 2005. 280 с. 15/10976
Отчет о состоянии и деятельности Новороссийского университета за … – Одесса. 41/41-43, 127
Звіт про роботу протягом 7-ми років. Тому, за погодженням із Міністерством я зроблю короткий звіт на засідані Вченої ради університету. Вступна кампанія iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи