Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» icon

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах»
Скачати 42.68 Kb.
НазваЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах»
Дата13.09.2012
Розмір42.68 Kb.
ТипПовідомлення

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Білоруський державний університет


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

П’ята міжнародна наукова конференція

«Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень

у постсоціалістичних країнах»


Шановні вчені, викладачі, наукові співробітники, промисловці,

підприємці, аспіранти, здобувачі, студенти!


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та Білоруський державний університет ^ 21-23 вересня 2011 року на базі ЧНУ ім. Б. Хмельницького проводять П’яту міжнародну наукову конференцію “Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах”.

Основною метою конференції є: проаналізувати процеси ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах, обмінятися досвідом з питань досягнення позитивних результатів трансформації, розробити пропозиції щодо уникнення негативних соціально-економічних наслідків та усунення недоліків, що накопичились в ході ринкових перетворень.


^ Робота конференції планується за такими напрямами:


  1. Відносини власності і соціально-трудові відносини в постсоціалістичних країнах.

  2. Проблеми АПК і природокористування у перехідній економіці.

  3. Інвестиційно-інноваційна діяльність в країнах з перехідною економікою.

  4. Соціальні фактори стійкого інноваційного розвитку економіки.

  5. Проблеми економічної безпеки постсоціалістичних країн.

  6. Зовнішньоекономічна діяльність постсоціалістичних країн.

  7. Міграційні процеси в постсоціалістичних країнах.

  8. Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу.

  9. Порівняльний аналіз економічної політики постсоціалістичних країн.


Регламент роботи конференції:


Мови: українська, білоруська, російська, англійська.

^ Форми участі: доповідь (10 хвилин), сповіщення (5 хвилин), вільний слухач.

Матеріали будуть видані до початку конференції.

Для участі в конференції необхідно подати в Оргкомітет: заявку на участь (зразок додається), тексти сповіщень і доповідей (згідно з вимогами) і сплатити оргвнесок в розмірі 150 грн. Оргвнесок включає витрати на організацію і проведення конференції та публікацію матеріалів. Внесення оргвнеску необхідно здійснити до початку конференції.

В разі відмови від участі в роботі конференції оргвнесок не повертаеться.

^ Строки: подати заявку, сповіщення, доповіді, дискети і ксерокопію квитанції про сплату оргвнеску в Оргкомітет конференції до 1 березня 2011 року.


Вимоги до оформлення сповіщень і доповідей:


Сповіщення і доповіді повинні містити: постановку проблеми в загальному вигляді, аналіз останніх публікацій з проблеми, виокремлення невирішених аспектів, формування задач, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальшого дослідження проблеми, УДК, літературу не більше 10 назв, а також анотації та ключові слова, назву, прізвище, ім’я та по батькові, українською, російською та англійською мовами.

Матеріали та заявку на участь надсилати в електронному і паперовому варіантах.

^ Обсяг: тезисповіщення – 3-4 повні сторінки, доповідь – 5-7 повних сторінок.

Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова.

Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

^ Шрифт: Times New Roman Cyr 14.

Інтервал: одинарний.

Абзац: 10 мм.

Посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела, друга – номер сторінки. Номер посилання на одне і те ж джерело дублюється. Список джерел друкується в кінці тексту і має назву “Література”.

^ Розміщення тексту: заголовок великими літерами жирним шрифтом симетрично тексту; через 2 інтервали - прізвище і ініціали автора (авторів) жирним шрифтом; через 1,5 інтервали – назва організації; через 2 інтервали – анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами; через 2 інтервали – текст.


^ Тези і доповіді, які будуть оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.


Адреса оргкомітету: 18031, Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, ЧНУ, кафедра економічної теорії та міжнародної економіки.

Тел. (0472) 37-11-15

E-mail: econom@cdu.edu.ua

http://www.cdu.edu.ua

^ Форма заявки:


Прізвище
Ім’я
По батькові
Домашня адреса, телефон


Організація, телефон, факс
E-mail
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Форма участі в конференції

Прошу зарезервувати для мене номер в готелі або гуртожитку, вартість проживання в якому я сплачу самостійно (зробіть наступні відмітки)


День приїзду: ___ вересня 2011 року. День від’їзду: ___ вересня 2011 року.


Побажання щодо культурної програми (підкресліть бажане): відвідати заповідник Тараса Шевченка в Каневі; музей Корсунь-Шевченківської битви (“Другий Сталінград”); музей і батьківщину Богдана Хмельницького в Чигирині; місце перебування П.І.Чайковського та декабристів у Кам’янці.


Оргвнесок необхідно надіслати поштовим переказом за адресою:

Бондаренко Галині Василівні. Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки (каб. 204). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бульв. Шевченка, 81. Черкаси 18031

Призначення платежу:

За участь у конференції кафедри економічної теорії та міжнародної економіки (вказати прізвище учасника).

З повагою Оргкомітет

Схожі:

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconЧеркаський національний університет імені богдана хмельницького психологічний факультет

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького погоджено
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconНаціональна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття, яка відбудеться...
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconП’ята міжнародна наукова конференція «українська діаспора: проблеми дослідження»
Національному університеті «Острозька академія» відбудеться П’ята міжнародна наукова конференція
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconСкладання бібліографічного
З 14 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;...
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconСкладання бібліографічного
З 14 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;...
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconXxxi міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецький національний технічний...
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Білоруський державний університет інформаційне повідомлення п’ята міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» iconМіністерство освіти І науки України Мовно-інформаційний фонд нан україни Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Таврійський національний університет імені В.
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, кафедра українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи