Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» icon

Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики»
Скачати 105.46 Kb.
НазваЛабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики»
Дата09.06.2013
Розмір105.46 Kb.
ТипДокументи

З 2009 р. при кафедрі теорії та практики перекладу працює Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» №100.01.01.09-11 НДР 01.09U001390. Значні результати лінгвістичних досліджень лабораторія отримала за 3 роки досліджень. Предметом дослідження є когнітивно-дискурсивні особливості концептуалізації людського сприйняття мовних засобів реалізації квантитативності, комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики мовного поля кількості, яке є інтегрованим домінантними / периферійними семами кількості, що є об’єктом вивчення. Актуальність теми зумовлена тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення мовних одиниць не тільки в статиці, але і в динаміці, в рамках польової парадигми. Метою дослідження є проведення когнітивного, парадигматичного і синтагматичного аналізів квантитативних одиниць, розкриття специфіки їх експлікації в межах лексико-семантичного і функціонально-семантичного полів. Результатом є теоретичні розробки, критеріальна база, комплекс методик та рекомендацій щодо проблем квантитативності, зокрема: - когнітивних зон квантитативної лексики англійської, української та російської мов, а саме: нумеральної та димензіональної лексики як основних секторів лексико-семантичного поля кількості - ЛСПК; - таксономії парадигматичних груп та субгруп кількості за семантичними, етимологічними та функціональними маркерами; - епідигматичних потенцій конституентів мовного поля кількості (МПК); - явища лексикалізації на матеріалі квантитативних одиниць (КО); - лінгвоміфолологічних аспектів квантитативних номінацій; - природи невербальних засобів позначення квантитативності; імпліцитних текстових позначень кількісного буття; явища функціональної переорієнтації текстових одиниць на синтагматичному рівні дослідження. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27194

За підсумком роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» видано навчальний посібник „Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість” (автор Медвідь О.М.) отримав гриф МОН України № 1/11 – 5784 від 26.04. 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27767

За рахунок другої половини дня всі викладачі кафедри працюють :

- за держбюджетною тематикою без виділеного фінансування «Категорії типових та нетипових текстів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, НДР 0107U001286) (2010-2011р.);

- за держбюджетною тематикою без виділеного фінансування «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць» (реєстраційний номер 54.5/017) (2012 р.).


На даному етапі в рамках лабораторії фундаментальних лінгвістичних досліджень проводиться робота за госпрозрахунковими темами:

№ 54.17.01-01.12/13.С П - Вивчення науково-економічної інформації, систематизація міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови на українську, інші роботи, пов'язані з доведенням науково-пошукових до стадії практичного їх використання;


№ 54.17-02.12/13.С П – Вивчення науково-юридичної інформації з питань нотаріального і митного права, систематизація міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови на українську, інші роботи, пов'язані з доведенням науково-пошукових завдань до стадії практичного їх використання;


№ 54.17.01-03.12/14.С П – Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови на українську, інші роботи, пов'язані з доведенням науково-пошукових завдань до стадії практичного їх використання.

На базі лабораторії фундаментальних лінгвістичних досліджень проводиться при кафедрі ТПП працює Студентське наукове товариство (СНТ).

^ ПЛАН РОБОТИ СНТ на 2012/13 рр.

при лабораторії фундаментальних лінгвістичних досліджень

Наукова тема дослідження: Полівекторність квантитативних одиниць
п/п

Дата

Тема наукових засідань СНТ

Виконавці (ПРс-23,

ПРс-24)

1.

20.09.2012

Лінгвокогнітивні параметри поля кількості.

Єловенко М.

2.

19.10.2012

Лінгво-соціальні аспекти квантитативних одиниць.

Акименко І.

3.

22.11.2012

Квантифікація у домені якісних характеристик.

Бережна В.

4.

20.12.2012

Синкретичність словосполучень з квантитативними одиницями.

Беспалова Г.

5.

17.01.2013

Структурно-семантичні параметри кількісно-якісних словосполучень.

Гончарова М.

6.

21.02.2013

Словосполучення з денумеративами.

Гордієнко Л.

7.

21.03.2013

Гумор via квантитативність.

Лінченко М.

8.

18.04.2013

Специфікатор як прагмо-семантичний компонент нумерального словосполучення.

Медведєва К.

9.

16.05.2013

Номінативна функція числівників.

Сілєна А.

10.

13.06.2013

Статус квантитативного фактора в збірних іменниках.

Украінцева А.


За останні 5 років маємо велику кількість переможців-студентів:

^ Участь студентів спеціальності «Переклад» у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

Рік

Напрямок

ПІБ студента

ПІБ наук. керівника

Місце, участь

2009-2010 н.р.

Соціолінгвістика

Більченко Т.

доц. Баранова С.В.

участь

Луценко Ю.

доц. Баранова С.В.

участь

Романо-германські мови

Горенко В.

проф. Швачко С.О.

ІІ місце

Переклад

Малютіна Ю.

доц. Медвідь О.М.

участь

Гендерні науки

Коваленко А.

доц. Медвідь О.М.

участь

2010-2011 н.р.

Романо-германські мови та літератури

Сенченко Ю.

проф. Швачко С.О.

ІІІ місце

Переклад

Бєлокопитова А.

доц. Кобякова І.К.,

доц. Баранова С.В.

ІІ місце

Єрмоленко А.

проф. Швачко С.О.

участь

Помазан В.

доц. Таценко Н.В.

участь

Мусурівська М.

проф. Швачко С.О.,

ст. викл. Єрмоленко С.В.

І місце

Якубович А.

доц. Чернюк Н.І.

участь

2011-2012 н.р.

Романо-германські мови та літератури

Ващук І.

проф. Швачко С.О.

І місце

Кальченко А.

доц. Кобякова І.К.

ІІІ місце

Ульянченко О.

доц. Баранова С.В.

участь

Переклад

Сергієнко А.

доц. Баранова С.В.

участь

Князєва А.

доц. Медвідь О.М.

участь

Лук’яненко А.

доц. Таценко Н.В.

участь


IV Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції», м. Луцьк

2010-2011 н.р.

Сенченко Ю.

проф. Швачко С.О.

І місце


Стипендіальна програма «Завтра UA»

2011-2012 н.р.

Сергієнко А.

доц. Баранова С.В.

переможець

Ващук І.

проф. Швачко С.О.

призер

Джой А.

проф. Швачко С.О.

участь

Єрмоленко А.

проф. Швачко С.О.

участь

ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених, м. Київ

2011-2012 н.р.

Ващук І.

проф. Швачко С.О.

участь
Рекомендація в аспірантуру:

2010-2011 н.р.

Сенченко Ю., Кальченко К.


2011-2012 н.р.

Ващук І., Сергієнко А.^ Наукова робота студентки СумДУ по лінгвістиці – одна з кращих
Результати роботи лабораторії фундаментальних лінгвістичних досліджень кафедри теорії та практик перекладу отримали визнання. 20 березня студентка групи ПР-21 Медвідь Катерина прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, що проходив у Ніжинському державному університеті ім. Миколи Гоголя. К.Медвідь виступила з доповіддю «Контомінація в сучасному англомовному лексиконі» (науковий керівник – завідувач кафедри ТПП, проф.Швачко С.О.)
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30546 в рамках роботи секції Романо-германські мови і посіла ІІІ призове місце. Центр лінгвістичних досліджень, яким керує проф. Швачко С.О. відомий не лише серед лінгвістів і перекладачів України, але й за її межами. Школа Швачко С.О. підготувала до захисту багато дисертацій і плідно працює з новою генерацією потенційних вчених-філологів. Сьогодні в лабораторії працюють 23 студенти та магістранти. А саме в рамках лабораторії працює К.Медвідь та інші не менш талановиті студенти: Л.Кравець, А.Зінченко, Я.Денисенко, А.Горенко, Ю.Забара, І.Наливайко та ін. Вони є ядром студентської дослідницької діяльності кафедри ТПП: приймають участь у конференціях, конкурсах наукових робіт, грантових наукових програмах міжнародного рівня і т.ін.


Научное исследование по переводоведению студентки СумГУ - одно из лучших в стране
Магістрантки спеціальності «Переклад» Анна Зінченко та Яна Денисенко осіли третє місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Переклад». Їх наукова робота торкалася теми «Функціонально-перекладацькі аспекти денумеральних утворень» (науковий керівник  – завідувач кафедри теорії та практики перекладу Світлана Швачко).

Загалом у підсумковій науково-практичній конференції, що проходила на базі факультету перекладознавства Херсонського державного університету, взяли участь понад 20 конкурсантів із 16 вищих навчальних закладів України. СумДУ на конкурсі представляла Анна Зінченко. Під час поїздки вона мала змогу поспілкуватися із провідними науковцями української школи перекладу, а також відвідала Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша.

Науковці СумДУ – на міжнародній конференції з перекладознавства у Ризі


Науковці Сумського державного університету презентували спеціальність «Переклад» на міжнародній конференції «Багатоаспектність перекладу: від науки до мистецтва» («Multidimensional Translation: From Science to Arts»). Вона відбулася на базі Балтійської міжнародної Академії у Ризі.

У конференції взяли участь фахівці з Білорусі, Болгарії, Великобританії, Єгипту, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Російської Федерації, Туреччини. До складу української делегації ввійшли представники Сумського державного університету (проф. Світлана Швачко, доц. Ірина Кобякова, ст. викл. Олена Шуменко) та Київського національного лінгвістичного університету. 

Світлана Швачко у своєму виступі сфокусувала увагу на основних методологічних засадах становлення науки перекладознавства та її базових метазнаках. За словами професора, перекладач – це елітна професія, яка завжди потрібна, не зважаючи на моду, соціальні та економічні потрясіння. Робота перекладача – спілкування без кордонів та вивчення культур країн світу.

Із доповіддю про проблеми перекладознавства виступив професор Вільнюського університету Нійоле Маскалінене (Литва), професор Хасетского університету Ауфер Фдтай (Туреччина), доктор Ньюкастлского університету Міхаіл Джін (Великобританія).

Також були розглянуті напрямки співпраці між СумДУ та Балтійською міжнародною Академією.

Викладачі кафедри ТПП проф. Швачко С.О., доц.Медвідь О.М., доц. Баранова С.В., доц.Чернюк Н.І. редагують фахове видання
«Філологічні трактати», в якому друкуються наукові праці з філології та перекладознавства професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів українською, російською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами. Засновниками даного видання є Сумський державний університет та Харківський національний університет імені В.І.Каразіна.

Схожі:

Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconПроблемна лабораторія «Медіаосвіта» Проблемна лабораторія «Медіаосвіта»
Напн україни за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх...
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconРозпорядження 15 лютого 2012 р м Львів №9 Про проведення внутрішнього відбору проектів для участі у конкурсі на 2013 рік за рахунок загального фонду
Для проведення попереднього відбору проектів для участі у конкурсі фундаментальних досліджень, прикладних досліджень І розробок Міністерства...
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconДо 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р
Для проведення попереднього відбору проектів для участі у конкурсі фундаментальних досліджень, прикладних досліджень І розробок Міністерства...
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconРозпорядження «11» березня 2013 р м. Львів №21 ‌┌ ┐ Про проведення внутрішнього відбору проектів, для участі у конкурсі на 2014 рік за рахунок загального фонду Міністерства освіти І науки
Для проведення попереднього відбору проектів для участі у конкурсі фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок,...
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconРішення про те, що усі вищезазначені внз пройшли державну атестацію у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Починаючи з 2011 року нижчезазначені університети отримують право стовідсоткового самостійного формування тематики проектів фундаментальних...
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconПоложення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади
Навчально-практична лабораторія Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (далі — лабораторія)...
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconШановні колеги! Національний університет „Острозька академія” Факультет романо-германських мов Кафедра індоєвропейських мов Науково-практична лабораторія «Сучасні
Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconПроблемна лабораторія „Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень”
Моніторинг громадської думки населення Сумської області щодо політичних, професійних, ціннісних, економічних питань шляхом проведення...
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconСумський державний університет науково-дослідна лабораторія гідродинамічних приводів І установок
Міжгалузева проблемна науково-дослідна лабораторія гідродинамічних приводів І установок створена згідно наказу №1257/269 від 15....
Лабораторія фундаментальних лінгвістичних досліджень. В результаті участі в конкурсі держбюджетних наукових тем лабораторія отримала фінансування для роботи над темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» iconСумський державний університет науково-дослідна лабораторія гідродинамічних приводів І установок
Міжгалузева проблемна науково-дослідна лабораторія гідродинамічних приводів І установок створена згідно наказу №1257/269 від 15....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи