Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги!
Скачати 44.28 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги!
Дата13.09.2012
Розмір44.28 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас 19 травня 2011 року взяти участь

у Міжнародній науковій конференції


«Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності»


МЕТОЮ конференції є аналіз стану та перспектив міжнародної інтеграції України в контексті збереження її національної ідентичності.


^ Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Історико-цивілізаційні передумови міжнародної інтеграції України.

  2. Досвід інтеграції країн пострадянського простору в контексті збереження національної ідентичності.

  3. Соціальна природа й тенденції розвитку Євросоюзу як чинники національної ідентичності.


Місце та програма проведення:

19 травня - Київський університет імені Бориса Грінченка.

(адреса: м. Київ, вул. Тимошенка,13-б, ст. метро “Мінська”)

  • Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30.

  • Пленарне засідання: 10.30 – 12.00.

  • Перерва на обід: 12.00 – 13.00.

  • Робота секцій на: 13.00 – 15. 30.

  • Підбиття підсумків конференції: 15.30 – 16.30.

20 травня – екскурсія по Києву.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Для участі у науковій конференції просимо надіслати на адресу оргкомітету:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок додається) (до 15 лютого 2011 р.).

2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором (до 30 березня 2011 р).

3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – doc та rtf) або електронною поштою (з приміткою “Конференція”).

3. Копію квитанції про сплату вартості друку (з розрахунку 20 грн за сторінку) та оргвнеску (80 грн) або відскановані квитанції на електронну пошту. Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою “Оргвнесок на проведення конференції”.

5. Конверт зі зворотною адресою для отримання запрошення на конференцію.

Можлива доповідь у формі презентації.


Доктори наук, які беруть участь у конференції, за друк статті та оргвнесок не сплачують.

Оргвнесок передбачає: часткове покриття витрат на проведення конференції, видання програми конференції, збірника наукових публікацій конференції.

До початку конференції планується видання матеріалів.


Вимоги  до оформлення статей

– Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) та супроводжуватись анотацією українською, російською, англійською мовами. Стаття має містити наступні структурні елементи: постановку і обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; постановка мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури (за вимогами ВАК України).

– Файл MS Word (редактор Microsoft Word 98 Windows чи пізніших версій).

– Гарнітура – Шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

– Обсяг матеріалів публікації – 7-10 сторінок книжкового формату А4.

– Посилання на цитовані джерела – посторінкові, кегль – 14, інтервал – 1,5.

– Порядок розміщення матеріалу: у правому верхньому куті вказати прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання і місце роботи автора. Назва статті – симетрично до тексту – друкується великими літерами. Під назвою подається анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті.

– Після тексту розміщуються анотації (3-4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції.

Адреса оргкомітету:

04212, м. Київ, вул. Тимошенко, 13 б, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут лідерства та соціальних наук, к. 317.

Е-mail: cd-man@bk.ru та kvimn.ilozp@kmpu.edu.ua

Довідки за телефонами: (044) 426-86-65; моб. 050-334-73-20; – Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра всесвітньої історії (координатори конференції: Надтока Геннадій Михайлович, Салата Оксана Олексіївна). Інститут європейських досліджень НАН України (координатор конференції: Кудряченко Андрій Іванович – 044-234-59-64). Центр міжнародної безпеки Донецького національного університету (координатор конференції: Тодоров Ігор Ярославович – 050-278-53-54).


Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.


^ РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Міжнародної наукової конференції

«УКРАЇНА МІЖ РОСІЄЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: ПОШУК ІДЕНТИЧНОСТІ»

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий  ступінь
Вчене звання
Місце роботи

(повна  назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), е-mail
Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація  матеріалів + усна доповідь

Тільки  усна доповідь

Участь  без доповіді та публікації

Повна назва теми доповіді
Назва запланованої секції
Потреба у готелі

Проживання  у готелі (від 250 грн/доба)

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Метою конференції є визначення ролі та місця столиці України у європейських І національних культурних процесах, просвітницької місії...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Метою конференції є визначення ролі та місця Києва у європейських та національних культурних процесах, просвітницька місія столиці...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас 28-29 березня 2012 року взяти участь
Мета конференції – актуалізація та осмислення ідей стратегічного планування розвитку вищої освіти й університетської науки на міжнародному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас 28-29 березня 2012 року взяти участь
Мета конференції – актуалізація та осмислення ідей стратегічного планування розвитку вищої освіти й університетської науки на міжнародному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас 28-29 березня 2012 року взяти участь
Мета конференції – актуалізація та осмислення ідей стратегічного планування розвитку вищої освіти й університетської науки на міжнародному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
Метою конференції є визначення креативних ідей щодо розвитку сучасної університетської освіти, підвищення ролі студентства у цьому...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
Метою конференції є визначення креативних ідей щодо розвитку сучасної університетської освіти, підвищення ролі студентства у цьому...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги! iconКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
«фізична культура І здоров’я людини в українському суспільстві: історія, сьогодення, майбутнє»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи