Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» icon

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп»
Скачати 121.28 Kb.
НазваВсеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп»
Дата13.09.2012
Розмір121.28 Kb.
ТипПлан роботи


Національна Академія педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України


Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні проблеми психології малих груп»


14-15 лютого 2011року


Адреса проведення конференції:

м. Київ, вул. Андріївська, 15


Київ 2011


Організаційний комітет:

Слюсаревський Микола Миколайович,

член-кореспондент НАПН України, директор ІСПП НАПН України (голова оргкомітету)

Найдьонова Любов Антонівна,

кандидат психологічних наук, заступник. директора ІСПП НАПН України (заст. голови)

Горностай Павло Петрович,

доктор психологічних наук, завідувач лабораторії ІСПП НАПН України (заст. голови)

Циганенко Галина Валентинівна,

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник ІСПП НАПН України

Чорна Лідія Георгіївна,

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник ІСПП НАПН України

Грибенко Ирина Витальевна,

науковий співробітник ІСПП НАПН України

Покладова Виктория Викторовна,

науковий співробітник ІСПП НАПН України

Плетка Ольга Тарасовна,

науковий співробітник ІСПП НАПН України

Скрипник Олександр Вікторович,

науковий співробітник ІСПП НАПН України


^ План роботи конференції:1-й день

2-й день

10.00 – 11.00 – Реєстрація учасників

11.00 – 11.20 – Відкриття конференції

11.20 – 13.00 – Пленарне засідання

13.00 – 14.00 – Перерва на обід

14.00 – 16.00 – Робота секцій

16.00 – 16.30 – Перерва на каву

16.30 – 18.00 – Круглий стіл

10.00 – 12.30 – Робота секцій

12.30 – 13.30 – Перерва на обід

13.30 – 15.00 – Майстер-класи

15.00 – 15.30 – Перерва на каву

15.30 – 17.00 – Майстер-класи

17.00 – 18.00 – Закриття конференції

18.00 – 19.00 – виступ театру PlaybackРегламент роботи конференції:


Пленарна доповідь – 20 хвилин

Виступ на секції – 10 хвилин

Участь у дискусії – до 5 хвилин


Відкриття конференції (14.02.2011, об 11.00)

Вітальне слово:

Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент НАПН України, директор ІСПП НАПН України


Горностай Павло Петрович, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії ІСПП НАПН України

Привітання гостей конференції


Пленарне засідання (14.02.2011, 11.20 – 13.00)

Ідентифікація як базовий психологічний механізм духовного саморозвитку особистості і спільноти

Колісник Олексій Петрович канд. психол. н., проф. Волинського національний університет імені Лесі Українки

^ Група як суб’єкт: співвідношення понять групова ідентичність та ідентичність групи

Горностай Павло Петрович док. психол. н., завідувач лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Деякі феномени розвитку малих груп як систем, що самоорганизуються

Сєдих Кіра Валеріївна канд. психол. н., доцент ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

^ Психологічні особливості взаємовпливу особистості та малої групи у провінційному соціумі

Ковальов Володимир Іванович, канд. психол. н., доцент Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича


Секційні засідання (14.02.11, 14.00–16.00; 15.02.11, 10.00–12.30)


Секція № 1 «Теоретичні проблеми психології малих груп: групова ідентичність, групові психічні феномени, креативність особистості і групи»

Групова ідентичність аутсайдера в дитячому колективі

Вознесенська Олена Леонідівна, канд. психол. н., с. н. с., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; Павлін Дар’я Олександрівна, Київський національ­ний університет ім. Тараса Шевченка

^ Рольове спілкування та громадянська активність молоді

Коробанова Ольга Леонідівна, канд. психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Психологічні особливості формуван­ня професійної ідентичності працівників правоохоронних органів

Кудерміна Олена Іванівна, канд. психол. н., доцент, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ

^ Ціннісний обмін як чинник розвитку здібностей у процесі міжособистіс­ної взаємодії в малій групі

Музика Олек­сандр Леонідович канд. психол. н., проф., Житомирський дер­жавний університет імені Івана Франка

^ Соціально-психологічні детермінанти гальмування інтеграції української спільноти

Семиліт Микола Васильович, канд. психол. н., доцент, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Вивчення креативного художнього продукту у процесі навчальної образотворчої діяльності

Федотова Тетяна Володимирівна, канд. психол. н., Волинський націо­нальний університет імені Лесі Українки

^ Довіра як чинник групових процесів

Циганенко Галина Валентинівна, канд. психол. н., с. н. с., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Концептуальні засади дослідж­ення рольової ідентичності особистості як члена малої групи

Чорна Лідія Георгіївна, канд. психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України


^ Диспозиція малих груп у структурі клубної субкультури (на прикладі закладів розважального характеру)

Акопян Артур Борисович, Одеський національ­ний університет імені І.І.Мечникова

Реалізація творчого потенціалу особистості в групі

Барабаш Ольга Юріївна, Одеський національ­ний університет імені І.І.Мечникова

Дослідження творчого потенціалу малої групи на прикладі вивчення креативності особистості

Варняк Ірина Сергіївна, Херсонський державний університет

Продукти групової діяльності як носії групових норм (на прикладі неформальних молодіжних об’єднань)

Волкова Любов Олексіївна, Інститут соціальної та політичної психології АПН України

^ Групова ідентичність та ідентичність групи

Грибенко Ірина Віталіївна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Психологические особенности оптимизации социальной адаптации малой группы иностранных студентов средствами мелотерапии

Долженкова Галина Григорівна, Південноукраїнський національний педаго­гічний університет ім. К.Д.Ушинського

^ Соціально-психологічні особли­вості особистості при взаємодії у рольових позиціях Рятівника, Жертви і Агресора

Никонова Олена Юріївна, Луганський націо­нальний університет ім. Тараса Шевченка

^ Особливості прояву лояльності у малій освітній групі.

Скрипник Олександр Вікторович, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Развитие профессиональной идентичности как фактор профилактики эмоционального выгорания

Тамакова Тетяна Анатоліївна, Національний медичний університет ім. А.А.Богомольця,

^ Трьохфакторна модель розвитку учнівського колективу

Тінякова Анаста­сія Ігорівна, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України


Секція № 2 «Прикладні проблеми психології малих груп: групова динаміка, особливості тренінгових груп, взаємодія особистості та групи»

Психологічні засади формування бізнес-команд на етапі професійного відбору

Горбунова Вікторія Валеріївна, канд. психол. н., доцент, Житомирський дер­жавний університет імені Івана Франка

^ Групова меншість як джерело соціального впливу

Каменська Наталія Леонідівна, канд. психол. н., доцент; Кременчуцька Маргарита Костянтинівна; Одеський національ­ний університет імені І.І.Мечникова

^ Терапевтические возможности груп­пы при переживании горя утраты

Кологривова Емма Ігорівна, канд. психол. н., Національний авіа­ційний університет

Особливості стосунків учасників групи танцювальної психотерапії

Роговик Людмила Степанівна, канд. психол. н., доцент, Київський національ­ний лінгвістичний університет

^ Использование социального атома в виде игрушек в психодрамати­ческой работе с функциональным бесплодием

Сергієнко Ірина Маратівна, канд. психол. н.,доцент, Черкаський націона­льний університет ім. Богдана Хмельницького

^ Особливості групової динаміки в групі особистісного зростання при недирективному стилі ведення групи.

Слободянюк Ігор Антонович, канд. психол. н., доцент, Київський національ­ний університет ім. Тараса Шевченка

^ Виховання почуттів честі і гідності студента засобами соціально-психологічного тренінгу

Александрова Ганна Михайлівна, Херсонський державний університет

Вплив соціометричного статусу та емоційної експансивності на рівні адаптованості практичних психоло­гів професійно-технічних закладів

Бегеза Людмила Эвгенывна, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Вплив міжособистісної недовіри як особистісної диспозиції на ефективність взаємодії в малій групі

Богданович Анна Олександрівна, Одеський національ­ний університет імені І.І.Мечникова


^ Управління малою групою в організаційно-діяльністній грі

Дідковський Сергій Володимирович, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Конфронтація особистості в парадигмі групової динаміки

Дворник Марина Сергіївна, Херсонський держав­ний університет, факультет культури і мистецтв

^ Особливості прояву переносу в груповій роботі

Зайцевська Тетяна Юріївна, Центр перепідготовки та підвищення квалі­фікації державного інституту розвитку сім’ї та молоді

^ Прикладные аспекты психологического сопровождения профессионального развития спортивных команд как малых групп

Кернас Андрій В’ячеславович, Південноукраїнський національний педаго­гічний університет ім. К.Д.Ушинського

^ Служ­бові зловживання в структу­рі функ­ціонування малої соціаль­ної групи

Лозинський Олег Михайлович, Львівський держав­ний університет внутрішніх справ

Теоретичні підходи до визначен­ня лояльності в організаційній психології

Никоненко Людмила Володимирівна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Особливості проведення психологічного тренігу в групі підлітків-діабетиків

Подофєй Світлана Олексіївна, Національний університет фізичного виховання та спорту

^ Метод командного коучингу в контексті формування самокеро­ваної студентської групи

Покладова Вікторія Вікторівна, Київський національ­ний університет ім. Тараса Шевченка

^ Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу особистості в групі

Тригуб Тетяна Миколаївна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Використання групового тренінгу з танцювально-руховими методиками для формування позитивної Я-концепції у підлітків

Фадєєва Ксенія-Маргарита Олегівна, Київський національ­ний університет ім. Тараса Шевченка


Секція № 3 «Гендерні, вікові, сімейні, диференціально-психологічні, соціокультурні аспекти психології малих груп»

Гендерна ідентичність як фактор формування образу тіла

Данильченко Тетяна Вікторовна, канд. психол. н., доцент, Чернігівський націо­нальний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

^ Аналіз ґендерних особливостей вчинкової активності старшокласника

Кальба Ярослава Євгенівна, канд. психол. н., Тернопільський національний педагогічний університет

^ Анализ социально-психологических проблем во взаимоотношениях молодых супругов

Мартинюк Ольга Борисівна, канд. психол. н., доцент; Максимова Юлія Андріївна; РВУЗ "Крымский гуманитарный университет" (г. Ялта)

^ Условия преодоления психологических барьеров в семейных отношениях

Массанов Анатолій Вікторович, док. психол. н., доцент, Південноукраїнський національний педаго­гічний університет ім. К.Д.Ушинського

^ Деформація мотиваційної моделі маскуліної поведінки у хлопчиків, що виховуються у неповній сім’ї

Меліхова Ірина Олексіївна, канд. психол. н., доцент, Південноукраїнський національний педаго­гічний університет ім. К.Д.Ушинського

^ Визначення життєвої перспективи у сучасної молоді

Муханова Ірина Федорівна, канд. психол. н., Київський національ­ний лінгвістичний університет

^ Особливості динаміки рівня конф­лі­ктності дитячо-батьківських взаємин у сім'ях з дітьми юнацького віку

Сидорик Юрій Романович, канд. психол. н., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Індивідуальна міфологія та культурно-історичний потенціал особистості

Яремчук Оксана Василівна, канд. психол. н., доцент; Лінецька Ольга Олександрівна; Одеський національ­ний університет імені І.І.Мечникова

^ Невротична вина як результат інтерналізації системи сімейних відносин

Ананова Іванна Валентинівна, Київський національ­ний лінгвістичний університет

Вікимогенність сімей трудових мігрантів

Єфіменко Марга­рита Рагібівна, Глухівський націона­льний педагогічний університет ім Олександра Довженка


^ Конструювання смислового простору самоусвідомлення в діалозі із язичницькою культурою слов’ян

Клюйкова-Цобенко Вікторія Олексіївна, Одеський національ­ний університет імені І.І.Мечникова

^ Влияние гендерных особенностей на отношения мужа и жены в современной семье

Кузін Євген Дмитрович, Південноукраїнський національний педаго­гічний університет ім.К.Д.Ушинського

^ Чоловік та жінка - два людських способи існування в єдиному Людстві

Мазур Леонід Мойсейович, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Соціально-психологічне функціонування сім’ї як малої групи

Мирошнеченко Альона Віталіївна, Полтавський націона­льний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

^ Гендерна ідентичність у навчаль­ний групах: теоретичний аспект

Плетка Ольга Тарасівна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Результати апробації методики дослідження сімейної лояльності

Прейс-Тимчук Ірина Василівна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Дистантна сім’я: особливості та класифікація

Раєвська Яна Миколаївна, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Психологічні аспекти участі жіночого населення Львівщини у діяльності жіночих громадських організацій

Устинова Наталія Олександрівна, Львівський національ­ний університет ім. Івана Франка

^ Політична ментальність «європейської людини»

Фокіна Вікторія Ігорівна, Одеський національ­ний університет Інс­титут соціальних наук

Образ сім’ї молодого подружжя

Чаплінська Юлія Сергіївна, Київський національ­ний університет ім. Тараса Шевченка

Конструювання сімейних стосунків за допомогою наративу

Чаусова Юлія Анатоліївна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України


Круглий стіл (14.02.2011, 16.30 – 18.00)

Малые группы как самоорганизующиеся системы, теория и исследования

(ведуча – Сєдих Кіра Валеріївна, канд. психол. н., доцент, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»)


Майстер-класи (15.02.2001)

1 лінійка (13.30 – 15.00):

«Балінтовська група»

Єнько Лариса Олександрівна, Клінічна міська психоневрологічна лікарня (Київ)

Использование соци­ального атома в виде игрушек в психодраматической диагностике межличностных отношений

Сергієнко Ірина Маратівна, канд. психол. н., доцент, Черкаський націона­льний університет ім. Богдана Хмельницького

«Конструювання життєвого шля­ху особистості засобами моделюван­ня групового несвідомого»

Лазоренко Борис Петрович, канд. фі­лос. н., доцент, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2 лінійка (15.30 – 17.00):

Командне навчання як запорука успіху

Грибенко Ірина Віталіївна; Покладова Вікторія Вікторівна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

^ Методика дослідже­ння соціально-політичних уста­новок «Ідеальний лідер»

Лозинський Олег Михайлович, Львівський держав­ний університет внутрішніх справ

Міфи та казки нашого життя

Плетка Ольга Тарасівна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України


Закриття конференції (15.02.2011, 17.00)

Виступи керівників секцій та майстер-класів

Виступи учасників конференції

Вистава київського Playback-театру «Дежа в’ю плюс»

(керівник – Савінов Володимир Вікторович, Інститут соціаль­ної та політичної психології НАПН України)

Схожі:

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» iconВсеукраїнська наукова конференція
Акопян А. Б. Диспозиція малих груп у структурі клубної субкультури (на прикладі закладів розважального характеру) 4
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми спеціальної педагогіки І психології”,...
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології”,...
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми спеціальної педагогіки І психології”,...
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» iconСумський державний університет факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 19-20 квітня 2013 року в Сумду відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
Відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» iconМіжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення"
Вельмиповажні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні...
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» iconП’ята міжнародна наукова конференція «українська діаспора: проблеми дослідження»
Національному університеті «Острозька академія» відбудеться П’ята міжнародна наукова конференція
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи