Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем»
Скачати 378.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем»
Сторінка1/8
Дата28.05.2013
Розмір378.55 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра комп’ютерних наук

Секція інформатики
КУРСОВА РОБОТА


«ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ»

на тему:

«Інтелектуальна система автоматичної класифікації дефектів поршневої системи двигунів внутрішнього згоряння за зображенням»


Виконала студентка групи ІНс – 22

Каленіченко І.І.


Перевірив професор Довбиш А.С.


СУМИ 2013

РЕФЕРАТ


Записка: 45 стор., 9 рис., 2 табл., 1 додаток, 9 бібліографічних джерел.

Об’єкт дослідження – слабоформалізований процес розпізнавання пошкоджень робочих поверхонь циліндрів двигунів за зображенням.

^ Мета роботи — розробка алгоритму класифікації пошкоджень робочих поверхонь циліндрів двигунів за зображенням в рамках інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології (ІЕІТ).

^ Методи дослідження — метод функціонально-статистичних випробувань, методи теорії інформації і теорії розпізнавання образів.

Результати — розроблено інформаційне та програмне забезпечення системи розпізнавання пошкоджень робочих поверхонь циліндрів двигунів за зображенням. При цьому розглянуто питання обчислення інформаційного критерію функціональної ефективності (КФЕ) таких систем в рамках інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології. Розроблений алгоритм реалізовано у програмному забезпеченні створеному за допомогою інструментального програмного середовища Delphi 7.0.


СИСТЕМА розпізнавання, інформаційний критерій, навчальна матриця, метод функціонально-статистичних випробувань, ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСТРЕМАЛЬНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЯ

ЗМІСТ


ВСТУП 5

1 ІнформацІЙний ОГЛЯД 7

1.1 Аналіз методів розпізнавання образів 7

1.2 Постановка задачі 12

^ 2 ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСТРЕМАЛЬНА ІНТЕЛЕКТУЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ 14

2.1 Основні положення та ідеї інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології 14

2.2 Математична модель навчання системи підтримки прийняття рішень 23

2.3 Критерій функціональної ефективності 27

^ 3 ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 34

3.1 Формування вхідного математичного опису 34

3.2 Базовий алгоритм навчання системи розпізнавання 35

3.3 Алгоритм паралельно-послідновної оптимізації системи контрольних допусків на ознаки розпізнавання 40

3.4 Короткий опис програмної реалізації 43

3.5 Результати фізичного моделювання 46

ВИСНОВКИ 49

ЛІТЕРАТУРА 50

1.Фукунага, К. Введение в статическую теорию распознавания образов / К. Фукунага // Главная редакция физико-математической литературы. – М. : Наука, 1979. – 368 с. 50

2.Фор, А. Восприятие и распознавание образов / А. Фор. – М. : Машиностроение, 1989. – 272 с. 50

3.Ту, Дж. Принципы распознавания образов / Дж. Ту, Р. Гонсалес. – М. : Мир, 1978. – 411 с. 50

4.Васильев, В. И. Проблемы обучения распознаванию образов. Принципы, алгоритмы, реализация / В. И. Васильев. – К., 1989. – 64 c. 50

5.Горелик, А. Л. Современное состояние проблемы распознавания / А. Л. Горелик, И. Б. Гуревич, В. А. Скрипкин. – М. : Радио и связь, 1985. – 160 с. 50

6.Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем: Навчальний посібник.– Суми: Видавництво Сум ДУ, 2009.– 171 с. 50

7.Краснопоясовський А.С. Інформаційний синтез інтелектуальних систем керування: підхід, що грунтується на методі функціонально-статистичних випробувань.– Суми: Видавництво СумДУ, 2004.– 261 с. 50

ДОДАТОК 52ВСТУП


На сучасному етапі якісне зростання засобів обчислювальної техніки та зниження їхньої вартості обумовили розширення області застосування двовимірних полів даних (цифрових зображень) у різних автоматизованих системах управління та переробки інформації. Застосування такого уявлення інформації дозволяє вирішувати як традиційні задачі на якісно вищому рівні, так і принципово нові задачі. Такою принципово новою задачею, що вирішується автоматизованими цифровими відеокомплексами (ЦВК) обробки і розпізнавання зображень, є автоматичне чи автоматизоване розпізнавання зображень об’єктів і текстур. Характерні області з таким уявленням інформації: неруйнуючий контроль виробів електронної техніки; контроль якості поверхонь; технічний зір роботів та ін. Основним фактором, що обмежує область використання ЦВК, недостатня ефективність процедури ідентифікації. Ефективність визначається швидкодією, завадостійкістю, розрізнювальною здібністю та вартістю. Підвищення ефективності може бути досягнуто шляхом удосконалення апаратної частини і шляхом створення більш досконалих методів обробки зображень. Перший напрямок включає в себе створення скануючих пристроїв (СП) з низьким рівнем шумів і високою розрізнювальною здібністю, забезпечення рівномірної освітленості об’єкта і використання в ЦВК високопродуктивних обчислювальних комплексів. Цей напрямок передбачає значне підвищення вартості ЦВК. У ряді випадків СП з характеристиками, що вимагаються, ще не створені чи не можуть бути створені принципово. Тому треба надати перевагу другому напрямку, що дозволяє досягнути потрібної ефективності без істотного підвищення вартості. [1-2]

Метою даної роботи є створення автоматизованої системи діагностування робочих поверхонь циліндрів двигунів за зображенням та визначення причин їх пошкодження на основі сучасної інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології (IEI-технології).
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем»
«Інтелектуальна система автоматичної класифікації дефектів поршневої системи двигунів внутрішнього згоряння за зображенням»
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук комплексна випускна робота на тему: «Інформаційне та програмне забезпечення інтелектуальних систем розпізнавання символьних написів. Блок ідентифікації символів»
«Інформаційне та програмне забезпечення інтелектуальних систем розпізнавання символьних написів. Блок ідентифікації символів»
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук дипломна робота на тему

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук кваліфікаційна магістерська робота на тему

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук дипломна робота на тему

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук кваліфікаційна магістерська робота на тему

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему
Студента п’ятого курсу, групи ін-72 Дн спеціальності “Інформатика” дистанційної форми навчання Короля Олександра Васильовича
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук Секція інформатики курсова робота «основи проектування інтелектуальних систем» iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук
«Комп’ютерне багатофакторне регресійне моделювання залежності між доходами, заощадженнями та цінами»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи