Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 icon

Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1
Скачати 41.83 Kb.
НазваДодаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1
Дата22.02.2014
Розмір41.83 Kb.
ТипДодаток

Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році
Порядок


проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки

Сумського державного університету у 2014 році


1. Загальні положення.

  1. Цей Порядок розроблений у відповідності до “Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10. 2010 р. № 1510 та “Правил прийому до Сумського державного університету у 2014 р.”, затверджених на засіданні Центральної приймальної комісії СумДУ 21.11.2013 р

  2. Цим Порядком встановлюється механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки СумДУ (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО для учнів шкіл навчального комплексу університету) і вступають на перший курс Сумського державного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на інженерно-технічні напрямами підготовки. Механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які вступають до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Сумського державного університету на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, визначається окремим Порядком.

  3. Нарахування додаткових балів до конкурсного балу вступника здійснюється Центральною приймальною комісією на підставі сертифікату (додаток 1) про проходження доуніверситетської підготовки, який видається департаментом доуніверситетської освіти СумДУ, із зазначенням результатів підсумкової атестації. Реєстрація виданих сертифікатів проводиться департаментом доуніверситетської освіти СумДУ (в тому числі відділами доуніверситетської освіти в позабазових структурних підрозділах) до 1 липня 2011 року у відповідних журналах (Додаток 2).
 1. ^ Порядок проведення підсумкової атестації та

визначення кількості додаткових балів

  1. Нарахування додаткових балів поширюється на вступників, які пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ очної або дистанційно-очної форми навчання з обсягом навчальних годин не менше 150 аудиторних годин, що визначається навчальними планами, з терміном навчання не менше трьох місяців для вступу на основі повної загальної середньої освіти на наступні напрями підготовки:

 • Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

 • Механіка;

 • Інженерна механіка;

 • Теплоенергетика;

 • Енергомашинобудування;

 • Машинобудування;

 • Інженерне матеріалознавство;

 • Хімічна технологія;

 • Електротехніка та електротехнології;

 • Системна інженерія;

 • Електронні пристрої та системи;

 • Мікро- та наноелектроніка;

 • Прикладна математика;

 • Інформатика;

 • Комп`ютерні науки;

 • Телекомунікації.  1. Слухачі курсів проходять підсумкову атестацію з предметів, що вивчалися ними в системі доуніверситетської підготовки СуДУ, і які є профільними, для обраних ними для вступу напрямів підготовки у відповідності до таблиці Додатку № 5 Правил прийому до СумДУ у 2014 році. При вступі на напрями підготовки, які вказані в п. 2.1 до суми балів конкурсних предметів сертифікату та балу атестату додається до 20 балів за успішне засвоєння програми доуніверситетської підготовки з профільного предмету.

  2. Відповідальність за єдину методику викладання профільного предмету, оцінювання знань в системі доуніверситетської підготовки покладається на голів предметних комісій.

  3. Допуск до підсумкової атестації здійснюється викладачем, який проводить заняття з профільного предмету за умови відвідування слухачем не менше 40 % занять з профільного предмету. Підсумкова атестація проводиться в формі письмового тестування. Успішність виконання тестових завдань оцінюється за 20-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання, що розробляються головами предметних комісій та затверджуються головою Центральної приймальної комісії.

  4. Організація і проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки покладається на центральну приймальну комісію і департамент доуніверситетської освіти СумДУ.

  5. Підсумкова атестація слухачів доуніверситетської підготовки проводиться безпосередньо в базовому ВНЗ (м.Суми) або за рішенням ЦПК виїзними екземенаційними комісіями за затвердженим розкладом.

  6. Апеляції за результатами підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки не передбачаються.

  7. Якщо результат підсумкової атестації з предмету становить не менше 14 балів, вступник отримує сертифікат про успішне проходження доуніверситетської підготовки із зазначенням балів підсумкової атестації, які додаються до конкурсного балу при вступі на напрям підготовки для якого цей предмет є профільним.

  8. Слухач доуніверситетської підготовки має право пройти підсумкову атестацію з декількох профільних предметів (математика, фізика, хімія, біологія) в залежності від обраних для вступу напрямів підготовки, якщо він вивчав ці предмети в системі доуніверситетської підготовки СумДУ і отримав допуск до підсумкової атестації з цих предметів. При цьому за результатами підсумкової атестації з кожного із профільних предметів вступник отримує (при виконанні умови пункту 2.8) сертифікат про проходження доуніверситетської підготовки, який надає йому право отримати додаткові балів при вступі на напрям підготовки для якого цей предмет є профільним (якщо за напрямом підготовки Правилами прийому до СумДУ визначено два профільних предмети, то зараховується тільки один сертифікат про проходження доуніверситетської підготовки з того профільного предмету, з якого абітурієнт має вищий бал за результатами підсумкової атестації).

  9. Переможцям (особам, нагородженим дипломами I, II, III ступенів) міських, районних, обласних етапів предметних олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів МАН, а також турнірів, конкурсів та олімпіад, що проводяться СумДУ, для яких базова дисципліна є конкурсним предметом за обраним абітурієнтом для вступу напрямом підготовки або інформатика (при вступі на напрям підготовки “Інформатика”, “Прикладна математика”, “Компьютерні науки”, “Телекомунікації”), підсумкова атестація зараховується за максимальним балом за умови, що ці абітурієнти пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ у відповідності до п. 2.1 цього положення.

Схожі:

Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconДодаток 7 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconКількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом згідно правил прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconКількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом згідно правил прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconРекомендац ії щодо проведення державно ї підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconДодаток №13 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2011 році
Правил прийому до Сумду «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом...
Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconПравила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сумського технікуму харчової промисловості Національного...
Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconДодаток 10 до правил прийому до Рівненського державного
Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Рівненського державного гуманітарного університету...
Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
України (затверджені Наказом Міністерства освіти І науки України від 25. 12. 2007 р. № 1172 та зареєстровані в Міністерстві юстиції...
Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconПравила прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2013 році суми 2012
Провадження освітньої діяльності у Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету здійснюється...
Додаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1 iconПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
move to 0-17470302
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи