Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету icon

Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
НазваДодаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
Сторінка2/3
Дата22.02.2014
Розмір0.66 Mb.
ТипПротокол
1   2   3
^

Додаток В
ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД


працівників СумДУ з ненормованим робочим днем,

яким надається додаткова відпустка


^ Найменування посад і професій

Кількість
календарних днів додаткової відпустки

Керівник та його заступник, помічник (структурних підрозділів, відді-лів, служб)

7

Головний спеціаліст та його заступник (енергетик, інженер, бібліоте-кар, бухгалтер)

7

Директор та його заступник (спортивних споруд, видавництва СумДУ)

7

Провідний спеціаліст (фахівець, інженер, інженер-програміст, еконо-міст, психолог)

7

Спеціаліст (юрисконсульт, бухгалтер-фінансист, бухгалтер 1-2 кате-горії, інженер 1-3 категорії, фахівець 1-2 категорії, інженер-програ-міст 1-2 категорії, інженер-електронік 1-2 категорії, бібліотекар 1-2 категорії, економіст 1 категорії, старший механік)

7

Завідувач (відділу, музею, сектору, господарства, виробництва, бази, лабораторії з наукової роботи)

7

Науковий співробітник (молодший та всі інші)

7

Водій, який працює на легковому автомобілі та якому встановлена до-плата за ненормований робочий день 25% місячної тарифної ставки

7

Старший лаборант, який має вищу освіту, бухгалтер-касир, бухгалтер, економіст, оператор ЕОМ, бібліотекар, старший архіваріус, архіваріус, секретар-друкарка, друкарка, диспетчер факультету, черговий гуртожитку, паспортист, робітник високої кваліфікації, фахівець, інженер, інженер-програміст, статист, комендант корпусу, старший адміністратор, адміністратор, старший комірник, старший черговий, перекладач

4

Технік (усіх категорій)

4

Завідувач (складу, камери схову)

4

Електрик

4^

Начальник відділу кадрів О.Є.Крупіна
Додаток Д


ПЕРЕЛІК ТА РОЗМІРИ ДОПЛАТ І НАДБАВОК
до тарифних ставок і посадових окладів працівників СумДУ


Найменування

доплат і надбавок

^ Розміри

доплат і надбавок


Доплати


За виконання обов’язків тимчасово відсут-ніх працівників.


За суміщення професій (посад).


За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.


За ненормований робочий день водіям автотранспортних засобів.


За використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів


Надбавки


За високі досягнення у праці.


За виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання).


За складність, напруженість у роботі.


За класність водіям автотранспортних засобів.До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).


До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).


До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).


25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.


10 відсотків посадового (місячного) окла-ду.


До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).


До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).


До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).


Водіям 2-го класу – 10 відсотків, 1-го кла-

су – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

Додаток Ж


ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників СумДУ,


яким за роботу в шкідливих умовах праці

проводиться доплата та надається додаткова відпустка
п/п

Професія, посада

Структурний підрозділ

Доплата,

%

Додаткова відпустка,

дні

1

Електрогазозварник

Адміністративно-господарча

частина

8

6

2

Столяр-верстатник, слю-сар-хлораторник, слюсар-ремонтник

Адміністративно-господарча

частина

4

2

3

Слюсар-сантехнік

Адміністративно-господарча

частина2

4

Фахівець, технік

Друкарня2

5

Завідувач кафедри, профе-сор, доцент, старший ви-кладач, провідний фахівець, завідувач музею, старший лаборант, лаборант, препаратор

Кафедра

анатомії людини

4

2

6

Завідувач кафедри, доцент, асистент, старший лабо-рант, лаборант

Кафедра

патоморфології з курсом судової медицини та курсом гістології, цитології та ембріології

4

2

7

Завідувач кафедри, профе-сор, доцент, старший ви-кладач, асистент, старший лаборант, лаборант, препа-ратор

Кафедра

інфекційних хвороб з епідеміологією і курсом мікробіології, вірусології та імунології

4

2

8

Завідувач кафедри, доцент, старший викладач, асис-тент, старший лаборант, лаборант, препаратор

Кафедра

фізіології і патофізіології з курсом медичної біології

4

2

9

Завідувач кафедри, доцент, старший викладач, асис-тент, завідувач навчальної лабораторії, старший лаборант, лаборант, препа-ратор

Кафедра

біологічної хімії

і фармакології

4

2

10

Завідувач навчальної лабо-раторії, фахівець, інженер, старший лаборант, лабо-рант

Кафедра

загальної хімії

4

2Начальник відділу охорони праці К.С. Босенко

Додаток И


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова профкому Ректор університету

________________ В.О. Боровик ________________ А.В. Васильєв

“___” ________________ 2011 р. “___” ________________ 2011 р.


^ ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників СумДУ,

яким за роботу в шкідливих умовах праці

за рахунок бюджету та власних коштів університету

безплатно видається молоко в кількості 0,5 літра за деньп/п


Найменування
професій і посад


Структурний
підрозділ


Примітка

1

Електрогазозварник

Адміністративно-господарча частина

Бюджет

2

Слюсар-хлораторник, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік

Адміністративно-господарча частина

Власні кошти

3

Фахівець, технік

Друкарня

Власні кошти

4

Завідувач кафедри, про-фесор, доцент, старший викладач, провідний фа-хівець, завідувач музею, старший лаборант, лабо-рант, препаратор

Кафедра

анатомії людини

Власні кошти

5

Завідувач кафедри, доцент, асистент, старший лаборант, лаборант

Кафедра

патоморфології з курсом судової медицини та курсом гістології, цитології та ембріології

Власні кошти

6

Професор, старший викладач, асистент, старший лаборант, препаратор

Кафедра

інфекційних хвороб з епідеміологією і курсом мікробіології, вірусології та імунології

Власні кошти


^ Працівники, які забезпечують курс мікробіоло-гії, вірусології та імунології

7

Завідувач кафедри, доцент, старший викладач, асистент, старший лаборант, лаборант, препаратор

Кафедра

фізіології і патофізіології

з курсом медичної біології

Власні кошти

8

Завідувач кафедри, доцент, старший викладач, асистент, завідувач навчальної лабораторії, старший лаборант, лаборант, препаратор

Кафедра

біологічної хімії

і фармакології

Власні кошти

9

Завідувач навчальної лабораторії, фахівець, інженер, старший лаборант, лаборант

Кафедра

загальної хімії

Власні коштиНачальник відділу охорони праці К.С. Босенко


Додаток К


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова профкому Ректор університету

________________ В.О. Боровик ________________ А.В. Васильєв

“___” ________________ 2011 р. “___” ________________ 2011 р.


^ УГОДА З ОХОРОНИ ПРАЦІ


Ми, ректор Сумського державного університету (СумДУ) Васильєв А.В., з боку адміністрації, та голова первинної профспілкової організації працівників освіти і науки університету Боровик В.О., з боку трудового колективу СумДУ, уклали угоду в тому, що адміністрація університету зобов’язується у 2011 році виконати наступні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму та професійних захворювань, а також аварій і пожеж:п/п


Найменування заходів

^ Вартість
витрат,
тис. грн.


Строк
виконання


Відповідальні

1 Заходи по запобіганню нещасних випадків

1

Провести виміри параметрів електричних мереж заземлю-ючих пристроїв

30,0

I – II кв.

Головний

енергетик

Любич С.О.

2

Виконати заміну ліфта гурто-житку № 2

300,0

I кв.

Провідний фахівець адміністративно-уп-равлінського персо-налу (АУП) адміні-стративно-господа-рчої частини (АГЧ)

Калінінський С.В.

3

Виконати заміну поручнів сходів у гуртожитках СумДУ

16,0

II – III кв.

Провідний фахівець ремонтно-експлуа-таційної дільниці (РЕД)

Шафорост В.І.

^ Усього по 1 розділу 346,0 тис. грн.

2 Заходи по загальному поліпшенню умов праці

4

Виконати ремонт стояків во-допроводу та каналізації у гуртожитках №№ 2, 3

520,0

III кв.

Головний інженер Звягінцев В.Л.

5

Облаштувати місця загально-го користування у гуртожит-ках №№ 2,3

110,0

III – IV кв.

Головний інженер Звягінцев В.Л.

6

Облаштувати витяжну венти-ляцію зварювального поста в корпусі “М”

30,0

III кв.

Головний інженер Звягінцев В.Л.

7

Виконати заміну балконних дверей та вікон, ремонт актової зали, камери схову, підсобних приміщень у гуртожитку № 2

200,0

II кв.

Провідний фахівець РЕД

Шафорост В.І.

8

Виконати реконструкцію да-ху столярної майстерні

45,0

III кв.

Начальник відділу

організації будівництва та ремонтів

Бричко М.Я.

9

Облаштувати 3 аудиторії, ла-бораторії кафедри інфекцій-них хвороб медичного інсти-туту водопроводом, каналіза-цією. Виконати ремонт при-міщень

110,0

III кв.

Головний інженер Звягінцев В.Л.

10

Виконати ремонт даху, схо-дів, приміщень кафедр та ау-диторій (згідно службових записок) у медичному інсти-туті

20,0

II – III кв.

Провідний фахівець РЕД

Шафорост В.І.

11

Виконати заміну вікон на 2-му поверсі їдальні універ-ситету

42,0

II кв.

Головний інженер Звягінцев В.Л.

12

Виконати ремонт аудиторій у корпусі “Г”

120,0

II – III кв.

Провідний фахівець РЕД

Шафорост В.І.

13

Виконати ремонт викладаць-ких приміщень у лаборатор-них корпусах “А”, “Б” та корпусі “ЕТ”

115,0

II – III кв.

Провідний фахівець РЕД

Шафорост В.І.

14

Виконати заміну тамбуру та вікон у спорткомплексі

30,0

III кв.

Головний інженер Звягінцев В.Л.

15

Виконати ремонт системи опалення, заміну опалюваль-них батарей у гуртожитках №№ 2, 3

160,0

II – III кв.

Провідний фахівець АУП АГЧ

Калінінський С.В.

16

Виготовити меблі для комп-лектування ними кімнат у гуртожитках №№ 2, 3

65,0

III кв.

Начальник

меблево-столярної дільниці

Коваль В.Г.

^ Усього по 2 розділу 1567,0 тис. грн.

3 Заходи по забезпеченню пожежної безпеки

17

Виконати ремонт та змонту-вати систему автоматичного пуску насосів для підвищен-ня тиску води в протипожеж-ному водогоні корпусу “Г”

30,0

II кв.

Головний

енергетик

Любич С.О.

18

Придбати первинні засоби пожежогасіння

20,0

III – IV кв.

Проректор з адміністративно-господарчої роботи (АГР)

Положій А.М.

^ Усього по 3 розділу 50,0 тис. грн.

4 Поліпшення гігієни праці та виробничого середовища,
придбання спецодягу, засобів індивідуального захисту, медикаментів,
проведення медичних оглядів та навчання посадових осіб.
Заохочення з охорони праці та пожежної безпеки


19

Придбавати спецодяг, спец-взуття та засоби індивідуального захисту (у відповідності з додатком М колдоговору)

70,0

Протягом року

Проректор з АГР

Положій А.М.

20

Придбавати лікарські препарати та інше, необхідне для доукомплектування наявних медичних аптечок

4,0

Протягом року

Проректор з АГР

Положій А.М.

21

Придбавати мило для працівників, робота яких пов’язана із забрудненням (перелік їх професій і посад приведено у додатку Л колдоговору)

3,5

Протягом року

Проректор з АГР

Положій А.М.

22

Проводити оплату молока, що безкоштовно видається працівникам, перелік професій і посад яких приведено у додатку И колдоговору

85,0

Протягом року

Головний
бухгалтер
Коваленко В.В.

23

Організувати проведення ме-дичних оглядів працівників, що передбачено пунктом 4.1.4 та додатком Н колдоговору

15,0

Протягом року

Начальник
відділу охорони
праці (ВОП)
Босенко К.С.

24

Організувати і провести на-вчання в спеціалізованих на-вчальних закладах посадових осіб університету з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності

2,5

II кв.

Начальник ВОП

Босенко К.С.

25

Виділяти кошти на заохочення з охорони праці та пожежної безпеки

6,0

Протягом
року

Головний
бухгалтер
Коваленко В.В.,

начальник ВОП

Босенко К.С.

26

Розширити перелік послуг медичного пункту для обслу-говування працівників уні-верситету

5,0

Протягом
року

Помічник ректора Хомутіннік С.П.

^ Усього по 4 розділу 191,0 тис. грн.

Усього за угодою 2154,0 тис. грн.Проректор з АГР А.М. Положій

Додаток Л


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова профкому Ректор університету

________________ В.О. Боровик ________________ А.В. Васильєв

“___” ________________ 2011 р. “___” _________________ 2011 р.


^ ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників СумДУ,
робота яких пов’язана із забрудненням


і яким за рахунок власних коштів університету

видається мило в кількості 400 грамів на місяцьп/п


Найменування
професій і посад


^ Структурний підрозділ

1

Електрогазозварник

Адміністративно-господарча час-тина (АГЧ)

2

Маляр, маляр-штукатур

Ремонтно-експлуатаційна дільниця (РЕД) АГЧ

3

Муляр

АГЧ (РЕД)

4

Водій автотранспортних засобів

АГЧ (автогосподарство)

5

Слюсар-ремонтник

АГЧ (автогосподарство, РЕД)

6

Слюсар-сантехнік

АГЧ

7

Слюсар-хлораторник

АГЧ (плавальний басейн)

8

Столяр, тесляр

АГЧ

9

Столяр-верстатник

АГЧ (меблево-столярна дільниця)

10

Робітник з благоустрою

АГЧ (група з озеленення)

11

Підсобний робітник

АГЧ (РЕД)

12

Прибиральник службових

і виробничих приміщень

АГЧ

13

Прибиральник сміття

АГЧ (головний корпус)

14

Двірник

АГЧ

15

Електрик, технік-електрик

АГЧ (енергодільниця)

16

Електромеханік з ліфтів

АГЧ (головний корпус)

17

Комірник

АГЧ (відділ матеріально-техніч-ного забезпечення), водно-веслова база, їдальня

18

Електромонтер зв'язку, фахівець

Група по обслуговуванню зв’язку

19

Художник-декоратор

Відділ естетики

20

Технік

Друкарня

21

Ліфтер

Гуртожитки №№ 2, 3

22

Вантажник

Їдальня

23

Токар

Кафедри факультету ТеСЕТ

24

Слюсар

Усі підрозділи

25

Робітник високої кваліфікації

Усі підрозділи

26

Завідувач навчальної лабораторії, стар-ший лаборант, лаборант, препаратор

Усі підрозділи
1   2   3

Схожі:

Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconДодаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1
Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, затверджених Наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 10. 2010 р....
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconСумського державного університету
Сумського державного університету вул. Інститутська, 1, м. Шостка, 41100, тел./факс: (05449) 6-13-37, 7-54-16, 7-17-56
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconЗатверджую ректор Сумського державного університету, проф
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconСумського Державного університету
Прошу Вас зарахувати мене кандидатом для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки...
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconРектору Сумського державного університету
Прошу Вас зарахувати мене кандидатом для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи