Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином icon

Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином
Скачати 63.07 Kb.
НазваРозвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином
Дата17.08.2012
Розмір63.07 Kb.
ТипДокументи

Розвиток і перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином. Туризм давно став великим сектором сфери обслуговування населення в світі. Фактично це найбільший сегмент бізнесу, що дає 3,5 трлн. доларів щорічного світового прибутку. На сферу туризму приходиться біля 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16 робоче місце. Темпи зростання міжнародного туризму становлять 4,4 %. По прогнозам спеціалістів Всесвітньої Туринської Організації (UNWTO) ХХІ століття буде означено туристським бумом, оскільки кількість подорожуючих в світі до 2020 року наблизиться до 1,6 млрд.

Україна, яка має достатньо потужний рекреаційно-туристський потенціал не стоїть осторонь цього процесу і достатньо активно приймає участь в розвитку міжнародних туристських відносин, визнаючи на законодавчому рівні туризм як перспективну сферу розвитку національної економіки. Так, за даними Державної служби туризму і курортів, в Україні спостерігається позитивна динаміка основних показників туристської сфери: зростають показники в’їзного і виїзного туризму, обсяги внутрішнього туризму. Всього в туристський та курортній сфері нараховується понад 8,7 тис. підприємств, якими в 2008 році було обслуговано 3,4 млн. туристів та 1,8 млн. екскурсантів. Рік у рік ці показники зростають. Харківський регіон займає провідні позиції в розвитку національної туристської індустрії. Так в області працюють 41 туроператор і 115 туристських агенцій, регіон займає 5 місце по кількості обслугованих туристів, 6 місце по кількості обслугованих екскурсантів, діють 48 закладів розміщення загальною одноразовою місткістю 3,7 тис. місць, в яких щорічно обслуговується понад 150 тис. осіб, функціонують 95 санаторно-курортних та оздоровчих закладів, в яких щорічно оздоровлюється близько 80 тис. осіб. За останні роки в регіоні з’явилися такі висококласні готельні комплекси як «Космополіт», «Телесенс», «Чичиков», «Аврора» підвищують стандарти обслуговування готелі «Харків», «Мир». В звязку з проведенням фінальної частини Євро – 2012 будуються престижні готельні комплекси високої класності. На поточний період в стадії будівництва, реконструкції і оновлення номерного фонду існуючих місць перебувають понад 50 об’єктів готельної інфраструктури. Серед них такі масштабні об'єкти, як Український Міжнародний бізнес-центр «Європа» на вул. Пушкінській, 2; п`ятизірковий готель на пр. Гагаріна; п`ятизірковий готель "Урарту" на вул. Клочківській, 259 б та інші.

Щорічно збільшують присутність міжнародні та українські туристичні компанії «TEZ-Тour», «ТurTess Travel», «ANEX-TOUR», «ІАТА», «MIBS», «Karya-tour», «PEGAS-TOURISTIK», «САМ», «ГАМАЛІЯ», мережа магазинів «Магазин горящих путевок», мережа туристичних агенцій «Галопом по Европам» і інші.

Як зазначається в Програмі розвитку туризму в Харківській області на 2002-2010 роки, яка затверджена 24 вересня 2002 р. на IV сесії Харківської обласної ради XXIV скликання, розвиток туризму в регіоні є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником утворення додаткових робочих місць та підвищення авторитету області на державному та світовому рівні. Таким чином туристська галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в регіоні, що дозволяє прогнозувати подальше зростання кількості первинних туристських підприємств і відповідного розвитку так званих вторинних туристських підприємств як то: торгівельно-розважальні, спортивні, оздоровчо-рекреаційні комплекси.

Відкриття нових підприємств, розширення існуючих – це завжди нові робочі місця. Однією з особливостей праці в туризмі є тісний особистісний контакт персоналу туристського підприємства безпосередньо з клієнтами. Саме від професіоналізму таких контактів залежить якість обслуговування споживачів, їх задоволеність рівнем наданих послуг, створюється імідж туристського підприємства і туристського регіону в цілому. Тому головним капіталом сучасного туристського підприємства виступають талановиті, креативні професіонали, які мають високий рівень підготовки з фаху «Туризм». Фахівець з туризму це одна з професій яка користується високим попитом на ринку праці в Україні і за кордоном. Вона потребує високого рівня професійних знань і практичних вмінь, комунікаційних та управлінських навичок, потребує від фахівця постійного підвищення кваліфікації та оновлення знань по спеціальності. Основними складовими циклами дисциплін по даному напрямку є: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки; цикл професійних дисциплін.

Забезпечення належного рівня підготовки фахівців з вищою освітою за будь-яким напрямом залежить від декількох факторів: досвідчений кадровий склад викладачів, раціональна організація навчального процесу, матеріально-технічна база ВНЗ, відповідна ліцензія. Пропонуємо Вам, огляд цих складових в ХНАМГ для забезпечення підготовки фахівців за напрямом «Туризм».

Так підготовка фахівців за напрямом «Туризм» здійснюється на спеціально створеній кафедрі «Туризму і готельного господарства» факультету менеджменту. Кафедра має багаторічний досвід в підготовки фахівців туристського профілю, оскільки була піонером спеціалізованої туристської освіти на теренах Східного регіону. Саме на кафедрі вперше була започаткована підготовка студентів по спеціалізаціям «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу» та «Менеджмент міжнародного туризму» з напряму підготовки 0502 «Менеджмент». При виділенні «Туризму» і «Готельного господарства» в окремий напрям підготовки в 2004 році на кафедрі розпочато підготовку бакалаврів за напрямом 0504 «Туризм». Тому сьогодні ХНАМГ має право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти в галузі знань 0201 – Культура, напрямом підготовки 6.020107 «Туризм» на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях (ліцензія серія АВ № 498249 від 24.11.2009 р. (рішення ДАК від 02.07.2009 р., протокол № 79 (наказ МОН України від 16.07.2009 р. № 2675-Л)):

Бакалавр – 6.020107 – кваліфікація «бакалавр з туризму»

Спеціаліст – 7.050401 – кваліфікація «менеджер з туризму»

Магістр – 8.050401 – кваліфікація «магістр з туризму»

Для забезпечення якості підготовки фахівців та виконання вимог стандартів вищої освіти в сфері туризму Академією створена потужна спеціалізована матеріально-технічна база - аудиторії, лабораторії, спеціалізовані кабінети, які використовуються у навчальному процесі:

- Навчальна лабораторія “Туристська фірма”;

 • Навчальна лабораторія “Інформаційних технологій в туристській індустрії” оснащену мультимедійною системою;

 • Навчально-тренінговий клас “Ресторан ”;

 • Навчально-тренінговий центр ХНАМГ «Готель «Освіта»;

 • Спеціалізований кабінет «Екскурсознавства та краєзнавства».

Для проведення занять також використовуються аудиторії, кабінети, лабораторії відповідних кафедр та загальний аудиторний фонд академії, бібліотека з книжковим фондом понад 1000000 примірників і читальними залами на 540 місць, кількість спеціалізованих періодичних видань, які отримує бібліотека становить 10 найменувань, найсучасніше обладнання обчислювального центру.

Випускова кафедра – кафедра Туризму і готельного господарства працює під керівництвом доктора економічних наук, професора Писаревського І.М. Кафедра має досвідчений професорсько-викладацький склад, досвід в розробці власних посібників і підручників, навчально-методичного забезпечення. Загальний кадровий склад кафедри становить 38 осіб серед яких понад 60 % мають наукові звання і ступені. На кафедрі працюють провідні спеціалісти діючих туристських підприємств. На кафедрі ведеться наукова робота, до якої активно залучаються студенти – виступи на наукових конференціях, семінарах, конкурсах студентських наукових робіт, фахових олімпіадах. Здатні до наукової роботи студенти відбираються для подальшого навчання в аспірантурі Академії.

Студенти по спеціальності «Туризм» забезпечуються місцями для проходження практики на провідних підприємствах галузі як в м. Харкові і області, так і в інших містах України та за кордоном, зокрема республіка Туреччина.

Випускники ХНАМГ по спеціальності «Туризм» гарно зарекомендовують себе як:

 • кваліфіковані спеціалісти, спроможні надавати послуги туристського обслуговування на рівні міжнародних стандартів;

 • державні службовці відповідних відомств, здатні здійснювати адекватне, функціональне і ефективне керівництво зростаючою галуззю;

 • талановиті науковці, які використовуючи отримані знання і досвід сприяють розширенню наукових горизонтів такої складної комплексної галузі науки як туризм.

Тому рівень працевлаштування наших випускників за отриманим фахом становить понад 90 %. Посади які можуть обіймати випускники за напрямом підготовки «Туризм»:

на підприємствах туристської індустрії

 • керівник (директор) туристичної агенції (по закінченні ВНЗ і отриманні відповідного диплому особа має право на організацію власної туристичної агенції згідно з діючих ліцензійних умов відповідно до закону України «Про туризм»);

 • фахівець туристичного супроводу - керівник туристичної групи, гід, гід- перекладач

 • організатор подорожей (екскурсій);

 • консультант з подорожей – менеджер туризму (туроператор, турагенція, туристична компанія, бюро подорожей та ексекурсій)

 • референт з основної діяльності (туризм)

в державних органах управління

 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

 • інспектор з туризму

 • інструктор з основної діяльності (туризму)

 • молодший державний інспектор

 • фахівець з туризму

 • інструктор-методист з туризму.

Схожі:

Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconРозвиток підсистеми управління як складової частини виробничої системи
Слід розрізняти серед них головні І другорядні, прогресивні (ті які сприяють розвитку) І консервативні (які стримують розвиток),...
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconМіністерство освіти України
Він має юридичне І фінансове значення. Тому історію хвороби потрібно скласти таким чином, щоб при її читанні можна було уявити картину...
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconМіністерство освіти України Сумський державний університет
Він має юридичне І фінансове значення. Тому історію хвороби потрібно скласти таким чином, щоб при її читанні можна було уявити картину...
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconМіністерство освіти І науки України Рівненський державний гуманітарний університет «затверджую»
України за напрямом підготовки 02030302 «Мова і література (французька)», пропонованими до рівня підготовки, необхідної для отримання...
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconПрограма З курсу громадянське представництво
Курс «Громадянське представництво» становить цілісну систему І розроблений та скомпонований таким чином, щоб допомогти студентам...
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconОБҐрунтування нових профілів підготовки інженерно-педагогічних кадрів
В умовах ринку праці конкурентноздатність вищого навчального закладу (внз) визначається рядом факторів, І в першу чергу, обґрунтованим...
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconС. В. Мельничук 2012 р
Хімічний склад мікробної клітини. Ферменти, їх роль. Умови, що впливають на активність ферментів. Живлення мікроорганізмів. Вплив...
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconОрганізація самостійної роботи
Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни організована наступним чином
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconЗаповнювати її наступним чином
Коментар до Тимчасового положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю
Розвиток І перспективність отримання освіти за напрямом підготовки «Туризм» обумовлюється рядом значних факторів, які коротко можна сформулювати наступним чином iconДодаток до Тимчасового положення про впровадження
Підсумкова семестрова атестація (оцінювання) з навчальної дисципліни (залікового кредиту) може здійснюватись наступним чином
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи