«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» icon

«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Скачати 48.74 Kb.
Назва«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Дата02.08.2012
Розмір48.74 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа»

для прийому на навчання осіб,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень

«Молодший спеціаліст»


Харків – ХНАМГ – 2012
ПРОГРАМА

^ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний

рівень «Молодший спеціаліст»

(для випускників технікумів та коледжів, які поступають на старші курси

за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа»)


 1. Історія розвитку світового готельного господарства.

 2. Ділові готелі – їх призначення та місцезнаходження. Загальні та специфічні функціональні вимоги до готелів даного типу: місцезнаходження, наявність умов для роботи в номері, максимальна ізоляція номерів від впливу зовнішнього середовища, надання умов для проведення нарад, конгресів, презентацій, виставок, бенкетів тощо, наявність розвинутої мережі служби зв'язку та фінансового забезпечення тощо.

 3. Догляд за паркетного підлогою, синтетичним покриттям і килимами.

 4. Автоматизація процесу прийому і розміщення туристів в готелі.

 5. Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи (історичні періоди: древній період (IV тис. до н.е. – 476 рік н.е.).

 6. Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських країн.

 7. Послідовність прибиральних робіт у номерах готельного господарства.

 8. Види послуг, що надаються готельним господарством.

 9. Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи (історичні періоди: період середньовіччя; новий час (XVI ст. – початок XX ст.).

 10. Транзитні готелі – їх призначення, розташування та форми власності.

 11. Види прибиральних робіт – на навколишній території та в приміщеннях підприємств готельного господарства.

 12. Культура поведінки працівників готелю: етикет, ввічливість, скромність, коректність, тактичність, манери, жести, рухи, вимоги до одягу, косметики.

 13. Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи (історичні періоди: новий час (XVI ст. – початок XX ст.).

 14. Спеціалізовані туристичні готелі – їх призначення, місцезнаходження.

 15. Прибиральні роботи в місцях загального користування, коридорах, холах, вітальнях, службових приміщеннях тощо.

 16. Організація надання додаткових послуг в підприємстві готельного господарства.

 17. Розвиток готельного господарства України як одного із основних центрів торговельних шляхів, що стояли на перехресті до Польщі, Кримського ханства, Молдови, Туреччини, Греції, країн Східної та Західної Європи.

 18. Готелі для сімейного відпочинку – призначення, основний контингент. Особливості функціонування сімейних готелів: наявність приміщень для дітей різного віку, створення умов для індивідуального дитячого харчування в номері і поза ним, створення умов для відпочинку дорослих дітей і організації спортивно-оздоровчих занять.

 19. Прибирання і дезинфекція санітарних вузлів, душових, сауни.

 20. Поняття культури обслуговування, норми поведінки людей у процесі спілкування. Естетика готельного виробництва – створення максимальних зручностей для мешканців і умов для праці персоналу.

 21. Тенденції розвитку світового готельного господарства.

 22. Курортні готелі – їх призначення. Специфічні особливості місцезнаходження, медичного обслуговування, надання профілактичного і дієтичного харчування, наявності торговельної мережі лікувальних і курортних товарів, внутрішнього обладнання номерів, широкого кола додаткових послуг.

 23. Забезпечення білизною готельного господарства, вимоги до білизни, ста­ндарти білизни.

 24. Культура обслуговування в готельному господарстві.

 25. Проведення генерального прибирання в готелі.

 26. Культура мови; основні і важливі для готельної професії правила.

 27. Додаткові платні послуги.

 28. Організація виїзду із номерів.

 29. Основні вимоги до санітарного стану приміщень, навколишньої території готельного господарства.

 30. Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу готельного господарства.

 31. Критерії класифікації готельного господарства України.

 32. Готелі для сімейного відпочинку - призначення, основний контингент. Особливості функціонування сімейних готелів: наявність приміщень для дітей різного віку, створення умов для індивідуального дитячого харчування в номері і поза ним, створення умов для відпочинку дорослих дітей і організації спортивно-оздоровчих занять.

 33. Прибирання і дезинфекція санітарних вузлів, душових, сауни.


^ Відповідність нормативним документам вищої освіти


Програма вступних фахових випробувань відповідає освітньо-професійним програмам підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста 1401 Сфера обслуговування за спеціальностями: 5.14010101 Готельне обслуговування; 5.14010102 ресторанне обслуговування; 5.14010202 організація обслуговування населення; 5.14010303 Туристичне обслуговування.


Система оцінювання результатів складання фахових вступних випробувань


Екзаменаційне завдання складається з чотирьох питань, кожне з яких оцінюється за 4 бальною системою за такими критеріями:

 • оцінка 5 балів ставиться за глибоке і повне викладення програмного матеріалу, чітке володіння понятійним апаратом, повну відповідь на кожне запитання. Оформлення відповіді повинне бути акуратним, логічним і послідовним;

 • оцінка 4 бали ставиться за вимогами до відмінної оцінки: повне засвоєння програмного матеріалу та вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань. Але при цьому припускаються незначні

 • погрішності, або не зовсім вдало розкрито суть питань, порушена послідовність та логіка відповідей, недостатньо добре обґрунтовані зроблені висновки, які суттєво не впливають на повноту та змістовність відповіді;

 • оцінка 3 бали ставиться за невикладення значної частини програмного матеріалу, при умовах, що суть питання розкрита дуже поверхово, без належних висновків, або ці висновки носять лише узагальнюючий характер;

 • оцінка 2 бали ставиться якщо програмний матеріал не розкритий, подані відповіді на запитання неправильні, а також за невірні висновки або за їх відсутність.

За результатами всіх оцінок виводиться середня оцінка за відповідь в цілому.

Схожі:

«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)" для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший...
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство» і бажають навчатися за скороченими...
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» на освітньо кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Критерії оцінювання результатів вступних випробувань із вступниками за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»
«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи