Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» icon

Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую»
Скачати 57.85 Kb.
НазваМолоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую»
Дата02.08.2012
Розмір57.85 Kb.
ТипДокументи

Мінiстерство освiти i науки, молоді та спорту України

Харківська нацiональна академія міського господарства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан ф-ту Економiки i підприємництва

(за належнiстю напрямку, спецiальностi)


_____________ (Соловйов О.В )

« __ » 2012р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ до вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТІ "Економіка підприємства"


за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем __________бакалавр__________________


з професiйного напрямку Економiка i пiдприємництво 0305


за спеціальнiстю Економiка підприємства, 6.030504 ___________

Кафедра ___міської і регіональної економіки_________________________

Факультет Економіки і підприємництва________________


Робочу програму в обсязі 6 сторінок розробив (склав)


ст. викл. каф. МіРЕ Славута О.І.______________________________

(прізвище викладача(ів))


Програма схвалена на засіданні кафедри _Мi РЕ_ Протокол № __5_______


"_31___" ___01______ 2012 р. Зав. кафедрою _______________ ( Бубенко П.Т.) 1. Тематичний змістТема 1. Вступ до економіки

Економіка як наука. Еволюція розвитку та типи економічних систем. Характерні риси коман­дної економіки. Система вільного або "чистого" ринку .Закономірності функціонування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки

Попит, пропозиція і ринкова ціна. Види ринків, ринкова інфраструктура, функції ринку.


Тема 2.^ Основи підприємництв

Види і принципи підприємницької діяльності. Умови розвитку підприємницької діяльності. Договірна основа підприємництва.

Види господарських товариств: повне, командитне, з обмеженою і додатковою відповідальністю, акціонерне товариства. Умови діяльності, переваги і недоліки.


Тема 3.^ Основні фонди підприємств

Сутність основних фондів, класифікація за видами(будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, виробничий та господарський інвентар, зелені насадження), сферами використання(виробничі, невиробничі), ступенем участі у виробничому процесі(активні, пасивні).Види оцінки основних фондів.

Знос (фізичний, моральний) основних фондів. Амортизація: сутність, загальні принципи. Прискорена амортизація.

Показники технічного стану(коефіцієнт зносу, придатності), руху (надходження, вибуття), ефективності використання.


Тема 4. ^ Оборотні кошти підприємства

Сутність і класифікація оборотних коштів підприємства, оборотні виробничі фонди, фонди обігу.

Виробничі запаси підприємства, нормуванні оборотних виробничих фондів.

Кругообіг оборотних коштів. Показники ефективності використання оборотних коштів.


Тема 5. ^ Труд і оплата праці

Сутність і класифікація персоналу підприємства. Показники руху персоналу: оборотн кадрів з надходження, з вибуття, плинність персоналу.

Організація оплати праці. Сутнісна характеристика погодинної і відрядної форм оплати праці. Системи оплати праці на підприємства. Суть і форми власності.


Тема 6. ^ Витрати підприємства

Сутнісна характеристика витрат. Структура виробничих витрат за економічними елементами.

Собівартість продукції. Калькулювання і калькуляційні одиниці.


Тема 7. Фінансові результати діяльності підприємства

Доходи і прибуток підприємства: сутність, порядок визначення.

Рентабельність діяльності підприємства: сутність, показники рентабельності.

 1. Забезпечення

2.1. Екзаменаційний тест

Екзаменаційний тест складається з ­­7 тестових завдань різних типів, за розв’язання яких абітурієнт можете одержати 60 балів.

З
Т

Н__
авдання 1 - 5 мають чотири варіанти відповідей, треба кожний варіант оцінити як правильний, або неправильний. Правильний варіант відповіді позначається у БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ тільки так: , неправильний варіант відповіді:

Завдання 6,7 потребують розгорнутих рішень, а саме: потрібно записати послідовні дії та необхідні пояснення, вказати розмірність і одиниці виміру отриманих величин.


2.2. Оцінювання

Оцінювання тестових завдань:

- за кожний правильно оцінений варіант відповіді завдання 1-5 нараховується по 1 балу( тобто максимальна кількість балів за одне завдання – 4 бали, за всі п’ять завдань – 20 балів);

- за кожне правильно виконане завдання 5,6 – нараховується по 20 балів. Бали за розв’язання задач нараховуються послідовно за кожну правильно виконану дію.


Результати складання іспиту можуть оцінюються:


а) за дванадцятибальною шкалою:

^ Кількість набраних балів

оцінка за національною шкалою

оцінка за 12-бальною шкалою

56 - 60


ВІДМІННО

12

51 - 55

11

46 - 50

10

41 - 45


ДОБРЕ

9

36 - 40

8

31 – 35

7

26 - 30


ЗАДОВІЛЬНО

6

21 - 25

5

16 – 20

4

11 – 15


НЕЗАДОВІЛЬНО

3

6 – 10

2

1 – 5

1б) за рейтингом:

^ Кількість набраних балів

Оцінка за національною шкалою

Рейтингові бали

55 - 60

ВІДМІННО

91% – 100%

43 - 54

ДОБРЕ

71% - 90%

31-42

ЗАДОВІЛЬНО

51% - 70%

0 - 30

НЕЗАДОВІЛЬНО

0% - 50%


^ 2.3. Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: КНЕУ, 2000. –528с.

 1. Економіка підприємства: навч. посібник для сам. вивч. дисц. / Г.О.Швиданенко та ін. К.: КНЕУ, 2000. –248с.

 1. Хозяйственный кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 232 с.

 1. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Горфинкеля и др. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. - 742с

 1. Экономика предприятия / Под ред О.Волкова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 416с.

 1. Грузинов В. Экономика предприятий. – М.: Финансы и статистика,1998. –208с.

 1. Гражданский кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 400 с.

 1. Закон України "Про оплату праці" від 24березня 1995р./ Урядовий кур’єр. –1995. –18травня.

 1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28грудня 1997р./ Урядовий кур’єр. –1997. – 6 червняРозробив ст.викл. Славута О.І.

Схожі:

Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМолоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую»
Сутність законів функціонування та розвитку організації як соціально–економічної системи. Управління як складний двоконтурний процес:...
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад.: О. А. Карлова,...
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра ет мінєєва ю. В

Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconПрограма фахових вступних випробувань
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Молоді та спорту України Харківська нацiональна академія міського господарства «затверджую» iconБезпечна експлуатація інженерних систем І споруд”
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи