Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань icon

Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 78.73 Kb.
НазваГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Дата02.08.2012
Розмір78.73 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

Г.В. Стадник

 2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання осіб, які здобули

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»

(спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція»)


Харків – ХНАМГ – 2012


І. Теоретичні питання до вступних випробувань


ГАЗОПОСТАЧАННЯ

 1. Устрій внутрішньобудинкових газопроводів.

 2. Устрій проточного газового водопідігрівача.

 3. Устрій ємкісного газового водопідігрівача.

 4. Умови установки газових приладів в житлових будинках.

 5. Наведіть принцип розрахунку димарів для відведення продуктів згорання.

 6. Достоїнства зріджених газів при використанні їх для газопостачання населених пунктів.

 7. Устрій газових балонів і газобалонних установок зрідженого газу.

 8. Схема резервуарної установки зрідженого газу з природним випаровуванням і принцип її роботи.

 9. Застосування газоповітряних сумішей для газопостачання. Устрій установки для приготування газоповітряної суміші.

 10. Шляхи підвищення економічності роботи газових приладів в побуті.

 11. Способи вимірювання витрати газу. Вибір газового лічильника.

 12. Межі налаштування ЗСК і ЗЗК.

 13. Переваги і недоліки ШРП.

 14. Характерні особливості споживання газу в розрізі року.

 15. Характерні особливості споживання газу в розрізі доби.

 16. Методи регулювання сезонної нерівномірності споживання газу.

 17. Вплив різниці відміток початку і кінця газопроводу низького тиску на величину надлишкового тиску в нім.

 18. Зобразите і прокоментуйте річний графік споживання газу.

 19. Призначення підземних газосховищ.

 20. Основні горючі компоненти, що входять до складу газів, використовуваних для газопостачання.

 21. Класифікація природних газів.

 22. Класифікація газопроводів за тиском.

 23. Намалюйте схему газового колодязя з розміщенням в нім засувок.

 24. Устрій лінзового компенсатора.

 25. Устрій будинкового вводу.

 26. Дюкери, призначення і конструкція.

 27. Основні правила прокладки підземних газопроводів.

 28. Принципи розміщення відключаючих пристроїв на газових мережах.

 29. Грунтова корозія газопроводів. Методи захисту.

 30. Активні і пасивні методи захисту газопроводів від корозії


ВЕНТИЛЯЦІЯ

 1. Фізичні величини, що характеризують стан повітря.

 2. Організація повітрообміну. Поняття кратності повітрообміну.

 3. Що таке вентиляційна система ? Основні елементи системи вентиляції.

 4. Класифікація систем вентиляції.

 5. Припливна система вентиляції.

 6. Витяжна система вентиляції.

 7. Загальнообмінна система вентиляції.

 8. Очищення повітря від пилу

 9. Параметри комфорту вентиляційного повітря і способи їх підтримки.

 10. Місцева система вентиляції.

 11. Основне призначення дефлектора.

 12. Основне обладнання припливної камери.

 13. Основне обладнання витяжної камери.

 14. Що таке повітряна завіса, де вона застосовується?

 15. Запірні і регулюючі пристрої в системі вентиляції.

 16. Що таке калорифери? Де вони використовуються?

 17. Джерела шуму в системі вентиляції. Заходи щодо боротьби з шумом.

 18. Розрахунок повітрообміну в приміщенні.

 19. Аерація будівель.

ОПАЛЕННЯ

 1. Які вимоги пред'являються до систем опалення?

 2. Що таке система? Основні елементи системи опалення.

 3. Класифікація систем опалення.

4. Основні види систем опалення? Що таке тепловий режим будівлі?

 1. Основні параметри комфорту приміщення.

 2. Що таке тепловий баланс приміщення?

 3. Класифікація опалювальних приладів.

 4. Основне призначення теплового пункту.

 1. Основне призначення елеватора. Де він використовується?

 2. Природні і циркуляційні системи опалення.

 1. Парова система опалення.

 2. Водяна система опалення.

 3. Повітряна система опалення.

 4. Пічне опалення.

 5. Теплова ізоляція теплопроводів.

17. Джерела шуму і вібрації. Заходи щодо боротьби з шумом.

 1. Що таке теплові втрати через будівельні конструкції? Що є огороджувальній конструкцієй будівлі?

 2. Яка система опалення називається двотрубною, а яка однотрубною?

 3. Регулювання системи опалення.


ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

 1. Загальні характеристики системи теплопостачання.

 2. Паливо. Основні характеристтики палива.

 3. Основні елементи системи теплопостачання.

 4. Основне обладнання котельних.

 5. 5. Способи прокладки теплових мереж.

 6. Класифікація теплових мереж.

 7. Загальні характеристики систем гарячого водопостачання.

 8. Рухомі і нерухомі опори. Основне призначення і устрій.

 9. Основне призначення компенсаторів. Їх види.

 10. Підземна прокладка теплопроводів.

 11. Надземна прокладка теплопроводів.

 12. Теплова ізоляція теплопроводів.

 13. Застосування рідкого палива в системах теплопостачання.

 14. Класифікація котельних

 15. Поняття теплофікації.

 16. Процеси горіння палива.

 17. Димососи і дуттєві вентилятори. Основне призначення і де використовуються.

 18. Класифікація топок.

 19. Види паливних пристроїв.

 20. Перевага ТЕЦ перед котельними.


ІІ. Рекомендована литература


 1. Авдолимов Е. М. Реконструкция водяных теплових сетей. – Москва, Стройиздат, 1990. – 304 с.

 2. Арланов С.А., Степанов В.А. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - М.: Высш. шк., 1986. - -224 с.

 3. Бережнов І.О., Шульга М.О. Улаштування і експлуатація теплових і газових мереж: Навч. посібник. - К.:НМК ВО, 1992. – 124 с.

 4. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. - М.: Стройиздат, 1985. - 336 с.

 5. Говоров В.П., Зарецкий Е.Н., Рабкин Г.М. Производство вентиляционных работ . - М.: Стройиздат, 1982. - 312 с.

 6. Егиазаров А.Г. Устройство и изготовление вентиляционных систем. - М.: Высшая школа, 1987. - 304 с.

 7. Журавлев Б.А., Загальский Г.Я. и др. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - М. Стройиздат, 1980. - 447 с.

 8. Капустянко П.А., Кузин А.К., Макаровский Е. Л. И др.. Альтернативная енергетика и энергосбережение: современное состояние и перспекитивы. Учебное пособие. – Харьков. 2004. - 312с.

 9. Манюк В. И. Каплинский Я. И. и др. Справочник. Наладка и эксплуатация водяных тепловых систем. – М., Стройиздат, 1988. – 432 с.

 10. Отопление / В.Н . Богословский, А.Н. Сканави. - М. : Строиздат, 1991.

 11. Павлов И.И., Федоров М.Н. Котельные установки и те6пловые сети. – Москва, Стройиздат, 1986. – 232 с.

 12. Пирков В.В. Особливості проектування сучасних систем водяного опалення. - К.: "Такі справи", 2003. - 176 с.

 13. Справочник сантехника. / И.А.Бережнов, В.Д. Кузнецов, В.В. Медведев и др. - Харьков: Прапор, 1987. - 205 с.

 14. СНиП 2.03.05-91* Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха/ Госстрой СССР- Москва: Стройиздат. 1991.

 15. СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. – М. Стройиздат, 1988. – 46 с.

 16. СНиП 2.08.01 - 89 Жилые здания/ Госстрой СССР- Москва: Стройиздат. 1989.

 17. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (изд-е 4) Книга 1-я. Р.В. Щекин, С.М. Кореневский, Г.Е. Бем и др. К.: "Будівельник", 1976, 416с.

 18. Справочник проетировщика. Отопление и горячее водоснабжение. И.Г. Староверов.,- М: Стройиздат,1991

 19. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция/ Н.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко – Москва: Стройиздат. 1991.

 20. Тихомиров Н.В., Сергиенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1991. - 479 с.

 21. Хазанов И.С. Эксплуатация , обслуживание и ремонт вентиляционных установок машиностроительных предприятий. - М. Машиностроение.- 1976.- 294 с.

 22. Щекин И. Р. Повышение энергетической эффективности вентиляционно - отопительных систем. – Харьков. 2003, 160 с.

 23. Щекин И.Р. Повышение энергетической эффективности вентиляционно-отопительных систем. - Харьков, 2003

 24. Экономия топливно-энергетических ресурсов в строительстве/ Г.А. Исакович, Ю.Б. Слуцкий, - М.: Стройиздат, 1988.

 25. Эксплуатация инженерного оборудования зданий / М. С. Богусловский - М.: Стройиздат,1990

 26. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования./ В.Н. Богословский, - М. : Стройиздат, 1990ІІІ. Ресурси

 1. www.mon.gov.ua;

 2. www.kname.edu.ua;

 3. www.cdo.kname.edu.ua;

 4. www.abt.kname.edu.ua;

 5. html//eprints.kname.edu.ua/;

 6. html//library.ksame.kharkov.ua:8080//.ІV. Бібліотеки:

 1. ХНАМГ – 61002, м. Харків, вул. Революції,12, тел.:707-30-13.

 2. Обласна наукова – 61002, м. Харків, пров. Короленко,12.


V. Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на питання фахових вступних випробувань


Оцінка «відмінно» - Абітурієнт грамотно, логічно і повно дав відповіді на всі поставленні запитання з програми і охайно їх оформив. Текстова частина відповіді доповнена потрібним графічним матеріалом. У відповідях абітурієнт показав знання додаткової літератури.

^ Оцінка «добре» - Абітурієнт грамотно і по суті дав відповіді на поставлені запитання з програми, не допускаючи при цьому суттєвих неточностей. Відповіді оформлені охайно, текстова частина доповнена графічним матеріалом (при необхідності).

^ Оцінка «задовільно» - Абітурієнт показав знання основного матеріалу, але не вказав його деталей, особливостей, технологічних обмежень. У відповідях він допускає неточності. Абітурієнт порушує послідовність викладу відповіді. Відсутні графічні пояснення. Відмічена неохайність в оформленні відповідей.

Оцінка «незадовільно» - Абітурієнт не дав відповіді на поставлені питання, або у відповідях допущені значні помилки і матеріали відповідей неохайно оформлені.

Якщо абітурієнт отримав оцінку “відмінно”, “добре” або “задовільно” то він склав фахові вступні випробування.

Якщо абітурієнт отримав оцінку “незадовільно”, то він не склав фахові вступні випробування.


Голова фахової

атестаційної комісії

д.т.н., професор Капцов І.І.

Схожі:

Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Паралельна робота відцентрових насосів. Побудова головної сумарної характеристики
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Раціональне використання и охорона водних ресурсів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Оцінка «відмінно» Абітурієнт грамотно, логічно І повно дав відповіді на всі поставленні запитання з програми І охайно їх оформив....
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Оцінка «відмінно» Абітурієнт грамотно, логічно І повно дав відповіді на всі поставленні запитання з програми І охайно їх оформив....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи