Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» icon

Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Скачати 40.24 Kb.
НазваГ. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Дата02.08.2012
Розмір40.24 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства


«Затверджую»

Перший проректор

_________________ Г.В.Стадник


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань для осіб які мають

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

(з напрямку «Архітектура»)


Харків-ХНАМГ-2012р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступні випробування для студентів випускників технікумів, маючих диплом «Молодшого спеціаліста», проводяться у відношенні зі стандартами вищої освіти МОН, молоды та спорту України та навчальними планами технікумів, ведучих підготовку з напрямку 6.060102 «Архітектура».

Випробування включають такі нормативні професійні дисципліни:

«Нарисна геометрія», «Історія мистецтв, архітектури та містобудування».

Вступні випробування за фахом проводяться в формі відповідей на запитання білету.

Рішенням щодо оцінки знань студента займається фахова екзаменаційна комісія. Зарахування відбувається приймальною комісією академії.

Результати комплексного державного іспиту за фахом визначають оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

«Відмінно» виставляється за наступних умов:

1.Творчий підхід до засвоєння матеріалу, повнота і правільність виконання завдання.

2.Вміння ставити та розвязувати проблеми, застосовувати різні принципи і методи в конкретних ситуаціях.

3. Повнота та правільні відповіді на всі питання

4. Вміння застосувати різні методи побудови перспективи.

5. Глибокий аналіз фактів і подій, спроможність прогнозувати результати від прийнятих рішень.

6. Чітке, послідовне викладання відповідів на папері.

«Добре» виставляється за наступних умов:

1.Мають місце деякі помилки несуттевого характеру у виданні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу.

2. Чітке послідовне викладення відповідей на папері.

3. Вміння висловити головну частину відповідей у повному обсязі

4. У відповідях проводиться аналіз, порівняння, обгрунтування, узагальнювання теоретичного матеріалу.

«Задовільно» виставляється за наступних умов:

  1. Більша частина відповіді не достатньо висвітлює вивчений теоретичний матеріал, порушення логічної послідовності, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

  2. У відповідях на питання не проведено аналіз, порівняння. обгрунтування, висновки щодо містобудівних процесів.

«Незадовільно» виставляється за наступних умов:

  1. Відповідь висвітлює частину вивченого матеріалу на елементарному рівні.

  2. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

  3. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

  4. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

5. Наявність деяких незначних помилок несуттєвого характеру у висвітленні питані не більш ніж у пяти відповідям .


^ 2. ПИТАННЯ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2.1. ПИТАННЯ З ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА НАПРЯМКОМ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ»

Побудувати перспективу екстер’єру архітектурного об’єкту за заданими прямокутними проекціями. Побудувати власні та падаючі тіні при сонячному (природньому) освітленні.

^ 2.2.ПИТАННЯ З ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА НАПРЯМКОМ «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

1. Назвіть головні споруди комплексу в Гізі в Стародавньому Єгипт

2. Надайте характеристику понять: мастаба, обеліск, пілон, гіпостільний зал.

3. Назвіть відомі вам греко-римські ордери.

4. Надайте характеристику понять: тригліф, антаблємент, база, капітель, іоніки, пропілеї.

5. Назвіть головні споруди в афінському Акрополі.

6. Назвіть автора статуї Зевса.

7. Назвіть архітектора храма Парфенон.

8. Надайте характеристику грецьких агор.

9. Назвіть головні споруди на форумі Траяна.

10. Надайте характеристику таких понять як: перістіль, атрій,

екседра.

11. Надайте характеристику стояково-балочної ордерної системи назвіть її складові.

12. Надайте характеристику понять: пагода, дянь, доу-гун.

13. Назвіть до яких часів відноситься стиль готика.

14. Надайте характеристику понять: готична «роза», аркбутан, контрфорс, нервюри.

15. Назвіть відомі вам готичні храми у Європі.


3. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


3.1 ЛІТЕРАТУРА З ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА НАПРЯМКОМ

«НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ»

1. Нарисна геометрія підручник В.Е. Михайленко, М,Ф.Євстіфєєв, С.М. Ковальов, О.В. Кащенко. Вища школа, 1993г. 271с.

2. Инженерная графика В.Е Михайленко, А.М. Пономарев – К. Высшая школа, 1990г.

  1. Перспектива: Учебное пособие / М.Н. Макарова –М .:Просвещение, 1989г.- 191с.«ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ»


1. История градостроительного искусства А.В.Бунин, Т.Ф. Саваренская.- М. Стройиздат 1979г.

2. История искусств зарубежных стран. Первобытное общество. Древний Восток. Античность. Учебник под ред. А.П. Чубовой -3е изд. перераб. и доп. – М., Изобразительное искусство 1979г.

Схожі:

Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» icon«Молодший спеціаліст» Харків – хнамг – 2012 програма фахових вступних випробувань за напрямом підготовки – «Готельно-ресторанна справа» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Раціональне використання и охорона водних ресурсів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр...
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Г. В. Стадник програма фахових вступних випробувань для осіб які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи