Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Дата02.08.2012
Розмір57.3 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства


"Затверджую"

Ректор

______________В.М. Бабаєв

"___" _________ 2012 р.


Програма

фахових вступних випробувань

за напрямом підготовки 030601 "Менеджмент", спеціальності 8.03060107 "Логістика" для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки "магістр"


Харків - ХНАМГ - 2012


"Затверджую"

Ректор

______________В.М. Бабаєв

"___" _________ 2012 р.


Програма

фахових вступних випробувань

для бакалаврів напряму підготовки 030601 "Менеджмент", які поступають на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр напряму підготовки 030601 "Менеджмент", спеціальність 8.03060107 "Логістика"


1. Загальні засади філософії, передумови її виникнення, логіка розвитку та основні закони її розгортання.

2. Історичний розвиток українського народу.

3. Передумови та засади культури, її виникнення, тенденції розвитку та основні закономірності функціонування.

4. Техніка обчислення узагальнюючих статистичних показників (абсолютних, відносних, середніх) та їх економічна інтерпретація.

5. Статистична оцінка однорідності зібраного статистичного матеріалу.

6. Інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві.

7. Архітектура та принципи функціонування персональних комп'ютерів.

8. Програмне забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці та тенденції його розвитку.

9. Технологія роботи у середовищі графічної операційної системи Windows.

10. Основи побудови локальних комп'ютерних мереж і їх місце у сучасних інформаційних системах.

11. Особливості розвитку та становлення економічних відносин між людьми у процесі господарської діяльності.

12. Аналіз взаємодії економічних суб'єктів у процесі створення матеріальних благ при обмежених ресурсах.

13. Діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні елементів ринкового механізму.

14. Аналіз впливу на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки.

15. Сутність основних понять і категорій менеджменту та управління.

16. Принципи та функції менеджменту.

17. Система методів управління.

18. Зміст процесів та технології управління.

19. Основи планування, здійснення мотивування та контролювання.

20. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту.

21. Операційна стратегія.

22. Операційна система організації.

23. Сучасні проблеми управління персоналом в Україні.

24. Місце та значення управління персоналом у системі менеджменту організації.

25. Основні принципи управління персоналом у сучасній системі менеджменту.

26. Сутність системного підходу до змісту функцій з управління персоналом в організації.

27. Основні функції кадрової служби, в тому числі менеджера з персоналу.

28. Основи теорії держави.

29. Загальне поняття права.

30. Сутність адміністративного права, його зв'язок з державним управлінням.

31. Чинне адміністративне законодавство.

32. Поняття трудового права як галузі права України та його місце в системі права України.

33. Поняття і класифікація джерел трудового права.

34. Поняття та види господарської діяльності.

35. Державне регулювання господарської діяльності в Україні.

36. Методологічні та методичні засади планування діяльності підприємства.

37. Формування програми виробництва продукції та її реалізації, визначення виробничої потужності підприємства.

38. Визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного використання.

39. Теоретичні засади формування й використання трудових ресурсів підприємства, та системи їх матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та планування.

40. Сутність маркетингу та розвиток його концепції.

41. Маркетинг як відкрита мобільна система.

42. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів.

43. Поняття і сутність логістики.

44. Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики.

45. Об'єкти логістичного управління та логістичні операції.

46. Логістична діяльність та логістичні функції.

47. Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту.

48. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва.

49. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва.

50. Логістичний підхід до обслуговування споживачів.

51. Склад і транспорт в логістиці.

52. Економічне забезпечення логістики.

53. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.

54. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

55. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

56. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини.

57. Основи валеології.

58. Основні положення, законодавчі та нормативні акти з охорони праці.

59. Організація управління охороною праці на державному і приватному підприємствах.

60. Державний, адміністративний і громадський контроль з охорони праці.


^ Відповідність нормативним документам вищої освіти

Програма фахових вступних випробувань відповідає освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки бакалавра з напряму 030601 "Менеджмент".


^ Система оцінювання результатів складання фахових вступних випробувань

Результати складання фахових вступних випробувань бакалаврів напрямку підготовки 030601 "Менеджмент", що поступають до магістратури, оцінюються за стобальною шкалою оцінювання ECTS.

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

% набраних балів

Відмінно

Відмінно – відмінне виконання лише з незначним помилками

A

Більше 90-100 включно

Добре

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

B

Більше 80-90 включно

Добре – у загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

C

Більше 70-80 включно

Задовільно

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

Більше 60-70 включно

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

E

Більше 50-60 включно

Незадовільно

Незадовільно* – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX*

Більше 25-50 включно

Незадовільно** – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F**

Більше 0-25 включно


Рекомендовано до затвердження на засіданні профілюючої кафедри "Транспортні системи і логістика", протокол №10 від 30 травня 2012 р.


Завідувач профілюючою кафедрою

"Транспортних систем і логістики",

д.т.н., проф. Доля В.К.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра ет мінєєва ю. В

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconПрограма фахових вступних випробувань
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconБезпечна експлуатація інженерних систем І споруд”
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconРішення конференції організатори конференції
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Харківська обласна державна адміністрація, Національна комісія з цінних паперів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад.: О. А. Карлова,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи