Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань icon

Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
НазваГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Дата02.08.2012
Розмір54.1 Kb.
ТипЗакон

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

Г.В. Стадник

 2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

в магістратуру за спеціальністю Водопостачання та водовідведення

для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалаврз будівництва


Харків – ХНАМГ - 2012

ПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

^ ДО ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТР

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ


Інженерна гідравліка і насосні та повітродувні станції


 1. Гідростатичний тиск та його властивості.

 2. Основне рівняння гідростатики.

 3. Закон Паскаля, його практичне застосування.

 4. Абсолютний, надлишковий та вакуумний тиск.

 5. Закон Архімеда, його практичне застосування.

 6. Рівняння Бернуллі для нев’язкої та в’язкої рідини.

 7. Водозливи, їх класифікація по товщині та геометричній формі.

 8. Коефіцієнт швидкохідності та його значення при підборі марки насоса.

 9. Кавітація та висота усмоктування насоса.

 10. Паралельна робота відцентрових насосів. Побудова головної сумарної характеристики.

 11. Послідовна робота відцентрових насосів. Побудова сумарної характеристики.

 12. Сумісна робота «насос-трубопровід». Побудова характеристики H-Q.

 13. Обточка робочого колеса відцентрового насоса.

 14. Насосні станції першого підйому на поверхневих джерелах.

 15. Насосні станції першого підйому на підземних джерелах.

 16. Насосні станції другого підйому.

 17. Схеми каналізаційних насосних станцій.

 18. Пуск насоса в роботу(залив, вакуометр).

Санітарно-технічне обладнання будинків


 1. Зонні схеми водопостачання будинків.

 2. Конструкція водомірного вузла.

 3. Насосні установки на внутрішніх водопроводах будівель.

 4. Принцип гідравлічного розрахунку внутрішнього водопроводу.

 5. Аксонометричні схеми внутрішньобудинкового водопроводу та каналізації будівлі, їх побудова.

 6. Протипожежні водопроводи будівель.

 7. Визначення необхідного напору у внутрішньому водопроводі

 8. Системи та схеми каналізації будівель.

 9. Принцип визначення витрат стоків житлового будинку.

 10. Внутрішні водостоки житлових будівель, їх розрахунок.

Споруди і обладнання водопостачання та водовідведення


  1. Місцезнаходження п'єзоліній у системах с контррезервуаром і при місцезнаходженні водонапірної башти на початку мережі.

  2. Типи зонних систем водопостачання, вибір системи зонування.

  3. Задача гідравлічного розрахунку водопровідної мережі. Основні вимоги, що пред’являються до гідравлічного розрахунку водопровідної мережі.

  4. Глибина закладення труб водопровідної мережі.

  5. Водонапірні башти, їх обладнання.

  6. Резервуари чистої води, їх обладнання.

  7. Визначення вільних напорів і п'єзометричних позначок у вузлових точках водопровідної мережі.

  8. Берегові водозабірні споруди, конструктивні особливості.

  9. Ув’язка кільцевої водопровідної мережі по методу В.Г. Лобачова.

  10. Визначення витрат води на господарсько-питні і комунальні потреби населення міста.

  11. Визначення витрат води на господарсько-питні потреби, промислові потреби на промпідприємствах.

  12. Основні типи і схеми підземних водозаборів, умови їх застосування.

  13. Водозабірні свердловини, їх устрій.

  14. Розрахунок дебіту водозабірних свердловин.

  15. Вимоги, що ставляться до матеріалу водопровідних труб.

  16. Зворотні та безстічні системи промислового водопостачання.

  17. Схеми водопостачання і водовідведення як комплекс інженерних споруд, їх характеристика.

  18. Водопровідні труби. Характеристика, галузь застосування.

  19. Запірна водопровідна арматура: засувки, устрій, схеми, принцип роботи.

  20. Запобіжна арматура в системах водопостачання (зворотні клапани). Устрій, принцип роботи.

  21. Технологічний розрахунок водозаборів берегового типу.

  22. Руслові водозабірні споруди, конструктивні особливості.

  23. Ковшові водозабірні споруди, розрахунок.

  24. Регулююча арматура в системах водопостачання (регулятори тиску та ін.). Устрій, принцип роботи.

  25. Аераційна арматура в системах водопостачання (вантузи та ін.). Устрій, принцип роботи.

  26. Запобіжна арматура в системах водопостачання (гасителі гідравлічного удару та ін.) Устрій, принцип роботи.

  27. Водорозбірна арматура в системах водопостачання (колонки, пожежні гідранти). Устрій, принцип роботи.

  28. З'єднання чавунних водопровідних труб.

  29. Упори і компенсатори, устрій, принцип роботи, схема.

  30. Витратоміри в системах водопостачання.

  31. Деталіровка водопровідної мережі із чавунних труб.

  32. Облік води в системах водопостачання.

  33. Облік води в системах водовідведення.

  34. Проектування схем водовідведення мереж.

  35. Умови приймання стічних вод у водовідвідної мережі.

  36. Коефіцієнти нерівномірності притока стічних вод і визначення розрахункових витрат від населення міста.

  37. Визначення розрахункових витрат стічних вод від промислових підприємств.

  38. Оптимальне наповнення труб і мінімальні, максимальні швидкості, ухили.

  39. Мінімальна та максимальна глибина закладення каналізаційних трубопроводів.

  40. Визначення розрахункових витрат стічних вод для дільниці мережі.

  41. Пересікання каналізаційних трубопроводів з перешкодами і розрахунок дюкерів.

  42. Споруди на водовідвідній мережі.

  43. Гідравлічний розрахунок водовідвідної мережі.

  44. Матеріали труб каналізаційній мережі та вимоги, до них.

  45. Приймачі дощових стічних вод, конструктивні особливості.

  46. Споруди на дощовій мережі.

  47. З'єднання каналізаційних труб.^

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ НА ПИТАННЯ З ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Оцінка “відмінно” ставиться, якщо дані відповіді на всі поставлені питання з кожного блоку програми. У відповідях допускаються окремі неточності, проте при цьому абітурієнт повинен добре орієнтуватись у виробничій ситуації і приймати вірні рішення.

Оцінка “добре” ставиться за відповіді на поставлені питання з кожного блоку програми, проте у відповідях студента містяться помилки, що можуть впливати на зниження кінцевих результатів рішень, які приймаються.

Оцінка “задовільно” ставиться за відповіді, що розкривають суть питань кожного із блоків програми без достатньої повноти та обґрунтованості рішень, що приймаються, якщо у відповідях було допущено невірне тлумачення окремих елементів технологічного процесу.

Оцінка “незадовільно” ставиться, якщо дані невірні відповіді на більшість питань.

Якщо абітурієнт отримав оцінку “відмінно”, “добре” або “задовільно” то він склав фахові вступні випробування.

Якщо абітурієнт отримав оцінку “незадовільно”, то він не склав фахові вступні випробування.


Схожі:

Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Достоїнства зріджених газів при використанні їх для газопостачання населених пунктів
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Раціональне використання и охорона водних ресурсів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Оцінка «відмінно» Абітурієнт грамотно, логічно І повно дав відповіді на всі поставленні запитання з програми І охайно їх оформив....
Г. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Оцінка «відмінно» Абітурієнт грамотно, логічно І повно дав відповіді на всі поставленні запитання з програми І охайно їх оформив....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи