Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності icon

Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Скачати 114.99 Kb.
НазваІнструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Дата14.09.2012
Розмір114.99 Kb.
ТипДокументи

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(Затверджено Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.09.2001 року № 37)


1. Загальні положення


1.1. Дана Інструкція визначає умови та порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, організацій або установ різних форм власності (далі - підприємство) за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд), відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

1.2. Санаторій-профілакторій діє на підставі статуту (положення), що затверджується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (далі - власником) і узгоджується з виконавчою дирекцією відділення Фонду,

1.3. Санаторій-профілакторій є структурним підрозділом підприємства і підпорядковується його власнику.

Взаємовідношення між санаторієм-профілакторієм, підприємством та представником застрахованих осіб підприємства обумовлюються спільною угодою, в якій визначаються обов'язки сторін щодо забезпечення роботи санаторію-профілакторію, порядку організації на його базі санаторно-курортного лікування застрахованих осіб, членів їх сімей і студентів.

Відділення Фонду надає методичну допомогу, здійснює контроль за організацією санаторно-курортного лікування, використанням коштів, які виділяються Фондом на часткове утримання санаторію-профілакторію.

Питання, пов'язані з наданням соціальних послуг (виділення путівок до санаторію-профілакторію на санаторно-курортне лікування застрахованим особам, членам їх сімей і студентам, утримання санаторію-профілакторію) вирішуються комісією (уповноваженим) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (далі - комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства).

Медичний відбір осіб для направлення в санаторії-профілакторії на санаторно-курортне лікування провадиться лікарями лікувально-профілактичних закладів за участю лікарів санаторіїв-профілакторіїв відповідно до Інструкції по організації відбору і направлення громадян в санаторії-профілакторії, послідовності та взаємодії в роботі лікувальних закладів і санаторіїв-профілакторіїв, затвердженої Міністерством охорони здоров'я України.

1.4. Будівництво, ремонт, благоустрій території і господарське утримання санаторію-профілакторію (опалення, освітлення, прибирання території і приміщень, охорона, водопостачання, абонентна плата за користування телефоном, витрати на придбання і транспортування палива, постачання продуктів харчування, медикаментів, придбання пломбіровочних матеріалів, медичного устаткування, інструментарію та медапаратури, канцелярських приладів, транспортні витрати на перевезення осіб, які перебувають в санаторії-профілакторії, придбання кухонного обладнання, м'якого інвентарю, а також інші господарські витрати) здійснюються за рахунок власних коштів підприємства.

Обладнання санаторію-профілакторію провадиться підприємством відповідно до типового Табелю оснащення санаторіїв-профілакторіїв з урахуванням особливостей виробництва, рівня і структури захворюваності працівників підприємств (галузі, регіону).

Власник підприємства, відповідно до колективного договору, може:

здійснювати додаткове фінансування з метою поліпшення харчування і лікування осіб, які перебувають в санаторії-профілакторії, виділяти додаткові штатні одиниці за рахунок коштів підприємства, стимулювати працю персоналу санаторію-профілакторію шляхом встановлення доплат, надання матеріальної допомоги, преміювання тощо;

провадити в санаторії-профілакторії лікування та оздоровлення працівників разом з членами сім'ї за рахунок коштів Фонду, організовуючи необхідну кількість заїздів для батьків з дітьми;

- організовувати в санаторії-профілакторії оздоровлення дітей, які знаходяться в дитячих дошкільних закладах, а в канікулярний період - дітей шкільного віку за рахунок коштів Фонду;

- зберігати в санаторії-профілакторії, який у період роботи оздоровчого табору функціонує на його базі, штати медичних працівників і забезпечувати роботу лікувальних кабінетів для амбулаторного лікування хворих і ослаблених дітей.

1.5. У відповідності до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" за рахунок коштів Фонду в межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні його бюджету на наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв на організацію харчування, лікування та культурне обслуговування осіб у рамках нормативів, затверджених правлінням Фонду, проведення консультацій спеціалістами, оплату праці та підвищення кваліфікації працівників санаторіїв-профілакторіїв, що утримуються за рахунок коштів Фонду.

1.6. Штати санаторію-профілакторію встановлюються відповідно до штатних нормативів санаторіїв-профілакторіїв, що фінансуються за рахунок коштів Фонду.

1.7. Власник підприємства, при можливості, може утримувати штат санаторію-профілакторію за рахунок власних коштів. У цьому випадку витрати за рахунок коштів Фонду провадяться тільки на харчування, лікування та культурне обслуговування осіб, які проходять санаторно-курортне лікування і оздоровлення в санаторії-профілакторії, консультації спеціалістів.

1.8. Розпорядниками коштів Фонду в санаторії-профілакторії є його головний лікар та головний бухгалтер.

1.9. Контроль за використанням коштів Фонду в санаторії-профілакторії здійснюють органи Фонду та комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства.


Вимоги до санаторіїв-профілакторіїв, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.


2.1. Санаторії-профілакторії відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я № 114 від 22.06.95р. відносяться до лікувально-профілактичних закладів санаторно-курортного типу, основною функцією яких є надання послуг, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням застрахованих осіб, членів їх сімей і студентів.

2.2. Згідно з діючим законодавством санаторій-профілакторій повинен мати акредитаційний сертифікат, ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на право провадження медичної практики та сертифікат відповідності на послуги харчування їдальні, які оформляються власником санаторію-профілакторію.

2.3. Санаторій-профілакторій має рахунок в установах банків, круглу печатку із своєю назвою та штамп.

2.4. Санаторій-профілакторій може функціонувати як заклад стаціонарного, амбулаторного (з харчуванням або без харчування) та змішаного типу з стаціонарною і амбулаторною формами обслуговування з безперервним або сезонним графіком роботи.

2.5. Санаторій-профілакторій має забезпечити:

- лікування (у тому числі відновлювального) працівників одного або кількох підприємств, організацій чи установ різних форм власності, незалежно від місця їх розташування та галузевого і відомчого підпорядкування без відриву від виробництва та в період відпусток;

- проведення різноманітних лікувальних і оздоровчих заходів, переважно за допомогою не медикаментозної терапії, у тому числі нетрадиційних методів діагностики і лікування;

- безперервність і повноту лікувального процесу, його належну ефективність, послідовність та взаємодію в роботі з лікувально-профілактичними закладами;

- надання повноцінного раціонального та дієтичного харчування.

2.6. Санаторій-профілакторій очолює головний лікар, який призначається та звільняється з посади власником підприємства за погодженням з представником застрахованих осіб підприємства та виконавчою дирекцією відділення Фонду.

На посаду головного лікаря призначається особа, яка має вищу медичну освіту, відповідну підготовку по фізіотерапії і курортології та практичний досвід роботи з організації управління охороною здоров'я.

2.7. Терміни санаторно-курортного лікування в санаторії-профілакторії (заїзди) встановлюються головним лікарем згідно рекомендацій, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

Між заїздами повинна бути перерва до 2 днів для проведення санітарної обробки приміщень санаторію-профілакторію.

2.8. Кількість місць в санаторії-профілакторії встановлюється підприємством-власником санаторію-профілакторію, але не менше ніж 50 місць.


Порядок часткового фінансування за рахунок коштів Фонду, обліку та звітності санаторіїв-профілакторіїв.


2.9. Рішення про часткове фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду приймається правлінням Фонду на підставі подання правління відділення Фонду. До подання додаються копії наступних документів:

спільне подання власника та представника застрахованих осіб підприємства (при наявності попередньої згоди трудового колективу) про відкриття санаторію-профілакторію;

клопотання представника застрахованих осіб на регіональному рівні про відкриття фінансування санаторію-профілакторію;

акт державної приймальної комісії про прийняття санаторію-профілакторію в експлуатацію;

гарантійний лист власника підприємства про забезпечення фінансування на господарське утримання і обслуговування санаторію-профілакторію, вирішення транспортних проблем, пов'язаних з його функціонуванням;

заключення відповідних органів про дозвіл на експлуатацію медичного устаткування, апаратури та її обслуговування.

2.10. Рішення про припинення часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду приймається правлінням Фонду на підставі:

а) спільного подання власника і представника застрахованих осіб підприємства (при наявності попередньої згоди трудового колективу) та виконавчої дирекції відділення Фонду про закриття санаторію-профілакторію;

б) подання виконавчої дирекції відділення Фонду у випадках:

невідповідності рівня лікувально-профілактичного обслуговування в санаторії-профілакторії існуючим вимогам для закладів такого типу;

при припиненні роботи санаторію-профілакторію на термін, що перевищує два місяці, у зв'язку з відсутністю коштів на його господарське утримання;

при переході санаторію-профілакторію на самостійну господарсько-фінансову діяльність або утримання його за рахунок коштів власника.

2.11. Рішення про зменшення або збільшення обсягів часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду у випадку збільшення або зменшення його потужності, змін у штатному розкладі, приймається правлінням Фонду на підставі:

а) спільного подання втасника і представника застрахованих осіб підприємства та виконавчої дирекції відділення Фонду про зміну потужності санаторію-профілакторію або штатного розкладу;

б) подання виконавчої дирекції відділення Фонду про зменшення обсягів часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду з одночасним корегуванням штатів і потужності у випадку систематичного невиконання санаторієм-профілакторієм плану лікування, встановлених норм навантаження медперсоналу, зменшення лікувальної бази або відсутність попиту на путівки.

2.12. Планування коштів на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв проводиться у розрізі регіональних програм відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей та розрахунків до них, які щорічно розробляються і затверджуються правлінням відділення Фонду.

У межах затверджених асигнувань виконавчі дирекції відділень Фонду на підставі затверджених штатних розкладів санаторіїв-профілакторіїв, розмірів заробітної плати персоналу, який утримується за рахунок коштів Фонду, запланованої кількості людино-днів і встановлених правлінням Фонду норм витрат на харчування, лікування та культобслуговування з розрахунку на один людино-день, проведення консультацій спеціалістами з розрахунку на одну путівку, затверджують кошториси по кожному санаторію-профілакторію, які згідно з укладеними договорами між власниками санаторіїв-профілакторіїв і виконавчими дирекціями відділень Фонду, задіяні в регіональних програмах,

2.13. Кошти на утримання санаторію-профілакторію щомісяця перераховує на його розрахунковий (поточний) рахунок підприємство - власник санаторію-профілакторію за рахунок нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Фонду, а при їх нестачі — відділення Фонду. <

При цьому фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду зменшується на суму коштів, що надійшли від продажу та часткової оплати за путівки (за вилученням з них частини витрат власника на господарське утримання санаторію-профілакторію).

2.14. Якщо за пропозицією органів охорони здоров'я в санаторії-профілакторії відкривається відділення реабілітації, то фінансування його проводиться за рахунок коштів Фонду, передбачених на фінансування регіональних програм відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей.

2.15. Витрати на підвищення кваліфікації працівників санаторіїв-профілакторіїв здійснюються відділеннями Фонду за рахунок централізованих коштів, що передбачаються кошторисом виконавчої дирекції відділення Фонду, а витрати на проведення навчання медичних працівників санаторіїв-профілакторіїв новітнім методам діагностики і лікування провадяться Виконавчою дирекцією Фонду за рахунок централізованих коштів, сума яких визначається кошторисом Виконавчої дирекції Фонду.

2.16. Фінансування за рахунок коштів Фонду штатної одиниці головного лікаря санаторію-профілакторію, який після завершення будівництва вводиться в експлуатацію, може бути проведено і до його відкриття, але не більше ніж за один місяць до відкриття санаторію-профілакторію.

Фінансування штатних одиниць головного бухгалтера, старшої медичної сестри, молодшої медичної сестри (сестри-хазяйки) або завідувача господарством, шеф-кухаря або кухаря проводиться за два тижні до відкриття санаторію-профілакторію.

При закритті санаторію-профілакторію на капітальний ремонт правлінням Фонду на підставі клопотання виконавчої дирекції відділення Фонду приймається рішення про припинення його часткового фінансування за рахунок коштів Фонду на весь період ремонту, а такі посади, як головний лікар, головний бухгалтер, молодша медична сестра (сестра-хазяйка) або завідувач господарством можуть утримуватися за рахунок бюджету Фонду в цей період терміном до трьох місяців.

2.17. При роботі санаторію-профілакторію за сезонним графіком штатні одиниці його персоналу утримуються за рахунок коштів Фонду лише у передбачений графіком період. У разі потреби такі штатні одиниці, як головний лікар, головний бухгалтер, старша медична сестра, молодша медична сестра (сестра-хазяйка) або завідувач господарства, шеф-кухар або кухар, крім передбаченого графіком періоду, можуть додатково утримуватися за рахунок коштів Фонду протягом двох тижнів до початку першого заїзду і не більше одного місяця після закінчення останнього заїзду.

2.18. Санаторій-профілакторій веде оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, статистичну звітність.

Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається законодавством.

2.19. Витрати на утримання санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду, які проведені з порушенням встановленого порядку і заподіяли бюджету Фонду збитків, не приймаються до заліку і підлягають відшкодуванню бюджету Фонду.


3. Права і обов'язки головного лікаря санаторію-профілакторію.


3.1. Головний лікар санаторію-профілакторію має право:

3.1.1. Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників санаторію-профілакторію.

3.1.2. На підставі штатних нормативів розробляти і вносити на затвердження виконавчої дирекції відділення Фонду штатний розклад санаторію-профілакторію.

3.1.3. Перерозподіляти в межах загальної чисельності і Фонду оплати праці штати санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду, крім штатів адміністративно-господарського персоналу та штатів, що додатково виділені для обслуговування спеціалізованих лікувальних кабінетів.

3.1.4. Укладати разом з власником підприємства угоди з господарствами на постачання без посередників продуктів харчування, а також, уразі необхідності, організовувати закупівлю продовольчої продукції на ринках.

3.1.5. Представляти інтереси санаторію-профілакторію у взаємовідносинах з державними, громадськими органами, установами та організаціями.

3.2. Головний лікар несе відповідальність за:

3.2.1. Правильне використання коштів, належну організацію лікування, харчування і обслуговування в санаторії профілакторії;

3.2.2. Ефективне використання штатного персоналу, матеріально технічної бази, підвищення кваліфікації спеціалістів, своєчасне впровадження в практику роботи санаторію профілакторію нових методів лікування, оздоровлення та профілактики захворювань, а також кращих форм організації праці медичних працівників;

3.2.3. Достовірність і своєчасність подання статистичної і фінансової звітності;

3.2.4. Дотримання правил експлуатації медичного устаткування і техніки безпеки в роботі з технічним обладнанням у санаторії профілакторії. 3.3, Головний лікар забезпечує:

3.3.1. Вивчення на підприємстві за участю лікувально-профілактичних закладів стану здоров'я, захворюваності працюючих і причин втрати робочого часу в зв'язку з хворобами, розробку і реалізацію заходів поліпшення здоров'я працівників та зниження рівня тимчасової непрацездатності;

3.3.2. Складання плану оздоровлення та подання його на затвердження виконавчій дирекції відділення Фонду;

3.3.3. Щорічне звітування перед трудовим колективом підприємства про результати роботи санаторію-профілакторію.

3.3.4. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед пацієнтів та обслуговуючого персоналу.

Схожі:

Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconІнструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Затверджено Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19. 09. 2001 року №37
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconПро затвердження Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб І членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Витяг) Із змінами І доповненнями,
Постановами правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconЗатверджено постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – резерв страхових коштів Фонду)
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconПіб посада
Ппокту І надані до Криворізької міжрайонної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування...
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності icon2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види І роль соціального...
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconВиди організаційно правових форм соціального забезпечення. Суб’єкти соціального страхування
Від чого залежить розмір страхових внесків на пенсійне страхування, які сплачуються найманими працівниками до пенсійного фонду
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconРішення про фінансування доплат, премій, матеріальної допомоги за рахунок загальноуніверситетських коштів приймається виключно ректором
Про внесення доповнень до Наказу «Про використання грошових коштів, які є на субрахунках структурних підрозділів СумДУ» від 17. 09....
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconПерелік необхідних документів
Фінансування підготовки фахівців Інституту фізичної культури та спорту на денній та заочній формі навчання проводиться за рахунок...
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Інструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи