Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» icon

Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент»
Скачати 53.57 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент»
Дата14.09.2012
Розмір53.57 Kb.
ТипДокументи

Харківська національна академія міського господарства

Факультет «Менеджмент»

Первинна профспілкова організація студентів ХНАМГ

Профспілкова організація студентів факультету «Менеджмент»


ПРОЕКТ

науково-практичної конференції

студентів, аспірантів та молодих науковців

«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє»


^ Загальні положення

Система міського господарства України перебуває у кризовому стані і потребує системних дій з розвитку, реформування і модернізації. Застарілі підходи у системі управління, низька інвестиційна привабливість галузі, нагальна потреба у технічному та технологічному переоснащенні потужностей підприємств ЖКГ вимагають створення комплексних програм розвитку міста, які б акумулювали провідний міжнародний досвід та враховували національну специфіку. Проблеми міського господарства не можливо вирішити без сучасних наукових досліджень та розробок.

^ Мета конференції

Метою конференції є розробка пропозицій, заходів для запровадження у систему міського господарства з метою залучення у галузь додаткових інвестицій, у тому числі міжнародних, пошуку шляхів модернізації та технологічного переоснащення виробництв, використання сучасних підходів у системі управління та менеджменту.

^ Завдання конференції

 1. Визначити проблеми та тенденції розвитку міського господарства країни.

 2. Акумулювати провідні науково-дослідні розробки та підходи у системі міського господарства, вивчити міжнародний досвід щодо реформування системи ЖКГ та адаптувати його до специфіки національної господарської системи.

 3. Розробити пропозиції щодо модернізації системи міського господарства, визначити шляхи розвитку.

^ Учасники конференції

Спеціалісти ЖКГ, молоді науковці, аспіранти, студенти, у сферу інтересів яких входить розробка даної проблематики.

Основні напрями роботи конференції

Секція 1. Соціальні мережі як ефективний механізм визначення напрямів розвитку міста.

Секція 2. Побудова ефективної системи менеджменту ЖКГ. Створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Секція 3. Транспорт і транспортна інфраструктура.

Секція 4. Розвиток туристичної інфраструктури до і після «Євро-2012».

Секція 5. Впровадження проектного менеджменту в систему управління ЖКГ.

Секція 6. Роль студентського профспілкового руху у формуванні стратегії розвитку міста.

^ Проведення конференції

Місце проведення: Харківська національна академія міського господарства.

Час проведення: Проведення пленарного засідання - 11 квітня 2012 року. Реєстрація – початок о 13-45. Пленарне засідання – початок о 14-30

Робота секцій – 12 квітня 2012 року. Реєстрація – початок о 12-00. Початок о 12-35.


Умови участі:

Оргкомітет приймає доповіді та тези доповідей до 31 березня 2012 р.

- на електронних носіях – за адресою. 61002, м. Харків, вул. Революції, 12 ауд. 401—402 бмк, Харківська національна академія міського господарства.

- або за електронною поштою – lena-ugodnikova@yandex.ru


До відкриття конференції буде видана Програма конференції.

^ Тези доповідей будуть розміщені на дисках, а також опубліковані у Матеріалах науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та співробітників Харківської національної академії міського господарства або у Матеріалах Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст».

^ Оплата публікацій:

За бажанням учасників конференції доповіді можуть бути опубліковані у науково-технічному збірнику «Комунальне господарство міст» (ХНАМГ, Харків), внесений до списку спеціальних видань ВАК України (постанова Президії ВАК України № 1-05/6 от 06.10.2010 г.). Свідоцтво про держ. реєстрацію друкованих засобів масової інформації КВ № 16808-5480Р, КВ № 16809-5481Р.

На одну статтю відсилається один авторський екземпляр збірника. Для отримання додаткових примірників необхідно сплатити їх вартість (за собівартістю збірника).

^ Наш розрахунковий рахунок:

Харківська національна академія міського господарства, р/р№31252273210034

у банку ГУДКСУ в Харківській обл., МФО 851011, код 02071151.

Вартість публікації однієї сторінки становить __ 25____ грн.

Оформлення доповідей

 1. Зміст доповідей повинен відповідати профілю та спрямованості конференції.

 2. Приймаються доповіді обсягом не менше п’яти сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.

 3. Разом з рукописом надсилаються анотація на трьох мовах, ключові слова мовою статті, рецензія, авторська довідка і копія платіжного доручення.

 4. Доповіді подаються обов'язково в електронному варіанті та на паперовому носії в 1 примірнику (не обов’язково). Файл доповіді слід готувати за допомогою текстового редактора Word for Windows 6.0 або 7.0 (російська версія).

 5. Розмір аркуша А4.

 6. Поля: ліве – 30, праве – 20, верхнє і нижнє – 25 мм.

 7. Розмір шрифту для основного тексту 14 кегель, для анотації та списку літератури – 12 кегель.

 8. Текст друкується через 1,5 інтервали.

Рукопис повинен бути ретельно відредагований і підписаний всіма авторами. Ілюстрації (фотографії, діаграми, схеми, графіки) розміщуються у тексті доповіді (тез) безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються уперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання у тексті. Осі графіків повинні мати назви та одиниці виміру, знизу по центру графіка розміщується легенда. Ілюстрації нумерувати арабськими цифрами сквозною нумерацією. Кожна ілюстрація повинна мати назву.

^ Приклад оформлення доповідей та тез

УДК 693.54


Н.П.ВОДОВОЗОВ, канд. техн. наук

ВАТ "Південспецбуд", м.Харків

О.С.ЛАПШИН, канд. техн. наук

Харківська національна академія міського господарства


^ СУЧАСНИЙ СТАН СТАЛЕВИХ ВОДОПРОВОДІВ

ВЕЛИКИХ ДІАМЕТРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ

РЕМОНТУ І ВІДНОВЛЕННЯ

Розглядається сучасний стан сталевих трубопроводів в Україні та методи їх ремонту і відновлення. Пропонується нова техніка і технологія швидкісного проведення таких робіт на трубопроводах великих діаметрів.

Анотація на трьох мовах.

Ключові слова.

Далі текст доповіді.


^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний комітет конференції

Голова оргкомітету:

Бабаєв В.М. – Ректор ХНАМГ, д. держ. упр., професор, академік міжнародної інженерної академії, Заслужений будівельник України, лауреат державної премії у галузі архітектури.

^ Заступник голови оргкомітету:

Писаревський І.М. – декан факультету «Менеджмент» ХНАМГ, д.е.н., професор

Члени оргкомітету:

Мамонов К.А. – голова ПКС ППОС ХНАМГ, к.е.н., доцент

Доля В.К. – д.т.н., професор

Кайлюк Є.М. – к.е.н., професор

Висоцька Г.В. – к.е.н., доцент

Самойленко М.І. – д.т.н., професор

Оболєнцева Л.В. – к.е.н, доцент

Відповідальний секретар:

Угоднікова О.І. – в.о. заступника голови ПКС ППОС ХНАМГ


Координати:

61002, м. Харків, вул. Революції, 12 ауд. 401-402, тел. 095-691-14-68

Харківська національна академія міського господарства.

E-mail: lena-ugodnikova@yandex.ru
Схожі:

Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент»
Жкг вимагають створення комплексних програм розвитку міста, які б акумулювали провідний міжнародний досвід та враховували національну...
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
...
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад.: О. А. Карлова,...
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Золотова програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства
...
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
«Менеджмент організацій міського господарювання», «Менеджмент організацій міського самоврядування», «Менеджмент будівельних організацій»,...
Харківська національна академія міського господарства Факультет «Менеджмент» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Менеджмент готельного, курортного І туристського сервісу”, 0502 – «Менеджмент» спеціальності 050200 – “Менеджмент організацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи